Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

  Rok Św. Józefa
trwa do 8 grudnia 2021 !!!

Przestań diabłu pozwalać na to, aby przypominał Ci przeszłość.

 

"Przestań diabłu pozwalać na to, aby przypominał Ci przeszłość. Nie pozwól, aby Twoje myśli krążyły wokół straconych okazji, wypowiedzianych bądź niewypowiedzianych słów, rzeczy i wydarzeń, których nie da się cofnąć. To, co dawne, minęło – jesteś w Chrystusie. Najwyższy czas, abyś przypomniał sobie o Twoim przeznaczeniu, przyszłości i obietnicach, które Ojciec Ci dał. Jego deklaracja całkowitego zwycięstwa nad każdą dziedziną Twojego życia jest aktualna. Nie zatrzymuj się! Jesteś zaproszony do trwałej komunii z Chrystusem wszędzie i każdego dnia! Komunia to serdeczna przyjaźń z Nim. Wycisz negatywne myśli i uruchom źródła, które są w Tobie".

dostałem od znajomej, źródło wygooglowane Dr Anna Saj


Ostatnie wspomnienie bł. Karola de Foucauld (1.12.2021)

Dziś, w 105. rocznicę śmierci, "ostatnie" wspomnienie bł. Karola de Foucauld. Ostatnie jako błogosławionego.

I jest to dobra wiadomość! Ostatnie takie wspomnienie,  ponieważ już 15 maja 2022 r. nastąpi wyczekiwana kanonizacja i będziemy mówić o św. Karolu. Dzięki temu, tego wyjątkowego świętego, będzie można wspominać w liturgii również w Polsce.

 

Nowości na stronie: 01.12.2021 r.

Czas przyspiesza, a może tak tylko mi się wydaje. Mamy grudzień. Należy się zatem, może nie miesięczne a kwartalne, podsumowanie prac na stronie. Wiele z  ich zapewne nawet nie zostałyby zauważone, dlatego warto o nich wspomnieć  .

 

Modlitwa za Ojczyznę przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli

Modlitwa za Ojczyznę

przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli

 

Boże, za przyczyną świętego Andrzeja dopełnij miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwróć grożące jej niebezpieczeństwa. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, a jej obywateli zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków. Daj jej kapłanów, zakonników i zakonnice pełnych ducha Bożego i żarliwych o zbawienie dusz. Umocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów, wytęp wszelką zazdrość i zawiść, pijaństwo, nieposzanowanie mienia społecznego, niechęć do rzetelnej pracy oraz lekceważenie praw jakiegokolwiek człowieka. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież i przygotowują do życia w społeczeństwie. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości, jedności i przebaczenia.

Amen

[zob. też: Modlitwy za Ojczyznę, za Polskę]

Duchowe Zamyślenie: I Niedziela Adwentu (28.11.2021), Rok C

Dziś rozpoczynamy Adwent 2021, a wraz z nim nowy Rok Liturgiczny (C). W Polsce rozpoczyna się nowy rok duszpasterski pod hasłem „Posłani w pokoju Chrystusa”. Jest to ostatni etap realizacji trzyletniego programu duszpasterskiego na lata 2019-2022 koncentrującego się wokół Eucharystii pt. „Eucharystia daje życie”. Więcej w temacie -> zob. info.

Tematycznie ze starych modlitewników: [Modlitwy na Adwent].

Odwiedziny czy gościna? Czas Adwentu stawia przed nami poważne wyzwanie-pytanie. A mianowicie, czy tak naprawdę chcemy krótkich odwiedzin Jezusa w naszym życiu, czy chcemy aby w naszym domu zamieszkał? Pierwsze, choć wymaga wiele przygotowań i porządków, ostatecznie staje się miłym przeżyciem i łatwo zaciera się wśród innych miłych. Drugie wymaga stałej więzi, relacji, która wpisuje się w naszą codzienną egzystencję. Ja w tegorocznym Adwencie chcę na nowo pogłębić (ożywić w sobie) tajemnicę wcielenia. Do czego i was zapraszam.  

Do przemyślenia: Jak rozumiem sformułowanie "czas łaski"?

Adwent 2021 (+rekolekcje internetowe)

Adwent to oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa (paruzja), a także czas radosnego i pełnego nadziei oczekiwania na świętowanie Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Słowo "adwent" znaczy przyjście. Wskazuje ono na przyjście wcielonego Syna Bożego na ziemię oraz na Jego powtórne przyjście w chwale, jak również Jego przychodzenie do nas w sakramentach, szczególnie w Eucharystii.  "Adwentem" - oczekiwaniem na Jezusa Chrystusa - jest całe życie chrześcijanina. 

Jakie znaczenie ma dla mnie Adwent? Na co czekam? Do czego się przygotowuję?

Modlitwy na Adwent

 

Modlitwy na  Adwent

 

430. rocznica urodzin św. Andrzeja Boboli

Dnia 30 listopada 2021 roku przypada 430. rocznica urodzin św. Andrzeja Boboli, do której pragniemy się dobrze przygotować poprzez odmawianie nowenny do Patrona Polski w dniach od 22 do 30 listopada. Pragniemy też zaznaczyć tę rocznicę szczerą modlitwą w intencji naszej Ojczyzny. Wszystkich ludzi dobrej woli zapraszamy do odprawienia nowenny prywatnie, bądź też wspólnie z wiernymi modlącymi się w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie w godz. 16.30 – 17.00, za pośrednictwem internetu: www.strachocina.przemyska.pl

Duchowe Zamyślenie: Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata (21.11.2021), Rok B

Dziś w Kościele obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Umieszczenie tej uroczystości na końcu kalendarza wiąże się z biblijnym rozumieniem czasu i odzwierciedla zarazem sens roku liturgicznego, który jakby odtwarza najważniejsze zdarzenia w dziejach zbawienia. Jest to stosunkowo młoda uroczystość bo wprowadzona przez Piusa IX w 1925 r. encykliką Quas primas. Więcej w temacie -> zob. info.

W tym roku po raz pierwszy 36. Światowy Dzień Młodzieży obchodzimy w diecezjach na całym świecie w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata (przeniesienie terminu z Niedzieli Palmowej to zeszłoroczna decyzja pp. Franciszka). Specjalne orędzie na ten dzień przygotował tradycyjnie papież Franciszek. Poniżej papieskie rozważanie z modlitwy Anioł Pański i homilia z Mszy św.

Tematycznie ze starych modlitewników: [Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata ( modlitwy)]. Warto też świadomie ponowić dziś [Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana].

Potęga! Uroczystość dzisiejsza, na koniec roku liturgicznego, pyta każdego z nas o to, kto lub co w nas panuje? Czy panuje we mnie Jezus i Jego łaska, czy panuje we mnie moje wyobrażenie na temat Jezusa lub może ja sam? Tylko Jezus daje to co trwałe. Tylko On jest fundamentem. To co nie jest oddane Jego panowaniu koniec koniem obróci się w popiół. Jeśli nie zakróluje w nas miłosierna, ale rozumna, miłość, pokój, wiara, ... to nasze życie nie będzie miało nic z potęgi ani trwałości. Jezus przychodzi do każdego z nas w prawdzie. Przed Nim nie udamy innych niż rzeczywiście jesteśmy. Niech zatem w nas króluje, abyśmy mieli udział w Jego Królestwie! 

Do przemyślenia: Czy Jezus rzeczywiście króluje w moim życiu?

Niepodległość

 

Bóg, Honor, Ojczyzna!

 

 

"Dzisiaj cieszymy się z odzyskanej wolności, ale wolności nie można tylko posiadać i używać. Trzeba ją stale zdobywać przez prawdę. Wolność kryje w sobie dojrzałą odpowiedzialność ludzkich sumień, która z tej prawdy wynika. Może ona być użyta dobrze lub źle, na służbę dobra prawdziwego lub fałszywego, pozornego".

- św. Jan Paweł II

XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów

W Rzymie rozpoczęło się XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów nt. "Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja". Czas, aby podjąć pytania i tematy, które proponuje dokument przygotowawczy i vademecum synodalne. Obecny Synod ma charakter wyjątkowy i niespotykaną dotąd metodologię pracy. Po raz pierwszy obejmuje trzy fazy: lokalną, kontynentalną i powszechną, rozłożone w czasie od października 2021 r. do października 2023 r.

Zachęcam do lektury "SYNOD, CZYLI NASZA WSPÓLNA DROGA" - List pasterski w związku z  XVI Zgromadzeniem Ogólnym Synodu Biskupów.

Już teraz dostępna jest strona synodalna Archidiecezji Warszawskie. Poprzez nią, chcemy zaprosić wszystkich chętnych do podążania razem. -> https://synod.mkw.pl/. Rozpoczynająca się dziś faza konsultacji Ludu Bożego na poziomie diecezjalnym potrwa do 15 sierpnia 2022 r.

Polski tekst nowych wezwań w Litanii do świętego Józefa

1 maja 2021 roku Stolica Apostolska ogłosiła siedem nowych wezwań w Litanii do św. Józefa (List Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Prot. N. 133/21): Custos Redemptoris, Servus Christi, Minister salutis, Fulcimen in difficultatibus, Patronus exsulum, Patronus afflictorum, Patronus pauperum.

12 czerwca 2021 roku Konferencja Episkopatu Polski, zgodnie z Listem Kongregacji zatwierdziła brzmienie wezwań w języku polskim, przygotowane przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP: Opiekun Odkupiciela, Sługa Chrystusa, Sługa zbawienia, Podpora w trudnościach, Patron wygnańców, Patron cierpiących, Patron ubogich.

Narzeczeni mogą uzyskać odpust zupełny odmawiając wspólnie różaniec

Watykańska Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia opublikowała rozważania różańcowe zadedykowane narzeczonym. Zachęca, by w czerwcu odmawiali wspólnie różaniec, za co mogą otrzymać odpust zupełny. O możliwości uzyskania odpustu zupełnego przez narzeczonych, odmawiających wspólnie różaniec informuje dekret Penitencjarii Apostolskiej, opublikowany z okazji obchodzonego w Kościele Roku Jubileuszowego ku czci św. Józefa. Dykasteria zachęca, by to właśnie czerwiec był miesiącem, w którym wspólną modlitwę różańcową podejmą narzeczeni.

Z tej okazji Watykan opublikował rozważania różańcowe dedykowane narzeczonym, które, przetłumaczone na 5 języków, można znaleźć na stronie internetowej dykasterii.  >>><ROZWAŻANIA<<

Za każdorazowe odprawienie nabożeństwa różańcowego (niekoniecznie w oparciu o watykańskie rozważania) narzeczeni mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego).

za: https://archwwa.pl/wiadomosci/

Kącik mądrości - budujące, poruszające i inspirujące cytaty

 

Kącik Mądrości. 

 

 

Często o wartości pracy naukowej, ale i tej pisanej w klasie, świadczy duża ilość mądrych i pięknych cytatów. Równie często mamy własne ulubione "mądre myśli" różnych ludzi, które pomagają nam po prostu być lepszymi. Choć jestem raczej daleki od tworzenia internetowych antologii złotych myśli, to jednak w ilościach śladowych kilkoma pięknymi perełkami chciałbym się podzielić.

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Rok 2021 został ogłoszony w Polsce Rokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W tym roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia.

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 99 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8344711
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.