Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Homilia św. Jana Pawła II wygłoszona w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu (4 VI 1997)

 

JAN PAWEŁ II

 

 

Homilia św. Jana Pawła II wygłoszona w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

Kalisz, 4 czerwca 1997 r.

Konferencja KDN: Kim dla mnie jest Jezus (14.04.2024)

ks. Tomek Moch

Konferencja: Kim dla mnie jest Jezus?

 

Kurs dla narzeczonych,
spotkanie pierwsze (14.04.2024)

"Tętno" (2023) i "Tętno 2" (2024) - filmy dokumentalne Redakcji Audycji Katolickich TVP

Film "Tętno" autorstwa Stefana Czernieckiego i Jana Sobierajskiego to dokument o życiu. O walce o jego istnienie. Autorzy pochylają się w nim nad argumentami zwolenników aborcji, próbując znaleźć na nie odpowiedzi w świecie nauki. Każdy argument jest rozkładany na czynniki pierwsze i wnikliwe analizowany. W filmie występują liczne autorytety: zarówno z dziedziny samej genetyki, ginekologii, czy położnictwa. Ale także rodzice. Ludzie, których poruszone w dokumencie problemy dotknęły osobiście. "Tętno" to nie tylko film o aborcji. To nie tylko dokument próbujący pokazać ją w świetle badań naukowych. To nie tylko produkcja pokazująca aborcję oczami ludzi, którzy zwykle o aborcji wolą się nie wypowiadać. Ale przede wszystkim jest to film pokazujący alternatywę. Alternatywę, czyli cały wachlarz rozwiązań i opcji, które mają pomóc kobietom, stojącym przed możliwością abortowania własnego dziecka podjąć inną decyzję. Decyzję o życiu.

"Tętno 2" - kontynuacja pierwszej części filmu dokumentalnego Stefana Czernieckiego i Jana Sobierajskiego o życiu i walce o jego istnienie. W filmie zaprezentowano działalność warszawskiego hospicjum perinatalne. Nie jest to miejsce, ale koncepcja całościowej opieki nad rodzicami, którzy dowiadują się, że ich nienarodzone dziecko będzie żyć krócej od nich. Są to najczęściej młode, zdrowe pary, nieobciążone żadnymi chorobami. Po wstępnej diagnozie ich świat się wali, oni zaś potrzebują potwierdzenia diagnozy i rzetelnej informacji medycznej.

XVI Tydzień Biblijny i Narodowe Czytanie Pisma Świętego 2024

Rozpoczyna się 16. Ogólnopolski Tydzień Biblijny (14-20 kwietnia) przeżywany pod hasłem: „Powołani do Wspólnoty – KOMUNII z Bogiem i bliźnimi w Kościele”, który ma inspirować do częstszego sięgania po Pismo św.

Materiały na Tydzień Biblijny: Przegląd Biblijny 2024 (pdf)

Jest to tydzień refleksji nad Biblią, zachęcający nas do lektury Pisma Świętego. Tydzień Biblijny, rozpoczynający się corocznie zawsze w III Niedzielę wielkanocną, odbywa się pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II "biblista.pl" a jego celem jest świętowanie obecności Pisma Świętego we wspólnocie parafialnej i wzbudzenie większego zainteresowania jego lekturą.

W tych dniach powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na Biblię, najważniejszą księgę dla całego Kościoła, czyli każdego z nas. Tej księgi nie może zabraknąć w żadnym domu. Zawiera ona objawienie Boże dotyczące naszego zbawienia. Nie może też nikomu zabraknąć czasu na jej czytanie.

Tydzień biblijny połączony jest z Narodowym Czytaniem Pisma Świętego. Do wspólnotowej lektury wybrano teksty Dziejów Apostolskich. Myśl przewodnia: Trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie (2,12).

Więcej na "http://www.biblista.pl/" oraz "https://episkopat.pl/"

Serdecznie zachęcam do odwiedzenia zakładki "Pismo Święte", zbierającej odnośniki na temat Pisma Świętego obecne na mojej stronie.

Święto Chrztu Polski (14 kwietnia)

Obchodzimy dziś Święto Chrztu Polski, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 22 lutego 2019 roku.

14 kwietnia 966 roku, w Wielką Sobotę, książę Polan Mieszko I przyjął Chrzest, dając początek chrześcijańskiej Polsce. Chrzest księcia Mieszka I zapoczątkował nie tylko proces chrystianizacji i budowy struktur kościelnych na ziemiach polskich. Miał on także przełomowe znaczenie polityczne, kulturowe i tożsamościowe. Uczczenie tego święta, wprowadzanie wagi wydarzenia w krwiobieg społeczny jest ważne zwłaszcza dziś, gdy tak wiele ośrodków pracuje, by podważyć sens chrześcijańskiej tożsamości Europy.

 

Duchowe Zamyślenie: III Niedziela Wielkanocna (14.04.2024), Rok B

Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego,
Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę,
bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.

Tyś mnie wydźwignął z utrapienia,
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.

  Zachowywać Jezusową naukę, to odkryć sposób na doskonałą miłość. Dziś, kiedy świat tak bardzo tęskni za prawdziwą miłością, często szukając jej w namiastkach, przychodzący Jezus jest dawcą pokoju. Wtedy, kiedy doświadczymy autentycznego spotkania ze Zmartwychwstałym, odkryjemy autentyczne źródło radości. Dlatego pragnijmy tego spotkania, nie zamykajmy się na Niego. Przyjmijmy dar Ducha, abyśmy odkryli Go w Słowie. Chrześcijanin jest światkiem Jezusa Zmartwychwstałego. Nie bójmy się podjąć tego powołania.

Jezus przychodzi do swoich uczniów z darem pokoju. I choć niedowierzanie miesza się z radością, to On przynosi im prawdziwe życie. On jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. On jest miłosierdziem samym. On jest Panem i Zbawicielem. Spotkać się z Nim, to otworzyć się na dar nowego życia, które jest z Niego.

Jezus nie chce być dla nas nieznajomym. Jego zmartwychwstanie jest też dla nas tym darem, przez który możemy się z nim autentycznie spotykać. Znać Boga, to mieć właśnie doświadczenie Jego miłości. Tym dla nas jest dar Biblii. Jest znakiem Jego miłości do nas. Czy go przyjmujemy? Czy może nadal wolimy działać w nieświadomości, nieświadomi darów Boga i Jego mocy, a przez to skazani na ciągłe popełnianie tych samych błędów?

Trzecia Niedziela Wielkanocy w Polsce obchodzona jest jako Niedziela Biblijna. Rozpoczyna ona 16. Ogólnopolski Tydzień Biblijny (14-20 kwietnia) pod hasłem: „Powołani do Wspólnoty – KOMUNII z Bogiem i bliźnimi w Kościele”, który ma inspirować do częstszego sięgania po Pismo św.

Materiały na Tydzień Biblijny: Przegląd Biblijny 2024 (pdf)

Tego samego dnia obchodzimy również 8. Narodowe Czytania Pisma Świętego. Hasłem tegorocznego Narodowego Czytania Pisma Świętego jest fragment z Dziejów Apostolskich: "Trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie.” (Dz 2,42). Więcej na "http://www.biblista.pl/" oraz "https://episkopat.pl/"

O Biblii na mojej stronie: [Pismo Święte]. Zachęcam do częstego czytania, słuchania i rozważania Słowa Bożego.

Zgodnie z Apelem Przewodniczącego Episkopatu [->] dzisiejsza niedziela jest dniem modlitwy w intencji ochrony życia osób nienarodzonych. Np. [Modlitwa do Matki Bożej z Guadalupe za nienarodzonych i ofiary aborcji]

14 kwietnia, czyli dokładnie dziś, przypada nasze narodowe święto Chrztu Polski ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej w 2019 roku dla upamiętnienia chrztu Polski datowanego właśnie na dzień 14 kwietnia 966 roku, która to data uznawana jest za początek Państwa Polskiego.

 

   Do przemyślenia: Jaką role w moim życiu zajmuje Pismo Święte?
Czy pozwalam Słowu Boga mnie nawracać?

Modlitwa do Matki Bożej z Guadalupe za nienarodzonych i ofiary aborcji

 

Modlitwa do Matki Bożej z  Guadalupe za nienarodzonych i ofiary aborcji

 

Święta Matko Boga i Kościoła, nasza Pani z  Guadalupe. Zostałaś wybrana przez Ojca dla Syna w Duchu Świętym. Jesteś Niewiastą obleczoną w słońce, która troszczy się o narodziny Chrystusa. Podczas gdy szatan, czerwony smok, czeka by pożreć Twe Dziecko. Podobnie czynił Herod szukający, aby zniszczyć Twego Syna, Naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, dokonując podczas tego rzezi wielu niewinnych dzieci. Tak dzisiaj czyni się przez aborcję, zabijając wiele niewinnych, nienarodzonych dzieci, przy udziale wielu matek atakujących ludzkie życie i Kościół, Ciało Chrystusa.

Matko Niewiniątek, chwalimy Boga w Tobie za Jego dary dane Tobie przez Twe Niepokalane Poczęcie, Twoją wolność od grzechu; Twoją pełnię łaski, Twoje Macierzyństwo Boga i Kościoła, Twoje Wieczne Dziewictwo i Twoje Wniebowzięcie z ciałem i duszą do nieba. O, Wybawienie chrześcijan, błagamy Ciebie o ochronę dla wszystkich matek nienarodzonych i dzieci w ich łonach. Wstawiamy się do Ciebie o Twą pomoc w zatrzymaniu holokaustu aborcji. Nakłoń serca, aby szanowano życie!

Święta Matko, modlimy się do Twego Bolesnego i Niepokalanego Serca za wszystkie matki i wszystkie nienarodzone dzieci, aby mogły żyć tu na ziemi i, dzięki Najdrogocenniejszej Krwi przelanej przez Twego Syna, mogły dostą­pić życia wiecznego z Nim w niebie. Modlimy się również do Twego Bolesnego i Niepokalanego Serca za wszystkich dokonujących aborcji i wszystkich stron­ników aborcji, aby nawrócili się i opowiedzieli się za Twoim Synem, Jezusem Chrystusem, jako za ich Panem i Zbawicielem. Broń wszystkie swoje dzieci w walce przeciw szatanowi i wszystkim złym duchom w tej teraźniejszej ciemno­ści. Pragniemy, aby niewinne nienarodzone dzieci, które umierają bez Chrztu, były ochrzczone i zachowane. Prosimy abyś uzyskała tę łaskę dla nich i żal, pojednanie i wybaczenie od Boga dla ich rodziców i zabójców. Niech jeszcze raz w historii świata odsłoni się nieskończona moc litościwej miłości. Niech ona położy kres złu. Niech przemieni sumienia. Niech Twoje Bolesne i Niepokalane Serce odsłoni dla wszystkich światło nadziei. Niech Chrystus Król króluje nami, naszymi rodzi­nami, miastami, narodami i całą ludzkością. O, łagodna, O kochająca, O słodka Dziewico Maryjo, usłysz nasze prośby i przyjmij ten płacz naszych serc!

O, Matko Boża z Guadalupe, Obrończyni Nienarodzonych, Módl się za nami!

 

za: https://diecezja.radom.pl/

[Matki Bożej z Guadalupe (12 grudnia)]

 

 

 

Apel Przewodniczącego KEP o modlitwę w intencji ochrony życia osób nienarodzonych.

 

 

APEL

Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

o modlitwę w intencji ochrony życia osób nienarodzonych

 

 

Anna Rasińska - Aborcja w świetle racjonalnych argumentów

 

Anna Rasińska, KAI

Aborcja w świetle racjonalnych argumentów

 

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej (11 kwietnia)

Dziś obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Ludobójstwo, dokonane przez funkcjonariuszy NKWD na blisko 22 tys. obywatelach II Rzeczypospolitej, do dziś pozostaje niezabliźnioną raną. Wśród nich było 14,5 tys. jeńców wojennych – oficerów i policjantów – z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz 7,3 tys. więźniów aresztowanych na terenach okupowanych przez ZSRS.  Ciała grzebano bezimiennie, w masowych grobach w lasach tak, aby nie zostały nigdy odnalezione. Dziś Katyń jest nie tylko miejscem straszliwej zbrodni, ale również symbolem pamięci o wymordowanej polskiej inteligencji oraz nieustępliwego dążenia do prawdy. Po latach kłamliwej propagandy przywracamy szacunek ofiarom.

14 rocznica katastrofy smoleńskiej - czas pamięci, czas modlitwy

Dzień 10 kwietnia 2010 roku w wielu osobach zmienił wiele. Strata bliskich, znajomych, przyjaciół, autorytetów. Dzień, który zmienił historię ale zmienił i ludzi. Czy naprawdę? Po tych 14. latach wraca pytanie: czy była to zmiana, czy wyłącznie odmiana? Ja wierzę, że ta tragedia zarezonowała w wielu sercach zmieniając je na lepsze, bardziej wrażliwsze, mimo, że tego tak często nie widać. Choć chciałoby się, aby ten rezonans odbił się echem zmian we wszystkich sercach. Aby ludzie skupili się na tym co najważniejsze.

W katastrofie smoleńskiej śmierć poniosło 96 osób, z prezydentem Lechem Kaczyńskim i jego małżonką na czele. Zginęło też wielu księży, w tym znani mi osobiście. Zginął p. Zakrzeński, który przez wiele lat w naszym seminarium prowadził wykład o kulturze bycia i słowa, na który chodziłem i który bardzo mi pomógł. Zjednoczeni w śmierci. Po 14 latach wracają pytania o prawdę i wrażliwe serce.

To dzień modlitwy za wszystkich zaślepionych nienawiścią, pychą, własną korzyścią. Szczególnie za tych, których serca są przeżarte nienawiścią do wszystkiego co polskie. Za zarządzających przemysłem pogardy i mających w nim swój czynny udział. Za wszystkich wyzutych z empatii, zrozumienia, człowieczeństwa. Za wszystkich wobec których naprawdę brakuje słów dostatecznie obelżywych, mogących opisać ich postępowanie, słowa i uczynki.

23. rocznica powstania mojej strony [10 kwietnia 2024]

Strona powstała 10 kwietnia 2001 r.,

Dzieje strony były różne. Czasem nawet miałem pokusę, aby ją usunąć z sieci - bo kosztuje dużo sił, a odzew niewielki. Strona pozostała głównie dzięki wsparciu kilku osób, które nie pozwoliły mi jej usunąć. Z czasem strona stała się platformą komunikacji w pracy duszpasterskiej i wtedy okazała się przydatna. Tak sobie pomyślałem - "wiele osób stara się zaistnieć w sieci ... zawsze gdzieś przewijają się adresy witryn ... wiele osób szuka informacji w Internecie, na tych samych prawach co w źródłach pisanych" - dlaczego miałoby mnie tam zabraknąć? Pierwszym poważnym (odważnym) krokiem było dodanie adresu strony na obrazku prymicyjnym.

Dzień Świętości Życia (Uroczystość Zwiastowania Pańskiego)

"Gdyby przynajmniej przez jeden dzień nie popełniano grzechów przeciwko rodzącemu się życiu, w zamian Bóg dałby światu pokój i ustanie wojen." - św. Ojciec Pio

Dzień Świętości Życia - obchodzony tradycyjnie w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - to dzień szczególnego zatrzymania nad tajemnicą ludzkiego życia. Przypada on dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem a jego celem jest budzenie wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia na każdym jego etapie.

Duchowe Zamyślenie: II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego (07.04.2024), Rok B

Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
Pan moją mocą i pieśnią,
On stał się moim Zbawcą.

Miłosierdzie jest pięknym owocem Zmartwychwstania. To właśnie ono jest głębią przeżywanej wiary - nadaje jej smak. Bóg, który przebacza, pozwala nam odkryć to, że jest Miłością i wzywa nas do czynienia miłości. Jezus posyła uczniów do świata z tym prostym orędziem "miłość zwycięża, miłość jest możliwa do realizacji". Przyjmijmy to zaproszenie, aby stawać się apostołami miłosierdzia gotowymi naśladować Jezusa, w tym też gotowi przebaczać i przynosić pokój. Za św. Tomaszem wyznajmy "Pan mój i Bóg mój"!

Źródłem miłosierdzia jest przychodzący Jezus. On jest Mesjaszem. Doświadczyć miłosierdzia to spotkać się ze Zmartwychwstałym i za św.  Tomaszem wyznać,  że to mój Pan i Bóg.  Kochać Go, to zachować Jego przykazania.  Potrzebujemy być nieustannie ożywiani obecnością Boga. Przyjmijmy Go sercem otwartym i radosnym, bo Bóg jest dobry a Jego łaska trwa na wieki.

Tylko Jezus z przynosi prawdziwy pokój. Tylko Jezus może przejść przez drzwi naszych zamknięć i leków. Tylko Jezus może uczynić nas szczęśliwymi. On, Pan i Bóg! Odpowiedzmy na objawienie się miłosierdzia i dodajmy Pan mój i Bóg mój. Nigdy nie zapominajmy, że "wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara (1 J 5, 4)". Boże Miłosierdzie nie ma granic! Zmartwychwstanie jest pieczęcią miłosierdzia.

Dziś w całym Kościele obchodzone jest Święto Miłosierdzia Bożego. Zostało ono ustanowione za sprawą objawień św. Faustyny Kowalskiej, w czasie których sam Jezus prosił o to święto. Jezus powiedział do św. s. Faustyny: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 699). Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce, a w dniu kanonizacji Faustyny Kowalskiej 30 kwietnia 2000 roku ogłosił to święto dla całego Kościoła, abyśmy mogli wszyscy korzystać ze zdroju łask Miłosiernego Chrystusa.

"Bóg nikomu MIŁOSIERDZIA Swego nie odmówi. Niebo i ziemia może się odmienić, ale nie wyczerpie się MIŁOSIERDZIE Boże." (Dz. 72)

W to dzisiejsze Święto Miłosierdzia, niech Pan działa łaską swą i mocą swą w naszych sercach! Niech je dotyka i uzdrawia! Niech je przemienia i uświęca. Amen!

Zachęcam do zapoznania się z papieską bullą „Misericordiae vultus” oraz encykliką św. Jana Pawła II "Dives in misericordia" i listem "Misericordia Dei".

Dzisiejszy dzień przeżywany jest jako ogólnopolskie święto Caritas: ,,Dzień Dobra” -> Słowo Przewodniczącego Komisji Charytatywnej Komisji Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia.

O idei "Dnia Dobra" (TyDzieńDOBRA)-> https://dziendobra.pl/. Warto odwiedzić profil fb: Wolontariat CARITAS. „DZIEŃ DOBRA” to huczne i radosne świętowanie BOŻEGO MIŁOSIERDZIA. To także święto WOLONTARIUSZY CARITAS. W tym dniu wszyscy razem cieszymy się, że każdego dnia dobra jest więcej!

 Rozpoczyna się 80. Tydzień Miłosierdzia - czas w sposób szczególny poświęcony głoszeniu miłosierdzia i budzeniu wrażliwości na potrzeby bliźnich. Tym razem przebiega pod hasłem:  „…każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego otrzymał” (1 J 5, 1). WWW: -> [Bp Szlachetka na Niedzielę Miłosierdzia: Bóg pragnie miłości, która wyraża się przez miłość bliźniego] i [7-13 kwietnia: 80. Tydzień Miłosierdzia].

Dzisiejsza niedziela kończy oktawę wielkanocną.

Modlitwa: [Modlitwy do Miłosierdzia Bożego] oraz w starych modlitewnikach [Dawne modlitwy do Pana Jezusa Miłosiernego] oraz [Dopomóż mi Panie. (św. Faustyna Kowalska)].

Zachęcam do medytacji [Święty Tomasz Apostoł - były niedowiarek].

   Do przemyślenia: Czy moje oczy, serce, ręce są miłosierne?
Czy u źródeł moje wiary leży wydarzenie spotkania ze Zmartwychwstałym?

80. Tydzień Miłosierdzia 7-13 kwietnia 2024

 

„…każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego otrzymał” (1 J 5, 1).

 

 

#TydzieńMiłosierdzia

 

#przyMiłosiernym

 #SwiętoMiłosierdziaBożego

#Miłosierdzie

 

#JezuUfamTobie

 

 

 

Katecheza przedchrzcielna, 5-04-2024

 

 

ks. Tomasz Moch:

  Katecheza przedchrzcielna,

 

 
         05.04.2024 r.
Pierwszy piątek miesiąca, 19.00
       

  

Parafia św. Mikołaja w Grójcu
(kościół)

 Nagnanie katechezy poniżej ->

Tydzień Modlitw o Ochronę Życia (2-8 kwietnia2024 r.)

„Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat”
- św. Jan Paweł II.

 

Zapraszam do uczestnictwa w IV Tygodniu Modlitw o Ochronę Życia  (2-8 kwietnia2024 r.)

Niech to będzie nasza odpowiedź na apel św. Jana Pawła II, aby modlić się za wszystkie dzieci nienarodzone i ich rodziców, zwłaszcza w obliczu choroby dziecka. Wspólnie będziemy również modlić się za młodzież, aby pozostała wierna chrześcijańskim wartościom, za pracowników służby zdrowia oraz za polityków, dziennikarzy i o sprawiedliwość społeczną.

Alleluja 2024!

 

“In resurrectione tua, Christe, caeli et terra laetentur

– Ze zmartwychwstania Twego, Chryste, niech niebo i ziemia się radują”

(Liturgia Godzin)

 

 

Duchowe Zamyślenie: Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (31.03.2024), Rok B

Prawica Pana wzniesiona wysoko,
prawica Pańska moc okazała.
Nie umrę, ale żyć będę
i głosić dzieła Pana.

  Nie ma Go w grobie? Grób jest pusty. Ukradli? To pierwsza reakcja uczniów. Zmartwychwstanie jest dla nich ogromnym zaskoczeniem. Nie spodziewali się go. Jedno czego są pewni - musimy tam zaraz być. Dlatego biegną. Pusty grób - ułożone w wyjątkowy sposób płótna - zrodził w nich wiarę, która była gotowa na ponowne spotkanie Mistrzem. Kiedyś to spotkanie uczyniło ich uczniami - teraz ma uczynić z nich świadków. To zaproszenie dla nas, aby być świadkiem zmartwychwstania.

Zmartwychwstał! Grób pusty. Wszystko się odmieniło. Od tego wydarzenia bierze swój początek niewyczerpane źródło nadziei i siły. Zło zostało pokonane siłą miłości i dobra a ten owoc zwycięstwa jest darem dla każdego z nas. Pan jest blisko, Pan jest bliski. Grób został otwarty! Kamień odrzucony! Mogę usłyszeć na nowo moje imię wypowiadane z miłością. On żyje, abym i ja ożył. Nie w pragnieniach i oczekiwaniach ale w decyzjach i wyborach. Niech w naszych sercach zrodzi się modlitwa: "Chcę żyć z Jezusem! Chcę dążyć tam gdzie Jezus! Jezu daj mi życie!". Podajmy rękę Jezusowi niech wyprowadzi nas na światłość. 

Alleluja! Teksty modlitewne obficie zapraszają nas do radości. Jak w tym świecie można być radosnym? Odpowiedź znajdujemy w dzisiejszej liturgii. To spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem jest źródłem tej radości. Jednak Ten, który pokonał śmierć, piekło i szatana, nie chce się spotykać z nami raz do roku. Zmartwychwstając chce być przy nas, z nami, w nas, każdego dnia.

Moje życzenia: [Alleluja 2024!].

Zobacz również moją notkę z poprzednich lat: "Wielkanoc = wielka RADOŚĆ".

Zachęcam do medytacji [Będąc w Zmartwychwstałym.] oraz wiersza [x. Jerzy Liebert - "Zmartwychwstanie".]

Ze starych modlitewników: [Modlitwy na Zmartwychwstanie Pańskie].

   Do przemyślenia: Czy trwam i pogłębiam relację ze Zmartwychwstałym?
Co dla mnie znaczy zmartwychwstanie?

Dobro w Wielki Czwartek 2024 (Sacerdos in aeternum)

"Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca,
umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował" (J 13, 1-15).

Wielki Czwartek jest dniem, w którym wspominamy ustanowienie Sakramentu Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa. I stąd właśnie dziś święto wszystkich księży w Polsce i na świecie. Dziękujemy im za ich oddanie i posługę. Życzymy wiary, wytrwałości, miłości, sił, zdrowia i pogody ducha. Modlimy się za nich i za liczne, święte powołania. Dla mnie cenny jest jego delikatny i miły rys, czyli miłe życzenia od osób życzliwych, które potrafią użyć słowa "dziękuję", oraz cisza i obojętność od nieżyczliwych.

Dla kapłanów Wielki Czwartek jest duchową rocznicą święceń.

  Strzeż mnie i prowadź, Panie Jezu, abym w kapłaństwie nigdy sobą nie zasłonił Ciebie!

Triduum Paschalne w Watykanie (2021-2024)

 

Triduum Paschalne w Watykanie

2021-2024

 

   

Garwolińska Droga Krzyżowa w 40. rocznicę obrony krzyża w Miętnem

W piątek 8 marca br.  o godz. 20.00 ulicami Garwolina przeszła Garwolińska Droga Krzyżowa, przeżywana  dla upamiętnienia 40 rocznicy obrony krzyża w Miętnem. Zaproszenie skierowane zostało do wszystkich mieszkańców Garwolina i okolic, oraz ówczesnych uczestników strajku młodych. Jako, że Garwolin to nadal moje miasto, a wydarzenia z Miętnego są inspirujące i ważne, postanowiłem w niej uczestniczyć. Organizatorzy zachęcając do wspólnej manifestacji wierności najwyższym wartościom, poprosili uczestników o zabranie ze sobą krzyża i flagi narodowej. Ja postanowiłem modlić się z kopią krzyżyka, który nawiązuje do tych, które towarzyszyły Mszom św. oprawianym przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę. Szczególnie, że obrona krzyża oraz zabójstwo ks. Jerzego, wcale nie są od siebie tak odległe.

 

40. rocznica bohaterskiej obrony krzyża w Miętnem k/Garwolina.

„Głos młodzieży z okolic Garwolina jest głosem całej wierzącej młodzieży w Polsce, która rozumie, że walka o prawo krzyża w szkole to walka o przestrzeganie konstytucyjnych zasad wolności sumienia i wyznania, a postępowanie władz szkolnych to jeszcze jedna z prób zniewolenia narodu. Szkoła jest dla uczniów, a nie uczniowie dla szkoły”.

- ks. Jerzy Popiełuszko, homilia na Mszy za Ojczyznę w marcu 1984 r

 

Od 3 XII 1983 do 7 IV 1984 roku Zespół Szkół Rolniczych w Miętnem stał sie szańcem szczególnej walki. Chodziło o obecność znaków Krzyża w salach szkolnych.

8 marca 1984 r. kościół w Garwolinie pękał w szwach. Młodzi ludzie z krzyżami w rękach. "Choć zmienia się świat - krzyż wiecznie trwa!". Te słowa zajmują szczególne miejsce w mojej pamięci. Wypowiedział je bł. Jan Paweł II w Mogile w 1979 roku. Ja natomiast łączę je z obroną krzyża w Miętnem i drewnianą tarczą szkolną umieszczoną na filarze garwolińskiego kościoła, którą pamiętam jeszcze z pierwszych zbiórek ministranckich.

Słowa umieszczone na tablicy upamiętniają wydarzenia sprzed 40 lat (zdjęcie niżej). Dla ścisłości - zanim powstała moja parafia pw. MB Częstochowskiej -  byłem ministrantem w starej parafii i chodziłem do kościoła pw. Przemienienia Pańskiego. Zawsze jakość ważne były dla mnie te zdjęte krzyże a na pewno intrygujące. Choć samych wydarzeń nie pamiętam (miałem wtedy 5 lat i zapamiętałem jedynie wozy milicji gorączkowo mijające mój blok) to jednak z postawą tamtej młodzieży bardzo się utożsamiam. 600 odważnych uczniów. Zaryzykowali wszystkim, postawili na jedną kartę swoje matury, dalszą egzystencję w szkole, swoje kariery.

Warto pamiętać, że 19 października 1984, czyli zaledwie siedem miesięcy później, zostanie zamordowany ks. Jerzy Popiełuszko.

Więcej artykułów…

  1. “Naucz nas modlić się”, broszura pomagająca przeżyć Rok Modlitwy
  2. Rekolekcje dla Szkoły Podstwowej
  3. 40. rocznica porwania i męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.
  4. "I believe a new hope will emerge"
  5. Boży nie-przypadek?
  6. Co Kościół mówi o procedurze in vitro?
  7. Papież Franciszek do księży (2021-2023)
  8. Ahsoka leaves the Jedi Order
  9. ... jakie to ma znaczenie, że Pan myśli inaczej.
  10. To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje

Strona 1 z 2

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych, nienarodzonych, dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem niewinnego, nienarodzonego, człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013), BXVI


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

www: Elizeusz.pl

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->


[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Informacje o kościele ->

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:


www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.