Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Duchowe Zamyślenie: XIII Niedziela zwykła (26.06.2022), Rok C (2)

Nikt nie chce być z własnej woli niewolnikiem, a jednak niestety często mocno trwamy w niewolach (naszych wad, grzechów, przyzwyczajeń, tego co inni o nas myślą, ...). Jednak prawdziwą niewolą jest w nas przede wszystkim lęk, owoc redukcji przykazania miłości. To on sprawia, że skąpimy w miłości, że nie chcemy służyć. Dziś jesteśmy zaproszeni, aby pójść za Jezusem, ale pójść Jego stylem, nie naszymi schematami i oczekiwaniami. Pójść Jego drogą, nie naszymi drogami. To Chrystus wyprowadził nas ku wolności. Zatem w niej i w Nim trwajmy. 

UWAGA - zaczęły się wakacje! Dlatego nagrania homilii czy rozważania, pojawiać się będą na stronie nieregularnie i sporadycznie. Jest to związane z wyjazdami np. urlopem. Tak więc jeśli coś się pojawi, to z przedrostkiem "wakacyjne". Do regularności wrócę po wakacjach (choć moje rozważania i homilie są słuchane/czytane w znikomej liczbie). Zachęcam natomiast do regularnego śledzenia nauczania papieskiego oraz innych budujących nauczań w internecie, aby dobrze przygotować się do liturgii niedziel wakacyjnych.

 

Do przemyślenia: Jak rozumiem wolność chrześcijańską i życie w łasce Chrystusa?
W jaki sposób pokonuję pokusy zniechęcenia i zwątpienia w wierze i ufności Bogu?

Rozum, miłość, prawda za życiem i demoniczna Amnesty International przeciw

Pierwsza dobra wiadomość: "Sejm odrzucił projekt ustawy o przerywaniu ciąży i innych prawach reprodukcyjnych, który pod koniec marca złożył Komitet Legalna Aborcja Bez Kompromisów" --> (https://pro-life.pl/).

Druga dobra wiadomość: "Historyczny wyrok Sądu Najwyższego USA – po 50 latach aborcja nie jest już „konstytucyjnym prawem”. Sąd Najwyższy USA wydając decyzję w sprawie Dobbs vs. Jackson sprawił, że obowiązujące przez blisko 50 lat "prawo" aborcyjne straciło moc. ". --> (https://pl.aleteia.org/).

A dlaczego Amnesty International jest demoniczne? Bo krzyczy, że aborcja jest prawem człowieka. Ich twitter.com najlepiej udowadnia, że działania tej organizacji są anty-ludzkie. Człowiek - a najbardziej ten bezbronny - jest ich wrogiem. Człowiek - który przypomnijmy - ma unikalne DNA i nie jest elementem ciała matki.

 

Duchowe Zamyślenie: XIII Niedziela zwykła (26.06.2022), Rok C

Nikt nie chce być z własnej woli niewolnikiem, a jednak niestety często mocno trwamy w niewolach (naszych wad, grzechów, przyzwyczajeń, tego co inni o nas myślą, ...). Jednak prawdziwą niewolą jest w nas przede wszystkim lęk, owoc redukcji przykazania miłości. To on sprawia, że skąpimy w miłości, że nie chcemy służyć. Dziś jesteśmy zaproszeni, aby pójść za Jezusem, ale pójść Jego stylem, nie naszymi schematami i oczekiwaniami. Pójść Jego drogą, nie naszymi drogami. To Chrystus wyprowadził nas ku wolności. Zatem w niej i w Nim trwajmy. 

UWAGA - zaczęły się wakacje! Dlatego nagrania homilii czy rozważania, pojawiać się będą na stronie nieregularnie i sporadycznie. Jest to związane z wyjazdami np. urlopem. Tak więc jeśli coś się pojawi, to z przedrostkiem "wakacyjne". Do regularności wrócę po wakacjach (choć moje rozważania i homilie są słuchane/czytane w znikomej liczbie). Zachęcam natomiast do regularnego śledzenia nauczania papieskiego oraz innych budujących nauczań w internecie, aby dobrze przygotować się do liturgii niedziel wakacyjnych.

 

Do przemyślenia: Jak rozumiem wolność chrześcijańską i życie w łasce Chrystusa?
W jaki sposób pokonuję pokusy zniechęcenia i zwątpienia w wierze i ufności Bogu?

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

„O Serce najlitościwsze, ratuj mnie przez nieskończone miłosierdzie Twoje!
Niech mnie nie zgubi mnóstwo grzechów moich!”
św. Małgorzata Maria Alacoque

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (ustanowioną w 1856 roku przez Piusa IX) Kościół katolicki obchodzi w piątek po dawnej oktawie Bożego Ciała. Uroczystość upamiętnia objawienia, których doświadczyła w latach 1673-1675 św. Małgorzata Maria Alacoque. W trakcie cudownych objawień Jezus Chrystus powiedział: „Obiecuję w nadmiarze Miłosierdzia Serca Mego, że Jego Miłość wszechpotężna udzieli wszystkim, którzy komunikować będą przez dziewięć pierwszych piątków miesiąca z rzędu, łaski pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski ani bez sakramentów świętych i że Moje Serce będzie dla nich bezpieczną ucieczką w ostatniej godzinie ich życia”. Kult Serca Jezusowego ukazuje, że miłość Jezusa do człowieka jest bezgraniczna i bezwarunkowa. Takiej miłości dzisiaj nam potrzeba, za taką miłością człowiek tęskni. Serce Jezusowe bije i tęskni za każdym człowiekiem, i pragnie być umocnieniem dla każdego serca ludzkiego. Ze względu na rangę uroczystości, w ten piątek, nie obowiązuje pokutna praktyka wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Idea oddania się Najświętszemu Sercu Jezusa jest też mocno związana z historią Polski. Nasza ojczyzna kilkukrotnie została powierzona Sercu Jezusa przez Episkopat.

W Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa Kościół obchodzi (od 1995 roku z inicjatywy św. Jana Pawła II) Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów. Pamiętajmy dzisiaj w naszej modlitwie o księżach posługujących w naszych parafiach, aby Pan Bóg pomagał im wzrastać w świętości dla dobra ludu Bożego.

Modlitwy wynagradzające

 

Modlitwy wynagradzające

w starych modlitewnikach

 

Duchowe Zamyślenie: XII Niedziela zwykła (19.06.2022), Rok C

Pycha się rozpycha. Jeśli ktoś chce! Bóg nie chce mieć w nas niewolników, nie stosuje przymusu, aby pójść za Nim. Zwraca się konkretnie do człowieka, aby ten określił się w stosunku do Niego. Kim dla ciebie jestem? Czy patrzę na Boga jako na wszechmogącego handlarza. Bo można odmawiać modlitwy a jednocześnie Bogu odmawiać dostępu do swojego serca. Moc chrześcijanina wypływa z decyzji, aby naśladować Jezusa, pozwalając Mu w sobie działać. Mamy przyoblec się w Chrystusa. Przed takim wyborem miłości jesteśmy dziś postawieni. 

 

Do przemyślenia: Kim dla mnie jest Jezus?
Jak rozumiem słowa Jezusa o dźwiganiu własnego krzyża?
Co mi sprawia największą trudność w ofiarowaniu życia Jezusowi?

Leopold Staff - Idą gościńcemLEOPOLD STAFF

Idą gościńcem
Idą gościńcem ludzie biedni,
Niosą w węzełkach chleb powszedni

Po twardej utykają grudzie
Bardzo ubodzy, smutni ludzie.

Każdy ma starą, zdartą szatę
I na ramieniu swem łopatę.

Dokąd to, ludzie, tak was wielu
Podąża? do jakiego celu?

- Idziemy w trudzie i mozole
Ażeby kopać bożą rolę.

Idziemy kopać ugór boski,
By w nim pogrzebać nasze troski.

Idziemy kopać boże darnie,
Aby pogrzebać swe męczarnie.

Jesteśmy ludzie bardzo chorzy
I sami sobieśmy doktorzy.

Samiśmy własnych mąk lekarze,
Lekarze, co się zwią grabarze.

Uleczym siebie ziemi warstwą,
Łopata oto nam lekarstwo.

Jak się zwie wasza boleść sroga?
-Nie mamy Boga! Brak nam Boga!

RYCERZ NIEPOKALANEJ - LUTY 2 (74) 1928, s. 39.

 

POWOŁANY (CALLED) 2022 - Film na czasy ostateczne

"Powołany" to pierwszy tego rodzaju na świecie dokument fabularyzowany opowiadający o mocy i miłości Pana Boga przejawiającej się przez sakrament kapłaństwa. 

https://www.powolany.pl/

Modlitwa o nawrócenie Rosji (1938r.)

 

Modlitwa o nawrócenie Rosji.

O Jezu, którego Serce tak bardzo pragnie, aby był „jeden Pasterz i jedna owczarnia“ — błagani Cię o nawrócenie tego nieszczęsnego narodu, w którym szatan założył swe królestwo i panuje w nim bezkarnie. Pomnij, Jezu, na to, ile ten naród przecierpiał, zostając przez tak długie łata pod srogim jarzmem tatarskim w największej wzgardzie i poniżeniu; pomnij miłościwie na to, ile ten naród przecierpiał potem pod batem srogich carów, jakie wreszcie przechodzi męczarnie i prześladowania ze strony dzisiejszych władców, którzy mu wydarli wiarę, świątynie i kapłanów.

Pomnij, Panie, żeś i za ten lud, kiedyś Tobie wierny, wylał Krew Swą Najświętszą — ulituj się przeto nad jego nieszczęsną dolą, połóż koniec zbrodniom i strasznemu prześladowaniu. jakie cierpi, przywróć mu wolność wyznawania Cię jawnie i publicznie, przywróć mu świątynie, połóż koniec jego niedoli.

Błagam Cię o to przez Twoje Serce pełne miłosierdzia, przez Krew Najśw. i Rany Twoje, przez boleści Twej Niepokalanej Matki, przez krew Męczenników, a przede wszystkim św. Andrzeja Boboli, przelaną za wiarę, przez krew męczeńską naszych polskich braci, którzy przez przeszło sto lat cierpieli i jęczeli w strasznych kopalniach Sybiru. O Serce Jezusa, pełne miłosierdzia, ulituj się nad tym uciemiężonym narodem, skróć jego okrutne męki i dozwól mu już rychło zaśpiewać pieśń wybawienia.

Amen.

za: "Przepuść Panie, Krótkie nabożeństwo za nawrócenie grzeszników" (1938r.)

 

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


- materiały dodatkowe

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

www [ -> ]

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.