Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

x-Tomkowy Modlitewnik on-line

 

x-Tomkowy

Modlitewnik on-line

 

 

 

W jednym miejscu staram się zebrać odnośniki na wszystkie modlitwy obecne na stronie.

 

 

Moje Ulubione Modlitwy: [->]

 

Modlitewnik telefoniczno-zdjęciowy [->]

[Modlitwa do Najświętszej Marii Panny, Królowej Polski [Modlitwa za wstawiennictwem Matki Bożej Pocieszenia] [Modlitwa do Matki Bożej Królowej Pokoju [Modlitwa do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły [Akt zawierzenia Matce Bożej Łaskawej]  [Modlitwa za Ojczyznę bł. ks. Jerzego Popiełuszki] [Modlitwa o opiekę św. Maksymiliana Kolbego] [Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną św. Faustyny] [Modlitwa o łaski za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki [Modlitwa za wstawiennictwem św. Judy Tadeusza] [Modlitwa o wyproszenie, za przyczyną św. Rity, łaski w sytuacjach beznadziejnych] [Modlitwa o wstawiennictwo św. Ojca Pio] [Modlitwa św. Franciszka] [Modlitwa do św. Antoniego Padewskiego w potrzebie i utrapieniu] [Modlitwa do św. Jana Pawła II w intencji rodzin [Modlitwa św. Jana Pawła II do Świętej Rodziny] [Modlitwa papieża Franciszka do Świętej Rodziny] [Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego] [Akt zawierzenia Jezusowi Sługi Bożego Dolindo Ruotolo [Modlitwa o łaskę za przyczyną św. Charbela] [Modlitwa św. Matki Teresy z Kalkuty [Modlitwa św. Jana XXIII o powołania] [Modlitwa za kapłanów] [Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusa]

 

 

 

Modlitwy do Najświętszej Maryi Panny [->]

 

  [Akt Oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi Matki Kościoła, za wolność Kościoła Chrystusowego (3 maja 1966 r.)] [Akt poświęcenia Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny (tekst)] [Litanie do Matki Bożej Anielskiej] [Modlitwy do Matki Boskiej Szkaplerznej] [Akt Osobistego Oddania się Matce Bożej (kard. Wyszyński)] [Akt oddania Matce Bożej (kard. Wyszyński)] [Litania na święto N.M.P.Gromnicznej (2.02)] [Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi] [Modlitwa pp. Franciszka w 100 lecie objawień w Fatimie] [Modlitwy fatimskie] [Akt zawierzenia Marce Bożej z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski] [Pod Twoją obronę [Witaj Królowo [Poranne ofiarowanie.] [Modlitwa o łaskę dobrej śmierci] [Modlitwa św. Bernarda.] [Modlitwa do Matki Bożej [Modlitwa do NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. (św. Jan Paweł II)] [ Modlitwa do Maryi, Matki Nadziei] [ Modlitwa do Jasnogórskiej Jutrzenki Wolności - ks. Franciszek Blachnicki] [ Królowo nieba. Regina caeli (pl.łac.ang)] [Anioł Pański. Angelus Domini (pl.łac.ang.). [Zdrowaś Maryjo] [Modlitwa do NMP Królowej Tatr]

 

Modlitwy do Matki Boskiej Szkaplerznej [->]

[Modlitwa do Matki Boskiej Szkaplerznej – codzienna] [Do Najświętszej Panny] [Modlitwa odmawiana przez św. Rafała Kalinowskiego] [O najpiękniejszy Kwiecie Karmelu] [Niepokalana Dziewico, Królowo] [Modlitwa poranna do Matki Bożej Szkaplerznej] [Modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej] [Akt zawierzenia Matce Bożej Szkaplerznej] [Akt zawierzenia Kościoła Matce Bożej Szkaplerznej] [Litania do Matki Bożej Szkaplerznej] [Nowenna do Matki Bożej Szkaplerznej]

 *Zobacz też: [Modlitwy do Najśw. Panny Maryi Szkaplerznej.].

 

 

 

  Dawne modlitwy do NMP [->]

[Modlitwy do N. Maryi Panny, w dzień Jej Nawiedzenia (31 maja)] [Modlitwa do Matki Boskiej wspomożenia wiernych (24.05)]   [Modlitwy do Matki Boskiej w Lourdes.] [ Modlitwy na Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny] [Modlitwy w dzień Niepokalanego Poczęcia] [Modlitwy do Najśw. Panny Maryi Szkaplerznej.] [ Modlitwy do Matki Boskiej patronki sprawy polskiej [ Modlitwy przez wstawiennictwo Maryi - część druga (II) [Modlitwy przez wstawiennictwo Maryi - część pierwsza (I)] [Modlitwy do Matki Boskiej Częstochowskiej] [Modlitwy do Matki Boskiej Bolesnej] [Modlitwy do Matki Bożej Różańcowej]

 

Modlitwy przez wstawiennictwo Maryi - część pierwsza (I)  [->]

[Modlitwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o obronę.] [Modlitwa do MB Ostrobramskiej (1889r.)] [Modlitwa do M. Boskiej o pokój.] [Modlitwa o zdrowie duszy i ciała (1939r.)] [Oddanie się za wiecznego niewolnika Najświętszej Pannie.] [Westchnienie w utrapieniu do Najświętszej Panny [Modlitwa Ojca lub Matki za dziećmi (1894r.) [Prośba do Najświętszej Maryi Panny. przed Jej Cudownym Obrazem.] [Akty Do Najśw. Maryi Panny.] [Akty do Najświętszej Maryi Panny przy zasłonionym obrazie.] [Modlitwa do Najświętszej Panny Maryi najpewniejszej ludzi strapionych pocieszycielki.] ["Modlitwa na wzór wyznania wiary" (początek XX w.) [Modlitwy dziękczynne do Trójcy Przenajświętszej za dary i przywileje Najświętszej Marii Panny.] [Modlitwa do Najświętszej Panny Maryi wyryta na odwrotnej stronie Jej obrazu w Bazylice Najśw. Maryi Panny Większej w Rzymie.]

 

Modlitwy przez wstawiennictwo Maryi - część druga (II)  [->]

  [Modlitwa świętego Jana Chryzostoma [Przytulenie się do Serca Maryi [Modlitwa do Panny Maryi (ks. Piotra Skargi SJ) [Modlitwa Księdza Skargi. (1910r)] [Westchnienie nabożne do Najświętszej Matki.] [Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny, którą odmawiał św. Franciszek.] [Modlitwy do Matki Bożej o cnotę milczenia.  (1936 r.)] [Modlitwa o nawrócenie ukochanych osób. (1936 r.)] [Modlitwa do Matki Serca Jezusowego w ciężkim strapieniu. (1884 r.) ] [Modlitwa wieczorna do Najświętszej Matki Bożej Maryi. (1892r.)] [Modlitwa wieczorna o poddanie się w opiekę N. Pannie. (1858r.) ] [Modlitwa w dzień Oczyszczenia N. Maryi Panny czyli Gromnicznej.(1900r.) [Westchnienie do Najświętszej Matki Boskiej Bolesnej. (1853r.)] [Do Najświętszej Panny dla uproszenia łaski, ażeby światowe pomyślności nie były nam przeszkodą do zbawienia.] [Modlitwa na uproszenie błogosławieństwa Matki Bożej, którą co Sobotę, lub każdej pierwszej soboty miesiąca dobrze jest odmówić.] [Modlitwa do Matki Boskiej] [Modlitwa w oschłości ducha.] [Modlitwa błagalna którą tylko w ważnej potrzebie odmawiać należy.] [Westchnienie do Najśw. Marii Panny. (1894r.)] [Pozdrowienie Najświętszej Panny Maryi. (1888r.)] [Dziewięć pozdrowień ku czci Niepokalanie Poczętej Panny Maryi (1913r.)] [Pożegnanie z Matką najukochańszą.] [Modlitwa Pańska. (Ojcze nasz). Przypomnienie siedmiu słów Najświętszej Panny Maryi.] [Litania do Najświętszej Maryi Panny (autor Władysław Bełza)] [Dziesięć minut przed obrazem Matki Boskiej]

 

Modlitwy do Matki Boskiej w Lourdes   [->]

[Modlitwa do Matki Boskiej w Lourdes. (1897r.)] [Do N. Maryi P. o uzdrowienie chorego. (1903r.)] [Litanja do Najświętszej Panny Maryi w Lourdes (1873r.)]

 

Modlitwy na Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny  [->]

[Modlitwa na Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny (1884r.)] [Godzinki o zaśnieniu N. Maryi Panny.

 

Modlitwy w dzień Niepokalanego Poczęcia [->]

[Trzy modlitwy w dzień Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.] [Modlitwa w dzień Niepokalanego Poczęcia NMP (1871r)] [Ofiarowanie siebie Najświętszej Maryi Pannie Niepokalanie Poczętej.(1860r.)] [Modlitwa przed rozpoczęciem nabożeństwa do NMP Niepokalanie Poczętej. (1853r.)]

 

Modlitwy do Najśw. Panny Maryi Szkaplerznej  [->]

[Modlitwa do Najśw. Panny Maryi Szkaplerznej, którą odmawiać należy w dzień Jej święta.]

  *Zobacz też: [Modlitwy do Matki Boskiej Szkaplerznej].

 

Modlitwy do Matki Boskiej patronki sprawy polskiej  [->]

[Modlitwa do Matki Boskiej patronki sprawy polskiej (1849 r.)] [Modlitwa przed cudownym obrazem Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. (1899r.)] [Modlitwa do Jasnogórskiej Królowej (1889r.) [Modlitwa do N. Marji P. Królowej Kor. Polskiej.] [Modlitwa do Królowej. (1871r.)] [Modlitwa do Maryi Królowej Korony Polskiej.] [Modlitwa do Królowej Korony Polskiej (1926r)] [Uroczyste złożenie hołdu Królowej Korony Polskiej (1910r)

 

Modlitwy do Matki Boskiej Częstochowskiej (26 sierpnia) [->]

[Modlitwa przed cudownym obrazem Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.] [Ukłon pobożny i polecanie się w macierzyńską opiekę najcudowniejszej w obrazie Częstochowskim Maryi Pannie.] [Modlitwa do Matki Boskiej Częstochowskiej] [Modlitwa do Jasnogórskiej Królowej (1889r.)] 

 

Modlitwy do Matki Boskiej Bolesnej  [->]

[Westchnienie do Najświętszej Matki Boskiej Bolesnej. [Modlitwa św. Klemensa do MB Bolesnej] [Modlitwy do Siedmiu Towarzyszów Bolesnej Maryi.] [Te Deum Laudamus. Żałosne.] [Modlitwa do Matki Boskiej Bolesnej (1853r.)] [Modlitwa przed obrazem Maryi trzymającej Jezusa na łonie]

 

Modlitwy do Matki Bożej Różańcowej  [->]

[Modlitwa za Kościół i za Ojca św.] [Modlitwa do Najświętszej Marji Panny jako Królowej Różańca św.] [Nowenna błagalna do M. B. Różańcowej, w Nowem Pompeji, ku uproszeniu łask i pomocy w wielkich potrzebach duszy i ciała. [Modlitwa o nawrócenie niewiernych, heretyków i pogan. [Nowenna dziękczynna za otrzymane łaski na cześć Matki Boskiej w Pompeji.]  

 

Modlitwy do N. Maryi Panny, w dzień Jej Nawiedzenia (31 maja)  [->]

 [Modlitwa do N. Maryi Panny, w dzień Jej Nawiedzenia. [Litania na Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.]

 

 

 

 

 

Modlitwy do św. Józefa [->]

 

[Modlitwa oddania się św. Józefowi] [Wezwania do świętego Józefa [Modlitwa rodzin do Świętego Józefa] [Modlitwa do Świętego Józefa] [Modlitwa obrania św. Józefa za patrona [Litania do Świętego Józefa] [Litania do Przeczystego Serca świętego Józefa] [Modlitwa do świętego Józefa Patrona życia wewnętrznego] [Za konających] [„Krótka” Litania do Świętego Józefa] [Akt poświęcenia się świętemu Józefowi] [Modlitwa poranna [Modlitwa do św. Józefa papieża Jana Pawła II [Modlitwa do św. Józefa Papieża Pawła VI [Modlitwa do świętego Józefa – Jana XXIII] [Modlitwa papieża Leona XIII] [Modlitwa papieża Piusa X] [Modlitwa do św. Józefa – Szafarza Łask] [Modlitwa na Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP] [Modlitwa do świętego Józefa, Patrona Kościoła katolickiego] [Modlitwa do świętego Józefa, orędownika we wszelkich potrzebach i uciskach [Modlitwa do Św. Józefa] [Modlitwa codzienna do świętego Józefa] [Modlitwa na cześć Czystego Serca Świętego Józefa] [Modlitwa o uproszenie cnoty czystości [O silną wiarę] [Modlitwa o szczęśliwą śmierć] [O pomoc] [Modlitwa ojca do św. Józefa - Ojca Rodziny [Modlitwa o pokorę] [Modlitwa o dobrą śmierć] [Modlitwa do Opiekuna samotnych] [Modlitwa ku czci św. Józefa] [Św. Gemma Galgani (1873-1903)] [Modlitwa św. Teresy od Jezusa] [Św. Alfons Maria Liguori (1696-1787)] [Modlitwa św. Bernarda ze Sieny] [Św. Bernardyn ze Sieny (1380-1444)] [Św. Bernardyn ze Sieny] [Modlitwa do św. Józefa] [Modlitwa w różnych intencjach] [Modlitwa w trudnej sytuacji] [Modlitwy dla osób samotnych, poszukujących małżonka] [Modlitwy do św. Józefa na różne okazje] [Modlitwa o dobrego męża] [Modlitwa o dobrą żonę] [Modlitwa ojca] [Modlitwa matki] [Modlitwa w intencji rodziny] [Modlitwa za rodzinę II] [Modlitwa do św. Józefa za Kapłanów [MODLITWA KAPŁANÓW] [Pozdrowienie świętego Józefa] [Pięć westchnień do św. Józefa] [Ofiarowanie swego serca świętemu Józefowi] [Ofiarowanie się młodzieży św. Józefowi] [Ofiarowanie siebie św. Józefowi] [Oddanie się w opiekę świętemu Józefowi]  

  Nowenny do św. Józefa: [Nowenna do św. Józefa [Nowenna przed Uroczystością św. Józefa Oblubieńca NMP [Nowenna do św. Józefa od 10 do 18 marca [Nowenna do św. Józefa przed Uroczystością 19 marca].

  [Nabożeństwo 7 śród (niedziel) ku czci św. Józefa] [30-DNIOWE NABOŻEŃSTWO KU CZCI ŚWIĘTEGO JÓZEFA [Trzydniowe nabożeństwo do świętego Józefa w nagłej potrzebie] [Nabożeństwo do opieki św. Józefa [Modlitwy na zakończenie wieczornego nabożeństwa] [Szukanie pomocy za wstawiennictwem świętego Józefa] [Wezwania ku czci ukrytego życia św. Józefa z Jezusem i Maryją] [Wezwania do świętego Józefa] [Wezwania do świętego Józefa [Septenna ku czci siedmiu radości i siedmiu boleści Świętego Józefa] [Telegram do św. Józefa w nagłej potrzebie, czyli Triduum odprawiane w jednym dniu dla wybłagania szybkiego ratunku] [Szukanie pomocy za wstawiennictwem świętego Józefa] [Godzinki o Świętym Józefie] [Różaniec św. Józefa] [Koronka na cześć św. Józefa]

  [Starożytna modlitwa do św. Józefa [Modlitwa z Listu Apostolskiego „Patris Corde” Ojca Świętego Franciszka

[Litania do św. Józefa. Litaniae ad Sancto Josepho.]

 Zobacz też modlitwy: [Dawne modlitwy do św. Józefa].

 

 

 

Communio Sanctorum [->]

 

[Modlitwy przez wstawiennictwo św. Jana z Dukli] [Nowenna do Św. Andrzeja Boboli o dar jedności i pokoju [Nowenna do Św. Andrzeja Boboli] [Nowenna do Św. Andrzeja Boboli w czasie epidemii] [Modlitwy przez wstawiennictwo św. Brata Alberta [Modlitwy do św. Ojca Pio] [Modlitwy przez wstawiennictwo św. Wojciecha] [Modlitwy do św. Józefa] [Modlitwa za zmarłych w czyśćcu cierpiących] [Koronka za zmarłych] [Modlitwa z Dzienniczka św. Faustyny o śmierć szczęśliwą] [Modlitwy przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II [Litania do św. Jana Pawła II [Modlitwa do św. Michała Archanioła - ks. Wojciecha Danielskiego [Modlitwa do św. Michała Archanioła - pp. Leona XIII] [Modlitwy do Św. Maksymiliana] [Litania o świętych Cyrylu i Metodym] [Modlitwa do Świętego Pawła Apostoła] [Modlitwa do św. Andrzeja Apostoła (1857 r.)] [Modlitwy do św. Mikołaja biskupa.] [Do św. Szczepana [Do Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi, Józefa] [Modlitwa o beatyfikacje ks. Kardynała Stefana WYSZYŃSKIEGO, Prymasa Polski]

 Zobacz też modlitwy (stare modlitewniki): [Święci].

Modlitwy przez wstawiennictwo św. Jana z Dukli. [->]

[Litania do św. Jana z Dukli] [Modlitwa (Ozdobo Polski)] [Modlitwa do św. Jana z Dukli (JPII)] [Modlitwa o potrzebne łaski przez przyczynę świętego Jana z Dukli] [Modlitwa do świętego Jana z Dukli [Przedstawienie próśb] [Responsorium]

 

Modlitwy do św. o. Pio. [->]

[Prośba o specjalną łaskę za przyczyną o. Pio] [Modlitwa o wytrwałość w służbie chrześcijańskiej] [Modlitwa o wstawiennictwo o. Pio] [Modlitwa Jana Pawła II do św. o. Pio] [Święty ojcze Pio przed złem broń mnie] [Modlitwa o łaski za przyczyną św. o. Pio] [Litania do św. o. Pio (1)] [Litania do św. o. Pio (2)] [Modlitwa Ojca Pio o nawrócenie grzeszników]

 

Modlitwy do św. Maksymiliana Marii Kolbe  [->]

  [Do św. Maksymiliana, za rodzinę] [Do św. Maksymiliana, męczennika miłości] [Do św. Maksymiliana, świadka Ewangelii] [Do św. Maksymiliana, misjonarza] [Modlitwa do św. Maksymiliana] [Do św. Maksymiliana, wzoru świętości] [Modlitwa do św. Maksymiliana] [Modlitwa do św. Maksymiliana] [Modlitwy za wstawiennictwem św. Maksymiliana   -> [O POTRZEBNE ŁASKI] [O DAR DOBREJ MODLITWY] [O MIŁOŚĆ] [O PRZEZWYCIĘŻENIE TRUDNOŚCI]

 

 

 

 

  Kalendarz Liturgiczny (stare modlitewniki) [->]

 

[Modlitwa na Wniebowstąpienie Pańskie] [Modlitwy i rozmyślania w Wielki Piątek] [Modlitwy i rozmyślania w Wielką Sobotę] [Modlitwy na ostatni dzień roku i na Nowy Rok [Modlitwy na Zmartwychwstanie Pańskie] [Modlitewnik pokutno-pasyjny na Wielki Post [Modlitwy na Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli)] [Modlitwy na Boże Ciało] [Modlitwa na święto zniesione. (1841r.)] [Modlitwy na Zwiastowanie Pańskie (stare modlitewniki)] [Modlitwy i rozmyślania w Wielki Czwartek [Nabożeństwo do Cierpiącego Jezusa na każdy dzień tygodnia a mianowicie na Wielki Tydzień (1855 r.)] [Modlitwy na Niedzielę Palmową [Modlitwy na uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny (oraz za zmarłych)] [Modlitwy do Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata] [Modlitwy na Adwent [Modlitwy na Boże Narodzenie (w tym: Dzieciątko Jezus/Młodziankowie/św. Szczepan/Święta Rodzina)] [Modlitwy w Popielec]

 

Modlitwy na Adwent. [->]

[Modlitwa na rozpoczęcie adwentu (ze starego modlitewnika) [Modlitwa w czasie Adwentu. (1863r)]  [Modlitwa na adwent (1835r)] [Słowo Przedwieczne, dla mnie wcielone - modlitwa na cały Adwent (1834 r.) [Modlitwa na Niedzielę II. Adwentu. [Modlitwa x Piotra Skargi na III. niedzielę Adwentu.] [Modlitwa x Piotra Skargi na IV. niedzielę Adwentu.] [Modlitwa do Najświętszej Panny w Adwencie. (1856r.)] [Litania na Adwent. (1873r.) [W czasie Adwentu Wezwanie Boga, wyjęte z Proroków. (1846r.)] [Akty codzienne na Adwent.] [Modlitwa na czas Adwentu (1901r.)] [Modlitwa na  Adwent (1823r.)] [Modlitwa w czasie Adwentu (1884r.)] [Modlitwa na Adwent XIXw.] [Modlitwa na koniec Adwentu (Alfons Maria de Liguori)]

 

Modlitwy Na Boże Narodzenie (stare modlitewniki). [->]

Na Boże Narodzenie i do Dzieciątka Jezus: [Modlitwa w dzień Bożego Narodzenia (1922)] [Modlitwa przed żłóbkiem Dzieciątka Jezus (1910r)] [Modlitwa na uroczystość Bożego Narodzenia. (1900r)] [Modlitwa na Boże Narodzenie. (1889r.) [Modlitwa na Boże Narodzenie (1843r.)] [Modlitwa na Boże Narodzenie. (1893r) [Modlitwa w dzień Bożego Narodzenia. (1832r.)] [Modlitwa w uroczystość Bożego Narodzenia (1853).] [Prośba do Dzieciątka Jezus (1910r)] [Modlitwa przed nawiedzeniem żłóbka do Najświętszej Maryi Panny. (1900r.)] [Modlitwa do Dzieciątka Jezus. (1893r) [Modlitwa codzienna do Dzieciątka Jezus.] [Koronka do Najśw. Dzieciątka Jezus (o dwunastu tajemnicach.) (1819 r.) [Litania do Przenajśw. Dzieciątka Jezus (1858r.)] [Przeproszenie Najświętszego Dzieciątka Jezus za zniewagi Mu wyrządzone (1910r)] [Godzina adoracji przy żłóbku Dzieciątka Bożego (1900r)] [Litania na Boże Narodzenie, do przenajświętszego Dziecięcia Jezus. (1874r.)]

Święci Młodziankowie: [Modlitwa do Świętych Młodzianków [Modlitwa do Świętych Młodzianków (1857 r.)] [Modlitwa do Świętych Młodzianków (28 XII) z (1857 r.)] [Modlitwa do Świętych Młodzianków (1857 r.) [Litania do św. Dziatek (XIX w.)]

św. Szczepan: [Modlitwa za wstawiennictwem św Szczepana (1857r.)]

Święta Rodzina: [AKT poświęcenia się rodziny chrześcijańskiej Najświętszej Rodzinie.(1901r)] [Gorąca modlitwa o przyjęcie do grona Przenajświętszej Rodziny. (1886r.)]

 

Modlitwy na ostatni dzień roku i na Nowy Rok. [->]

[Modlitwa na Nowy Rok (1904r.)] [Modlitwa w dzień rozpoczęcia roku (1864r) [Modlitwa na zakończenie roku (1904r.)] [Modlitwa na ostatni dzień roku dla dzieci (1853r.) [Modlitwa na zakończenie starego roku (1912r)] [Litania na ostatni dzień roku. (1874r.)] [Modlitwa na dzień nowego roku dla dzieci]   zob. również: -> Modlitwa na zakończenie roku ułożona przez amerykańskiego farmera

 

Modlitwy na Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). [->]

[Modlitwa na dzień Objawienia Pańskiego czyli Trzech Króli. (1863r.)] [Modlitwa w dzień św. Trzech Króli. (1880r)] [Modlitwa do św. Trzech Królów. (1873r.) [Modlitwa na Święto Trzech Króli (1852r)] [Modlitwa na Święto Trzech Króli, (1884r) [Modlitwa na Uroczystość św. Trzech Króli. (1921r.)] [Modlitwa na uroczystość św. Trzech Króli. (1893r.)] [Litania do św. Trzech Króli (1853r)] [Modlitwa na święto Trzech Króli] [Modlitwa na święto Trzech Króli.] [Litania Na Święto Świętych Trzech Króli. (1873r.)]

 

 

  Modlitwy na Wielki Post [->]

 

 [Modlitwa na Wielki Post.] [Modlitwa Benedykta XVI na Wielki Post.]

 

Modlitewnik pasyjny na Wielki Post. [->]

[Modlitwa w I Niedzielę Wielkiego Postu. (1883r.)] [Modlitwa w II Niedzielę Wielkiego Postu. (1883r.)] [Modlitwa w III Niedzielę Wielkiego Postu. (1883r.)] [Modlitwa w IV Niedzielę Wielkiego Postu. (1883r.)] [Modlitwy przed i po komunii na niedzielę 4 Wielkiego Postu.] [Modlitwa na V Niedzielę Wielkiego Postu, Niedzielę Męki Pańskiej. (1883r.)] Siedem chwil, w których Chrystus upadł na ziemię. (1906r.)] [Rozważanie męki Pańskiej (1883r.) [Modlitwa do cierpiącego Zbawiciela o nawrócenie grzeszników. (1891r)] [Modlitwa do Jezusa Chrystusa o połączenie z Jego skonaniem (1864 r.) [Modlitwa do ukrzyżowanego Zbawiciela z ofiarowaniem Mu swej pracy. (1900r.) [Modlitwa w cierpieniu moralnem. (1900r.) [Modlitwa przy rozpoczęciu drogi Krzyżowej.] [DROGA ŻYCIA Drogą Krzyżową. (1883r.)] [Modlitwa chorej osoby w Wielki Piątek. (1862r)] [O smutkach z wewnętrznego usposobienia płynących.] [Pięć piątków postnych (1851r.)] [Pocałowanie ran Pana Jezusa w każdym czasie, szczególniej w smutku, i po ukończonych modlitwach wieczornych. [Modlitwa pod krzyżem do Pana Jezusa, w czasie odprawiania Drogi Krzyżowej (1904r.)   

[Litania skruszonego serca za grzechy. (1876r) [Modlitwa grzesznika korzącego się przed Wielkością Boga. (1850r.)] [Modlitwa osamotnionych do Pana Jezusa cierpiącego. (1888r.)] [Litania do Jezusa Chrystusa Cierpiącego, wzoru i wsparcia dusz cierpiących. (1819r.)] [Modlitwa do Jezusa Chrystusa o cierpliwość. (1865r.)] [Modlitwa do Najśw. Oblicza Ułożona przez św. Teresę od Dz. Jezus.] [Litania o miłosierdziu Boskiem] [Modlitwa do Pana Jezusa Bolejącego (1858r).]

 

Modlitewnie przy Krzyżu Świętym. [->]

[O chwalebne znamię krzyża świętego (1889r.)]  [Modlitwa do świętego Krzyża (w czasie niebezpieczeństwa).] [Modlitwa u stóp Krzyża (ś.p. x.Karola Antoniewicza)] [Stanę pod krzyżem. (x. Antoniewicz, 1903r) ] [Modlitwa do Krzyża świętego (1930r.)] [O chwalebne znamię Krzyża świętego (1889r.)] [ Ukłon pobożny krzyżowi Zbawiciela. (1882r)] [Trzy dziękczynienia Chrystusowi na Krzyżu (św. Mechtyldy). [Modlitwa rozmyślania przy Krzyżu Pańskim. [Modlitwa przed ołtarzem cudownego Pana Jezusa na Wawelu 1910r [Przechodziłem koło Krzyża (Ks. K. Bołoz Antoniewicz) [Modlitwa do ukrzyżowanego Zbawiciela z ofiarowaniem Mu swej pracy. [Modlitwa do Krzyża Pańskiego.] [Modlitwa przed Krucyfixem.] [Modlitwa przed krzyżem. [Ukłon pobożny krzyżowi Zbawiciela. [Litania o Krzyżu Św. (1872r.) [Modlitwa przed krzyżem misyjnym.] [Godzinki o Krzyżu św. [Dziewięć westchnień pod Krzyżem duszy pragnącej połączyć się z Jezusem Chrystusem.] [Modlitwa pod krzyżem do Pana Jezusa, w czasie odprawiania Drogi Krzyżowej (1904r.) [Stopnie Męki Pańskiej.] [Opamiętanie grzesznika pod krzyżem.] [Amor meus Crucifixus.   

  [św. Cyryl Jerozolimski, Katecheza 13 (dla katechumenów) [Modlitwa przed Panem Jezusem Ukrzyżowanym (1910r) [Modlitwa do Ukrzyżowanego Chrystusa Pana

 

Wielki Tydzień:

[Nabożeństwo do Cierpiącego Jezusa na każdy dzień tygodnia a mianowicie na Wielki Tydzień]
Modlitwy do Pana Jezusa Bolejącego [->]

 

Modlitwy na Niedzielę Palmową [->]

[Modlitwa w Niedzielę Palmową. (O. Karola Antoniewicza)] [Modlitwa w Niedzielę Palmową (1864r)] [Modlitwa na Niedzielę Kwietną.] [Modlitwa na Niedzielę Palmową II (1851r.)] [Modlitwa II] [Nabożeństwo do Cierpiącego Jezusa na Niedzielę Palmową (1855 r.)]

 

Modlitwy i rozmyślania w Wielki Czwartek [->]

[Modlitwa na Wielki Czwartek. (1887r.)] [Modlitwa w Wielki Czwartek.] [Modlitwa do Chrystusa Pana na Górze Oliwnej. (1906r.)] [Modlitwa do Pana Jezusa przywiązanego i bitego u słupa. (1906r.)] [Modlitwa do Pana Jezusa Bolejącego.] [Modlitwa do Pana Jezusa cierniem ukoronowanego. (1906r.)] [Wielki Czwartek - Modlitwa z modlitewnika z 1903 r.]

 

Modlitwy i rozmyślania w Wielki Piątek [->]

[Modlitwa przed Panem Jezusem Ukrzyżowanym (1910r)] [Modlitwa do Ukrzyżowanego Chrystusa Pana] [Modlitwa z wszelką prośbą o zbawienie. (na Wielki Piątek) (1882r)] [Modlitwa o Męce Pańskiej. (1857r.)] [Modlitwa w czasie odwiedzenia grobu Pańskiego (1893r.)] [Modlitwy i rozmyślania w Wielki Piątek (1864r)] [Ukłon pobożny krzyżowi Zbawiciela. [Modlitwa przed krzyżem.] [Modlitwa przed Krucyfixem. [Stanę pod krzyżem. (1903r.) x Antoniewicz [Modlitwa do Krzyża Pańskiego [Modlitwa do ukrzyżowanego Zbawiciela z ofiarowaniem Mu swej pracy.] [Przechodziłem koło krzyża.] [Modlitwa u stóp Krzyża (ś.p. x. Karola Antoniewicza). [Modlitwa rozmyślanie przy Krzyżu Pańskim. [Modlitwa przed krzyżem misyjnym [MODLITWA VIII. x. Antoniewicz] [Modlitwa chorej osoby w Wielki Piątek. (1862r) [Modlitwa na wielki Piątek i Sobotę. (1882r.)  [Modlitwa u grobu Zbawiciela w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę. [Wielki Piątek - Modlitwa z modlitewnika z 1903 r.]

 

Modlitwy i rozmyślania w Wielką Sobotę [->]

[Modlitwa u grobu Zbawiciela w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę.] [Modlitwa na Wielką Sobotę. (1887r.)] [Modlitwa w czasie odwiedzenia grobu Pańskiego (1893r.)] [Modlitwa na Wielki Piątek i Sobotę. (1882r.)] [Wielka Sobota - Modlitwa z modlitewnika z 1903 r.

 

Modlitwy i rozmyślania na Zmartwychwstanie Pańskie [->] 

[Modlitwa w dzień Zmartwychwstania Pańskiego (1835r)] [Modlitwa na Wielkanoc (1928r.)] [Modlitwa w poniedziałek Wielkanocny (1882r)] [Wielkanoc - Modlitwa z modlitewnika z 1903 r.]

 


 

 

Stare modlitewniki [->]

 

[Modlitwa o łaskę Bożą [Litania o pomyślność powszechną [Modlitwy wieczorne]  [Modlitwa duszy tęskniącej do Boga.]  [Dawne modlitwy do Pana Jezusa Miłosiernego] [Litania o dobroci Boskiej. [Modlitwy ku czci Przenajświętszej Krwi Chrystusa [Modlitwy wynagradzające [Uczczenie Pana Jezusa na każdy czas.] [Wyznanie wiary św. Atanazego] [Modlitwy w utrapieniu [ Modlitwy do Pana Jezusa Bolejącego] [Modlitwa z zaufaniem Bogu wśród przeciwności i w obawie.] [Ojcze nasz, S. Franciszka Seraficznego.] [Modlitwa o nawrócenie Rosji (1938r.) [Modlitwa S. Bernarda.] [Modlitwy w utrapieniu] [Modlitwy o pokój do M. Boskiej i do Ran P. Jezusa. (1889r.)] [Podziękowanie modlitewne za Nieśmiertelność (1834 r.)] [Modlitwa kaleki (1893 r.)] [Modlitwy do Najświętszego Imienia Jezus] [Modlitwa duszy zakonnej] [Modlitwa o pokorę (1930 r.).] [Modlitwa do Pana Jezusa. (1893r.)] [Modlitwa duszy poświęconej Bogu] [Modlitwa o upodobnienie do Chrystusa.] [Stacye Jerozolimskie. (1906r.)] [Modlitwa grzesznika korzącego się przed Wielkością Boga. (1850r.)] [Modlitwa podczas powietrza. (1869r.)] [Nabożeństwo za nawrócenie grzeszników.] [Modlitwa o nawrócenie ukochanej obłąkanej osoby.] [Modlitwy - perełki - zawierzenia, uwielbienia] [Modlitwa Ojca za dzieci (1848r.)] [Modlitwa matki do Jezusa, przyjaciela dzieci. (1929r.)] [Modlitewnie przy Krzyżu Świętym - bądź uwielbiony ] [Modlitwy dla uczniów i nauczycieli] [Poddanie się woli Bożej (1944).] [Akt doskonałej miłości św. Franciszka Ksawerego.] [Modlitwy za Ojczyznę, za Polskę [Poddanie się woli Boskiej. (1893r.)] [Modlitewnik ks. Skargi] [Akt doskonałego zaparcia się siebie i oddania się do rozporządzenia Bogu.] [Modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa] [Modlitwa do Trójcy Przenajświętszej.] [Modlitwa duszy rozmiłowanej (1942) [Modlitwa o czystość. (1905r.)] [Modlitwa uproszenia opieki Jezusa [Modlitwy do Ducha Świętego] [Modlitwy do Pana Jezusa Dobrego Pasterza] [Modlitwa o łaskę unikania kłamstwa.] [Modlitwy do Pana Jezusa Bolejącego] [Modlitwa o pokorę.] [Pange Lingua ... (1869r.)] [Modlitwa o miłości ku Jezusowi i Maryi. (1949r) [Modlitwa przeciw zarazie i morowemu powietrzu] [Modlitwa za nawrócenie grzeszników] [Modlitwa na rozpoczęcie pacierzy, biorąc modlitewnik do ręki (1858r.)] [Modlitwa do Ducha Świętego o oświecenie Narodu polskiego (1849 r)] [Modlitwa błagalna i o łaskę miłości Boskiej] [Modlitwa codzienna (1869 r.)] [Modlitwy za kapłanów i o powołania] [Cóż mi się dzisiaj zdarzy (Modlitwa poranna.) [1851r]] [Modlitwa o łaskę poddania się we wszystkim świętej woli Bożej.] [Modlitwa do Najśw. Oblicza Ułożona przez św. Teresę od Dz. Jezus.] [Modlitwa do Pana Jezusa wielce nabożna.] [Modlitwa do Boga Ojca (1827r.)] [Modlitwa o wytrwanie w dobrem.] [Litania skruszonego serca za grzechy. (1876r)] [Modlitwa przed pierwszą Komunią św. dziecka.] [Oświadczenie miłości i wierności. [Modlitwa do Jezusa Chrystusa o cierpliwość. (1865r.) [Litania o błogosławieństwo dla płodów polnych  

 

 

Dawne modlitwy do Pana Jezusa Miłosiernego. [->]

[Modlitwa do Miłosiernego Pana Jezusa.] [Modlitwa do Pana Jezusa Miłosiernego w wielkimi utrapieniu.] [Westchnienie do Pana Jezusa Miłosiernego.] [Litania o Miłosierdziu Boskiem (1872r.)] [Litania o miłosierdziu Boskiem (1850r)    

 

Modlitewnik ks. Skargi. [->]

 [Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego ks. Piotra Skargi SJ] [Modlitwa za Ojczyznę] [Modlitwa przede Mszą oraz komunia duchowna] [Modlitwa do Świętych Pańskich] [Modlitwa na urocz. św. Michała Archanioła] [Modlitwa do Panny Maryi] [Modlitwa w ostatni dzień roku] [Modlitwa do Maryi] [Modlitwa na III. niedzielę Adwentu] [Modlitwa na IV. niedzielę Adwentu.] [Litania do S.S. Rycérzów. [Modlitwa na wtorek świąteczny po Zesłaniu Ducha Świętego.]

 

Modlitwy wynagradzające. [->]

[Modlitwa wynagradzająca. [Akt wynagradzający za wszystkie krzywdy.] [Adoracja wynagradzająca]

 

Modlitwy w utrapieniu [->]

 [Jak przy nastającym utrapieniu Boga wzywać należy.] [Modlitwa w trudnych chwilach (1900r.)] [Modlitwa o uproszenie cierpliwego znoszenia przygód i wszelkich przykrości życia.] [Modlitwa o posłuszne z rąk Boga przyjmowanie dobrego i złego.] [Litania o zgadzaniu się z wolą Bożą. [Modlitwa o pokój i uspokojenie umysłów.] [Modlitwa w pokusach. [Modlitwa osamotnionego serca (1942r.)  

 

Modlitwy do Pana Jezusa Bolejącego [->]

[Modlitwa do Chrystusa Pana na górze Oliwnej.] [Modlitwa do Pana Jezusa Bolejącego (1858r.) [Modlitwa do P. Jezusa biczowanego (1939r)]
[Litania do Jezusa Chrystusa Cierpiącego, wzoru i wsparcia dusz cierpiących (1819r.)] [Modlitwa do Chrystusa Pana stawionego przed lud.] [Modlitwa do Pana Jezusa cierniem ukoronowanego. (1906r.)]  [Modlitwę na uczczenie cierniem ukoronowanego Chrystusa Pana.] [Modlitwa do Chrystusa podejmującego krzyż.] [Modlitwa na uczczenie miłości Jezusa, przemawiającego przyjaźnie i całującego nawet zdrajcę swego.] [Modlitwa osamotnionych do Pana Jezusa cierpiącego. (1888r.)]    

 

Modlitwy do Ducha Świętego [->]

[Na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.] [Modlitwa na Zielone Świątki (1893r.)] [Modlitwa do Ducha Przenajświętszego (św. Alfonsa Ligouri)] [Modlitwa do Ducha Świętego.]   [Modlitwa na uproszenie obecności Ducha Świętego.] [Modlitwy do odmawiania w czasie nowenny przed Zesłaniem Ducha Świętego] [Modlitwa o otrzymanie dwunastu owoców Ducha Świętego] [Modlitwa do Ducha Świętego o oświecenie Narodu polskiego (1849r.)] [Godzinki o Duchu Świętym]

Zobacz też modlitwy: [Modlitwy do Ducha Świętego].

 

Modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa [->]

[Modlitwa do Najsłodszego Serca Pana Jezusa (przed snem).]  [Akt poświęcenia siebie samego Najsłodszemu Sercu Pana Jezusa.]  [Westchnienie do Serca P. Jezusa] [Modlitwa bł. Małgorzaty Alacoque.] [Modlitwa do Serca Jezusa o nawrócenie grzesznika.] [Modlitwa o zgadzanie się z Sercem Jezusowym.] [Akty błagalne do Serca Jezusowego za dusze drogich osób.] [Akt błagający do Serca Jezusa.] [Pozdrowienie rany Serca Jezusowego (1921r, w/g. Ludwika z Granady).] [Prośby do bolesnego Serca Jezusowego (1884r.) [Zadośćuczynienie.] [Poświęcenie się dzieci Najśw. Sercu P. Jezusa (1918r.) [Modlitwa sieroty. [Osobiste poświęcenie się Kapłana Boskiemu Sercu Zbawiciela (1948r.) [Czemu, o Jezu? (1905r.)] [Wzywanie Najświętszego Serca Pana Jezusa.] [Akty błagalne do Najświętszego Serca Jezusowego o uzdrowienie chorego.] [Publiczne przebłaganie Najśw. Serca Pana Jezusa]

Zobacz też modlitwy: [Najświętsze Serce Jezusa].

 

Modlitwy dla uczniów i nauczycieli [->]

[Modlitwa przed nauką.] [Modlitwa po nauce.] [Prośba o błogosławieństwo w naukach] [Modlitwa przed egzaminem] [Do N. M. P. przy rozpoczęciu nauk szkolnych.] [Modlitwa do św. Stanisława Kostki o pomoc w naukach] [Modlitwa do św. Jana Kaniego o błogosławieństwo dla kształcącej się młodzieży.] [Modlitwa za nauczycieli.] [Modlitwa o zbawienne myśli oświecenie.] [Modlitwa Nauczycielek (litania)] [Modlitwa nauczycielki. (1900r.)]

 

Modlitwy za Ojczyznę, za Polskę [->]

[Modlitwa za Armię Polską (1944r.)] [Modlitwa o błogosławieństwo dla Wojska Polskiego (1928r.)] [Modlitwa wojska za wodzów narodu (1928r.)] [Modlitwa o błogosławieństwo dla Wojska Polskiego i dla swego oddziału (1938r.)] [Pacierz Polaka] [Modlitwa za Ojczyznę (1930r.)] [Modlitwa do Królowej Korony Polskiej (1926r.)] [Modlitwa za Ojczyznę do bł. Salomei (1910r.)] [Modlitwa żołnierza (1915r.)] [Modlitwa emigrantów (XIXw)] [Modlitwa za Polskę o panowanie Chrystusa nad Polską. (1939r.)] [Modlitwa o błogosławieństwo dla narodu polskiego i pomoc w pokonaniu nieprzyjaciół (ok.1830r.)] [Modlitwa za Ojczyznę (1922r.)] [Modlitwa o pomoc Narodowi (1850r)] [Modlitwa za poległych z parafii, zwłaszcza za krewnych i znajomych (1915r.) Modlitwa za poległych w walce za sprawę narodową (1849r.)] [Pieśni]

 

Modlitwy za kapłanów i o powołania [->]

[Modlitwa za kapłanów z 1936r.]  [Modlitwa za kapłanów.]   [Modlitwa na uproszenie sobie wcześnie łaski do wiernego wypełniania powinności powołania.] [Modlitwa na uproszenie dobrych kapłanów (1912r.)] [Modlitwa za kapłanów (1930r.)] [Modlitwa za duchowieństwo (1853r.)] [Modlitwa o uświęcenie kapłanów. (1939r.)] [Modlitwa o powołanie kapłańskie dla syna. (1928r.)] [Modlitwa matki za syna kapłana. (1928r.)]

  *Zobacz też: [Modlitwy za powołanych i o powołania.].

 

 

 

 

  Święci (stare modlitewniki) [->]

 

[Modlitwy ku czci Świętych Apostołów Piotra i Pawła [Modlitwy ku czci św. Antoniego z Padwy [Modlitwy do Św. Ryty z Cascia [Modlitwy przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli]  [Do świętych Apostołów Piotra i Pawła] [ Modlitwa do św. Mikołaja, biskupa (6 grudnia) /1900r/] [Modlitwy do Świętego Jana Chrzciciela.] [Modlitwa ku czci św. Antoniego w intencji dzieci (1910r)] [Do św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży] [Modlitwy o świętych Aniołach Stróżach] [Modlitwy do św. Michała Archanioła [ Modlitwa Do Świętey Katarzyny Panny i męczenniczki - 25 listopada] [Litania do św. Franciszka Ksawerego II (3 XII) /1846 r./] [Dawne modlitwy do św. Józefa

 Zobacz też modlitwy: [Communio Sanctorum].

 

Modlitwy ku czci Świętych Apostołów Piotra i Pawła [->]

[Modlitwa codzienna do św Apostołów Piotra i Pawła (1887r)] [Litania do Świętych Piotra i Pawła. (1873r.)]

 

Modlitwy ku czci św. Antoniego z Padwy [->]

[Modlitwa ku czci św. Antoniego w intencji dzieci (1910r)] [Pięć pokornych modlitw na cześć świętego Antoniego.]

 

Modlitwy do Św. Ryty z Cascia [->]

 [Litania do Św. Ryty z Cascia] Modlitwa do świętej Ryty de Cascia w różnych potrzebach.]

 

Modlitwy przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli [->]

[Modlitwa o nawrócenie schizmatyków i heretyków]  [Modlitwa za Ojczyznę przez przyczynę św. Andrzeja Boboli] [Modlitwa do św. Andrzeja Boboli jako Patrona Polski]

 

Modlitwy o świętych Aniołach Stróżach [->]

  [Modlitwa do Świętego Anioła Stróża (1864r.)] [Modlitwa do Anioła Stróża (1869r.)] [Modlitwa do Anioła Stróża (1869r.)] [Litania o Świętych Aniołach Stróżach [2 X] (1926r)] [Godzinki o Świętym Aniele Stróżu [2 X] (1926r.)]

 

Modlitwy do św. Michała Archanioła [->]

[Modlitwa na urocz. św. Michała Archan. (x. P. Skargi)] [Akt dozgonnego przyrzeczenia po Komunii św.] [Nabożeństwo do świętego Michała Archanioła.] [LITANIA o świętym Michale Archaniele.] [Modlitwa do św. Michała Archanioła (1889r)] [Modlitwa do Ś. Michała Archanioła (1864r)] [Modlitwa do Aniołów Bożych] [Modlitwa do św. Michała Archanioła] [Modlitwa odmawiana po Mszy św.] [Modlitwa o pomoc w walce ze złem] [Pozdrowienie św. Michała Archanioła] [Koronka do św. Michała Archanioła czyli Koronka Anielska] [Koronka Uwielbienia Boga ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórami Aniołów] [Godzinki [Pieśni]

 

 

 Dawne modlitwy do św. Józefa [->]

[Modlitwa do św. Józefa o święcenie niedziel i świąt.]   [Modlitwa do Świętego Józefa - skuteczną, zwana.]   [Modlitwa do św. Józefa (1900 r.)]

  Rozmyślania świętego Alfonsa Liguorego ku czci świętego Józefa [->]
  [Rozmyślanie pierwsze. O podróży do miasta Betleem, gdzie się narodził Jezus.]   [Rozmyślanie drugie. O ucieczce do Egiptu. [Rozmyślanie trzecie. O zgubieniu Jezusa w kościele. [Rozmyślanie czwarte. O ustawicznym przestawaniu Patryarchy św. z Jezusem.]   [Rozmyślanie piąte. O miłości Józefa względem Maryi i Jezusa.]   [Rozmyślanie szóste. O śmierci Józefa świętego.]    

Zobacz też modlitwy: [Modlitwy do św, Józefa].

 

 

 

 

  Eucharystyczne (stare modlitewniki) [->]

 

[Rytm św. Tomasza. [Akt nagradzający za uchybienia popełnione w czasie Mszy świętej, która jest odnowieniem Męki Zbawiciela. (1867r.)]  [Komunia Duchowa] [Modlitwa przede Mszą św.] [Modlitwy po Komunii Świętej] [Modlitwa przede Mszą oraz komunia duchowna (1844r.) - (z x. Skargi)] [Modlitwa wielce nabożna, tak duchownym jako i świeckim osobom równie przydatna, która albo przed, albo podczas mszy odprawiana być może.] [Akt miłości przed Przenajśw. Sakramentem. -> Św. J. M. Vianney z Ars.] [Błaganie Najświętszego Sakramentu. Wyjęte z dzieł św. Teresy.

Zobacz też modlitwy: [Modlitwy eucharystyczne].

 

Modlitwy po Komunii Świętej [->]

[Modlitwa po przyjęciu Komunii świętej (1849r.)] [Modlitwa po Komunii Św. (1848r.)]

 

 

 

 

Modlitwy oddania [->]

 

[Modlitwy św. Siostry Faustyny Kowalskiej z dzienniczka] [Panie mój i Boże mój] [Akt Dziękczynienia i Zawierzenia Opatrzności Bożej] [Posługując chorym – Modlitwa Matki Teresy z Kalkuty] [Poślij mi kogoś spragnionego miłości – Modlitwa Matki Teresy z Kalkuty [Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana] [Modlitwa zawierzenia bł. Karola de Foucauld] [Modlitwa oddania (bł. Karol de Foucauld)] [Ojcze mój. (br. Karol de Foucauld)] [Zrób coś ze mną, Boże. (św. Augustyn)] [Panie Jezu, niech poznam siebie (św. Augustyn)] [Bądź pochwalona ciszo. (Tadeusz Ross)] [Dopomóż mi Panie. (św. Faustyna Kowalska)] [Szukaj mnie, Pasterzu...] [Panie, Tyś mym istnieniem... (Św. Jan z Kronsztadu.)] [Modlitwa duszy rozmiłowanej. (św. Jan od Krzyża)] [Modlitwa o życie cnotliwe. (św. Tomasz z Akwinu.)] [Modlitwa oddania. (Tomasz Merton)] [Boże najwyższy i jedyny Panie. (LG, t.III, s.482)] [Ojcze, Stwórco wszechświata. (LG t.II, s.733)] [Bądź w nas, Panie Jezu.] [Modlitwa kapłana.] [O wieczne Bóstwo... (Św. Katarzyna ze Sieny)] [Ocean bez dna - (Św. Katarzyna ze Sieny)] [Wzniesienie umysłu ku Chrystusowi Zbawcy. (Św. Brygida)] [Ofiarowanie siebie samego (LG I 1367)] [Amazing grace [Modlitwa ewangelizatora - Jose. H. Prado Flores] [Akt zawierzenia się Jezusowi.] [Prayer from Pope Paul VI. (ang)] [Modlitwa wieczorna.] [Zawierzenie świata Miłosierdziu Bożemu - Św. Jan Paweł II] [Pieśń Słoneczna św. Franciszka.] [Modlitwa do OJCA wg św. PAWŁA [Modlitwa do Dzieciątka Jezus (o. Cyryl, OCD).] [Modlitwa "błogosław mnie"] [Modlitwa dzieci do Dzieciątka Jezus.] [Modlitwa o pogodę ducha.)] 

 

 

Modlitwa wstawiennicza [->]

 

[Modlitwy do Miłosierdzia Bożego [Modlitwa maturzysty] [Modlitwa o szaleńców Bożych (Louis-Joseph Lebret)] [Modlitwa przed egzaminem] [Prayer for Peace] [Modlitwa przebaczenia.] [Modlitwa o uzdrowienie fizyczne - o. Tardif] [Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne -. o. Tardif] [Modlitwy za chorych [Modlitwa o uzdrowienie duszy. [O uzdrowienie wewnętrzne - o. Emilien Tardif] [O uzdrowienie wnętrza] [Modlitwa o uzdrowienie] [Modlitwa za przyjaciół [Modlitwa za polską młodzież w obliczu aktualnych zagrożeń]

 

 

 

Modlitwa "Na kartach Biblii" [->]

 

[Bóg pociechą udręczonego (Ps 119, 25-32) Ufna modlitwa sprawiedliwego (Ps 26) Prośba i dziękczynienie (Ps 28, 1-3.6-9) [W ciężkiej chorobie (Ps 41) Bóg schronieniem i mocą (Ps 46) Hymn uwielbienia (Ap 15, 3-4)] [Dziękczynienie i prośba (Ps 40, 2-14.17-18)] [Ufna modlitwa w cierpieniu (Ps 31, 2-17. 20-25)] [W ciężkim doświadczeniu (Ps 88)] [Benedictus. (Łk 1, 68-79)] [Magnificat. (Łk 1, 46-55)] [Hymn pochwalny ocalonego. (Syr 51, 1-12)] [Modlitwa Anny. (1Sm 2, 1-17)] [Błaganie i dziękczynienie. (Ps 28)] [Modlitwa niewzruszonej ufności. (Ps 11)] [Spoczynek w Bogu. (Ps 131)] [Modlitwa o Mądrość. (Mdr 9, 1-18)] [Prośba o natchnienie. (Mdr 7, 15-21)] [Modlitwa o czystość w słowach, myślach i czynach. (Syr 22, 27; 23 1-6)] [Modlitwa Jeremiasza o wytrwałość. (Jr 17, 14-18b)] [Modlitwa prorocka. (Jr 10, 23-25)] [Wezwanie do chwalenia Boga. (Ps 95, 1-7)]

 

 

Modlitwa wczesnochrześcijańska [->]

 

[Modlitwa kapłana w chorobie. (Św. Grzegorz z Nazjanzu) [Modlitwa przed czytaniem Pisma Św. (Św. Grzegorz z Nazjanzu)] [Hymn wieczorny. (Św. Grzegorz z Nazjanzu)] [Uczczenie Paschy. (Św. Grzegorz z Nazjanzu.) [Hymn do Boga. (Św. Grzegorz z Nazjanzu)] [Oddanie Bogu zmarłego brata Cezarego. (Św. Grzegorz z Nazjanzu)] [O rozumienie spraw Ducha. (Orygenes)] [O pokój. (Orygenes)] [O spojrzenie duchowe. (Orygenes)] [ Modlitwa o światło wiedzy i pobożności.] [ Niedzielna (szabatowa) modlitwa o prawdę i zbawienie.] [Wyznanie wiary neofity.] [Modlitwa młodzieży. W życiu i świetle poznaję siebie.] [Modlitwa o pomoc Bożą.] [Modlitwa o doskonałość chrześcijańską] [O Boże mój, Trójco Święta.] [O Trójco Przenajświętsza.] [Przyjdź, Światłości prawdziwa.] [Dziękczynienie po Mszy Świętej (Didache)] [Hymn powszechny do Trójcy Świętej św. Efrema] [Panie, Boże mój, wierzę w Ciebie. (Św. Augustyn, De Trynitate)] [De trynitate (fragment).

 

  

Modlitwa w różnych potrzebach  [->]

 

[Modlitwa za Ojczyznę przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli [Modlitwa św. Jana Pawła II o pokój] [Modlitwa św. Jana XXIII o pokój] [Modlitwa na zakończenie roku ułożona przez amerykańskiego farmera [Nabożeństwa majowe 2020 oraz modlitwy Papieża Franciszka o ustanie pandemii] [Poniedziałek III tygodnia Okresu Wielkanocnego] [Modlitwa w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych.] [Akt poświęcenia Kościoła w Polsce Najświętszemu Sercu Jezus i Niepokalanemu Sercu Maryi] [Modlitwa Benedykta XVI na Wielki Post] [Boże mój, cieszę się niewymownie – Modlitwa uwielbienia św. Siostry Faustyny] [Modlitwa Jubileuszowa 1050. rocznicy Chrztu Polski] [Modlitwa za Ojczyznę bł. księdza Jerzego Popiełuszki] [Modlitwa w intencji ewangelizacji.] [Modlitwa o uproszenie cnoty czystości] [Modlitwa o czystość] [Modlitwa uzdrowienia ze skutków kontaktu z pornografią] [Modlitwa o pokój na świecie ułożona przez Tomasza Mertona] [Modlitwy przed studium Pisma Świętego.] [Wyzwól mnie, Panie.] [Przebacz mi.] [Nakarm mnie, Panie.] [W dniu niedoli ... [Modlitwa chorego.] [Modlitwa u progu dnia. (kard. Leo Suenes) [Modlitwa o zrozumienie krzyża. (Karl Rahner) ] [Modlitwa za narzeczonego. ] [Modlitwa za narzeczoną.] [Modlitwa na Wielki Post] [Modlitwa o pokój (Afryka Wschodnia)] [Modlitwa o pokorę] [Modlitwa o wiarę (Paweł VI)] [ Modlitwa przed wejściem do internetu.] [Modlitwa o zaakceptowanie siebie.]

 

 

 

Litanie  [->]

 

 [Litania do Najświętszego Sakramentu [Litania do Najświętszej Maryi Panny z Lourdes [Litania za zmarłych (3)] [Litania za zmarłych (2)] [Litania za zmarłych w czyśćcu cierpiących [Litania za zmarłych (1)] [Litania do świętych aniołów] [Litania do św. Jana Pawła II] [Litania do św. Tomasza Apostoła (3 VII)] [Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana] [Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Litaniae Sacratissimi Cordis Iesu. Litany of the Sacred Heart of Jesus] [Litania do Imienia Jezus.] [Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny. Litaniae Lauretanae Beatae Mariae Virginis (łac.). Litany of the Blessed Virgin Mary (ang.)] [Litania do Serca NMP.] [Litania do MB Nieustającej Pomocy.] [Litania do św. Józefa. Litaniae ad Sancto Josepho.] [Modlitwa środkowoeuropejskiego dnia katolików.] [Litania do Wszystkich Świętych.] [Litania do Chrystusa Kapłana i Żertwy. Litany of Our Lord, Jesus Christ, Priest and Victim.]

 

 

 

Modlitwy do Ducha Świętego  [->]

 

[Nowenna do Ducha Świętego [Hymn do Ducha Świętego [Modlitwa Jana Pawła II do Ducha Świętego, która otrzymał od swojego ojca.] [Modlitwa Jana Pawła II do Ducha Świętego] [Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego [Akt poświęcenia się Duchowi Świętemu] [Modlitwa o dary Ducha Świętego] [Veni, Sancte Spiritus. Przybądź, Duchu Święty (sekwencja)] [Modlitwa codzienna do Ducha Świętego] [Modlitwa o 12 owoców Ducha Świętego] [Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego] [Modlitwa św. Augustyna] [Przyjdź Duchu Święty zintegruj wszystkie elementy mego istnienia.] [Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych] [Prayer to the Holy Spirit] [Modlitwa do Ducha Świętego] [Inwokacja do Ducha Świętego.] [Poświęcenie się Duchowi Świętemu.  

Zobacz też modlitwy (stare modlitewniki): [Modlitwy do Ducha Świętego].

 

 

 

 

Modlitwy o tematyce eucharystycznej  [->]

 

[Modlitwa św. o. Pio po Komunii (Pozostań ze mną, Panie). [Litania Wynagradzająca za zniewagi Panu Jezusowi Utajonemu w Najświętszym Sakramencie [Modlitwy św. Siostry Faustyny przed Najświętszym Sakramentem] [O Boże mój, wierzę w Ciebie (“Modlitwa Anioła” z Fatimy)] [Modlitwy przed i po Mszy Świętej [Litania do Najświętszego Sakramentu [Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu] [Modlitwa całkowita - ks. Wojciech Danielski] [Modlitwa przed Mszą Św. poranną - ks. Wojciech Danielski] [Modlitwy ministranta] [Modlitwa ministranta choralisty] [Modlitwa św. Bonawentury] [Modlitwa św. Ambrożego] [Dziękczynienie po Mszy - Dzięki Ci składam - św. Tomasz] [Przygotowanie do Mszy - Modlitwa św. Tomasza.] [Duszo Chrystusowa. Anima Christi (pl.łac.ang).] [RADIATING CHRIST. Dear Jesus. (ang). Cardinal Newman] [Przed Najświętszym Sakramentem. - (św. Faustyna Kowalska).] [Dziękczynienie po Mszy Świętej (Didache).  

Zobacz też modlitwy (stare modlitewniki): [Modlitwy eucharystyczne].

 

 

 

 

 

Modlitwa za powołanych i o powołania  [->]

 

[Modlitwa św. Pawła VI o powołania (2) [Trzy modlitwy św. Jana Pawła II o powołania] [Zbiór modlitw o powołania] [Modlitwa św. Teresy od Dzieciątka Jezus o uświęcenie kapłanów [Modlitwa w zmartwieniu (1852r.)] [Modlitwa o powołania kapłańskie] [Modlitwy za kapłanów – bł. ks. Michał Sopoćko, św. Teresa od Dzieciątka Jezus] [Modlitwa o powołania misyjne (2)] [Modlitwa Benedykta XVI.] [Modlitwa św. Jana Pawła II o powołania kapłańskie. (1990)] [Modlitwa św. Jana Pawła II o powołania kapłańskie. (1987)] [Modlitwa św. Jana Pawła II o powołania kapłańskie. (1986)] [Modlitwa św. Jana Pawła II o powołania kapłańskie.] [Modlitwa św. Jana Pawła II o powołania kapłańskie. (1983)] [Modlitwa św. Jana Pawła II o powołania kapłańskie. (1983)] [Modlitwa św. Jana Pawła II o powołania kapłańskie. (1982)] [Modlitwa św. Jana Pawła II o powołania kapłańskie. (1979)] [Modlitwa św. Jana Pawła II o powołania kapłańskie. (1991)] [Modlitwa św. Jana Pawła II o powołania kapłańskie. (1993)] [Modlitwa św. Jana Pawła II o powołania kapłańskie. (1994)] [Modlitwa św. Jana Pawła II o powołania kapłańskie. (1996)] [Modlitwa św. Jana Pawła II o powołania kapłańskie. (1997) [Modlitwa św. Jana Pawła II o powołania kapłańskie. (1999)] [Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II o powołanie kapłańskie. [Modlitwa św. Jana Pawła II o powołanie kapłańskie. (2001)] [Modlitwa św. Jana Pawła II o powołania kapłańskie.] [Modlitwa św. Pawła VI o powołania kapłańskie.] [Modlitwa Piusa XII o powołania kapłańskie.] [Modlitwa o powołania kapłańskie.] [Modlitwa o powołania misyjne (1)] [Modlitwa za kapłanów - o. Kevin Scalon CM] [Modlitwa św. Pawła VI za kapłanów] [Modlitwa w intencji kapłanów słowami św. Siostry Faustyny] [Modlitwa św. JANA PAWŁA II za kapłanów [Modlitwa za Kapłanów]

Zobacz też modlitwy (stare modlitewniki): [Modlitwy za kapłanów i o powołania].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

„To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas (...)”. BXVI

+ Benedykt XVI

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz


- materiały dodatkowe i terminy ->

[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ

www [ -> ]

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.