Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

8 grudnia - Uroczystość Niepokalanej - ważne daty

Dziś sercem jestem w Niepokalanowie.

Mszał Rzymski podaje na dzisiejszy dzień następujące wprowadzenie: "Bóg, wybrawszy od wieków Maryję na Matkę swojego Syna, zachował Ją od wszelkiej zmazy grzechu i obdarzył pełnią łaski. Dzięki temu Maryja stała się godnym przybytkiem Wcielonego Słowa. Dziękując Bogu za wyjątkowy przywilej udzielony Maryi, wypraszamy sobie łaskę potrzebną do zwalczania grzechu". Ta myśl obecna jest dziś szczególnie w kolekcie mszalnej i modlitwie nad darami, ale dobrze znamy ją z Godzinek, gdzie prosimy, aby Bóg pozwolił nam przyjść do Niego niepokalanymi, czyli bez grzechu. Słowem kluczem jest dziś "pełna łaski".

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (-> brewiarz.katolik.pl), którą obchodzimy 8 grudnia, jest szczególnym dniem dla całego Kościoła. W tym roku ta uroczystość kończy Rok Świętego Józefa.

 

O roli Maryi pięknie opowiada dzisiejsza prefacja: "Ty zachowałeś Najświętszą Maryję Pannę od zmazy grzechu pierworodnego i obdarzyłeś pełnią łaski, aby Ją przygotować na godną Matkę Twojego Syna. Ona jest wizerunkiem Kościoła, niepokalanej i jaśniejącej pięknością Oblubienicy Chrystusa. Maryja, najczystsza Dziewica, wydała na świat Syna, który jako Baranek bez skazy zgładził nasze grzechy. Wybrana ze wszystkich wyprasza łaskę Twojemu ludowi i jest dla niego wzorem świętości".

 

 „Modlitwy kierowane do niej nie są daremne. Niewiasta wypowiadająca słowa «nich mi się stanie», która chętnie przyjęła zaproszenie Anioła, odpowiada również na nasze błagania, wsłuchuje się w nasze głosy, nawet te, które pozostają zamknięte w sercu, które nie mają siły, by się wydobyć, ale które Bóg zna lepiej niż my sami – podkreślił Papież. Słucha jako Matka. Maryja, jak każda dobra matka, broni nas w niebezpieczeństwach, troszczy się o nas, nawet wówczas, gdy pochłonięci własnymi sprawami, tracimy kierunek pielgrzymowania i narażamy na szwank nie tylko nasze zdrowie, ale i zbawienie. Maryja jest w tych sytuacjach, modli się za nas, modli się za tych, którzy się nie modlą. Modli się z nami. Dlaczego? Ponieważ ona jest naszą Matką.“ - Papież Franciszek, 24.03.2020 r.

 

 

Modlitwa papieża Franciszka w Rzymie,
8 grudnia 2013 roku.

 

Dziewico Święta i Niepokalana,
do Ciebie, która jesteś dumą naszego ludu
i troskliwą opiekunką naszego miasta,
zwracamy się z ufnością i miłością.

Ty jesteś cała piękna, Maryjo!
Grzechu nie ma w Tobie.
Wzbudź w nas wszystkich
nowe pragnienie świętości:
niech w naszych słowach lśni blask prawdy,
niech w naszych dziełach
rozbrzmiewa pieśń miłości,
niech w naszym ciele i sercu
mieszkają przejrzystość i czystość,
niech w naszym życiu uobecni się całe piękno Ewangelii.

Ty jesteś cała piękna, Maryjo!
Słowo Boże w Tobie stało się ciałem.

Pomóż nam nieustannie słuchać z uwagą
głosu Pana;
niech wołanie ubogich nigdy nie spotka się
z naszą obojętnością,
cierpienie chorych i potrzebujących
niech nie ujdzie naszej uwagi,
niech nas poruszają
samotność ludzi starszych i bezbronność dzieci,
każde ludzkie życie niech będzie
przez nas wszystkich zawsze kochane
i otaczane czcią.

Ty jesteś cała piękna, Maryjo!
W Tobie jest pełna radość szczęśliwego życia
z Bogiem.

Spraw, byśmy nie zagubili znaczenia
naszej ziemskiej drogi:
łagodne światło wiary niech oświeca nasze dni,
pocieszająca moc nadziei niech kieruje
naszymi krokami,
rozgrzewający żar miłości
niech napełni nasze serce,
oczy nas wszystkich niech będą utkwione tam,
w Bogu, gdzie jest prawdziwa radość.

Ty jesteś cała piękna, Maryjo!
Posłuchaj naszej modlitwy, spełń nasze błagania:
niech będzie w nas piękno
miłosiernej miłości Boga w Jezusie,
niech to Boże piękno zbawi nas, nasze miasto,
cały świat.
Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlaczego ten dzień jest wyjątkowy?

Po pierwsze 8 grudnia 1854 bullą "Ineffabilis Deus" Papież bł. Pius IX ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi. Maryja od momentu swojego poczęcia została zachowana nie tylko od wszelkiego grzechu, którego mogłaby się dopuścić, ale również od dziedziczonego przez nas wszystkich grzechu pierworodnego. Ze względu na przyszłe zbawcze wydarzenie Zwiastowania, Pan Bóg uchronił Maryję przed grzesznością.

Po drugie - 8 grudnia można też złożyć przyrzeczenia duchowej adopcji dziecka poczętego: http://www.duchowaadopcja.com.pl/.

Po trzecie przez "Godzinę Łaski" (-> adonai.pl, niedziela.pl). Warto wiedzieć, że Godzina łaski ma swoje źródło w nieuznanych przez Kościół katolickich objawieniach, jakie miała pielęgniarka Pierina Gilli. Więcej w artykule ks. Artura Stopki: „Godzina łaski”: specjalne 60 minut Bożego miłosierdzia czy nadużycie?". Ale, że każda okazja do modlitwy jest dobra oraz, że jest okazja, w której w jednym czasie wiele osób będzie się jednoczyć w modlitwie, warto godzinkę 12.00 - 13.00 wykorzystać np. włączając się we wspólne odmawianie różańca, wspólną adorację (w wielu parafiach jest). Podjęcie tej formy modlitwy nie jest akceptacją tych prywatnych objawień - o tym należy pamiętać. Możesz w niej prosić i otrzymać łaski uzdrowienia, wyzwolenia z nałogu, nawrócenia nie tylko dla siebie ale też innych. Gdziekolwiek jesteście i na ile czas Wam pozwoli. Jeśli masz w swoim sercu jakąś intencję - oddaj ją Mamie!

Po czwarte: 8 grudnia jest Europejskim Dniem Ewangelizacji. Nie wiedzieliście o tym? ;) Ja powiem szczerze też, ale ostatnio czytałem stare numery pisma "Oaza" i tam natrafiłem na taki termin (był to nr z 1995r). Odnoszono się w nim do świętowania tego dnia w roku 1991 i właśnie 1995 (myślę, że było to na kanwie świeżości papieskiej encykliki). Sama myśl na "Europejski Dzień Ewangelizacji" jest to związana z rocznicą podpisania wyjątkowego i proroczego dokumentu, a mianowicie Adhortacji Apostolskiej św. Pawła VI Evangelii Nuntiandi (8 grudnia 1975). Warto się z nią zapoznać, bo dokument czyta się łatwo i jest niezwykle inspirujący.

Szkoda, że ten Europejski dzień nie stał się Ogólnoświatowym Dniem Ewangelizacji, a i sama idea Europejskiego jakoś szybko zaniknęła, bo przeglądając internet nie natrafiłem na jakieś wzmianki o oficjalnym ustanowieniu tego dnia, czy relacji z jego obchodów.

Po piąte: Przy okazji tej daty jeszcze warto wspomnieć dwa inne dokumenty. 8 grudnia 1956 roku kończy się Sobór Watykański II. Na jego zakończenie 7 grudnia 1965 podpisano między innymi dekret soborowy o misyjnej działalności Kościoła (jak widzicie Evangelii Nuntiandii powstaje w 10 rocznicę podpisania tego dokumentu). 7 grudnia 1990 (w 25 rocznicę) św. Jan Paweł II podpisuje Encyklikę Redemptoris Missio.

Po szóste: modlimy się za zakony żeńskie, instytuty życia zakonnego, o nowe powołania.

Po siódme: warto przeczytać teksty: o. Jacek Salij "Pytania nieobojętne: Niepokalane Poczęcie".

Po ósme: jest to dobry dzień do modlitwy, szczególnie przez wstawiennictwo Niepokalanej: [Modlitwy w dzień Niepokalanego Poczęcia]; [Modlitwy przez wstawiennictwo Maryi - część pierwsza (I)]; [Modlitwy przez wstawiennictwo Maryi - część druga (II)].

 

 

 

 

Modlitwa św. Jana Pawła II

do NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji.

Maryjo, w poranek Pięćdziesiątnicy wsparłaś Swą modlitwą początek ewangelizacji, podjętej przez apostołów za sprawą Ducha Świętego. Także dzisiaj, w czasach niepokoju i nadziei, otaczaj nieustanną opieką i prowadź Kościół, który spełniając nakaz Chrystusa Pana niesie dobrą nowinę o Zbawieniu ludziom i narodom, we wszystkich zakątkach ziemi. Wskazuj nam drogi życia, umacniaj w godzinie próby, abyśmy dochowując wierności Bogu i człowiekowi umieli z pokorą i odwagą przekazywać na falach eteru umysłom i sercom wszystkich ludzi radosną wieść o Chrystusie, Odkupicielu człowieka. AMEN.

 

Niepokalana Matko Kościoła - Gwiazdo Nowej Ewangelizacji. Módl się za nami! Prowadź nas!

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


- materiały dodatkowe

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

www [ -> ]

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.