Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

Krótka charakterystyka (prezentacja) wybranych ruchów w Kościele.

 
 

Krótka charakterystyka (prezentacja)
wybranych ruchów w Kościele.

 
 • AKCJA KATOLICKA
 • COMUNIONE E LIBERAZIONE
 • DZIEŁO ODBUDOWY MIŁOŚCI D.O.M.
 • DROGA NEOKATECHUMENALNA
 • DUSZPASTERSTWA AKADEMICKIE
 • FEDERACJA SODALICJI MARIAŃSKICH
 • FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH
 • INSTYTUT ŚW. RODZINY
 • KATOLICKA SZKOŁA KONTEMPLACJI I EWANGELIZACJI MŁODYCH DZIECI ŚWIATŁOŚCI W ŁODZI
 • KATOLICKIE STOWARZYSZENIE "CIVITAS CHRISTIANA"
 • KATOLICKIE STOWARZYSZENIE KOLEJARZY POLSKICH
 • KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY
 • KOŚCIELNA SŁUŻBA PORZĄDKOWA ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ "TOTUS TUUS"
 • KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA
 • LEGION MARYI
 • ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM
 • RUCH DLA LEPSZEGO ŚWIATA
 • RUCH EKOLOGICZNY ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU
 • RUCH "FOCOLARI" - DZIEŁO MARYI
 • RUCH KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ "ODRODZENIE"
 • RUCH SOLIDARNOŚCI Z UBOGIMI TRZECIEGO ŚWIATA - 'MAITRI'
 • RUCH SZENSZTACKI
 • RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE
 • RUCH "WIARA I ŚWIATŁO"
 • RYCERSTWO NIEPOKALANEJ
 • SPOTKANIA MAŁŻEŃSKIE
 • STOWARZYSZENIE HARCERSTWA KATOLICKIEGO "ZAWISZA"
 • SZKOLNE KOŁA "CARITAS"
 • ŚWIECKI ZAKON KARMELITÓW BOSYCH
 • ŚWIECKIE STOWARZYSZENIE KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO
 • WSPÓLNOTA W MISJI
 • WSPÓLNOTA CHEMIN NEUF (NOWA DROGA)
 • WSPÓLNOTA CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO "GALILEA"
 • WSPÓLNOTA DOBREGO PASTERZA 
 • WSPÓLNOTA EMMANUEL
 • WSPÓLNOTA KRWI CHRYSTUSA

 


 

 

 

AKCJA KATOLICKA

Akcja Katolicka jest publicznym stowarzyszeniem wiernych, którzy w zorganizowany sposób współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła. Jej celem jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej, przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego, kształcenie działaczy katolickich i przygotowanie ich do aktywnego udziału w życiu publicznym.

Dzieła, w które angażują się członkowie AK to: przygotowywanie programów radiowych dla rozgłośni katolickich, wydawanie gazetek parafialnych, organizowanie rekolekcji, tworzenie grup charytatywnych "Caritas", prowadzenie świetlic dla dzieci i młodzieży.

Więcej na www.ak.org.pl

 

"COMUNIONE E LIBERAZIONE" (KOMUNIA I WYZWOLENIE)

„Comunione e Liberazione” jest ruchem ukazującym chrześcijaństwo jako wydarzenie całkowicie nowe i niepowtarzalne w historii. Jego członkowie głoszą orędzie, że Bóg stał się człowiekiem, historycznym towarzyszem naszej ludzkiej drogi i że Jezus z Nazaretu jest obecny w Kościele – Jego Mistycznym Ciele. Ruch zainicjował ks. Luigi Giussani (ur. 1922) w Mediolanie.

Do Polski ruch dotarł na przełomie lat 60. i 70.  Celem działalności jest ukazywanie Chrystusa jako jedynej prawdziwej odpowiedzi na najgłębsze wymogi i pragnienia ludzkiego serca w każdym czasie. Dwa czynniki określają naturę charyzmatu dzieła. Po pierwsze, orędzie, że Bóg stał się człowiekiem, historycznym towarzyszem naszej człowieczej drogi. Po drugie, doświadczenie, że Jezus z Nazaretu jest obecny w znaku przyjaźni, komunii, wspólnoty, jedności - Kościele, który jest Jego Ciałem. Obok zachęty do modlitwy i życia sakramentalnego Ruch zaprasza na wspólne spotkania, zwane Szkołą Wspólnoty. Jest to rodzaj katechezy i rozmowy. Bezinteresowne i systematyczne zaangażowanie się w jakieś dzieło charytatywne członków Ruchu nazywane jest gestem charytatywnym. Dzięki temu dają świadectwo, że najważniejszym prawem życia jest przyniesiona przez chrześcijaństwo darmowość.

Strony internetowe: www.slady.pl; www.cl.opoka.org.pl; www.clonline.org

 

DZIEŁO ODBUDOWY MIŁOŚCI D.O.M.

Inspiracją do powstania Fundacji D.O.M. było spotkanie Ojca Świętego Jana Pawła II z młodzieżą w Częstochowie w 1991 roku.  Wolontariusze Dzieła Odbudowy Miłości służą potrzebującym i ubogim, budują porozumienie między ludźmi, działają na rzecz pokoju, miłosierdzia, ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego. Pragną otworzyć się na drugiego człowieka i na Boga, który jest Miłością, wzmacniają więzy Polaków zamieszkałych za granicą z Ojczyzną, budując cywilizację miłości.  D.O.M. wielokrotnie wspierał ich, przekazując pomoc oświatową, żywnościową. Pod opieką Dzieła Odbudowy Miłości znaleźli się również mieszkańcy  z rejonów dotkniętych bezrobociem. Pomoc dotyczy nie tylko dóbr materialnych, ale też inspirowania różnych form samopomocy.*

Wielki Nieobojętny - papież z kamieniołomów - Karol Wojtyła wołał o potrzebę wyobraźni Miłosierdzia w Łagiewnikach. Jesteśmy nieobojętni. Zakładamy kluby nieobojętnych, promujemy modę na nieobojętność Nieobojętni patrzą inaczej ! Zbieramy podpisy pod Apelem o Dzień Ludzi Nieobojętnych 2 kwietnia 2010r.

http://www.nieobojetni.pl/ 

 

DROGA NEOKATECHUMENALNA

Droga Neokatechumenalna została zainicjowana w 1964 r. przez Kiko Argüello i Carmen Hernández. Porzucili oni swoje dotychczasowe życie i karierę, aby zamieszkać pośród ubogich i głosić im Ewangelię. Przepowiadanie kerygmatu skonkretyzowało się w syntezie katechetycznej opartej na trójnogu: Słowo Boże – Liturgia – Wspólnota. Droga realizowana jest w parafii i stara się prowadzić ludzi do braterskiej komunii i do wiary dojrzałej.

Zapoczątkowana w okresie Soboru Watykańskiego II w Hiszpanii Droga Neokatechumenalna jest duszpasterstwem parafialnym wprowadzającym w chrześcijaństwo. Stanowi drogę nawrócenia, dzięki której można odkryć bogactwo chrztu. Jest narzędziem w służbie biskupów i proboszczów, które w ciągu lat formacji, opartej na lekturze Pisma Świętego i modlitwie w niewielkich wspólnotach, prowadzi do pełni chrześcijaństwa - daje moc przyjęcia Krzyża i miłowania nieprzyjaciół. Na Drogę Neokatechumenalną wstępują ludzie ochrzczeni oraz ci, którzy są dalecy od wiary.

W Polsce Droga rozpoczęła się w Lublinie w 1975 r. dzięki o. Alfredowi Cholewińskiemu SJ (zm. w 1988 r.).

 

DUSZPASTERSTWA AKADEMICKIE

DA skupiają studentów różnych uczelni. Ośrodki rozsiane są po całej Polsce. Młodzież, która chce, by ich wiara była w pełni świadomym wyborem spotyka się na modlitwie, Mszy Świętej, często wyjeżdża na wspólne weekendy, rekolekcje i pielgrzymki. Łączy ich to, że najważniejszy jest dla nich Jezus.

Zobacz więcej na http://www.swanna.waw.pl/

 

FEDERACJA SODALICJI MARIAŃSKICH

Pierwsza Sodalicja powstała w Kolegium Rzymskim jezuitów w 1563 roku. Sodalis Marianus to znaczy Przyjaciel Maryi. Najwybitniejszym sodalisem w Polsce był Jan Paweł II. Karol Wojtyła został przyjęty na sodalisa mariańskiego 14 grudnia 1935r.; wkrótce wybrano go sekretarzem, potem został prezesem. Prezesował przez dwie kadencje: od 26 kwietnia 1936 r. do 20 marca 1938 r. W r. 1982 Ojciec Święty Jan Paweł II w rozmowie prywatnej wypowiedział następujące słowa: "Sodalicje posiadają specyficzny charakter różniący je od współczesnych ruchów młodzieżowych. Znam je dobrze. Przez dwa lata byłem prefektem Sodalicji Mariańskiej w Gimnazjum w Wadowicach. Sodalicja kształtuje całą osobowość człowieka. Ja zawdzięczam Sodalicji swoją maryjność".

Członkiem Sodalicji Uczniów może zostać każdy uczeń, katolik, pilny i sumienny w nauce, a wzorowy w zachowaniu w domu, w szkole i poza szkołą.

Zobacz więcej na: http://www.sodalicja.pl/

 

FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH

W Polsce świeckie wspólnoty franciszkańskie zakładali duchowi synowie św. Franciszka po dotarciu do kraju w 1227 roku, jeszcze za jego życia. Duchowość Zakonu opiera się na naśladowaniu Chrystusa ubogiego, pokornego o posłusznego Ojcu. Tradycyjnym nabożeństwem w Zakonie jest nabożeństwo do Dzieciątka Jezus i adoracja Żłóbka oraz nabożeństwo do Męki Pańskiej. Członkowie Zakonu prowadzą dzieła apostolskie w rodzinie, miejscu pracy, społeczności lokalnej. Metoda franciszkańska jest prosta w środkach - polega na dawaniu świadectwa własnym życiem, prowadzeniu rozmów o wierze, wskazywaniu lektur, praktykowaniu miłości wobec bliźniego.

Zobacz więcej na: http://www.fzs.info.pl/ oraz www.fzs.franciszkanie.pl

 

INSTYTUT ŚW. RODZINY

Zamiar powołania do życia wspólnoty Świętej Rodziny wypłynął z troski o posługę na rzecz współczesnej rodziny. Przykładem życia dla członków wspólnoty stała się Święta Rodzina, której się oddają i którą pragną naśladować. Formacja prowadzi do coraz pełniejszego życia duchowością Świętej Rodziny. Instytut podejmuje apostolstwo wśród rodzin i stara się im  pomóc w poznaniu własnej tożsamości. Uczestnictwo w comiesięcznych dniach skupienia, rekolekcjach wakacyjnych pozwala zbliżyć się do wzoru życia Świętej Rodziny.

www.isr.org.pl

 

KATOLICKA SZKOŁA KONTEMPLACJI I EWANGELIZACJI MŁODYCH DZIECI ŚWIATŁOŚCI W ŁODZI

Szkoła Dzieci Światłości jest filią Katolickiej, Międzynarodowej Szkoły Modlitwy i Ewangelizacji Jeunesse-Lumiere, założonej przez o. Daniela Ange we Francji w 1984 r. Szkoła w Łodzi przeznaczona jest dla osób w wieku 18-30 lat. Funkcjonuje od października do czerwca.

Celem Szkoły jest pomoc w osiągnięciu dojrzałości chrześcijańskiej, formowanie ewangelizatorów młodzieży i wspieranie rozeznania własnego powołania.  Zasadnicze elementy Szkoły to: formacja duchowa, teologiczna, misyjna, życie braterskie (prowadzenie domu, wspólne zajęcia) i wspólnotowe.  Współpraca Dzieci Światłości z macierzystą Szkołą o. Daniel Ange przejawia się m.in. przez coroczny wyjazd do Francji na Święta Bożego Narodzenia, wspólny udział w pielgrzymce do Rzymu, Asyżu i Turynu oraz wykłady założyciela szkoły.

Zainteresowanych odsyłamy do strony internetowej www.d-s.pl

 

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE "CIVITAS CHRISTIANA"

Stowarzyszenie działa na rzecz pogłębienia znajomości społecznej nauki Kościoła oraz formacja szerokich rzesz wiernych, aby mogli odpowiedzialnie uczestniczyć w życiu publicznym kraju. Za najważniejsze dziedziny aktywności uznaje się ochronę życia i godności człowieka, rodziny i narodu oraz troskę o ich duchowe, moralne i materialne środowisko, przygotowanie katolików świeckich do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu Kościoła, państwa, a także upowszechnianie chrześcijańskich, patriotycznych i demokratycznych postaw. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez aktywne uczestnictwo w życiu publicznym, prowadzenie działalności formacyjnej, szkoleniowej i kulturalnej. Podejmuje inicjatywy, wspierające rodziny.

Zobacz więcej na: http://civitaschristiana.pl/

 

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE KOLEJARZY POLSKICH

W statucie KSKP zapisano, że jego celem jest kształtowanie życia ludzi świeckich związanych zawodowo z kolejnictwem, w oparciu o chrześcijańską koncepcję człowieka i świata, ujętą w społecznym nauczaniu Kościoła Rzymsko – Katolickiego oraz zgodnie z polską tradycją narodową, a w szczególności poprzez: ochronę życia i godności  człowieka, rodziny i narodu oraz troskę o duchowe, moralne i materialne środowisko ich życia i rozwoju, uświęcanie życia małżeńskiego, rodzinnego i  pracy zawodowej poprzez gorliwe życie chrześcijańskie.

Nasze Stowarzyszenie to odpowiedź na zapotrzebowanie naszego środowiska, naszych rodzin, ale także dar, którym odpowiedzieliśmy na słowa Ojca Świętego Jana Pawła II - "Nie lękajcie się brać odpowiedzialności za życie społeczne w naszej Ojczyźnie. Czyńcie to w jednomyślności, która wyrasta z miłości do człowieka i z umiłowania Ojczyzny." 

POCIĄG PAPIESKI to szczególna wdzięczność polskich kolejarzy Panu Bogu za pontyfikat Jana Pawła  II. Przejazd pociągiem papieskim, który został osobiście pobłogosławiony w dn. 27 maja 2006 r. przez Papieża Benedykta XVI, to udział w szczególnej audiencji, jakiej każdemu bez wyjątku udziela Jan Paweł II. Jeśli więc pragniesz ożywić w sobie nauczanie Ojca Świętego, wzmocnić  się Jego modlitwą i wiarą, a także razem z Nim odwiedzić miejsca tak bliskie Jego sercu skorzystaj z pociągu papieskiego - wotum wdzięczności polskich kolejarzy za pontyfikat papieża Polaka.

Zobacz więcej na: http://www.kskp.pl/

 

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY

"Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu" - to hasło wyrażające charyzmat Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Uczestniczy ono w misji apostolskiej Kościoła, ściśle współpracując z biskupami i duszpasterzami. Celem stowarzyszenia jest indywidualne i zorganizowane uczestnictwo jego członków w misji apostolskiej Kościoła, dlatego stara się ono przepajać rzeczywistość ziemską Ewangelią. Organizuje społeczne, kulturalne i sportowe życie młodzieży oraz angażuje się w pracach parafii ściśle współpracując z Akcją Katolicką. Członkowie świadczą życiem, przeciwdziałają współczesnym zjawiskom demoralizacji.

Więcej na http://www.ksm.org.pl/

 

KOŚCIELNA SŁUŻBA PORZĄDKOWA ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ "TOTUS TUUS"

"Totus Tuus" jest stowarzyszeniem, którego członkowie zapewniają ład i porządek podczas uroczystości religijnych, zwłaszcza w czasie tłumnych zgromadzeń wiernych. Ich służba wypływa z głębokiej wiary i ze ścisłej więzi z Kościołem.

Służba powstała w odpowiedzi na apel do mężczyzn ks. kard. Stefana Wyszyńskiego skierowany w maju 1979 r., aby pomogli w zapewnieniu porządku podczas pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny. Zgłosiło się 20 tys. mężczyzn, a po zakończenia pielgrzymki zorganizowano grupy porządkowe w parafiach. Prymas Polski kard. Józef Glemp zatwierdził Służbę dekretem przed drugą pielgrzymką Jana Pawła II w 1983 r. Członkiem Kościelnej Służby Porządkowej może zostać każdy mężczyzna wyznania rzymskokatolickiego, który ukończył 18. rok życia, jest praktykującym katolikiem i cieszy się nienaganną opinią w swojej parafii.

Członkowie "Totus Tuus" podejmują systematyczny wysiłek duchowy. Codziennie modlą się, odmawiają cząstkę różańca i co tydzień uczestniczą we Mszy Świętej w dzień powszedni. Do rozwoju duchowego ma przyczyniać się także udział w zebraniach Stowarzyszania, dorocznych rekolekcjach zamkniętych i pielgrzymkach.

Więcej na http://koscielna-sluzba-porzadkowa-archidiecezji-warszawskiej.pl/

 

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA

Krucjata Wyzwolenia Człowieka realizuje swój cel poprzez stworzenie „kolumny ratunkowej” ludzi dobrej woli, którzy mają podjąć walkę o tę „ziemię świętą”, jaką jest każdy człowiek odkupiony przez Chrystusa. Słowo „krucjata” wskazuje na Krzyż jako skuteczny znak ostatecznego zwycięstwa nad wszelkim złem. Krzyż, jako symbol dobrowolnej ofiary podjętej z miłości, jest jedyną drogą do skutecznego wyzwalania innych. Aby wejść w tajemnicę krzyża, trzeba pokonać lęk dlatego zadaniem Krucjaty jest wyzwalanie ludzi z lęku.

KWC została powołana przez ks. Franciszka Blachnickiego i Ruch Światło-Życie w odpowiedzi na apel Ojca Świętego Jana Pawła II skierowany do Polaków: „Proszę abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła”.

Krucjata została uroczyście ogłoszona w obecności Ojca Świętego podczas 1. Pielgrzymki do Polski 8 czerwca 1979 r. w Nowym Targu. Abstynencja od alkoholu w Krucjacie to osobisty dar, podjęty dobrowolnie z pobudek miłości i odpowiedzialności za dobro drugiego człowieka. Dla członków Krucjaty abstynencja to: czyn osobistej wolności, zadośćuczynienie za grzechy pijaństwa, wyraz miłości do ludzi uzależnionych, dla których zupełna abstynencja jest jedynym warunkiem trzeźwości, skuteczny środek przemiany obyczajów, sposób pracy nad sobą.

Przez abstynencję Krucjata Wyzwolenia Człowieka rozumie całkowite i dobrowolne wyrzeczenie się alkoholu jako napoju pod wszelką postacią i we wszelkiej ilości. Definicja ta nie obejmuje używania alkoholu w innym charakterze np. jako lekarstwa (jeśli alkohol występuje jako składnik prawdziwego lekarstwa) lub w celach liturgicznych.  Z tak określonej definicji abstynencji wynika, że nie chodzi tu o zwalczanie alkoholu jako takiego, ale o zwalczanie złego sposobu picia alkoholu.

Więcej znajdziesz: http://www.kwc.oaza.pl/

 

LEGION MARYI

Legion Maryi jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, którzy docierają do wierzących i niewierzących, wspierają ich duchowo, pomagają im pogłębiać wiarę, szerzą kult Matki Bożej, głoszą Ewangelię. Naśladują Maryję i podejmują się każdego zadania będącego walką o dusze. Ich najważniejszym celem jest ewangelizacja parafii, w której, za zgodą proboszcza, idą od drzwi do drzwi, aby dotrzeć do wszystkich jej mieszkańców. Eucharystia, różaniec i modlitwy legionowe to ich codzienne praktyki religijne.

W parafiach legioniści często prowadzą kioski przykościelne, urządzają kiermasze, dekorują kościół, przygotowują i prowadzą adoracje Najświętszego Sakramentu i inne nabożeństwa, a także organizują pielgrzymki. Legioniści prowadzą również apostolat w środowiskach zamkniętych - w szpitalach, domach opieki, więzieniach.

 

ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM

Członkowie ruchu podkreślają, że Odnowa w Duchu Świętym powstała z inicjatywy Ducha Świętego i nie da się wskazać na człowieka - założyciela. Początkiem istnienia było doświadczenie Pięćdziesiątnicy Paschalnej - zesłanie Ducha Świętego, które powodowało powstawanie kolejnych grup.

Przesłanie formacji ruchu wiąże się z następującymi przesłaniami:

- Bóg jest Miłością, co prowadzi co odkrycia, że "jestem kochany",
- grzech oddziela mnie od doświadczenia Bożej miłości,
- jedynie Chrystus jest Zbawicielem i Panem,
- Duch Święty daje nowe życie i powołuje do posługi w Kościele.

Osoby przechodzące formację przeżywają doświadczenie "chrztu w Duchu Świętym", który może nastąpić przez modlitwę, nałożenie rąk lub spontanicznie. Owocem chrztu jest przemiana życia, uleczenie zranień i umiłowanie Słowa Bożego, modlitwy. Spotkania grup mają kilka charakterystycznych elementów: modlitwa spontaniczna, grupa dzielenia i katecheza.

Strona internetowa, na której można znaleźć wiele innych informacji: www.odnowa.org.

 

 

RUCH DLA LEPSZEGO ŚWIATA

Czym jest Ruch dla Lepszego Świata? "MOVIMENTO  PER UN MONDO MIGLIORE" -  Ruch dla Lepszego Świata bywa też zwany Służbą Duchowości Wspólnotowej. Od  10 lutego 1952 r. Zasadą działania Ruchu jest najpierw osobiste  nawrócenie, by stać się ludźmi Królestwa.

Jest to ruch, który dąży:  do uświęcania świata,  do odnowy jego struktur w duchu Ewangelii,  do nieustannej przemiany na lepsze, by był to świat bardziej ludzki i otwarty na Boga.  Ale zdajemy sobie sprawę z tego, że świata nie można zmienić nie kochając  go, nie znając i nie służąc mu w duchu Chrystusa.

Jak działa ruch "MONDO MIGLIORE"?  Pracujemy dla Lepszego Świata. Razem z Chrystusem opowiadamy się za tym wszystkim, co w świecie jest dobre i prawdziwe, a przeciw temu  wszystkiemu, co jest zakłamane, niesprawiedliwe, depczące ludzką godność i  wolność.  To każe nam:  angażować się po stronie ubogich i  wydziedziczonych;  szukać bardziej tego co nas łączy, niż tego co dzieli;  być ludźmi dialogu i porozumienia;  służyć odnowie Kościoła, by ten mógł się stać zalążkiem odnowy świata.  W tej pracy łączą się ludzie różnych powołań, kultur, języków. Młodzi i  starzy, świeccy i duchowni, prości i wykształceni.

Zapraszam też na polską stronę: www.mmm.org.pl

 

 

RUCH EKOLOGICZNY ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU

Osoby zaangażowane w Ruchu nastawiają się na  działania długofalowe, obejmujące wiele problemów ekologicznych i zmierzające do zasadniczych zmian społecznych. Jednak zawsze podkreślają, że idą tzw. "małą drogą", która prowadzi od kształtowania indywidualnych postaw proekologicznych do konkretnych działań. Prawdę tę wyraża hasło "Ekologia zaczyna się od serca".

Duchowość Ruchu kształtowana jest przez Franciszkową wizję solidarności i braterstwa ze wszystkimi stworzeniami. Innym czynnikiem wpływającym na członków jest poznanie skali zagrożenia ekologicznego w Polsce  i w świecie oraz osobiste zetknięcie się ze skutkami niszczenia przyrody i zdrowia człowieka. Członkowie Ruchu podejmują trud uwalniania człowieka od wszelkiego rodzaju uzależnień, zwłaszcza od narkotyków, alkoholu i nikotyny, praktykowanie i upowszechnianie zasad zdrowego życia chroniącego ludzką osobowość, a szczególnie dzieci przed i po narodzeniu. Franciszkańscy ekolodzy popierają każdą działalność, która zapobiega degradacji środowiska poprzez respektowanie praw rządzących w przyrodzie.

Więcej dowiesz się ze strony: http://www.refa.franciszkanie.pl/

 

 

RUCH "FOCOLARI" - DZIEŁO MARYI

Sercem ruchu i jego podstawową strukturą są męskie i żeńskie wspólnoty życia konsekrowanego, zwane "focolare", wzorujące się na Najświętszej Rodzinie z Nazaretu. Ich członkowie mieszkają razem, składają śluby życia radami ewangelicznymi, pracują zawodowo i realizują pełną wspólnotę dóbr materialnych i duchowych. W Ruchu wyodrębniły się również inne powołania: księża, wolontariusze świeccy, dzieci i młodzież, a także małżeństwa.  Wszyscy członkowie Dzieła Maryi objęci są ciągłą formacją, dzięki której wprowadzają Ewangelię w życie codzienne. Formacja - osobista i wspólnotowa - jest prowadzona podczas dni skupienia i spotkań.

Więcej informacji: https://www.focolare.org/polska/

 

 

RUCH KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ "ODRODZENIE"

W formacji ruchu przeplatają się trzy nurty: wewnętrzny (duchowy), intelektualny (studyjny) oraz społeczny (apostolski). Pierwszy z nich to wspólne Msze Święte, rekolekcje, Dni Modlitwy. Formacja intelektualna dotyczy pogłębianiu wiedzy z nauki Kościoła, a praca ewangelizacyjna polega na działaniu w środowisku swojego życia: przykład własnego życia, obrona wartości chrześcijańskich, organizowanie Dni Kultury Chrześcijańskiej, rozpowszechnianie wartościowych książek i filmów. Koła są podstawowymi komórkami Ruchu, do których zalicza się rzeczywistych członków oraz tych, którym są bliskie ideały Stowarzyszenia.

Więcej na stronie : http://www.ruch-odrodzenie.org/

 

RUCH SOLIDARNOŚCI Z UBOGIMI TRZECIEGO ŚWIATA - 'MAITRI'

Ruch powstał w roku 1975 w Polsce w wyniku zetknięcia się Polaków z osobą Matki Teresy. Do celów Ruchu należy niesienie pomocy ludziom najbiedniejszym. Uczestnicy Ruchu dążą do tego celu zarówno przez organizowanie pomocy jak i przez ograniczanie własnych potrzeb, przez upowszechnianie rzetelnego obrazu życia biednych ludzi, utrzymywanie z nimi osobistych więzi oraz przez łączność z nimi w modlitwie i cierpieniu. Duchowość uczestników Ruchu skupia się wokół osoby cierpiącego Chrystusa, zaspakajania Jego pragnienia, żebyśmy wszyscy stali się 'jedno'.

Ostatnio największym przedsięwzięciem Ruchu jest program Adopcja Serca. Zapoczątkowany został 12 lat temu przez nasz Ruch wspólnie z księżmi Pallotynami po wojnie domowej w Rwandzie. Mamy wielką radość z inicjowania kontaktów pomiędzy tysiącami afrykańskich dzieci i ich rodzicami adopcyjnymi w Polsce. Staramy się, żeby nasza praca prowadziła wszystkich do zbliżenia. Zbliżenie takie jest istotnym celem Ruchu 'Maitri'. Uważamy, że dając - otrzymujemy. Sami ubogacamy się poznając wspieraną osobę, warunki jej życia, jej kraj, kulturę i wartości, którymi żyje. W takim myśleniu umacnia nas Jan Paweł II: "Musimy stale oczyszczać wszelkie nasze działania i intencje działań, w których miłosierdzie bywa rozumiane i praktykowane w sposób jednostronny: jako dobro czynione drugim. ... Jeżeli tej dwustronności, tej wzajemności brak, wówczas ... nie dokonało się jeszcze w pełni to nawrócenie, którego drogę ukazał nam Chrystus ..." (Dives in misericordia).

Strony: www.maitri.pl

 

RUCH SZENSZTACKI

Ruch Szensztacki zaczął dynamicznie rozwijać się w Polsce w latach 80. Obecnie liczy około 4330 członków i ok. 1000 sympatyków. Do Ruchu może przyłączyć się osoba ochrzczona, pragnąca pogłębić swoją więź z Bogiem. Celem formacji jest pogłębienie i pomoc członkom w świadomym przeżywaniu chrześcijaństwa i zaangażowanie ludzi świeckich w w ewangelizację. Najważniejszym elementem jest zawarcie przymierza miłości z Maryją i otwieranie się na Jej wychowawcze działanie. Duchowe centrum formacyjne Ruchu Szensztackiego, które jednoczy członków Wspólnoty to sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Oryginalną formą apostolatu stało się zakładanie "sanktuariów domowych" w rodzinach jako miejsc modlitwy, sakralizacji życia poprzez zawierzenie Bogu swojej codzienności.

Więcej przeczytasz na stronie: http://szensztat.pl/

 

RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE

Ruch Światło-Życie to wspólnoty osób młodych (oaza młodzieżowa) i dorosłych (Domowy Kościół lub wspólnoty dorosłych), których łączy wiara i chęć poznawania Boga. Oazy zaczęły być zakładane już w latach 60-tych. Dane z 2006 r. mówią o tym, że w Polsce jest ponad 53000 osób . Co przyciąga tylu ludzi do wspólnot?

Uczymy się modlić, poprzez lekturę Biblii i przyjmowanie sakramentów odkrywamy jak Jezus Chrystus jest bliski każdemu z nas. Budujemy także relacje z drugim człowiekiem we wspólnocie. Poprzez formację oazową każdy z nas staje się Nowym Człowiekiem, zjednoczonym z Bogiem i z braćmi, którego motywem działania jest miłość.

Bezinteresowna miłość rodzi też pragnienie założenia rodziny. W Ruchu Światło-Życie formują się też małżonkowie, którzy tworzą Domowy Kościół. Podczas spotkań w kręgach, prowadzenie dialogu małżeńskiego stają się sobie bliżsi, a w ten sposób ich małżeństwo jest trwalsze przed Bogiem.

Założycielem Ruchu Światło-Życie jest ks. Franciszek Blachnicki - kandydat na ołtarze. Jan Paweł II nazwał ks. Franciszka "Gwałtownikiem Bożym". Otrzymał takie określenie dlatego, że był bardzo konsekwentny i dążył do celu, nawet jeśli ludzie byli nieżyczliwi, a czasy niesprzyjające.

Jesteśmy katolikami. Wierzymy, że Kościół jest święty, bo Bóg jest w jego wnętrzu. Mamy jednak świadomość że Kościół składa się z grzesznych ludzi, którymi posługuje się Bóg. Ufamy, że Kościół jest jedynym środowiskiem życia, w którym może rozwijać się Nowy Człowiek.

Wspólnoty istnieją nie tylko w Polsce, ale i w Niemczech, Czechach, Austrii, Słowacji, Ukrainie, Białorusi, Bułgarii, Brazylii, powstają na Litwie, w Rosji i od niedawna w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Polecamy: http://www.oaza.pl/ , http://www.wruchu.oaza.pl/

 

RUCH "WIARA I ŚWIATŁO"

Jest ruchem wspólnot, w których centrum są ludzie upośledzeni umysłowo, otoczeni przez rodziny i przyjaciół. "Wiara i Światło" umożliwia osobom upośledzonym poznanie i wykorzystanie swoich darów oraz odkrycie radości, jaką niesie przyjaźń. Rodzicom daje wsparcie w ich doświadczeniu i pomaga dostrzec wewnętrzne piękno ich dziecka. Dzięki upośledzonym umysłowo ich przyjaciele rozumieją, że istnieje inny świat niż świat rywalizacji i pieniędzy, a ogołoceni i słabi mogą ofiarować delikatność, zdolność wsłuchiwania się i wierność.

Duchowość Ruchu jest duchowością ucznia Jezusa, duchowością Wcielenia: Słowo stało się ciałem, Jezus przyszedł nauczyć nas kochać. Istotą tej duchowości jest spotkanie z Jezusem obecnym w sercu słabych, ubogich, samotnych i cierpiących. To w istocie wezwanie, by zejść z drabiny sukcesu i szukać ostatnich miejsc obok ubogich. To odwrotność poszukiwania władzy, to służba i odkrywanie błogosławieństwa umywania nóg.

Więcej przeczytasz na stronie: http://www.wiaraiswiatlo.pl/

 

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ

Rycerstwo Niepokalanej, inaczej Milicja Niepokalanej, powstało 16 października 1917 r. w Rzymie "dla obrony Kościoła w imię Niepokalanej". Założycielem był św. Maksymilian Maria Kolbe. Ruch otwarty dla świeckich i duchownych ma być sprawnym narzędziem dla obrony i rozszerzenia Królestwa Serca Jezusowego. Członkowie Stowarzyszenia nazywają się rycerzami Niepokalanej, którzy walczą z "siłami ciemności" zorganizowanymi przeciw Kościołowi. Św. Maksymilian wielokrotnie podkreślał, że cel ten można osiągnąć poprzez modlitwę, ofiarę, pokutę i przeżyte cierpienie. Aby zostać członkiem Rycerstwa trzeba oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej macierzyńskich rękach, nosić zewnętrzny znak przynależności do Stowarzyszenia, codziennie odmawiać akt strzelisty do Maryi oraz wpisać się do Księgi Rycerstwa.

Strony internetowe, na których przeczytasz więcej:  http://mrrn.niepokalanow.pl, http://mi.niepokalanow.pl, http://mrrn.pl

 

SPOTKANIA MAŁŻEŃSKIE

Spotkania Małżeńskie dają okazję do tworzenia mocnej podstawy trwałego rozwoju całej rodziny. Najważniejszym narzędziem, za pomocą którego osiąga się ten cel, jest dialog, prowadzący w konsekwencji do spotkania, pojmowanego jako komunia osób. Pierwszą i zasadniczą misją "Spotkań Małżeńskich" jest więc troska o jedność i trwałość małżeństwa przez ukazywanie dróg, jakimi można ją osiągnąć. Chodzi o pokazanie, że życie miłością może stać się trwałą postawą na co dzień.

Podstawową formą pracy "Spotkań Małżeńskich" są trzydniowe rekolekcje zamknięte. Mogą w nich uczestniczyć wszystkie małżeństwa, niezależnie od wieku, wspólnie przeżytych lat, łączących uczuć lub dzielących je problemów. Istotne jest, by pary wyrwały się z codzienności i zdecydowały się poświęcić czas wyłącznie sobie. Wielokrotnie zdarzało się, że po odbyciu rekolekcji ich uczestnicy wycofywali z sądów złożone wcześniej wnioski o rozwód. Program łatwo dociera także do ludzi oddalonych od wiary i Kościoła. Ponad 30-letnie doświadczenie pokazało, że "Spotkania" skutecznie budują jedność małżeństwa i rodziny oraz przeciwdziałają ich rozpadowi.

Spotkania Małżeńskie powstały w Polsce w 1977/78 r. Prowadzą działalność w 24 ośrodkach w Polsce oraz 10 krajach Europy i Azji.

Rekolekcje znajdziesz na http://www.spotkaniamalzenskie.pl 

 

STOWARZYSZENIE HARCERSTWA KATOLICKIEGO "ZAWISZA"

Celem Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego jest wychowanie młodych tradycyjną metodą skautingu Baden-Powella, na bazie chrześcijaństwa, które stanowi fundament naszego kontynentu. Jego członkowie pragną stworzyć ponad granicami państwowymi prawdziwą wspólnotę życia młodych z różnych krajów Europy. Istotą działalności jest nowa ewangelizacja, a właściwie rechrystianizacja współczesnego społeczeństwa. Stowarzyszenie jest ruchem świeckich katolików, którzy w swych działaniach inspirują się nauczaniem Kościoła, zawartym m.in. w adhortacji apostolskiej "Christifidelis laici". Metoda wychowawcza ma pomóc młodemu człowiekowi w formacji osobistej, znalezieniu swojego miejsca w społeczeństwie i odkryciu nadprzyrodzonego powołania, do którego Bóg wzywa każdego człowieka.

Więcej na www.fse.pl

 

SZKOLNE KOŁA "CARITAS"

Szkolne Koła ściśle współpracują z organizacją "Caritas". Młodzież angażuje się w pomoc potrzebującym, buduje wzajemne zaufanie. Celem działalności jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na bliźniego, na jego cierpienie i różne potrzeby. Zadania organizacji wiążą się z przykazaniem miłości i nauczaniem Jezusa o ubogich, uciśnionych, pokrzywdzonych.  Szkolne Koła "Caritas" w naturalny sposób łączą społeczność uczniowską, nauczycielską, grono rodziców z lokalnymi potrzebującymi pomocy. Dzięki temu tworzy się wspólne działanie ku dobru.

Więcej informacji na np. stronie: http://warszawa.caritas.pl/wolontariat/szkolne-kola-caritas/

 

ŚWIECKI ZAKON KARMELITÓW BOSYCH

Jesteśmy częścią Zakonu Karmelitów Bosych. Uczestnicząc w tym samym charyzmacie i tej samej misji apostolskiej Zakonu, zachowujemy wyraźną tożsamość świecką. Naszym zadaniem jest przemienianie świata na drodze miłości i życie duchem Ewangelii w środowiskach, do których nas Bóg kieruje: w miejscu zamieszkania  i w pracy, wśród znajomych.

Duchowość Karmelu zawiera w sobie dwa istotne elementy:

- zjednoczenie z Bogiem przez kontemplację, na wzór i pod opieką Maryi,

- zjednoczenie z Bogiem przez apostolstwo.

Jako świeccy karmelici żyjemy w świecie i zachowujemy rady ewangeliczne (czystości, posłuszeństwa, ubóstwa) wraz z umiłowaniem modlitwy i wyrzeczenia. Staramy się nieść pomoc drugiemu człowiekowi, zwłaszcza na drogach rozwoju modlitwy kontemplacyjnej w duchu Świętych Doktorów Karmelu.

Więcej informacji na stronie: www.ocds.org.pl 

 

ŚWIECKIE STOWARZYSZENIE KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO WSPÓLNOTA W MISJI

Celem wspólnoty "W misji" jest prowadzenie działalności ewangelizacyjnej szczególnie wśród ludzi ochrzczonych i nie praktykujących. Członkowie Wspólnoty dają chrześcijańskie świadectwo w środowiskach, w których żyją. Członkowie uczestniczą w cotygodniowych spotkaniach modlitewno-formacyjnych, podczas których odprawia się Liturgię Godzin, rozważa Słowo Boże, słucha katechez. Wspólnota organizuje rekolekcje, wydaje książki, czasopisma, foldery, organizuje spotkania i konferencje.

 

WSPÓLNOTA DOBREGO PASTERZA

Wspólnota Dobrego Pasterza  jest ponadparafialną grupą modlitewną, która wyrasta z charyzmatu Ruchu Światło - Życie. Powstała w październiku 1990 roku w Warmińskim Seminarium Duchownym w Olsztynie w wyniku regularnych spotkań modlitewnych. Wspólnota ulegała stopniowo przekształceniom (np. obecnie dominują w niej osoby świeckie).

Duchowość uczestników Wspólnoty wyraża się w ciągłym pogłębianiu osobistej, pełnej miłości relacji do Jezusa Chrystusa, jako Dobrego Pasterza, jako Pana i Zbawiciela. Wzorem i Opiekunką tej relacji, aż do całkowitego oddania się Bogu w wierze i posłuszeństwie jest Niepokalana, Matka Kościoła.

Głównym nurtem formacji we Wspólnocie jest formacja podstawowa Ruchu Światło - Życie realizowana w różny sposób, w tym m.in.: poprzez rekolekcje ewangelizacyjne, rekolekcje formacyjne ONŻ, rekolekcje dla dzieci (ODB) czy też rekolekcje Diakonii Archidiecezjalnej (ORDA), a także w małych grupach w ciągu roku, realizacja osobistego życia członków Wspólnoty według 10 kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej. Do podstawowych znaków tożsamości Wspólnoty z Ruchem Światło-Życie należy między innymi akceptacja Nowej Kultury i podejmowanie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, podtrzymywanie charyzmatu spotkania z Centralą Ruchu oraz z innymi wspólnotami Ruchu. Od początku istnienia Wspólnoty wśród jej uczestników są osoby różnego wieku i powołania: dzieci, młodzież, osoby dorosłe różnych stanów: małżeństwa, osoby samotne, kapłani, osoby konsekrowane. W wydarzeniach Wspólnoty (np. andrzejki, sylwester, Niedziela Dobrego Pasterza, pielgrzymki) wielokrotnie biorą udział całe rodziny, a liczba uczestników przekracza czasem 100 osób.

Więcej informacji na stronie: http://www.warmia.oaza.pl/pasterz/

 

WSPÓLNOTA DOBREGO PASTERZA - Katowice

Założycielem Wspólnoty Dobrego Pasterza jest o.Ryszard Sierański ze zgromadzenia Misjonarzy Oblatów MN. W 1987 r. O.Ryszard Sierański przyjechał do Katowic aby pełnić swoją posługę wśród ludzi ubogich, żyjących na marginesie społeczeństwa. Krótko później, wokół niego zaczęli gromadzić się młodzi ludzie szukający Boga, bądź chcący dzielić się swoim doświadczeniem wiary z innymi, szczególnie ludźmi ubogimi.

21.12.1993 r. Arcybiskup Damian Zimoń w imieniu Kościoła oficjalnie powołał do życia i służby Wspólnotę Dobrego Pasterza. Spotykamy się na co dzień z młodymi, którzy doświadczają różnych form ubóstwa i zagubienia. Próbujemy być obecni tam gdzie toczy się ich życie. Często są to osoby uzależnione od narkotyków, nosiciele wirusa HIV i chorzy na AIDS. Kierujemy się także do rodzin dotkniętych problemami swoich dzieci.

Prowadzimy na terenie Polski rekolekcje i spotkania dla młodzieży oraz dorosłych. Realizujemy autorskie programy profilaktyczne. Korzystamy z możliwości jakie dają media aby dotrzeć do jak najszerszej grupy osób.

Więcej informacji na stronie: http://dobregopasterza.pl/

 

WSPÓLNOTA CHEMIN NEUF (NOWA DROGA)

Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych w Lyonie pojawiła się grupa modlitewna Odnowy w Duchu Świętym. Siedmioro spośród jej członków bardzo szybko zapragnęło żyć razem i dzielić się świadectwem wiary w codzienności.

Wspólnota Chemin Neuf jest jedną z tzw. „nowych wspólnot”, które pojawiły się po Soborze Watykańskim II szczególnie licznie we Francji. Odnowa Charyzmatyczna i duchowość ignacjańska to najbardziej charakterystyczne cechy ducha Nowej Drogi. Najbardziej uderzającą cechą Wspólnoty jest różnorodność - wieku, płci, stanów życia, narodowości, koloru skóry, a także różnorodność wyznań chrześcijańskich. Bo chociaż Chemin Neuf jest wspólnotą katolicką, to jednak jej powołanie jest ekumeniczne, co oznacza, że gromadzi katolików, protestantów różnych denominacji, anglikanów, prawosławnych.

Wszyscy członkowie Wspólnoty żyją w małych grupach (tzw. fraterniach), liczących 7-12 osób. Życie wspólnotowe jest w Chemin Neuf nie celem, lecz środkiem do tego, by skuteczniej ewangelizować. Apostolski dynamizm Wspólnoty przejawia się szczególnie w pracy na rzecz jedności we wszystkich możliwych wymiarach: osoby, małżeństwa i rodziny, społeczeństwa, Kościoła.

Więcej informacji: www.chemin-neuf.pl

 

Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego GALILEA

Wspólnota GALILEA jest  charyzmatyczną wspólnotą modlitewno-ewangelizacyjną, która narodziła się w 1992 r. we wsi Stryszawa - Siwcówka, koło Suchej Beskidzkiej w Archidiecezji Krakowskiej. Wspólnota jest powołana do życia tajemnicą Paschalną, dawania świadectwa o Jezusie Zmartwychwstałym i żyjącym na wieki w mocy Ducha Świętego oraz życia braterskiego na wzór gminy wczesnochrześcijańskiej (Dz 2,42). Wspólnotę tworzą osoby wszystkich stanów, które chcą doświadczać radości, pokoju i bliskiej obecności Jezusa Zmartwychwstałego i ożywieni tym duchem niosą nadzieję wszystkim, których Bóg stawia na ich drodze życia.  Członkowie Wspólnoty partycypują w charyzmacie, duchowości misji Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego poprzez dążenie do chrześcijańskiej doskonałości, dzieła ewangelizacji i przepajanie porządku doczesnego wartościami wiecznymi.

Więcej informacji: http://www.galilea.pl/

 

WSPÓLNOTA EMMANUEL

Wspólnota Emmanuel powstała we Francji w 1972 roku. Piotr Goursat  i Martin Catta  odczuli w jednym czasie potrzebę modlitwy i głoszenia Ewangelii. "Żyć w świecie nie należąc do świata" (por. J 17, 14-18) to motto przyświeca członkom Wspólnoty. Wspólnota Emmanuel pragnie przybliżać ludziom Jezusa. Nazwa została zaczerpnięta z Ewangelii św. Mateusza (1,23): "Oto Dziewica pocznie porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy 'Bóg z nami'". Imię to niesie bogactwo łaski i nowy wymiar życia. Zakłada przyjmowanie Boga obecnego w naszej codzienności.- Wspólnota Emmanuel obecna jest dziś na wszystkich kontynentach i liczyła w początkach 2004 r. 7200 osób w sześćdziesięciu pięciu krajach. Członkowie Wspólnoty to osoby wszystkich stanów: młodzież, małżeństwa, księża, osoby konsekrowane i osoby stanu wolnego.

Więcej informacji: http://www.emmanuel.info.pl/
 

 

WSPÓLNOTA KRWI CHRYSTUSA

W 1808 roku, ks. Franciszek Albertini i św. Kasper del Bufalo założyli Wspólnotę Krwi Chrystusa pod pierwotną nazwą "Bractwo Przenajdroższej Krwi. Celem był kult Krwi Chrystusa - Miłości Boga, a jednocześnie pełnienie dzieł miłosierdzia.

W Polsce  Wspólnota Krwi Chrystusa powstała 27 lat temu. Papież Jan Paweł II zatwierdzając Statut i błogosławiąc Wspólnotę Krwi Chrystusa powiedział: "Wspólnota Krwi Chrystusa jest drogą do świętości dla wszystkich członków Wspólnoty na całym świecie".

Wspólnota Krwi Chrystusa formuje się i działa pod kierownictwem Misjonarzy Krwi Chrystusa (CPPS). Wspólnota Krwi Chrystusa poprzez Eucharystię, życie Słowem Ewangelii ma za zadanie działać charytatywnie, otaczać miłością środowiska, w których żyjemy. Krew to symbol życia, która dostarcza organizmowi tlenu i substancji odżywczych potrzebnych do jego wzrostu.

Wspólnota spotyka się w każdym miesiącu na skupieniach formacyjnych i raz w tygodniu w Grupach Krwi Chrystusa na rozważaniu Słowa Bożego i wymianie doświadczeń z życia Słowem Bożym oraz planuje apostolstwo: w więzieniach, w szpitalach, opiekę nad chorymi w domach itp. Każdy członek WKC troszczy się o życie duchowością Krwi Chrystusa uczestnicząc o ile to możliwe w codziennej Eucharystii, rozważa codziennie fragment Ewangelii, pamięta o modlitwie do Krwi Chrystusa oraz adoracji Najświętszego Sakramentu. W Domach Formacyjno Misyjnych: w Częstochowie, w Swarzewie, w Ożarowie i w Łabuńkach k/Zamościa Misjonarze Krwi Chrystusa prowadzą dni skupienia i rekolekcje. Zapraszamy wszystkich chętnych: rodziny, dzieci, młodzież i dorosłych oraz AA.

Więcej informacji: whttp://www.odkupieni.pl/

 

 

Źródła: Prezentacja ruchów obecnych na pielgrzymce 6 czerwca 2009 r. na pl. Piłsudskiego w Warszawie, które przesłane były przez wspólnoty i umieszczona na stronie pielgrzymkowej. Ja tylko trochę je rozbudowałem i uaktualniłem linki. 

 

 

Nie znalazłeś charakterystyki ruchu w którym jesteś? 
Prześlij ją na mój e-mail wraz z kontaktem na daną wspólnotę.

Linki do poszczególnych wspólnot i ruchów znajdziesz również tu: "Strony poświęcone ewangelizacji", "Wspólnoty i ruchy katolickie w Kościele ", "Wspólnoty i ruchy katolickie w Warszawie.", "Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Andrzeja".

 

Szersze omówienie i prezentacja wspólnot możliwe jest dzięki stronie http://ekai.pl/wspolnoty/.

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

„To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas (...)”. BXVI

+ Benedykt XVI

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->

[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:

www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.