Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

o. Daniel Ange - "Dwanaście gwiazd Kościoła".

DANIEL ANGE

KATECHEZA WYGŁOSZONA
W KOŚCIELE ŚW. JAKUBA W WARSZAWIE
18 MAJA 2003

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!

 

Bardzo cieszę się z tego, że dane mi było znaleźć się pośród was w tym ważnym tygodniu, kiedy obchodzimy święto Matki Bożej z Fatimy. Trzynastego maja wszyscy wspominaliśmy zamach na Ojca Świętego, kiedy to ocalenie przyszło od Matki Bożej z Fatimy. Małe dziecko, które Ojciec Święty trzymał w rękach na chwilę przed zamachem nosiło na sobie bluzkę, na której był właśnie obraz Matki Bożej Fatimskiej. Pierwszą rzeczą, którą Ojciec Święty następnego dnia zrobił to poprosił, aby przeczytano mu trzecią tajemnicę Fatimską. Tam odkrył, jak - w sposób wstrząsający - Maryja mówiła o tym zamachu, który właśnie się dokonał. I kiedy przyszedł, aby dziękować Matce Bożej za to ocalenie i gdy w koronie Matki Bożej została umieszczony nabój, który go ugodził dziękował Maryi i Hiacyncie, że tak bardzo modliła się za niego pięćdziesiąt pięć lat wcześniej - ta mała Hiacynta-, ponieważ cały czas on modliła się za tego papieża, którego ona widziała w objawieniu.

Zachęcam was do poznania szkoły i modlenia się za szkołę Jeunesset Lumiere z Francji, ponieważ tego tygodnia młodzi z tej szkoły będą chodzić po szkołach w południowym regionie Francji aby grać tam sztukę Zraniony pasterz. Nie jestem z nimi, ale i tak bardzo jestem szczęśliwy, że mogę być z wami dzisiaj, aby podziękować całemu narodowi polskiemu za fantastyczny prezent, który daliście całemu kościołowi. Tym prezentem jest nasz umiłowany Ojciec Święty, który od dwudziestu pięciu lat, od ćwierćwiecza jest prorokiem naszych czasów.

Chciałbym wam powiedzieć troszeczkę o tajemnicy Kościoła, ponieważ Ojciec Święty mówi, że kochać Jezusa to kochać Kościół. Chcę wam pokazać dwanaście małych gwiazd, które nam błyszczą.

 

PIERWSZA GWIAZDA.

 

Kościół przekracza czas i przestrzeń.

Kościół jest wieczny. Największa część kościoła jest w niebie. Kościół zaczyna się od Trójcy Świętej.
Oni są już Kościołem. Kościół będzie trwał w chwale aż na wieki.
To, co widzimy na ziemi z Kościoła to czubek góry lodowej.

Są jakby cztery takie obszary w Kościele. Jest Kościół na ziemi, który walczy, który jest kościołem walczącym, jest Kościół niebie Kościół chwały, jest Kościół czyśćcu. Na ziemi to tajemnica wiary, w niebie to Kościół fantastycznej, doskonałej miłości, a Kościół czyśćcu to Kościół nadziei. Na ziemi kościół idzie w ciemności z wieloma gwiazdami, w czyśćcu to jest jutrzenka, zorza, a niebo to pełnia słońca zmartwychwstania.

Na ziemi to kościół pięćdziesiątnicy, który cały czas żyje natchnieniem Ducha Świętego.
W czyśćcu to Kościół adwentu, kościół oczekiwania, a niebo to Kościół zmartwychwstania, kościół paschy.
I w tym czasie paschalnym nasze oczy zwrócone są ku niebu, na kościół aniołów i świetnych, ponieważ aniołowie są częścią kościoła.

 

DRUGA GWIAZDA.

 

Nigdy nie mogę odłączyć Jezusa od Jego Kościoła.

Jak tylko Jezus przyszedł na ziemię Kościół jest tutaj razem z Nim. Na początek Maryja jest całym Kościołem, który przyjmuje swojego Boga i Maryja, która po czasie nawiedzenia ona biegnie z Jezusem.

To Kościół, który przekracza wszystkie przestrzenie idzie do wszystkich narodów. Z Jezusem schowanym w nim. Tak naprawdę to w Maryi było widać dziewczynę, która biegła do swojej znajomej, do swojej kuzynki, a nie było widać, że to Bóg jest w niej.

A z zewnątrz Kościół uważa się, że jest tylko instytucją taką sformalizowaną, bardzo dobrze zorganizowaną, taką sztywną. Nie widzi się, że to TRÓJCA ŚWIĘTA, która daje się światu.

Jezus nie uczyni niczego bez swoich apostołów. Jak tylko zaczyna się życie apostolskie On gromadzi apostołów w dniu wniebowstąpienia powiedział: to, co dokonałem wśród was, wszystkie uzdrowienia i uwolnienia, teraz wasza kolej, aby nieść to do wszystkich krajów świata i przez wszystkie wieki.

 

TRZECIA GWIAZDA.

 

Jezus identyfikuje się ze swoim Kościołem.

Mój Kościół to Ja. Gdy św. Paweł miał wizje Chrystusa zmartwychwstałego zapytał:, Kim jesteś Panie? a On odpowiedział: Ja jestem Tym, którego ty prześladujesz. On nie powiedział: Jestem Jezusem tych, których ty prześladujesz; ale Ja jestem tym, którego ty umieszczasz więzieniu. Jestem tym, którego torturujesz.

Wszystkie prześladowania wobec Kościoła są po to, aby spróbować zabić Jezusa, ponieważ to Jezus przeszkadza światu. To Jezus odważa się głosić: Błogosławieni ubodzy!; wiec trzeba Go usunąć. Te niesamowite prześladowania w czasie komunizmu, to Jezus był jakby celowany, był na celu poprzez Kościół, poprzez Jego Kościół. Kościół to Jezus, bo to Jego ciało.

Maryja jest matką Kościoła od chwili zwiastowania. Niosąc ciało Jezusa ona już niesie ogromne ciało Kościoła poprzez wieki istnieją poprzez różne narody. Ona jest matką Kościoła, ponieważ dała Bogu swoje ciało. I to ciało Jezusa będzie się rozprzestrzeniać na całą ziemię poprzez Kościół.

Jest to ciało zranione, ciało, które cierpi mękę. Jeśli widzieliście twarz Jezusa z całunu turyńskiego pokrytą zranieniami i opluciem, to jest to Kościół. Ze znakami prześladowania. Opluwane przez niewierność. Ale trwa jak Jezus - w swojej męce.

Za chwilę do tego wrócimy.

 

CZWARTA GWIAZDA.

 

Mówi się, że Kościół to oblubienica Jezusa.

Z jednej strony mówi się, że to jest Jego ciało, a z drugiej, że to Jego oblubienica. Trzeba wybrać jedno albo drugie. Ale to tak naprawdę to jest ta sama rzecz. Ponieważ w eucharystii On daje swoje ciało w jedności zakochanych-w miłości, w jedności fizycznej, kiedy stajemy się jednym ciałem z Nim. To, dlatego eucharystia jest szczytem, jest doskonałością ze wszystkich zjednoczeń małżeńskich, oblubieńczych. Jezus w swojej eucharystii jednoczy się ze swoją oblubienicą dając jej swoje ciało. Nie jesteśmy niczym więcej jak jednym ciałem z Jezusem, aby stać się jednym Duchem z Nim. On daje nam swoje ciało abyśmy mogli otrzymać w Jego ciele Jego Ducha.

To jest coś wspaniałego! Nie można pójść dalej w miłości!

Każdy z nas należy do drugiego. Jak oblubieńcy należą do siebie nawzajem, jak mąż posiada ciało swojej żony, tak Jezus posiada ciało kościoła, dysponuje ciałem Kościoła. Nie może zrobić z nim cokolwiek by chciał, ponieważ On należy do swojej oblubienicy i w odwrotnej stronie ciało oblubienicy należy do oblubieńca. Oblubienica dysponuje ciałem oblubieńca. To w ten sposób Kościół dysponuje ciałem Jezusa w eucharystii.

Chciałbym zrobić teraz procesję z Najświętszym Sakramentem, tak jak w czasie święta Bożego Ciała. Chciałbym, żeby Pan Jezus chodził pomiędzy wami. Jako przedstawiciel Kościoła ja dysponuję ciałem Jezusa. On wydał swoje ciało w moje, w nasze ręce.

 

PIĄTA GWIAZDA.

 

Święty Kościół - grzeszników.

Cała świętość Boga jest nam dana. I Ojciec Święty nie przestaje ogłaszać błogosławionymi, i kanonizować różne osoby, aby nam pokazać, że cała świętość Trójcy Świętej przychodzi w nasze ciała i nasze dusze. Jesteśmy powoli tacy ubóstwiani, przebóstwiani, ale jednocześnie jesteśmy biednymi grzesznikami.

Nawet sakramenty, które zawierają całość Bożego życia, są dane w ręce biednych ubogich kapłanów, którzy mają świadomość bycia grzesznikami.

W rycie prawosławnym, zanim jest udzielana Komunia Święta, kapłan wychodzi za ikonostas, kłania się przed swoim ludem i mówi: Bracia i siostry przebaczcie mi grzesznikowi, którym jestem. Już czterdzieści razy prosił o przebaczenie Jezusa od początku liturgii, ale teraz prosi o przebaczenie swój kościół, swój lud. I to jest, co bardzo dobrze zrozumiał Ojciec Święty, który od dwudziestu pięciu lat nie przestaje prosić o przebaczenie za wszystkie niewierności i grzechy członków Kościoła od dwóch tysięcy lat. W roku dwutysięcznym, tak jakby na początku Mszy Świętej, chciał on dokonać tej wstrząsającej celebracji, aby błagać o miłosierdzie Boże. O przebaczenie ludzi za wszystkie nasze niewierności wobec ewangelii.

Jaka pokora!

Kościół jest szpitalem ludzkości, a szpital jest dla chorych, ale po to aby zostali uzdrowieni. To szpital gdzie ludzkość powoli jest uzdrawiana z grzechu pierworodnego. Świętość kościoła to jest jakby moja świętość gdzie ja także proszę o Boże przebaczenie i o przebaczenie moich braci.

 

SZÓSTA GWIAZDA.

 

Dostrzec Kościół w tym miejscu, w którym jest najpiękniejszy.

A to jest zawsze tam, gdzie cierpi człowiek.

Dziewiętnastego października Ojciec Święty będzie ogłaszał błogosławioną Matką Teresę z Kalkuty. Ale są tysiące, miliony właściwie takich małych matek Teres, o których rzadko mówi się w telewizji nigdy się o nich nie mówi. Na szczęcie jest jedna, o której zaczęto mówić. Ale to codziennie są miliony, miliardy aktów miłości i miłosierdzia, dawania siebie. Kościół zawsze był tam gdzie trzeba było ufundować, wybudować sierocińce, domy dla starców, szpitale przez wieki i jeszcze dzisiaj w większości krajów afrykańskich. To są ochrzczeni, którzy są pierwszymi, aby wiązać, zawiązywać rany ludzkości. To jest bardzo typowe.

W osiemdziesiątym dziewiątym roku, na początku zmian w Rosji, rząd rosyjski poprosił, aby Matka Teresa przyjechała i zajęła się osobami chorymi na AIDS. To rząd ateistyczny, który żebrał u Kościoła, w Kościele o tą Bożą miłość, o to Boże miłosierdzie. Gdy przyjechałem i odwiedzałem siostry matki Teresy w Moskwie to był inny dom, dom dla osób starszych, powiedziały mi, że umierał w ich ramionach komunista, który torturował w czasie komunizmu chrześcijan. Jakby zemsta Boża, była taka, aby on umierał jak dziecko. W rękach tej młodej dziewczyny, konsekrowanej, oddanej Bogu. Tak jakby Jezus mówił: Ty zabijałeś moje dzieci, ale teraz to do ciebie należy właśnie to doświadczenie tej wspaniałości spotkania tej dziewczyny, która właśnie poprowadzi cię do Boga.

Moją przyjaciółką jest księżniczka z Afganistanu, muzułmanka. Powiedziała mi kiedyś, że chce głębiej przeżywać Islam widząc, z jaką wielką miłością chrześcijanie zajmują się chorymi. Zaczęła więc oddawać całe swoje życie dla sierot dla więźniów. Ona bardzo kocha Ojca Świętego. Ona zmieniła swoje życie widząc miłość chrześcijan. Tak wiele osób uwierzyło w Jezusa, widząc miłość chrześcijan. To są te miejsca, w których kościół jest najpiękniejszy, najbardziej błyszczący, promieniujący, ponieważ, to promienie chwały Bożej, to są znaki, to są czyny miłości.

 

SIÓDMA GWIAZDA.

 

W ciele jest szkielet, i wszystkie komórki oraz krążąca krew.

Szkielet, kręgosłup w Kościele to jest to, co Jezus zinstytucjonalizował z apostołami, biskupami i kapłanami, z sakramentami i jest to, co daje Duch Święty to, co jest cyrkulacją miłości i życia w całym ciele. To, co wszystko Duch Święty wzbudza dając świętość ochrzczonym. W oazie i innych ruchach nowych w Kościele, odnowie, neokatechumenat itd. Wszystkie zgromadzenia zakonne, wszystkie nowe wspólnoty wszystko to, to nie jest dokonane takim zarządzeniem Ojca Świętego - Ja nakazuje tobie ufundować jakieś zgromadzenie. Ale to jest wzbudzone przez Ducha Świętego.

Cała instytucja jest w służbie świętości ludu. Biskupi i kapłani są sługami świętości ich ludu. I te prawdy nie można oddzielić to, co jest aspektem instytucjonalnym i aspektem charyzmatycznym. Ponieważ nie można oddzielić Ducha Świętego i Syna. Nie można rozdzieli szkieletu kości od ciała i komórek. To wszystko się odnajduje jedno w drugim. Ojciec Święty jest na szczycie hierarchii a jest największym charyzmatykiem ze wszystkich ochrzczonych.

Kiedy widzimy Ojca Świętego z Matką Teresą to mamy piękny obraz tego co jest charyzmatyczne i hierarchiczne; to razem idzie. I podobnie też, jeżeli chodzi o objawienia w Fatimie, w Lourdes, w Medjugorje. Kardynał Ratzinger powiedział: "To stanowi część tego wymiaru charyzmatycznego Kościoła, to są nawiedzenia Matki Bożej po to by odnowić życie w ludzie Bożym. Mówi: to jest część wymiaru profetycznego, prorockiego Kościoła". To w ten sposób czas objawień, czy objawienia stały się w następstwie świtami kościelnymi: 11 Lutego Matka Boża Lourdes, 13 maja Matka Boża z Fatimy. Inne święta, które zaczęły istnieć pochodzą objawień prywatnych; Boże ciało czy Serca Pana Jezusa, święto Miłosierdzia św. Siostry Faustyny. Zaczyna być charyzmatycznym natchnieniem Ducha Świętego, a później Kościół wkłada to w liturgię w instytucje, to jest bardzo interesujące.

 

ÓSMA GWIAZDA.

 

Kościół jest cały czas, jest w trakcie bycia odmładzanym.

I Ojciec Święty nie przestaje nam mówić: "to do was młodych sprawić, aby twarz Jezusa, oblicze Jezusa było najbardziej przejrzyste i promieniujące w Kościele". Myślę o światowych dniach młodzieży. To jest fantastyczna ewangelizacja, przed obliczem świata. Kiedy widzimy miliony młodych ludzi otaczających Ojca Świętego jesteśmy wokół Ojca Świętego, są wezwani przez niego, są nim wokół Baranka.

Więc wy młodzi jesteście żywymi ikonami wiecznej młodości Boga. Ponieważ w niebie będziemy wiecznie młodzi. Kiedy za każdym razem kiedy Matka Boża się objawia Ona jest bardzo młoda dziewczyną szesnaście, siedemnaście, osiemnaście lat, a przecież na ziemi żyła dużo dłużej, aby nam pokazać że pewnego dnia wszyscy wejdziemy w wieczną młodość Boga. Jeżeli osoby starsze mówią; ojej, jeżeli bym miał jeszcze 18 lat, ponieważ no mają nostalgie, takie wspomnienia, ponieważ potrzebują wiecznej młodości Boga, tęsknią za nią.

Ojciec Święty ma 83 lata to znaczy, że się zbliża do swoich wiecznych osiemnastu lat.

Wiec spotkania młodych, którzy będą wiecznie młodzi, ze wszystkich krajów świata gromadzą się wokół Baranka. Przeczytam wam to, co Ojciec Święty napisał do młodych: "Promieniujcie świętością Boga, pięknem Boga. Otwarci na tchnienie Ducha Świętego. Staniecie się apostołami przekonywującymi, zdolnymi by rozprzestrzeniać wokół was tchnienie Ducha Świętego, Ogień Miłości i Światło prawdy".

 
 

GWIAZDA DZIEWIĄTA.

 

Jedność Kościoła.

Nie jesteśmy indywidualnościami zgromadzonym tak po prostu zgromadzonymi jedni obok drugich czy jakimiś częściami oddzielonymi miedzy sobą. Jesteśmy wszyscy członkami w jednym ciele. To eucharystia czyni to ciało.

Ale jest to wielkie cierpienie, że ochrzczeni są podzieleni między sobą. Z jednej strony Anglikanie, Prawosławni, Protestanci, Ewangelicy. Pierwsze tysiąclecie kościół był z grubsza jeden. Drugie tysiąclecie, były te wielkie rozdarcia, pęknięcia, rysy, te rozerwania. I trzecie tysiąclecie widzimy Kościół powoli odnajduje swoją jedność. Kościół, kiedy stanie się znowu w pełni jeden będzie jeszcze piękniejszy niż kościół pierwszych wieków. I już od dziś mimo tych podziałów jesteśmy już tak bardzo zjednoczeni, ponieważ otrzymaliśmy tego samego Ducha na Chrzcie Świętym i daje On nam świętość Jezusa.

Z naszymi braćmi prawosławnymi nawet, jeżeli na ziemi jest sporo problemów, ale otrzymujemy wszyscy to samo Ciało, tą samą Krew, tego samego Jezusa i otrzymujemy te same łaski. Nawet, jeżeli przyjmujemy Komunie Świętą w różnych Kościołach, zależymy od różnych biskupów to jest TEN SAM JEZUS, którego otrzymujemy w moim ciele w naszych ciałach. Największa część, kościoła jest w niebie osiemdziesiąt procent Kościoła jest w niebie, a w niebie nie ma już więcej żadnego podziału. Jesteśmy niczym więcej jak dziećmi Bożymi, w tej samej chwale Bożej.

Więc chce powiedzieć, że Kościół już jest jeden, w osiemdziesięciu procentach. I oczekując tego na ziemi, my próbujemy iść do jedności widzialnej, dzieląc się wzajemnie naszymi bogactwami. Potrzebujemy bardzo jedni drugich, bardzo potrzebujemy. Katolicy na zachodzie bardzo potrzebują piękna liturgii, życia monastycznego, miłości od ojców kościoła, tak jak mają to prawosławni. Te osoby bardzo potrzebują dynamizmu misyjnego. A my katolicy potrzebujemy miłości protestantów od Słowa Bożego. Wszyscy potrzebujemy jedni drugich, jakie to szczęście powoli widząc Kościół, który odnajduje jedność.

 
 

DZIESIĄTA GWIAZDA.

 

Kościół jest posłany do każdej osoby.

Ja nie mogę znieść, że jest ktoś, kto nie zna Jezusa i Go nie kocha. Ojciec Święty powiedział młodym: "Spotkać Jezusa, kochać Go sprawić by Go kochano, oto powołanie chrześcijańskie. Ludzkość potrzebuje wytrwałego świadectwa chrześcijan odważnych, który odważ się pójść na przeciw rondowi i które będą ogłaszać z wielkim entuzjazmem radość bycia dziećmi Bożymi. To świadectwo, że Jezus jest jedynym, który może dać pokuj, wypełnić serce każdej osoby. Jak mogę spać spokojnie, kiedy mam swoich znajomych przyjaciół, członków z mojej rodziny, którzy nie znają szczęścia? Jak mogę spać spokojnie, kiedy młodzi zadają sobie śmierć, bo nie mają nadziei?

Więc sprawić by kochano Jezusa pociągać do Jezusa to przekazywać transmitować Boże życie chorym członkom tym, którzy umierają być może dawać Boże życie. Rodzić Boże dzieci, oddawać je w ręce Ojca. Młody, który nie mógł nigdy powiedzieć do Boga Ojcze, tatusiu, i pewnego dnia będzie mógł to uczynić. Bardzo piękny przykład ewangelizacji, ponieważ ta gwiazda mówi o ewangelizacji o misji Kościoła.

To Kościół, który nie może zachować swojego skarbu, który nie może się jakby zamknąć i stawiać sobie limit tym, co do tego kościoła przychodzą, by jakby miał obsesje na temat tych, którzy do kościoła nie wchodzą. To, dlatego została stworzona szkoła ewangelizacji, po to, aby formowała młodych apostołów wolnych, odważnych i pełnych entuzjazmu. Którzy dają rok bądź dwa lata ze swojego życia idą do wielu szkół promieniując radością i światłem Bożym - Jezusa. Dzielna się szczęściem, naszym szczęściem i dawać szczęście innym!

To, co mnie wyrwało z mojej pustyni, która przeżywałem z Bogiem przez długie lata, kiedy byłem pustelnikiem to było właśnie to jak sprawić, aby prąd miłości i życia od tabernakulum przepłynął aż do dyskoteki, aż do klubu nocnego. Jak przenieść pełnie miłości wobec tych, których serca są absolutnie puste, i którzy zadadzą sobie śmierć z braku miłości?

To przynosić wodę żywą wyschniętym sercom. To, dlatego Ojciec Święty nie przestaje nas posyłać jak małych Janów Chrzcicieli by przygotować swoje przyjście.

 
 

JEDENASTA GWIAZDA.

 

Dzisiaj Kościół stał się jedynym miejscem gdzie życie jest chronione.

Szczególnie tam gdzie jest najbardziej wrażliwe i najpiękniejsze. I Kościół jest miejscem gdzie miłość jest ochraniana wobec wszystkich wirusów. Tych, które prostytuują miłość, które ją zniekształcają. Ponieważ dzisiaj pierwsza walka, pierwsza wojna, pierwsze niesprawiedliwości, pierwsze gwałty są czynione, pierwsze tortury są wobec tych, którzy nie mają żadnej winy tych najmniejszych. Są jeszcze w łonach ich matek. Nawet nie mogą krzyczeć ani płakać, aby się bronić. A Kościół ochrania te najmniejsze istoty, ponieważ każdy jest dzieckiem Bożym, jedynym i nie powtarzalnym na świecie. Dlatego tak wielu nie katolików maja wielką wdzięczność Ojcu Świętemu, ponieważ jest pierwszym mistrzem w obronie życia.

Dyrektor tygodnika Times przyjechał do Ojca Świętego by go spotkać i powiedział mu: Jesteś Ojcze Święty człowiekiem wszystkich czasów, ponieważ w walce o życie to ty jesteś już pełnym zwycięzcom.

Byłem tu na kongresie rodziny w Warszawie, myśmy usłyszeli Prawosławnych, Protestantów, Żydów i Muzułmanów. Wszyscy nam mówili wasz Ojciec Święty to jest głos ludzkości my jesteśmy wszyscy za nim, z nim w tej wielkiej walce, która jest po to by ochronić życie. Na miedzy narodowym kongresie w Kairze, kiedy delegacja amerykańska, kiedy nabijała się z delegacji z Watykanu, to były kraje muzułmańskie, które postawiły wymóg, prośbę o przebaczenie ze strony tej delegacji.

Pewna opinia publiczna w stanach zjednoczonych jest w trakcie zmian, ponieważ jesteśmy przerażeni widząc ilość młodych ludzi trzydzieści procent osób po niżej osiemnastego roku życia, pięćdziesiąt procent kobiet, które są chore na choroby przekazywane droga płciową. Wiele z nich posiada raka narządów rodnych. To jest niesamowity dramat.

Ostatni raport ONZ pokazuje wszystkie ryzyka raka piersi czy narządów rodnych wynikające właśnie dla tych, którzy używają środków antykoncepcyjnych między osiemnastym a dwudziestym rokiem życia lub poniżej osiemnastego roku życia. Szczególnie, kiedy nie towarzyszy temu lekarz. I to, co jest przerażające w rozprzestrzenianiu się choroby AIDS. Gdy dwanaście osób, co minutę jest zarażanych. I oto, tutaj opinia publiczna zdaje sobie sprawę, że kiedy robi się nie wiadomo, co ze swoja seksualnością to, to, że idzie to ku śmierci, kończy się śmiercią tyle jest dramatów, tyle jest rodzin, które są rozdarte, tyle zranionych dzieci. I to dzięki Kościołowi, to dokładnie tu, że prawdziwa miłość, źródło szczęścia i wolności może być dane światu.

Słowo Kościoła, które mówi w sprawie seksualności najbardziej prorockie jak nigdy to są słowa przyszłości to, co uratuje rodziny przyszłości to, co pozwoli uniknąć tylu cierpień, to Kościół daje kodeks drogowy seksualności. Seksualność, która jest arcydziełem Boga, ponieważ każdym poczęciu to Ojciec sam daje swojego Ducha Świętego poprzez ciało Jezusa, poprzez zjednoczenie rodziców. Daje życie jedynej osobie na świecie, osobie, która będzie żyła po wieki, na wieki, to jest coś tak fantastycznego, tak pięknego, tak wielkiego arcydzieło całej ludzkości; to jest najbardziej atakowane, ponieważ to jest serce samego Boga, który jest w naszym sercu.

To wszystko, co dotyka seksualności dotyka Eucharystii, ponieważ Eucharystia to Bóg, który daje życie przez miłość w swoim ciele. To jest ta sama definicja dla wcielenia i dla seksualności. To, dlatego eucharystia jest wielkim uzdrowieniem naszej zranionej seksualności, nasze wypaczonej i zranionej uczuciowości,.

To w adoracji Jezus przychodzi by nas oczyścić. Nasze wyobrażenia, naszą pamięć, z tego wszystkiego, co mogło w nas zostać zaatakowane przez pornografie, która nas atakuje zewsząd.

To w Eucharystii Jezus daje nam i swoje ciało swoja i swoją duszę jedno w drugim. By zwrócić nam prawidłowy kształt. Dać jedno ciała i duszy. Kościół sprawia, że jest uzdrawiana ta wielka dziedzina uczuciowości i seksualności. Zamiast by dokonywało się tyle cierpień i zranień, aby było to miejscem wypełnienia i uszczęśliwiania.

Teraz w Stanach Zjednoczonych stany federalne finansują wszystkie grupy młodych, które prowadzą kampanie promocje czystości w szkołach, ponieważ jest to tańsze niż utrzymywanie osób chorych na AIDS inne choroby przekazywane droga płciową. To wszystko dzięki Kościołowi. Przez tysiące młodych ludzi w Polsce i wszędzie, którzy dokonują obietnic czystości, aby mogli ukształtować piękne, dobre rodziny. To jest Duch Święty, który działa w całej ludzkości.

 

CHCIAŁBYM ZAKOŃCZYĆ GWIAZDĄ DWUNASTĄ.

 

To Kościół męczenników.

Kościół przechodzi przez wszystkie prześladowania. Wychodzi żywy ze wszystkich prześladowań, ponieważ jest kościołem Zmartwychwstałego. Trzeba iść z odwaga. My musimy mieć dzisiaj dusze męczenników, abyśmy mogli się bić, abyśmy mogli przez tą walkę chronić życie i bronić miłości.

Cała Europa oczekuje od polski tego sposobu jakby transmisji, transfuzji życia i życiodajności ludzkiej. Miłości do życia, właściwej i uporządkowanej seksualności. Radości i poczucia szczęścia. Polska jest jakby oazą w sercu europy. Młodzież polska daje tak dużo młodym w europie. Daje właśnie to światło, pod warunkiem, że nie dacie się zarazić przez wszystkie wirusy, o których mówiłem. Jeżeli nie, nie będziecie mogli już niczego dać pozostałej części europy. I to jest rzecz, do której jestem przekonany, jeżeli Ojciec Święty został wybrany z narodu polskiego, to, dlatego że naród polski ma coś do dania całemu Kościołowi a w sposób szczególny kontynentowi europy. I dlatego trzeba walczyć z odwagą męczenników.

Zanim przyjechałem do polski czytałem ostatnią homilie naszego umiłowanego księdza Jerzego Popiełuszki 18 października 1984 roku: Trzeba pozostać wolnymi w każdej sytuacji życia. Nawet, jeśli jesteśmy atakowani otoczeni z zewnątrz. Nawet, jeżeli jesteśmy ogarnięci przez różnego rodzaju pornografie, to jest inna forma ataku i opresji. Jako dzieci Boże nie możemy być niewolnikami! Nasze wybranie i usynowienie Boże niesie w sobie dziedzictwo wolności, ale trzeba te wolność zdobywać. Prawda jest nie śmiertelna, ale kłamstwo umiera szybko. I teraz daje się wam wiele kłamstw w dziedzinie życia i seksualności. To są kłamstwa. To są zachęty do grzechów śmiertelnych. Trzeba się oprzeć, odwaga księdza Jerzego. By odkryć technikę kłamstwa trzeba wiele osób, ale potrzeba niewielu, aby ogłaszać prawdę. Zasiano wam w ziemi polskiej ziarno kłamstwa ateizmu. Uwaga, aby to nie rozpoczęło się na nowo, teraz z nowymi ideologiami.

Waszym obowiązkiem jest zachować prawdę nawet, jeżeli ona wiele kosztuje. Za ziarno prawdy trzeba czasem wiele zapłacić. Nie można się bać niczego innego jak tylko jednej rzeczy tego by zdradzić Jezusa za kilka euro. Nie szczęście dla społeczeństwa, w którym ludzie, obywatele są niewolnikami. I jeżeli odmawiasz bycia odważnym stajesz się niewolnikiem.

 

Ostatnia rzecz.

 

Nieszczęście dla rządzących, który chcą zdobyć swoich obywateli za cenne strachu. I kilka godzin później ksiądz Jerzy naznaczył to swoją krwią.

Poroszę i modle się za was wszystkich abyście mieli tą piękną odwagę męczenników, abyście mogli rozlewać radość wszędzie radość z tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi.

Żadne prześladowanie nie mogło zamknąć Kościoła w katakumbach, na kilka dziesiątek lat, ponieważ żadna skała nie mola zamknąć ciała Jezusa, jedynie tylko na kilka godzin. W Albanii gdzie wszyscy kapłani zostali zamordowani lub zamknięci w więzieniach, wszystkie kościoły zniszczone, czy sprofanowane. Kiedy posiadanie kosztowała wiele dziesiątek lat więzienia. Jeżeli zostałeś zdradzony za to, że uczyniłeś znak krzyża dwa lata więzienia, za to, że miałeś jakiś obrazek religijny rok wiezienia, a teraz wszystkie kościoły w Albanii są odbudowane, wypełnione dziećmi dziećmi i młodymi.

Ojciec Święty, który tam pojechał jakby anioł zmartwychwstanie w tych dniach będzie dziesięć lat jak tam był. I konsekruje nowych biskupów byśmy widzieli na własne oczy kościół, który wychodzi z grobu.

Kościół zmartwychwstania.

A Ojciec Święty to jest naprawdę anioł zmartwychwstania.

 

Chciałbym zakończyć małym świadectwem być może mówiłem wam to cztery lata temu.

To jest młoda amerykanka Kasia. Ma dwanaście lat, która tak trochę kumplowała się z sekta satanistyczną. Zatopiła się tak jakby w pornografię i zaplanowała zamordowanie swoich rodziców. Kiedy rodzice odkryli ten projekt. A tak naprawdę to, to nie było tak możliwe do wykonania, ponieważ wiele rodziców było zamordowanych przez swoje dzieci oni wyrwali, zabrali tę swoją córkę ze szkoły, umieścili w innej szkole chrześcijańskiej gdzie się modlono przed zajęciami przez 3 miesiące nie powiedziała ani jednego słowa, bo była bardzo zła na swoich rodziców i pewnego dnia podchodzi do niej jedna dziewczyna i mówi Kasiu, dlaczego jesteś tak bardzo smutna? Bardzo bym chciałabyś była tak szczęśliwa jak ja. Chciałabym dać ci swoja radość, przyjdź na przyszły weekend pojedziemy gdzieś razem.

To był weekend młodych górach, trochę tak jak oaza w Tatrach, w okolicach zakopanego, ale to było blisko Denver. I ona była bardzo poruszona przez piękno śpiewów, przez flet. I zakończyło się czuwanie o czwartej nad ranem. Była zachwycone przez piękno stworzenia ona nigdy nie widziała, że świat jest tak bardzo piękny. Zeszła z góry pełna światła, promieniująca, przemieniona, jej rodzice sądzili, że zakochała się, ona naprawdę się zakochała w Jezusie. Jezusie od tamtej chwili ta zamknięta w sobie i egoistyczna nie przestawała oddawać swoich sił dala chorych, starszych, prosiłaby mogła jeździć do szkoły gdzie jest mało chrześcijan, aby mówić o Jezusie.

Miała taki swój mały notatnik duchowy, w którym napisała: Jeżeli nie ma nikogo, któremu mogłabym dać życie moje życie nie ma sensu. Masz żyć każdej chwili tak jak by ten następny moment był końcem, był odejściem w wieczność.

Cztery lata temu 14 września wsunęła taki mały bilecik swojej koleżance, przyjaciółce napisała To trudne dać swoje życie Bogu, ale warto tak bardzo warto. Godzinę później do szkoły przyszło dwóch morderców dwóch zamordowano wtedy dwanaście osób. To było dwóch jej dawnych przyjaciół ona się schowała pod stołem złożyła ręce i modliła się. Świadczył o tym inny uczeń, który nie został zamordowany, i przyszedł młody zabójca, I zapytał Czy ty wierzysz w Boga? TAK ja wierze; Po prostu zabił ją. Zginęła dla Boga.

I od tej chwili, ten akt tak dotknął wielu młodych amerykanów dziesiątki, tysięcy młodych stało chrześcijanami. Czytając jej dzienniczek duchowy.

Chciałbym zakończyć przez tą historię, ponieważ nic by się nie dokonało gdyby nie ta jedna młoda dziewczyna nie chciała się dzielić swoją radością w swojej klasie, jeżeli by nie powiedziała, choć i zobacz.

Ta dziewczyna, która ją zaprosiła była jakby Janem Chrzcicielem ona przygotowała drogę Bogu i to spotkanie się dokonało. To nie znaczy, że wszystkich tych, którym będziecie głosić Chrystusa zostaną męczennikami, zostaną zamordowani, ale powinniście wszystko uczynić, jeżeli widzicie jednego ze swoich kolegów, którzy gubią się w takiej dzikiej seksualności, okultyzmie czy spirytyzmie powinniście wszystko uczynić by ich wyrwać z stamtąd dać życie i oddać ich Bogu.

 

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!
PRAWDZIWE ZMARTWYCHWSTAŁ!
AMEN

Tekst nieautoryzowany, zapis z nagrania.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

„To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas (...)”. BXVI

+ Benedykt XVI

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->

[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:

www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.