Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego). Lubię się z nich modlić. Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

Krucjata Wyzwolenia Człowieka (KWC)

 

 

 

Krucjata Wyzwolenia Człowieka

 

 

Krzyż Krucjaty został poświęcony w Krościenku na Kopiej Górce 9 listopada 2001 r. przez moderatora generalnego ks. Romana Litwińczuka. Potem został zaniesiony na grób Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

 

 

 

 

Czym jest Krucjata Wyzwolenia Człowieka?

Krucjata Wyzwolenia Człowieka jest programem działania, który ma na celu przezwyciężenie wszystkiego, co zagraża godności osoby i poniża zdrowe obyczaje społeczne. Dlatego Krucjata Wyzwolenia Człowieka proponuje styl życia oparty na prawdzie, miłości i wolności. Do udziału w Krucjacie zapraszamy każdego człowieka dobrej woli.

Krucjata Wyzwolenia Człowieka jest służbą na rzecz wyzwolenia z nałogów społecznych, zwłaszcza alkoholizmu oraz ze wszelkiego zakłamania i lęku, które niszczą ludzką godność i nie pozwalają człowiekowi urzeczywistniać siebie zgodnie ze swoim powołaniem.

 

 

 

Dlaczego " Krucjata"?

KWC realizuje swój cel poprzez stworzenie "kolumny ratunkowej" ludzi dobrej woli, którzy mają podjąć walkę o tę "świętą ziemię", jaką jest każdy człowiek odkupiony przez Chrystusa. Słowo "krucjata" wskazuje na Krzyż , jako skuteczny znak ostatecznego zwycięstwa nad wszelkim złem. Krzyż, jako symbol dobrowolnej ofiary podjętej podjętej z miłości, jest jedyną drogą do skutecznego wyzwalania innych. Aby wejść w tajemnicę krzyża, trzeba pokonać lęk - dlatego zadaniem Krucjaty jest wyzwalanie ludzi z lęku.

Więcej o motywacji Krucjaty można znaleźć w Abstynenckim Credo KWC.

 

 

Jak powstała KWC?

KWC została powołana przez ks. Franciszka Blachnickiego i Ruch Światło-Życie w odpowiedzi na apel Ojca Świętego Jana Pawła II skierowany do Polaków u progu pontyfikatu: Proszę abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła.

Krucjata została uroczyście ogłoszona w obecności Ojca Świętego, Jemu oddana i przez niego pobłogosławiona podczas I Pielgrzymki do polski 8 czerwca 1979 r. w Nowym Targu.

 

 

Jaką wymowę mają symbole KWC?

 

 

Przesłanie Krucjaty wyraża jej HERB. Zawołaniem Krucjaty są słowa "Nie lękajcie się!", często wypowiadane przez Chrystusa, a także często przywoływane przez papieża Jana Pawła II. Przypominają one członkom KWC, że głównym ich zadaniem jest wyzwalanie ludzi od lęku, który czyni człowieka niewolnikiem. Krzyż to znak Krucjaty - wyprawy krzyżowej, a zarazem znak najgłębszej tajemnicy wolności. Litera "M" symbolizuje stojącą pod krzyżem Maryję - wzór naszego oddania się Chrystusowi i zjednoczenia z Nim. Małe "m" po drugiej stronie krzyż to "my", którzy stajemy na zawołanie Papieża, aby wraz z Nim zjednoczyć się z Maryją (TOTUS TUUS) w oddaniu się Chrystusowi. Dlatego Krucjata Wyzwolenia Człowieka nazywana jest Dziełem Niepokalanej Matki Kościoła.

 

 

Kto jest patronem KWC?

Główną patronką Krucjaty jest Niepokalana, Matka Kościoła. W Niepokalanej członkowie Krucjaty widzą wzór osoby ludzkiej w pełni wolnej, bo całkowicie przez bezinteresowną miłość oddanej Chrystusowi i dziełu zbawienia ludzi. Złączenie się z Maryją w tej postawie stanowi najgłębszą tajemnicę żywotności i owocności KWC.

Drugim patronem KWC jest św. Stanisław, biskup i męczennik, patron ładu moralnego w Polsce. Święty Stanisław jest dla członków Krucjaty wzorem odwagi w dawaniu świadectwa najwyższym wartościom.

KWC uznaje także za swojego patrona świętego Maksymiliana Kolbe, który uczy oddania Niepokalanej i jest wspaniałym przykładem oddania życia za braci.

 

 

 

 

Jakie są metody działania KWC?

Ponieważ wyzwolenie jest możliwe tylko w Jezusie Chrystusie i dokonuje się mocą Jego Ewangelii, dlatego podstawową drogą Krucjaty jest:

- ewangelizacja, czyli głoszenie z wiarą i mocą Jezusa Chrystusa, który wyzwala człowieka.
- modlitwa indywidualna i wspólnotowa.
- post - całkowita abstynencja od alkoholu.

Drogę taką wskazał Chrystus apostołom, gdy doświadczyli niemocy w walce ze złem (Ten rodzaj duchów wypędza się postem i modlitwą - Mt 17, 21) Modlitwa często jest jedynym środkiem pomocy, kiedy po ludzku nic nie da się zrobić. Ona również przemienia "działaczy" w pokornych świadków Bożego działania, a zniewolonych przyprowadza do źródła życia. Modlitwa i post stanowią serce programu Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

 

 

Jakie znaczenie w KWC ma abstynencja?

Abstynencja od alkoholu w Krucjacie to osobisty dar, podjęty dobrowolnie z pobudek miłości i odpowiedzialności za dobro drugiego człowieka. Dla członków Krucjaty to:

- czyn osobistej wolności
- zadośćuczynienie za grzech pijaństwa
- wyraz miłości do ludzi uzależnionych, dla których zupełna abstynencja jest jedynym warunkiem trzeźwości
- skuteczny środek przemiany obyczajów
- sposób pracy nad sobą i kształtowania charakteru
- ważny środek profilaktyczny i wychowawczy
- znak miłości do Ojczyzny.

Przez abstynencję Krucjata Wyzwolenia Człowieka rozumie całkowite i dobrowolne wyrzeczenie się alkoholu jako napoju - pod wszelką postacią i we wszystkich ilościach. Definicja ta nie obejmuje używania alkoholu w innym charakterze np. jako lekarstwa (jeśli alkohol występuje jako składnik prawdziwego lekarstwa) lub w celach liturgicznych. Również spożywanie alkoholu w potrawach (np. tortach) lub w cukierkach zasadniczo nie podpada pod pojęcie abstynencji. Z tak określonej definicji abstynencji wynika, że nie chodzi tu o zwalczanie alkoholu jako takiego, ale o zwalczanie zwyczaju picia alkoholu. Abstynencja jest środkiem do osiągnięcia celu, jakim jest przywrócenie trzeźwości w Polsce i wychowanie dzieci i młodzieży w zdrowych obyczajach.

Przez abstynencje wielu do trzeźwości wszystkich!

Dopiero życie dużej części społeczeństwa wolnej od lęku, zakłamania, ulegania złym obyczajom, może zaowocować skuteczną przemianą stylu życia całego narodu i chrześcijańskim poczuciem odpowiedzialności za życie rodzinne i zaangażowanie społeczne.

 

 

Jak zostać członkiem KWC?

Postanowienie abstynencji jest równoczesne z decyzją włączenia się do KWC. Jest ono zadeklarowane na piśmie i wpisane do "Księgi Czynów Wyzwolenia", istniejącej przy każdej stanicy. Przyjmuje się dwie formy składania zobowiązań abstynenckich:

1. na jeden rok, przez co staje się kandydatem do KWC;

2. na czas przynależenia do KWC, przez co staje się członkiem Krucjaty.

Deklarację członkowską mogą składać osoby pełnoletnie.

Deklaracja (zob. "Jak zostać członkiem" ) zawiera także postanowienie nie częstowania i nie wydawania pieniędzy na alkohol. Złożenie deklaracji ma charakter zobowiązania się wobec wspólnoty (ruchu - Krucjaty Wyzwolenia Człowieka) i każdy zachowuje wolność wycofania go w chwili wyłączenia się z szeregów członków KWC.

 

 

Jakie są formy działania KWC ?

Podstawową formą działania KWC jest świadectwo stylu życia jej członków.

Inne formy działania członków KWC to:

- spotkania modlitewne i formacyjne członków KWC,
- organizowanie pielgrzymek w intencjach trudnych problemów społecznych,
- organizowanie uroczystości religijnych i towarzyskich bez alkoholu (np. wesela, sylwester),
- praca w gminnych komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych,
- pomoc osobom uzależnionym,
- rekolekcje dla uzależnionych,
- praca profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży,
- parafialne rekolekcje wyzwolenia,
- młodzieżowe kluby bezalkoholowe,
- tworzenie ośrodków profilaktyczno-szkoleniowych,
- diakonia życia - wychowywanie do czystości i miłości oraz obrany życia,

i inne działania na polu zaangażowania społecznego.

 

 

Co to jest "Eleuteria"?

Krucjata wydaje pismo "Eleuteria" (gr. wyzwolenie), służące pomocą w osobistej i wspólnotowej formacji jej członków oraz podtrzymywaniu więzi. Kwartalnik "Eleuteria" zawiera materiały pogłębiające wiedzę, świadectwa życia i działalności KWC oraz bieżące informacje.

Odwiedź stronę "http://www.eleuteria.oaza.pl/"

 

 


 

 

Krucjata istnieje we wszystkich diecezjach. Kontakt można nawiązać poprzez wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Stanica Nr 1 Krucjaty Wyzwolenia Człowieka mieści się w Centrum Ruchu Światło-Życie na "Kopiej Górce"

 

 

http://kwc.oaza.pl/

 

 

ADRES:

Krucjata Wyzwolenia Człowieka. Stanica Nr 1

ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 2

34-450 Krościenko nad Dunajcem

tel. (0-18) 262 32 35

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pismo Krucjaty Wyzwolenia Człowieka "Eleuteria" można otrzymać składając zamówienie pod powyższym adresem!

 

 

 

 

KWC w pigułce
(informacje za stroną oficjalną)

 

 

 

 

 

 

 

Na koniec mały cytat z ks. Blachnickiego: 

"Oaza jest ruchem abstynenckim. Jest czynem miłości Boga i bliźniego.(...). Jaki jest stosunek pomiędzy Ruchem Światło – Życie a Krucjatą Wyzwolenia Człowieka? Każdy członek Ruchu Światło – Życie powinien również należeć do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Natomiast nie każdy członek Krucjaty Wyzwolenia Człowieka musi należeć do Ruchu Światło – Życie. Ruch Światło – Życie dał inicjatywę, bo skupia ludzi o szczególnym poczuciu odpowiedzialności za zbawienie innych ludzi. My nie możemy zrzucić tego na innych, bo pierwsi czujemy się odpowiedzialni. Nie może być w Ruchu Światło – Życie podziału na abstynentów i nie-abstynentów, na palaczy i nie-palaczy, bo wtedy Ruch jest rozbity wewnętrznie, a zasadą jego istnienia jest podciąganie się wzwyż, ku sprawom doskonalszym" .

i jeszcze 

"Póki jesteś w Ruchu to abstynencja jest znakiem rozpoznawczym. Od 1979 roku znakiem bycia w Ruchu i sposobem miłowania jest udział w KWC….. Nie może być w Ruchu Światło-Życie podziału na abstynentów i nie-abstynentów, na palaczy i nie-palaczy, bo wtedy Ruch jest rozbity wewnętrznie, a zasadą jego istnienia jest podciąganie się wzwyż, ku sprawom doskonalszym. Tym bardziej, że wymaganie abstynencji od alkoholu i tytoniu w Ruchu Światło-Życie było wcześniej, nim powstała Krucjata, jakby niezależnie od tego (...) Krucjata Wyzwolenia Człowieka jest więc czymś szerszym, ale zakotwiczona jest w Ruchu Światło-Życie. Członkowie Ruchu pierwsi powinni się włączać się do krucjaty. Jeżeli nawet wśród uczestników nie zawsze to było konsekwentnie realizowane, to bezwzględnie stawiamy to wymaganie animatorom Ruchu. Animator nie może nie czynić tego, czego wymaga od innych, bo to jest kardynalny błąd pedagogiczny, gdy wymaga się od wychowanka tego, czego się nie wymaga od siebie. Stąd wobec animatorów abstynencja jako wymóg jest postawiona całkiem jasno i zdecydowanie.Jest zasada, że członkowie Ruchu Światło-Życie nie piją, nie palą".

 

Ks. F. Blachnicki, Carlsberg, Seminarium KWC, 1986 (fragmenty). 

 

 

Zachęcam do lektury: "http://www.wieczernik.oaza.pl/artykul/pytanie-o-milosc_id1042?hc_location=ufi"

 

 

 

 

 

 

 

Modlitwa Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


- materiały dodatkowe

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

www [ -> ]

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.