Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Prawa Nowego Życia

"Z drogi obranej nigdy nie wracaj, zawsze milcz, cierp i przebaczaj. 
A gdy Cię boleść aż do serca wzbudzi, miej łzy dla Boga, a uśmiech dla ludzi." /św. Tomasz/

 

Prawa Nowego Życia

 

 

 

 Prawo I

Podobnie jak roślina nie może żyć i rozwijać się bez promieni i ciepła słońca,
tak i ja nie mogę naprawdę żyć i rozwijać się bez przyjęcia Bożej Miłości,
która darzy mnie Światłem i Życiem.

Prawo II

Człowiek zwrócił się ku sobie pragnąc wystarczyć sam sobie i opierać się tylko na sobie.
To nazywa Pismo Święte grzechem, którego skutkiem jest oddzielenie od Boga i śmierć.
Człowiek o własnych siłach nie może w żaden sposób zwrócić się znów ku Bogu,
ale może uznać swoją niemoc i uwierzyć Bożej obietnicy zbawienia.

Prawo III

Tylko Jezus Chrystus – Syn Boży, który stał się człowiekiem we wszystkim do nas podobnym oprócz grzechu, jako jedyny Pośrednik może przyjść i mieć w sobie Boże Światło i Życie, aby nam je przekazać i uczynić nas dziećmi światłości.

Prawo IV

Tylko sprawiona w nas przez Ducha Świętego wiara, 
jako świadomy i wolny akt naszej osoby, 
prowadzi do przyjęcia Chrystusa jako Zbawiciela i Pana 
i do zjednoczenia z Nim jako naszym Światłem i Życiem.

Prawo V

Nowe życie jest życiem kierowanym przez Chrystusa. 
Chrystus wtedy kieruje naszym życiem, kiedy idziemy za Jego Światłem, 
czyli postępujemy wg Niego, dążąc stale do harmonii światła i życia w nas. 
Światło to dochodzi do nas przez rozum, sumienie, Pismo Święte i naukę Kościoła. 
Poznajemy je należycie w Duchu Świętym, który też daje nam moc do postępowania wg Niego.

Prawo VI

Nowe Życie karmi się Słowem Bożym i przez to trwa i wzrasta. 
Karmić się Słowem Bożym znaczy: opierać wyłącznie na nim pewność swej wiary, 
o ile ono coś obiecuje i kształtować podług niego swoje życie i postępowanie, 
o ile ono czegoś się domaga.

Prawo VII

Chrystus kieruje naszym życiem przez Ducha Świętego, 
którego nam daje i który jest w nas źródłem wody żywej. 
Musimy się poddać kierownictwu Ducha Świętego, a nie polegać na własnych siłach 
i wtedy będziemy prowadzili życie w Duchu albo życie w pełni Ducha Świętego.

Prawo VIII

Jesteśmy dziećmi światłości i musimy postępować jak dzieci światłości 
odrzucając uczynki ciała i przynosząc owoce Ducha.

Prawo IX

Prawem życia jest oddychanie, które polega na wydychaniu z organizmu
 zepsutego powietrza i wprowadzaniu świeżego. 
Podobnie życie nowe wymaga „duchowego oddychania”. 
Polega ono na wyznawaniu grzechów w wierze w moc krwi i przebaczenia Chrystusa 
oraz na ponownym poddaniu swego życia kierownictwu Chrystusa i Jego Ducha.

Prawo X

Prawo życiodajnej śmierci. Podobnie jak ze śmierci Chrystusa na Krzyżu, 
będącej ofiarą największej miłości, tryska nowe życie zmartwychwstania i chwały wiecznej, 
tak samo i my stajemy się uczestnikami tego życia 
i zapewniamy jego wzrost przez umieranie dla grzechu i starego człowieka 
oraz stały wysiłek życia wg prawa miłości – agape, 
polegającej na bezinteresownym dawaniu siebie.
Do takiego życia zostaliśmy powołani i uzdolnieni przez chrzest.

Prawo XI

Podobnie jak życie naturalne potrzebuje dla podtrzymania i rozwoju powietrza, pokarmu i napoju, tak samo życie nowe musi ciągle przyjmować od Chrystusa Zmartwychwstałego dar pojednania (duchowe oddychanie), Jego Słowo Życia (studium Pisma Świętego) oraz Jego Ducha, dzięki któremu możemy spotykać Go osobiście (modlitwa).

Prawo XII

Nowe życie tylko wtedy możemy zachować i rozwijać, gdy dajemy o nim świadectwo. 
Bo jest to życie, które może być przyjmowane tylko w dawaniu.
Świadectwo możemy dawać tylko w mocy Ducha Świętego.

Prawo XIII

Nowe życie, którego Sprawcą jest jedna Osoba Ducha Świętego działająca w wielu osobach, 
wyraża się w zewnętrznym znaku naszej jedności a znak ten pogłębia i potęguje w nas to życie.

Prawo XIV

Nowe życie, jak każde musi się rozmnażać, być życiodajne, płodne, macierzyńskie. 
Oddanie się Chrystusowi – Oblubieńcowi w Duchu Świętym 
przez wiarę i miłość na wzór Maryi jest źródłem życiodajnej mocy nowego życia. 
Przez zjednoczenie z Maryją, Matką Kościoła, Kościół staje się Kościołem – Matką.

Prawo XV

Nowe życie może należycie wzrastać i dojrzewać tylko w braterskiej wspólnocie 
wzajemnie się umacniającej świadectwem wiary i miłości, 
gromadzącej się regularnie w imię Chrystusa, 
realizującego wśród niej Swoją obietnicę obecności, 
na modlitwie oraz dzieleniu się Słowem życia.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


- materiały dodatkowe

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

www [ -> ]

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.