Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Tekst rozważań Drogi Krzyżowej na 54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu Polskiego

 

 Tekst rozważań Drogi Krzyżowej

na 54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu Polskiego

 

  

STACJA I   - JEZUS NA ŚMIERĆ SKAZANY

Codziennie  zadajemy ludziom ból, skazujemy ich, wydając wyroki.  W przypadku ludzi zniewolonych nałogami, łatwo wydać oskarżenie, łatwo wyśmiać i skazać na jeszcze większe upodlenie. Słowa skierowane do i o drugim człowieku mają ogromną moc, mogą skazać na niebyt. Natomiast dobre słowo może wesprzeć i dać  impuls do wyzwolenia z nałogu. Niech nasze słowa i czyny będą ,,tak, tak, nie, nie”. Starajmy się, by nasza mowa i czyny nie były zgorszeniem albo przyczyną do jeszcze większej degradacji naszych braci, gdy są w potrzebie, gdy przeżywają tragedię zniewolenia nałogiem.

 

STACJA II   -  JEZUS BIERZE KRZYŻ NA SWOJE RAMIONA

,,Dzięki Ci Panie za Twój krzyż”. Tylu ludzi ucieka od krzyża, tylu chce ściągać krzyż ze ścian swoich domostw. Czy da się jednak wymazać krzyż z życia? Krzyż, to znak hańby. Dla nas jednak jest szczególnym znakiem, świętym krucyfiksem, znakiem wyzwolenia i oswobodzenia z naszej ludzkiej niedoli. Gdy spotka nas zniewolenie, nałóg, z którego trudno będzie się nam wydźwignąć, to zawsze możemy zwrócić się do Jezusa, który niosąc krzyż grzechów całego świata może i nas podnieść i zaprowadzić do zbawienia. Członkowie rodzin alkoholików, narkomanów i hazardzistów, osób zniewolonych nałogami niosą swój krzyż, ale i krzyż swoich bliskich. Niosąc krzyż zmartwień, trosk i kłopotów zawsze można zwrócić się do Jezusa, by pomógł nam się wyzwolić, by  pomógł wziąć krzyż na swoje ramiona.

 

STACJA III  -  JEZUS UPADA PIERWSZY RAZ POD KRZYŻEM

Martwimy się, gdy dziecko upadnie i rozbije sobie głowę lub kolano. Jeszcze bardziej boli, gdy młody człowiek upadnie moralnie. Co jakiś czas słyszymy o upadku jakiegoś młodego człowieka, który pod wpływem alkoholu lub narkotyków doprowadził do wypadku lub przestępstwa. Taki upadek to nierzadko przekreślenie całego dorosłego życia. Niestety tylu młodych ludzi upada, bo nie chce znać Jezusa Chrystusa, tylu młodych ludzi nie chce religii w szkole, nie chce sakramentów, odrzuca przykazania, tylu młodych ludzi zatraca się w bezsensownych protestach i ideologiach. Te niewinne upadki lat młodości mogą mieć fatalny skutek dla całego życia dorosłego. Poznanie Chrystusa i życie nim jest prawdziwą wolnością. Nie ma innej lepszej drogi, jak Chrystus.  

 

STACJA IV  - JEZUS SPOTYKA NA DRODZE KRZYŻOWEJ MATKĘ

,,Matko która nas znasz z dziećmi Twymi bądź, na drogach nam nadzieją świeć, z Synem Twym z nami idź!" Matka ma szczególne znaczenie dla każdego człowieka. Dla matki przykry jest widok przygniecionego krzyżem dziecka. Kłopoty, problemy, czasami także nałogi dziecka matka przeżywa stając się matką bolesną. Maryja dobrze rozumie każdego człowieka, zna jego troski i cierpienia. Dlatego, gdy przeżywać będziemy nasze boleści i upadki zawsze możemy liczyć na Jej opiekę, bo Ona jest ucieczką grzesznych, pocieszycielką strapionych, wspomożeniem wiernych, uzdrowieniem chorych, bramą niebieską. Maryja towarzyszy nam na drodze naszego skomplikowanego życia, tak jak towarzyszyła od początku do końca Jezusowi w Jego pięknej ziemskiej wędrówce dla zbawienia świata.

 

STACJA V – SZYMON Z CYRENY

Wiele jest organizacji pożytku publicznego, wielu specjalistów, którzy w ośrodkach, fundacjach opiekują się chorymi, wykonują dzieło opieki społecznej, doraźnej dla osób starszych, niepełnosprawnych, ale także uzależnionych. Choroba alkoholowa, uzależnienie od narkotyków  wymagają dużej wiedzy w terapii odwykowej, wymagają wielu sił, cierpliwości.  Każda  instytucja ratująca życie jest z pożytkiem dla człowieka, rodziny i całego społeczeństwa, prawdziwym wsparciem, gdzie człowiek upadły może znaleźć azyl, może podnieść się i wrócić do normalności. Ośrodki anonimowych alkoholików są realnym ratunkiem dla osób uzależnionych od nałogu alkoholizmu. Także i my możemy wspierać osoby uzależnione dobrym słowem, motywowaniem, sugestią, że nie ma sytuacji, z których nie da się wyjść, osoby dotknięte nałogiem alkoholizmu warto namawiać do podjęcia kroków we wspólnocie anonimowych alkoholików, a ich członków rodzin do wstąpienia do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

 

STACJA VI – WERONIKA OCIERA TWARZ CHRYSTUSOWI

Weronika uczyniła to w porywie serca, dobrodusznie i dobrowolnie. Otarła twarz skazanemu na śmierć Jezusowi, by choć na chwilę złagodzić cierpienie i ciężar niesienia krzyża. Krucjata Wyzwolenia Człowieka działa podobnie, jak św. Weronika. Dzieło KWC powstało w 1979 r. z inicjatywy ks. Franciszka Blachnickiego i Jana Pawła II. Jest dobrowolnym darem rezygnacji z picia alkoholu przez rok i dłużej dla podjęcia pokuty za osoby zniewolone nałogami, jest darem serca, trudu modlitwy za osoby, które  o własnych siłach poradzić sobie już nie mogą. I Ty możesz przyłączyć się do tego dzieła. Spróbuj w Wielkim Poście ofiarować swoją abstynencję za kogoś, kto potrzebuje Twojego postu. Jeżeli chcesz zadeklarować przystąpienie do Krucjaty na rok, albo dłużej możesz to zrobić także po dzisiejszej Drodze Krzyżowej – wystarczy podejść do ołtarza, wypełnić deklarację, nie pić i nie częstować alkoholem, oraz podjąć codzienną modlitwę za dzieła na rzecz trzeźwości.

 

STACJA VII – DRUGI UPADEK JEZUSA

Szatan nienawidzi rodziny i uderza w nią przy każdej nadarzającej się okazji. Zniewala, co rusz nowymi, fałszywymi atrakcjami, które z czasem wywracają do góry nogami życie rodzinne. Tak jest, gdy jeden z członków rodziny zacznie gubić swoje człowieczeństwo w alkoholu, seksie, narkotykach, hazardzie. Szczególnie w obecnych czasach, potrzeba nam odpowiedzialnych małżonków i rodziców, którzy poświęcą się dla wychowania po Bożemu. Gdy nasza rodzina będzie przeżywać problemy wpatrujmy się zawsze w przykład św. Rodziny z Nazaretu. Szczególnie odwołajmy się do św. Józefa, który oddał się bez reszty Maryi i Jezusowi. W tym roku Kościół powierza się także św. Józefowi, patronowi od spraw rodzinnych i beznadziejnych. On uczył Jezusa, jak żyć, jak pracować, jak spełniać się w życiu. Gdy będziesz mieć problemy proś nie tylko Maryję, ale także św. Józefa o obronę i wsparcie. Św. Józef jest wzorem sprawiedliwości, oddania i trzeźwego myślenia oraz skutecznego działania.

 

STACJA VIII - JEZUS POCIESZA NIEWIASTY

Jezus Chrystus  spotykał tłumy ludzi płaczących, sponiewieranych chorobami, chcących uchwycić się choć rąbka Jego płaszcza. Wszyscy chcieli być uzdrowieni. Teraz tłum spotyka Jezusa zbroczonego krwią, prowadzonego z krzyżem przez rzymskich żołnierzy na Golgotę. Po drodze spotyka płaczące niewiasty. My także cierpimy i płaczemy, gdy osoba nam bliska choruje lub gdy przeżywa problemy w życiu. Zróbmy tyle, ile się da, by ratować drugiego człowieka. ,,Nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i swoimi dziećmi”, powiedział niewiastom Jezus. Jeżeli jest to możliwe podejmujmy krucjatę modlitwy o uratowanie drugiego człowieka, wspierajmy takie osoby, nie odrzucajmy ich, szczególnie w momentach,  gdy potrzebują naszej pomocy.

 

STACJA IX - TRZECI UPADEK

Ciężkie w skutkach są upadki całych narodów. Prowadzą do tego waśnie, kłótnie, niepokoje, rozruchy, chęć utrzymania za wszelką cenę lub przejęcia w imię własnych interesów władzy, w końcu wojny. Szczególnie bolesna jest demoralizacja społeczeństw, jawne odrzucanie Boga i wartości Bożych. Cierpią wówczas tysiące, często niewinnych osób. Módlmy się codziennie o pokój na świecie, o pokój w naszej Ojczyźnie. Prośmy Boga o mądrość i trzeźwość w podejmowaniu decyzji przez rządzących. Prośmy Boga, by nasz naród żył w prawdzie i miłości, by odrzucał wszystko, co uwłacza godności drugiego człowieka. Prośmy Boga, by każdy człowiek w naszym narodzie i na świecie czuł się bezpiecznie i godnie, by nie był zniewalany ideologiami godzącymi w dobro człowieczeństwa. ,,Święty Boże, Święty mocny, Święty a nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.”

 

STACJA X - JEZUS Z SZAT OBNAŻONY

Gdy widzimy człowieka odzieranego z godności, możemy przyjąć  postawę współczucia, przeciwstawiania się albo przyłączenia się do rzeszy uderzających w jego godność, człowieczeństwo, w jego dobro. Możemy przyjąć i inną postawę, postawę miłości, poprzez modlitwę i pokutę podjąć działania na rzecz ratowania takiej osoby i jego duszy. Każdy chrześcijanin mocą chrztu i życia sakramentalnego powołany jest do zanoszenia Dobrej Nowiny, nawet tam, gdzie na pozór Bóg nie jest już więcej potrzebny. Jezus Chrystus przychodził właśnie w takie miejsca do trędowatych, opuszczonych, chorych, trudniących się nierządem. ,,Dla Boga nie ma rzeczy nie możliwych”, Jezus przyszedł zbawić wszystkich bez wyjątku, także tych ogołoconych z wszelkiej godności, alkoholików, narkomanów, prostytutki, zadłużonych, więźniów, wszystkich, bo taka jest moc Krzyża Chrystusowego, taka jest moc Jezusa Chrystusa, który w swojej miłości przyszedł zbawić cały świat.

 

STACJA XI - JEZUS PRZYBITY DO KRZYŻA

Przylgnąć do krzyża można tylko wtedy, ,,gdy poznamy prawdę, a prawda nas wyzwoli”. Błogosławieni, którzy idą drogą Chrystusową, którzy wraz z Jezusem dźwigają krzyż swojego życia i krzyże swoich współbraci. Nie uciekajmy od swojego krzyża, nie uciekajmy od krzyża naszych najbliższych, gdy cierpią z powodu choroby i nałogu. W naszym życiu codziennym podejmujmy trud pracy nad sobą. Pozbywajmy się naszych ułomności i naszych nałogów. Palisz, nie pal, pijesz nie pij! Dzięki pracy nad sobą wyostrza się spojrzenie na  nas samych oraz otaczający świat. Podejmij post, podejmij trud modlitwy w intencji potrzebujących. A może podejmiesz od dzisiaj  abstynencję od alkoholu, na czas Wielkiego Postu, na okres jednego roku? Przylgnij do krzyża Chrystusowego, by tak jak On zbawiać świat.

 

STACJA XII - ŚMIERĆ JEZUSA NA KRZYŻU

,,Pod Krzyżem Jezusowym stała Matka Jego i Jego uczeń umiłowany”, stoimy także i my członkowie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Na herbie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka widnieje Krzyż, a pod nim duże ,,M”, Maryja i małe ,,m”, czyli my. Krzyż został wywyższony poprzez zbawczą misję Jezusa Chrystusa. ,,Wykonało się!!!” Teraz możemy i my w tej misji współuczestniczyć. Zanim Jezus Chrystus powiedział ,,eloi, eloi lema sabachthani” obiecał łotrowi, który został obok Jezusa ukrzyżowany, że ,,jeszcze tego dnia będzie z Nim w raju”. Jezus do ostatniej chwili czeka na przemianę serca, daje szansę i nadzieję na wyzwolenie i wybawienie. Daję szansę nawet tym, którzy po ludzku na nią nie zasłużyli. Tym bardziej wpatrując się w Chrystusa Ukrzyżowanego, módlmy się za osoby zniewolone nałogami, tkwiące w wieloletniej, ciężkiej grzeszności. Prosimy, by Jezus zmienił ich serca. Prosimy by zechcieli otworzyć się na uzdrawiającą moc Chrystusowego Krzyża.

 

STACJA XIII - JEZUS ZDJĘTY Z KRZYŻA

,,Prawdziwie ten człowiek był Mesjaszem”. Jezus został zdjęty z krzyża i złożony w ręce swojej Matki. Maryja przeszyta mieczem boleści nie zostawiła Jezusa, pozostała przy nim do końca. Pozostała także potem  przy uczniach, była im Matką, została i nam dana. Dzisiaj, gdy przeżywamy rozterki, kłopoty  możemy pójść do Matki, ,,Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa.”  Maryjo potrzebujemy Ciebie i Twojej przemożnej opieki, wspieraj nas, gdy nam trudno, gdy przeżywamy kryzysy, gdy ktoś z naszych najbliższych stacza się i popada w nałogi, gdy odchodzi od Bożej drogi. W takich sytuacjach wołajmy ,,Maryjo, ratuj nas, bo giniemy”, nie wstydźmy się modlitwy do Maryi i codziennie błagajmy ,,Pod Twoją obronę” ,,Maryjo prowadź nas i bądź naszą Orędowniczką w Niebie. Amen”

 

STACJA XIV - JEZUS ZŁOŻONY DO GROBU

,,Jeszcze się kiedyś rozsmucę, Jeszcze do Ciebie powrócę, Chrystusie” – Chrystus został złożony w grobie, by po trzech dniach zmartwychwstać. Dla nas to ogromna nadzieja. I my po ziemskich trudach możemy spotkać się z Chrystusem ,, w domu Ojca”. Za naszego życia możemy pomagać wszystkim zmarłym, także tym, którzy bardzo grzeszyli pijąc alkohol, tkwiąc w innych nałogach. Chcemy  wybawiać ich dusze z otchłani czyśćcowych. Boże Miłosierdzie jest nieogarnione, jest samą miłością, ,,Bóg jest miłością”. Módlmy się za zmarłych, szczególnie za te dusze, które najbardziej potrzebują Bożego Miłosierdzia. ,,Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.”

 


Autor: Krucjata Wyzwolenia Człowieka,
tekst umieszczony na profilu fb KWC

   [Plik pdf do pobrania:  dk_kwc2021.pdf (176kb)]

 


Inny tekst Drogi Krzyżowej, przygotowany przez Krucjatę Wyzwolenia Człowieka z Dębicy, umieszczony został w Vademecum Apostolstwa Trzeźwości 2021 na str. 106-114 -> Materiały do pobrania: Vademecum AT 2021.

 

 [Plik pdf do pobrania:  dk_kwc_19-02-2021.pdf (2Mb)]

 

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 64 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8587338
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.