Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

Czy wiesz co nosisz?

Nie jest obojętne to co nosimy na swoim ciele. Symbole, jako umowne znaki rozpoznawcze, mogą mieć różne znaczenia, między innymi wyrażają rzeczywistość duchową.

„Magiczne” przedmioty

Coraz częściej spotkamy się w codziennym życiu z tzw. „usługami magicznymi”. Mają one najczęściej zapewnić nam powodzenie, uchronić przed różnymi formami zła, czy zapewnić życiowy sukces.

Zdarza się, że stajemy się posiadaczami przeróżnych przedmiotów, jak to wskazują sprzedający lub wręczający bezpłatnie, których nie kupienie lub nie przyjęcie grozi ciężkimi konsekwencjami a nabycie w „magiczny” sposób uchroni przed wszelkimi formami zła oraz niekorzystnymi zdarzeniami.

Wśród takich „magicznych” przedmiotów możemy wyróżnić kilka grup, takich jak:

  1. Talizmany – najbardziej wyrafinowany produkt magii; jest on wytwarzany przez maga dla zaspokojenia konkretnej potrzeby; poprzez jego posiadanie możemy coś osiągnąć.
  2. Amulety – kawałki różnych substancji naturalnych, takich jak: skała, kość, drewno, muszla, kamień szlachetny; najczęściej mają na zadanie chronić przez niechcianymi zdarzeniami.
  3. Fetysze – rzeczy wytwarzane przez człowieka z surowców naturalnych, np. ususzone fragmenty roślin lub popiół ze spalonych kości, które mają dawać ludziom ich przychylność.

 

 

Talizman a medalik

No tak – mógłby ktoś wyrazić wątpliwość – ale katolicy noszą także krzyżyki, medaliki itp. Czy to nie odmiana talizmanów?

Stanowczo nie. Otóż talizman, czy amulet mają rzekomo działać same, konieczne jest ich stałe noszenie przy sobie. Natomiast przedmioty religijne, które nosimy są wyrazem naszej wiary. W trakcie gdy prosimy z ich pomocą [świętych – przyp. autora], aby Pan pobłogosławił te przedmioty, nie zapominajmy, że Pan oczekuje od nas przede wszystkim konsekwentnego świadectwa życia”. Zatem krzyżyk czy medalik, które nosimy, są wyrazem naszej wiary i mają być znakiem naszego pragnienia życia zgodnego z Ewangelią, świadectwem. Niech nasze życie potwierdza prawdę wyrażoną przez krzyż czy medalik, prawdę, że naszym Panem jest Jezus Chrystus, wczoraj, dziś, ten sam również na wieki (por. Hbr 13,5). Istotne jest źródło mocy. W medaliku płynie ono z wiary w Boga, natomiast za talizmanami stoi moc demonów. I to jest zasadnicza różnica.
Wiele osób, wśród nich szczególnie ludzie młodzi, nosi różne symboliczne emblematy np. zawieszone na szyi, wytatuowane na ciele, przypięte do plecaka, kurtki, czy umieszczone w innych miejscach garderoby. Niestety często nie zdają sobie sprawy z treści, jaką te symbole w sobie zawierają. Bywa, że są to emblematy, które nie tylko są sprzeczne z nauką Chrystusa i Jego Kościoła, ale wprost zwracają się przeciwko Chrystusowi. Smutne jest to tym bardziej, że noszą je także chrześcijanie.

Niektóre symbole były wykorzystywane w sztuce chrześcijańskiej, później niestety zostały przejęte przez grupy okultystyczne.

Poniżej omawiamy kilka dość powszechnie używanych symboli okultystycznych lub związanych z innymi religiami pogańskimi. Liczba tych symboli jest zdecydowanie większa.

 

 

 

 SYMBOLE NIECHRZEŚCIJAŃSKIE LUB ANTYCHRZEŚCIJAŃSKIE

Pierścień Atlantów – to niezwykle rozpowszechniony współcześnie amulet. Jeden ze sposobów działania zła, zniewolenia i odwrócenia od Jezusa, jedynego Uzdrowiciela i Obrońcy człowieka. Wedle popularyzujących go ulotek, Moc znaku ma chronić przed niebezpieczeństwami i uodparniać na rożne wpływy i uroki. We wszystkich takich sytuacjach ujawniają się radiestezyjno – okultystyczne cechy martwych przedmiotów.
 Krzyż Nerona, pacyfka, krzyż złamany, noga kurza – okultystyczny symbol propagowany jako emblemat ruchów pacyfistycznych. Złamany krzyż, ale bez okręgu, symbol walki z chrześcijaństwem. W okultyzmie oznaka upadku chrześcijaństwa, pogański znak czarnej magii, do którego nawiązywało hitlerowskie SS. W satanizmie znak używany podczas czarnych mszy. Więcej o tym symbolu w DOPOWIEDZENIU na dole strony.
Pentagram – jeden z najczęściej używanych symboli w magii ochronnej. Symbol satanistyczny używany do wywoływania złych duchów.
Krzyż Celtycki – symbolizuje most do innego świata, wyższej energii i wiedzy. Zgodność człowieka z wszechświatem. Poprzeczne ramiona znaku oznaczają świat niematerialny, ramię pionowe świat fizyczny, ziemski. Do tego dochodzi oparte na ramionach koło, symbol jedności i kompletności. Krzyż celtycki wywodzi się z wierzeń pogańskich, współcześnie nawiązują do niego neopoganie i nacjonaliści. Skinheadzi korzystają ze znaku w zastępstwie zakazanej swastyki. Istnieje „schrystianizowana” forma krzyża z przedłużonym dolnym ramieniem. Jednakże jest sprzedana również jako talizman.
Odwrócony krzyż (Krzyż Piotra) – Krzyż odwrócony „do góry nogami”. Na takim krzyżu św. Piotr poniósł śmierć (jak podaje Orygenes). Jest znakiem rozpoznawczym dla grup satanistycznych. Oznacza, profanację Chrystusa i negację jego Odkupienia.

Młot Thora – pochodzi z pogańskich wierzeń germańskich i skandynawskich, gdzie pojawia się Thor, bóg-grom. Młot służył Thorowi do rozbijania przeszkód i wszelkich barier stających na drodze do szczęścia. Symbolikę amuletu można utożsamiać z hedonizmem, dążeniem do celu bez liczenia się z konsekwencjami.

 Ankh (Klucz Nilu, krzyż z kokardą) – wywodzi się ze starożytnej kultury egipskiej, gdzie oznaczał życie, płodność lub zapłodnienie przez boga – słońce. Związany był z wyobrażeniami o przezwyciężeniu śmierci, z czego powstała nazwa „klucz życia”. W ostatnich czasach stał się talizmanem niektórych grup zajmujących się okultyzmem i wiedzą tajemną, dla których symbolizuje rozwiązłość seksualną. Symbol pogardy dziewictwa i symbol możliwości wyboru partnera według osobistego uznania. Jest to zwrot do starożytnego pogaństwa, w którym praktykowano rytualne hulanki, orgie, itp. Ze względu na swój kształt przypominający krzyż, niejednokrotnie jest noszony przez nieświadomych chrześcijan.

Ying -Yang – (poprawnie YIN-yang ) symbol pochodzący z antycznej filozofii chińskiej wyrażający swoistą koncepcję rzeczywistości. W  uproszczeniu przedstawia równowagę między przeciwnościami. Koncepcja sprzeczna z przesłaniem chrześcijaństwa. Niebezpieczna sekta New Age uznałą go za swój sztandarowy symbol, nawiązuje do niego w swojej nauce. Więcej o tym symbolu w DOPOWIEDZENIU na dole strony.

Udjat (Oko Horusa) Święte oko Horusa (boga Nieba). Ma przypominać ciągłą wszechobecność bogów, którzy widzą zawsze i wszędzie. Noszony jako amulet ma chronić przed nieżyczliwym spojrzeniem bogów, zwierzchników, zawiścią i zazdrością. Symbol, który sataniści odnoszą do Lucyfera.

 

Motyl New Age – motyl ten jest symbolem własnym zwolenników „NEW AGE”. Tak jak gąsienica zawija się w kokon, przemienia się i wychodzi w formie motyla, tak ludzkość przechodzi z dawnej epoki w nową erę. Gąsienica oznacza minioną epokę, w której ludzkość żyła według tradycji. Symbol wyrzeczenia się korzeni chrześcijańskich.

 

 

Przełamane „S”  – oznacza „niszczyciela”. Noszone przez członków siejących grozę nazistowskich oddziałów śmierci.
Przeplatana wstążka (węzeł celtycki; thota) – wstążka ma oznaczać nierozerwalną więź, doskonałość, jedność świata. Wskazuje, że człowiek jest integralną częścią wielkiego systemu o jednolitej duchowości. Taka koncepcja zakłada, że dobro i zło są działaniem tej samej osobowości boskiej. Jest to zatem sprzeczne z duchowością chrześcijańską, która wyznaje wiarę w jednego Boga, który dał nam swojego Syna, aby odkupił nas wszystkich własną Krwią z rąk strąconego na ziemię diabła.
Jednorożec – współczesny symbol środowisk homoseksulanych. Wyraża wolność seksualną i akceptację dla wszelkich dewiacji. Znak bardzo często łączony z tęczą.
666 – cyfra ta jest symbolem używanym przez satanistów, występuje też w formie FFF („f” jest szóstą literą alfabetu). 666 – to imię apokaliptycznej Bestii – Ap 13,11-18.

 

Krzyż zamętu, krzyż szatański – symbol powstały już w starożytności, którego celem było wyrażanie pogardy dla chrześcijaństwa oraz podważanie boskości Boga. Szybko został wykorzystany przez satanistów. Interpretowany jest w dwojaki sposób. W pierwszym znaczeniu niedokończone koło u podstawy oznacza, iż chrześcijaństwo ma kończyć się pomieszaniem, poplątaniem. W drugim dostrzegany jest krzyż połączony ze znakiem zapytania (”?”). Symbol ten wyraża więc wątpliwość w Prawdę, wątpliwość w istnienie wszechmocy Boga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYMBOLE CHRZEŚCIJAŃSKIE

 

 

Krzyż łaciński – podstawowa forma krzyża chrześcijańskiego. Jest znakiem miłości Boga do człowieka. Na nim to Jezus Chrystus oddał swoje życie za mnie i za Ciebie, abyśmy byli zbawieni. Chrześcijanie czerpią z krzyża nieustanną naukę prawdziwej miłości drugiego człowieka. Krzyż jest wielką tajemnicą naszej wiary.

Nie istotne jest jak wygląda dokładnie ten krzyż i z czego jest wykonany – ważne co uczynił na nim Jezus Chrystus dla mnie i dla Ciebie.

ICHTIS – greckie słowo oznaczające rybę, a jednocześnie będące anagramem od Iesous Christos Theou Hyios Soter, czyli: „Jezus Chrystus, Boga Syn, Zbawiciel”. Dla pierwszych chrześcijanin ryba była szczególnym znakiem rozpoznawczym w okresie prześladowań oraz znakiem Eucharystii.
Krzyż TAU (Tauka, Krzyż św. Franciszka) – Tau jest znakiem dobroci i miłości Bożej. Litera Tau występuje w dwóch językach: hebrajskim i greckim. został szczególnie umiłowany przez św. Franciszka z Asyżu. W dzisiejszych czasach znak przyjęty przez rodzinę franciszkańska. Bardzo popularny wśród młodzieży chcącej żyć Ewangelią w codziennym życiu .
Formuła „Światło – Życie” – zapisana jest w kształcie krzyża, zawierająca podstawową zasadę życia chrześcijańskiego jedność wiary i życia. Omega, która zespala dwa greckie słowa oznacza Ducha Świętego, który sprawia tę jedność światła i życia
Gołębica – symbol Ducha Świętego, w Piśmie Świętym czytamy jak podczas chrztu Jezusa w Jordanie Duch Święty zstąpił na Niego w postaci „jakby gołębicy” . Duch Święty był obecny także podczas stworzenia świata, w chwili Zwiastowania oraz w dniu Pięćdziesiątnicy. Umieszczany był często na naczyniach z olejami świętymi. Gołąb jest również symbolem prostoty.
 Krzyż grecki – symbolizuje uniwersalizm chrześcijaństwa: cztery ramiona to cztery strony świata. Greccy Ojcowie Kościoła widzieli w nim ukrzyżowanego Jezusa, obejmującego cały wszechświat: jego wysokość, głębokość, szerokość i długość.
Krzyż jerozolimski – duży krzyż laskowany w kątach którego umieszczono cztery małe krzyże greckie. Pięć krzyży symbolizuje pięć ran Chrystusa. Istnieje również medal w postaci krzyża jerozolimskiego przyznawany za szczególne zasługi na rzecz Ziemi Świętej.

Litery IHS – istnieją różne tłumaczenia tego symbolu:

1. Skrót trzech pierwszych liter imienia Jezus (gr. ΙΗΣΟΥΣ). Trzecia litera sigma Σ uległa latynizacji i zaczęto ją zapisywać jako „S”.

2. „Iesus Hominum Salvator” („Jezus, Zbawiciel człowieka”).

3. „In hoc signum (vinces)” („W tym znaku [zwyciężysz]”).

Chi – ro czyli grecka litera X (chi) i nakładająca się na nią litera P (ro) – pierwsze dwie litery słowa Χριστος (Chrystus).

Greckie litry X oraz P czyta się /chi/ /ro/ bardzo podobnie do hero – bohater

Baranek – księga Wyjścia mówi o jednorocznym baranku, którego krew ocaliła pierworodnych synów Izraela w czasie niewoli egipskiej. Ewangelia wskazuje na Baranka, Jezusa Chrystusa, który przez Krew swoją wyzwolił nas od śmierci. Apokalipsa natomiast prezentuje opis weselnych godów Baranka, jednoczącego się z Oblubienicą-Kościołem. Dlatego też Zbawiciel Zwycięzca, jest przedstawiany jako baranek wielkanocny z krzyżem albo chorągiewką.
Medalik św. Benedykta – Św. Benedykt miał w swym życiu wielkie nabożeństwo do krzyża świętego jako znaku zbawczej miłości Jezusa Chrystusa. Często czynił znak krzyża. Z jego pomocą pokonywał własne ciężkie pokusy. W życiu św. Benedykta, Bóg mocą tego znaku w cudowny sposób niweczył złe zamiary i omamy szatańskie, jak opisuje to papież Grzegorz Wielki w II księdze Dialogów.
Szkaplerz –  to jedno z sakramentaliów, to znak, a nie talizman. Przyjęty przez Zakon Karmelitański i zatwierdzony przez Kościół Katolicki. Szkaplerz symbolizuje niesienie codziennego krzyża przez uczniów i naśladowców Pana Jezusa. Wyraża ufność w opiekę Maryi i w skuteczność Jej wstawienniczej roli w otrzymaniu łaski wiecznego zbawienia i szybkiego uwolnienia z czyśćca.

 

 

 PACYFKA – CZY TO ZNAK POKOJU?

Stworzenie współczesnej wersji pacyfki przypisuje się Bertrandowi Russelowi, który nadał jej „pozytywne” znaczenie. Używano jej w latach 50’tych w podczas akcji „Make love, not war”. Głoszącej w skrócie zaprzestanie działań wojennych. Później przejęli ten symbol Hipisi. Na pierwszy rzut oka wszystko pięknie i ładnie. W sercu pojawia się pytanie – co chrześcijanie mają przeciwko temu znakowi?

Otóż, okazuje się, że historia pacyfki sięga o wiele wcześniej niż rok 1958 gdzie użyto jej pierwszy raz w nowym znaczeniu. Znak ten sięga do czasów średniowiecza a nawet starożytności. Badając pochodzące z tych okresów źródła historyczne mamy jasność co do przesłania tego symbolu, jako zwiastunu upadku chrześcijaństwa i Jezusa, zaprzeczenie człowieka. Oznaczał zwycięstwo szatana nad Bogiem. Stosowano go w czarnej magii.

Spójrzmy też na całe zagadnienie z zupełnie innej strony. Czy trwały pokój przyniesie noszenie pacyfki? Dla każdego człowieka, który czasem zastanawia się nad sobą i ludźmi żyjącymi wokół jasne będzie, że same dobre intencje nie wystarczą. Tutaj potrzeba czegoś więcej! I to właśnie przynosi Jezus Chrystus. Jak? On umierając wybaczył swoim prześladowcom. Przyniósł pokój właśnie przez przebaczenie. Każdy kto przebacza – niesie pokój. Każdy kto otwiera się na Jezusa, na Jego Ducha, ma siłę do przebaczenia a przez to do niesienia pokoju.

SYMBOL Ying -Yang – (poprawnie YIN-yang ) A CHRZEŚCIJAŃSTWO

W filozofii taoistycznej barwa czarna oznacza in – żeńskość, pasywny aspekt rzeczywistości, barwa biała zaś to jang – męskość, aspekt dominujący. Inne tłumaczenie wskazuje na zacieranie się różnicy pomiędzy dobrem a złem, bielą z czernią.

Yin-Yang jest symbolem, który oznacza równowagę między siłami przeciwstawnymi: negatywnymi i pozytywnymi; pole białe/pole czarne; dobro/zło. Dobro i zło jest tym samym, jedynie są wibracje wysokie i niskie. New Age twierdzi, że Bóg i Lucyfer uzupełniają się, gdyż siły przeciwne są działaniem tej samej osobowości boskiej.

Yin i Yang w poszerzonym znaczeniu oznaczają dwa stojące w opozycji, lecz komplementarne aspekty każdej obecnej we wszechświecie rzeczywistości. Yin przedstawia tendencję odśrodkową, moc ziemi, odpowiada pierwiastkowi żeńskiemu(księżyc, zimno, ciemność, mokro) natomiast Yang to tendencja dośrodkowa, moc nieba – odpowiada męskiemu pierwiastkowi (słońce, ciepło, jasność, suchość). Stąd yin symbolizuje cnoty zwane żeńskimi: elastyczność i otwartość, intuicję oraz syntezę; Yang symbolizuje wartości uchodzące za męskie: siłę i przenikliwość, rozsądek i badawczość. Według taoizmu, yin i yang to będące w ciągłym ruchu pomiędzy dwoma biegunami energie: gdy jedno osiągnie apogeum, przekształca się w drugie. Owa nieustanna przemiana odpowiada dynamizmowi życia, symbolizuje tę przemianę tao, tutaj nasienie Yang zawiera się w Yin i vice versa. Jedno (yang) zawiera drugie (yin), oba nieustannie wzajem się płodząc. To pojęcie z chińskiej filozofii klasycznej znalazło zastosowanie nie tylko w medycynie (akupunktura), ale także w nowoczesnej fizyce (zasada komplementarności) oraz w tradycji ezoterycznej New Age, stanowiąc jedną z podstawowych zasad, która głosi istnienie podobieństw pomiędzy mężczyzną i kobietą, istnienie równości i komplementarności płci oraz syntezy odśrodkowych i dośrodkowych tendencji w człowieku i we wszechświecie, tendencji mającej być swego rodzaju pojednaniem, przekroczeniem kosmosu na poziomie najwyższych sfer, gdzie wszystko jest jednością, gdzie wszystko jest we Wszystkim. To właśnie holizm, kluczowe pojęcie światopoglądu new agersów.

Chrześcijanin wie i wierzy, że Pan Bóg stworzył ludzką istotę jako mężczyznę i jako kobietę, i że razem stanowią jedno – nie w stylu platońskich czy neoplatońskich filozofów ani też nie według koncepcji orientalnych religii – stanowią jedno w odrębności, w trwałości osób, z których każda zachowuje swą płciową specyfikę, nieustannie wychodząc z siebie ku drugiemu w celu dzielenia się i otwartej wymiany z drugim (dzieckiem) oraz z Drugim (Bogiem). Symbol ten jest bardzo chętnie wykorzystywany w praktykach współczesnego okultyzmu, a także stanowi często element dekoracyjny muzyków rockowych, np. Michaela Schenkera.

 

 Bibliografia do artykułu:

  • www.mariowka.sluzki.opoka.org.pl
  • www.opoka.org.pl
  • www.egzorcyzmy.katolik.pl,
  • www.psychomanipulacja.pl,
  • www.katolik.pl
  • www.wikipedia.pl
  • www.odnowa.de

 

Przeczytaj:

https://egzorcyzmy.katolik.pl/tematy/zagrozenia-duszy-i-ciala/amulety-i-talizmany/

https://www.gosc.pl/doc/1475606.Wiara-w-talizmany

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

„To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas (...)”. BXVI

+ Benedykt XVI

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->

[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:

www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.