Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Twitter @Pontifex_pl

{jcomments off}

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)

Czy naprawdę się modlimy? Bez nieustannej relacji z Bogiem trudno o prawdziwe i spójne życie chrześcijańskie. Do we truly pray? Without an abiding relationship with God, it is difficult to live an authentic and consistent Christian life. (1.10.2013)

Nie stajemy się chrześcijanami o własnych siłach. Wiara przede wszystkim jest darem Bożym, który otrzymujemy w Kościele i przez Kościół. We do not become Christians by ourselves. Faith is above all a gift from God which is given to us in and through the Church.(27.09.2013)

Wszyscy jesteśmy grzesznikami, ale przeżywamy radość z Bożego przebaczenia i postępujemy ufni w Jego miłosierdzie. We are all sinners, but we experience the joy of God’s forgiveness and we walk forward trusting in his mercy. (19.09.2013)

Wiara nie jest ornamentem, ozdobą. Wierzyć znaczy naprawdę postawić Chrystusa w centrum naszego życia. Faith is not something decorative or for show. To have faith means to put Christ truly at the centre of our lives. (30.08.2013)

Miłość Boża nie jest czymś nieokreślonym, ogólnikowym; Miłość Boża ma imię i oblicze: to Jezus Chrystus. The love of God is not something vague or generic; the love of God has a name and a face: Jesus Christ. (29.08.2013)

Przezwyciężając egoizm, obojętność i zamykanie się na innych, pozwólmy, aby Jezus wszedł w nasze życie. Let us allow Jesus into our lives, and leave behind our selfishness, indifference and closed attitudes to others. (27.08.2013)

Jezus jest Bramą wiodącą do zbawienia, Bramą otwartą dla wszystkich. Jesus is the gate opening up to salvation, a gate open to everyone. (27.08.2013)

Panie, naucz nas wychodzić poza siebie. Naucz nas wychodzić na ulice i ukazywać Twoją miłość. Lord, teach us to step outside ourselves. Teach us to go out into the streets and manifest your love. (23.08.2013)

Nie możemy być chrześcijanami na pół etatu. Jeśli Chrystus jest w centrum naszego życia, to będzie On obecny we wszystkim, co czynimy. We cannot be Christians part-time. If Christ is at the center of our lives, he is present in all that we do. (19.08.2013)

Strona 1 z 2

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


- materiały dodatkowe

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

www [ -> ]

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.