Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

Modlitwa z zaufaniem Bogu wśród przeciwności i w obawie.

 

Modlitwa z zaufaniem Bogu wśród przeciwności i w obawie.

Mój Panie i mój Boże ! Ty jesteś szczerą miłością; przychodzę do Ciebie i wsparcia Twojego wzywam. Jestem w ucisku, Ty możesz mnie wspomóc i zapewne wspomożesz, ponieważ Ty jesteś Bogiem moim, a kto w Tobie pokłada nadzieje, nie będzie zawstydzony. Racz Panie wspomnieć na przyrzeczenie swoje: Kołaczcie, a będzie wam otworzono. O Panie! Ty jesteś moim Ojcom i nie odrzucisz swojego dziecięcia. Prawda, że nader często przestępowałem przykazania Twoje, ale uznaję nieprawość moję, a to jest właśnie czego Ty chcesz, i czego po nas wymagasz. Że jestem grzesznikiem, powinienem że drzeć przed Tobą jako sługa przestępny przed swoim groźnym Panem? Nie, Ty jesteś miłością, a bojaźń rozpaczliwa nie ma miejsca przy Tym, który prawdziwie kocha. Zbliżam się pełen uszanowania, do Ciebie; Ty wyciągasz ręce do każdego, który się powraca do Ciebie — podaj mi więc rękę, mój Ojcze, ja Twoim dziecięciem jestem. Ty, nie odmówisz mi wsparcia, Ty, który litość i miłość tak mocno na sercu ludzkim wyraziłeś. A kiedy dziś w ucisku, w obawie o siebie i o te sprawy moje jestem, od kogoż, jeżeli nie od Ciebie, mój Ojcze, ulgi i pomocy spodziewać się mogę?

O Panie! wewnętrzny stan mojego serca i mojej woli najlepiej Ci jest wiadomy. Wiesz, ile sobie życzę zasłużyć na miłosierdzie Twoje, przez wykonywanie ś. przykazań Twoich i stosowanie się we wszystkim do woli Twojej. Do Ciebie więc należy osądzić, ile mam zasług w tej mierze. Ach! jeżeli są jakie, utwierdź mnie, Panie, w postępowaniu dobrem i nadal, a tymczasem bądź miłosiernym dla mnie.

Z tymi to uczuciami udaję się przed tron Twój, o Boże! żebrząc Twojego wsparcia w tym nieszczęściu srogim i obawach, które mię dzisiaj obarczają. Nie wymagam nic niesprawiedliwego, nie przepisuję sposobu uleczenia ran moich i uchronienia mię od tego, czego się tak obawiam, ale polegam zupełnie na Twojej dobroci i Opatrzności, będąc zupełnie przeświadczonym, że Ty mię o Boże wesprzesz, jeżeli to uznasz za zgodne z moim dobrem, dalszym szczęściem i z moim zbawieniem. Jeśli zaś nie — o mój Ojcze! dodaj mi tyle siły, abym to nieszczęście cierpliwie znosił. W takowym razie racz mnie wysłuchać i udzielić mi łaski do poznania prawdy i mądrości; przyrzekam Ci, iż nigdy za to niewdzięcznym nie okażę się Tobie. Nigdym Cię, Panie, z umysłu nie opuszczał; przez błąd tylko i zaślepienie moich namiętności zbaczałem częstokroć z Twoich świętych ścieżek; lecz serce moje, czując konieczną potrzebę nieoddalania się od Ciebie, zaraz ku Stwórcy swojemu powracało. Nigdym nie polegał na wsparciu ludzkim, ale na Twoim; ale na Tobie, który władniesz sercami ludzkimi. Prawda, nigdy się z moich czynów nie powinienem był pysznić , bo wszystko dobre od Ciebie początek swój bierze a cokolwiek stanie się złego, wina w tym stworzenia Twojego. Wola Twoja jest, ażeby każde stworzenie Twoje było szczęśliwym; spraw zatem, Panie, aby moje nieszczęście poszło mi na naukę zbawienną, nie zaś na upadek i uciemiężenie. Nie odbieraj mi sposobu ratowania drogich sercu mojemu, i stania się użytecznym ludziom. Twoje to stworzenie woła do Ciebie, Panie; Twoje to dziecię, które się rzuca na łono Twoje; mógłżebyś je odrzucić od siebie? Nie; ufam Twojemu słowu, a nadzieja moja jest bez końca i miłość bez granic.

za: Wiara i miłość (1880r.)

 

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

„To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas (...)”. BXVI

+ Benedykt XVI

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->

[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:

www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.