Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

Sposób wyznania wiary. Według soboru Trydenckiego.

 

 

  Sposób wyznania wiary.
Według soboru Trydenckiego.

Ja N. mocno wierzę i wyznaję wszystkie i każde z osobna rzeczy, które się zawierają w składzie wiary, którego św. kościół rzymski używa, to jest:

Wierzę w Boga jednego. Ojca. wszechmogącego Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich widzialnych i niewidzialnych rzeczy I w jednego Pana, Jezusa Chrystusa. Syna Bożego jednorodzonego, z Ojca przed wszystkiemi wieki urodzonego, Boga z Boga, światłość z światłości, Boga prawdziwego z Boga prawdziwego, zrodzonego, nie stworzonego, Ojcu współistotnego, przez którego wszystko się stało. Który dla nas ludzi i dla zbawienia naszego z nieba zstąpił i wcielił się przez Ducha świętego z Maryi Panny i stał się człowiekiem: ukrzyżowan też za nas pod pontskim Piłatem, umęczony i pogrzebiony jest: i zmartwychwstał trzeciego dnia według pisma: i wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Ojca: i powtóre przyjdzie w chwale, sądzić żywych i umarłych: a którego królestwo końca mieć nie będzie. Wierzę i w Ducha świętego, Pana i Ożywiciela. który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem oraz i Synem czczony i uwielbiany bywa: który mówił przez proroków, i w jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół, Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów, i oczekiwani zmartwychwstania umarłych i żywota wiek i przyszłego. Amen.

Przypuszczam i przyjmuję jak najmocniej apostolskie i kościelne podania, i inne tegoż kościoła obrządki i ustawy.
Przypuszczam także Pismo święte według tego rozumienia, jakie trzymał i trzyma Kościół święty Matka nasza: do którego należy sądzić o prawdziwem rozumieniu i wykładaniu Pisma świętego: i nie chcę go nigdy inaczej rozumieć i wykładać, jak tylko według zgodnego zdania Ojców świętych.
Wyznaję też, że prawdziwie i właściwie siedm jest Sakramentów nowego zakonu od Jezusa Chrystusa, Pana naszego postanowionych, i do zbawienia rodzaju ludzkiego lubo nie wszystkich każdemu — potrzebnych, a te są: Chrzest, Bierzmowanie, Ciało i Krew Pańska, Pokuta, Ostatnie olejem świętym namaszczenie. Kapłaństwo i Małżeństwo, że łaskę udzielają, a że Chrzest. Bierzmowanie i Kapłaństwo bez świętokradztwa powtarzane być nie mogą.
Przypuszczam też i przyjmuję przyjęte i potwierdzone Kościoła katolickiego obrzędy, w uroczystem wszystkich wyżej pomienionych Sakramentów sprawowaniu.
Wszystko i cokolwiek z osobna o grzechu pierworodnym i o usprawiedliwieniu na Soborze świętym Trydenckim postanowiono i objaśniono jest, przyjmuję i przypuszczam.
Wyznaję także, iż we Mszy św. ofiaruję się Bogu prawdziwa, właściwa i błagalna ofiara za żywych i umarłych; i że w najświętszym Ołtarza Sakramencie jest prawdziwie, rzeczywiście i istotnie Ciało i Krew oraz z Duszą i Bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa: i że się dzieje przemienienie całej istoty chleba w Ciało, i całej istoty wina w Krew: które przemienienie Kościół katolicki Przeistoczeniem nazywa.
Wyznaję też, że i pod jedną postacią cały i zupełny Chrystus i prawdziwy się Sakrament przyjmuje.
Statecznie trzymam, iż czyściec jest, i że duszom tam zatrzymanym modlitwami wiernych pomoc się daje; także i Święci wespół z Chrystusem królujący czczeni i wzywani być mają, i że oni modlitwy Bogu za nas ofiarują, a że ich relikwie szanowane być mają.
Mocno twierdzę, że obrazy Chrystusa Pana. Bożej Rodzicielki, zawsze Panny, i innych Świętych mieć, utrzymywać i onym powinną cześć i uszanowanie oddawać należy.
Wyznając także, iż władzę udzielania odpustów Chrystus Kościołowi zostawił, i że ich używanie ludowi chrześcijańskiemu bardzo jest zbawienne.
Święty, katolicki i apostolski Kościół rzymski nieomylny za Matkę i Mistrzynię wszystkich Kościołów uznaję, a rzymskiemu Biskupowi, Piotra świętego, Apostołów Książęcia, Następcy, a Pana Jezusa Chrystusa Namiestnikowi nieomylnemu posłuszeństwo ślubuję i poprzysięgam.
Inne też wszystkie rzeczy przez święte prawa i od powszechnych zborów, a osobliwie od świętego Trydenckiego Zboru podane, postanowione i objaśnione bez wątpliwości przyjmuję i wyznaję; a oraz wszystkie temu przeciwne rzeczy i wszelkie kacerstwa od Kościoła potępione, odrzucone i wyklęte ja także potępiam, odrzucam i wyklinam.
Tę prawdziwą katolicką wiarę, bez której nikt zbawiony być nie może. którą teraz dobrowolnie wyznaję, i prawdziwie trzymam tęż samą całą i nienaruszoną aż do ostatniego tchu życia mego jak najmocniej za pomocą Boską trzymać i wyznawać będę, i żeby inni onę trzymali, nauczali i opowiadali o ile będę mógł, starać się będę.
Tak ja N. obiecuję, ślubuję i przysięgam, do czego niech mi Bóg dopomoże, i Jego święta Ewangelia.
Amen.

za: Laudate pueri Dominum (1903r.)
 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

„To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas (...)”. BXVI

+ Benedykt XVI

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->

[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:

www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.