Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

Modlitwa o zaofiarowaniu się.

 

  Modlitwa o zaofiarowaniu się.

Panie, Twojem jest wszystko, co jest w niebie i na ziemi. Jest to mojem najgorętszem życzeniem przynieść Ci siebie w dobrowolnej ofierze i na wieki pozostać Twoim.
Panie, w prostocie serca mego poświęcam Ci się dzisiaj na nieustanną służbę, na posłuszeństwo i stałą ofiarę chwały Twojej. Przyjm mnie razem z ofiarą Twego najdroższego ciała, jaką dziś w obecności Aniołów, którzy niewidzialnie byli temu przytomni, złożyłem Ci, aby mnie i całej trzodzie Twojej posłużyło do zbawienia.
Panie, wszystkie grzechy moje i przewinienia, jakie przed Tobą i świętymi Aniołami Twymi po pełniłem od dnia, kiedy po raz pierwszy zgrzeszyłem, aż do niniejszej chwili, składam tu na Twym ołtarzu przebaczenia. Zapal je wszystkie i spal ogniem Twojej miłości. Zmaż wszystkie plamy grzechów moich, oczyść sumienie moje od wszelkiej winy i użycz mi znowu Twej łaski, jaką przez grzech utraciłem; a stanie się to, gdy mi wszystko zupełnie przebaczysz i w miłosierdziu Two jem dopuścisz mnie znowu do pojednania z pokojem.
Cóż mogę uczynić dla zmazania mych grzechów, jeśli nie wyznać ich w pokorze, nie opłakać i Ciebie nieodzownie błagać o zmiłowanie? Błagam Cię, o mój Boże, wysłuchaj mnie teraz łaskawie. Brzydzę się wszystkimi grzechami moimi i nie będę ich już nigdy popełniał; żałuję za nie i będę żałował przez całe życie moje i gotów jestem pokutować, oraz dać zadośćuczynienie, o ile to będzie w mojej mocy. Przebacz mi, o Boże, przebacz mi grzechy przez święte imię Twoje; ratuj duszę moją, którą najdroższą krwią Two ją odkupiłeś! Oto, oddaję się Twemu miłosierdziu i składam siebie w ręce Twoje. Postępuj ze mną według dobroci Twojej, nie zaś według słabości i przewrotności mojej.
Ofiaruję Ci też wszystko, co jest dobrego we mnie, aczkolwiek jest ono nędzne i niewystarczające. Oświeć je i uświęć, aby Ci było miłe i przyjemne. Kieruj zawsze wszystko ku dobremu i mnie, słabego, leniwego człowieka prowadź do końca dobrego i szczęśliwego.
Ofiaruję Ci również wszystkie cnotliwe pragnienia dusz pobożnych, dolegliwości rodziców, przyjaciół, braci, sióstr moich i wszystkich, którzy mi są drodzy, jako też i tych, którzy z miłości ku Tobie mnie lub innym dobrze ro bili, życzyli lub pragnęli, bym się za nich lub ich bliskich modlił i ofiarę świętą składał, czy żyją jeszcze na ziemi lub też umarli. Błagam Cię, o Boże, aby wszyscy osiągnęli pomoc łaski Twojej, siłę Twej pociechy, obronę od niebezpieczeństw i zwolnienie od kar, ażeby od wszelkiego złego wyzwoleni, z radością mogli Ci dziękować i Ciebie chwalić.
Wreszcie przynoszę Ci modlitwy i ofiary za tych zwłaszcza, którzy mnie czemkolwiek obrazili, zmartwili lub znieważyli, czy też przy czynili mi jaką szkodę lub udręczenie, jak również i za tych wszystkich, których ja kiedykolwiek słowem lub uczynkiem, rozmyślnie lub bezwiednie zaniepokoiłem, zmartwiłem, zgniewałem lub obraziłem, abyś nam wszystkim jednakowo grzechy i wzajemne obrazy raczył przebaczyć.
Usuń, Panie, z serca mego wszelkie podejrzenia, niechęć, złość i wszystko, co miłość ku Tobie może obrazić i osłabić.
Zmiłuj się, o Panie, zmiłuj się nad wszystkimi, którzy miłosierdzia Twego wzywają, i obdarz ich Twą łaską, której potrzebują. Po móż mi do takiego życia, abym był godzien zażywać Twej łaski i kiedyś osiągnąć żywot wieczny. Amen.

za: Przewodnik chrześcijanina rzymsko-katolickiego (1905r.)

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

„To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas (...)”. BXVI

+ Benedykt XVI

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->

[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:

www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.