Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

Godzinki

 

 
Godzinki o Najświętszym Ciele i Krwi Jezusa (eucharystyczne)


Jutrznia:
Zawitaj Ciało Najświętsze i Krew Pana święta
Witaj tajemnico Eucharystii niepojęta!

Jezu, Tyś chlebem, który zstąpił z nieba,
Krew Twa napojem w drodze do zbawienia.

Chwała Ojcu, Synowi Jego Przedwiecznemu
I równemu Im w bóstwie Duchowi świętemu.

Jak na początku była i zawsze, i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn:
Przychodzisz na świat o Jezu, Mesjaszu prawdziwy,
Prorokiem jesteś zacnym, z wielkimi dziwy!

Wesele bardzo zacne w Kanie wnet sprawiono,
Pana Jezusa i uczniów na nie zaproszono.

Jezusie Chrystusie, Tyś przez swoje znaki
Na weselu w Kanie wodzie dał winne smaki.

Wtedy prawdziwego Boga poznali,
Gdy zamiast wody, wino zaczerpali.


P- Ciało i Krew Chrystusa naszym są pokarmem
W- Teraz i za wieki wieków, Amen!
P- Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W- A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P- Módlmy się! Boże, nasz Ojcze, przez paschalne misterium swojego Syna dokonałeś naszego odkupienia, dlatego w sakramentalnych znakach głosimy śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, spraw, abyśmy stale doznawali wzrostu Twojej łaski. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W- Amen!
P- Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W- A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P- Błogosławmy Panu
W- Bogu chwała!
P- A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju
W- Amen!

Pryma:
Jezu, Tyś chlebem, który zstąpił z nieba,
Krew Twa napojem w drodze do zbawienia.

Chwała Ojcu, Synowi Jego Przedwiecznemu
I równemu Im w bóstwie Duchowi świętemu.

Jak na początku była i zawsze, i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn:
Ludzi Jezu nauczałeś, nauki im dawałeś,
Na górach, na pustyniach wszystkich pouczałeś.

Kiedy wielki tłum przy Tobie na pustyni ostał
Chciałeś, aby każdy pouczony nakarmiony został.

Na pustkowiu chleb i ryby, cudownie rozmnażasz
Dziękczynienie Ojcu za dar chleba składasz!

Wszyscy na pustyni jednogłośnie stwierdzili:
"To król-prorok, którego inni nam głosili!"

P- Ciało i Krew Chrystusa naszym są pokarmem
W- Teraz i za wieki wieków, Amen!
P- Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W- A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P- Błogosławmy Panu
W- Bogu chwała!
P- A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju
W- Amen!

Tercja:
Jezu, Tyś chlebem, który zstąpił z nieba,
Krew Twa napojem w drodze do zbawienia.

Chwała Ojcu, Synowi Jego Przedwiecznemu
I równemu Im w bóstwie Duchowi świętemu.

Jak na początku była i zawsze, i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn:
Jezu jesteś Chlebem żywym, który zstąpił z nieba,
Za to Tobie świat cały wraz z niebem śpiewa!

Święta Krew Twoja dla was jest napojem,
Pijąc ją pokornie napełniamy dusze pokojem!

Pokój niech w naszych duszach już dzisiaj zagości,
By do Królestwa Bożego wejść pośród radości!

Twój rozkaz, o Jezu, ciągle wypełniamy,
Za cuda czynione, Chryste Cię kochamy!

P- Ciało i Krew Chrystusa naszym są pokarmem
W- Teraz i za wieki wieków, Amen!
P- Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W- A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P- Błogosławmy Panu
W- Bogu chwała!
P- A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju
W- Amen!

Seksta:
Jezu, Tyś chlebem, który zstąpił z nieba,
Krew Twa napojem w drodze do zbawienia.

Chwała Ojcu, Synowi Jego Przedwiecznemu
I równemu Im w bóstwie Duchowi świętemu.

Jak na początku była i zawsze, i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn:
Ciała i Krwi Pańskiej sławmy Tajemnicę,
Którą Jezus wylał jako łask krynicę.

W wieczerniku noc ostatnią przy świętej wieczerzy
Pełniąc wszystko jak należy, uczniom się powierzył.

"Oto Ciało moje!"- pokarm święty z rąk im dał
"Oto Krew moja!"- czyńmy to, czego przepis chciał!

Bądź, o Jezu pochwalony, w Najświętszym Sakramencie,
Ciebie Boże uwielbiamy teraz, w tym momencie!

Błogosław każdego, kto do Ciebie się ucieka,
Bo przy Twoim ołtarzu, czeka nas pociecha!

P- Ciało i Krew Chrystusa naszym są pokarmem
W- Teraz i za wieki wieków, Amen!
P- Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W- A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P- Błogosławmy Panu
W- Bogu chwała!
P- A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju
W- Amen!

Nona:
Jezu, Tyś chlebem, który zstąpił z nieba,
Krew Twa napojem w drodze do zbawienia.

Chwała Ojcu, Synowi Jego Przedwiecznemu
I równemu Im w bóstwie Duchowi świętemu.

Jak na początku była i zawsze, i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn:
Chryste zmartwychwstałeś, po trzech dniach z grobu wstałeś
Radość wszystkim oznajmiłeś, do uczniów się udałeś!

W drodze do miasta Emaus, Łukasza z Kleofasem
Spotkałeś ich o Jezu, wieczornym czasem!

Dla nich po raz kolejny chleb święty łamiesz,
Święte pisma pośród nich, jak kiedyś wyznajesz!

Pozwól nam Cię poznać przy łamaniu chleba,
Przywróć nam radość Twego zbawienia!

P- Ciało i Krew Chrystusa naszym są pokarmem
W- Teraz i za wieki wieków, Amen!
P- Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W- A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P- Błogosławmy Panu
W- Bogu chwała!
P- A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju
W- Amen!

Nieszpory:
Jezu, Tyś chlebem, który zstąpił z nieba,
Krew Twa napojem w drodze do zbawienia.

Chwała Ojcu, Synowi Jego Przedwiecznemu
I równemu Im w bóstwie Duchowi świętemu.

Jak na początku była i zawsze, i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn:
Gdy odeszłeś Jezu do Ojca, pierwsi chrześcijanie,
Sprawowali Ofiarę, dzięki Tobie, o Panie!

Łamali dla Ciebie, chleb święty żywota,
Pośród ludów zwaśnionych nastawała zgoda!

Ludzie niewierni, ku Tobie się zwracali,
Za swoje wielkie grzechy, ciągle żałowali!

Przebacz nam, o Jezu nasze nieprawości,
Odsuń od nas, Panie wszystkie sprośne złości!

P- Ciało i Krew Chrystusa naszym są pokarmem
W- Teraz i za wieki wieków, Amen!
P- Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W- A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P- Błogosławmy Panu
W- Bogu chwała!
P- A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju
W- Amen!

Kompleta:
Przez Najświętszy Sakrament, do siebie nas nawróć,
Wszelkie Twe zagniewanie, od nas, prosim, odwróć!

Jezu, Tyś chlebem, który zstąpił z nieba,
Krew Twa napojem w drodze do zbawienia.

Chwała Ojcu, Synowi Jego Przedwiecznemu
I równemu Im w bóstwie Duchowi świętemu.

Jak na początku była i zawsze, i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn:
Ze świętego Domu, o Jezu, ciągle patrzysz na nas
Przyjdziesz ponownie na ziemię, kiedy nadejdzie czas!

Zostałeś pośród nas, w Najświętszym Sakramencie,
Nieustannie wielbimy Ciebie w każdym życia momencie!

Dziękujemy Ci wielce, o Jezu kochany,
Że w biały chlebie jesteś na wieki schowany!

Błogosław nam wszystkim, Panie miłościwy,
Przebacz nasze grzechy, Sędzio litościwy!

P- Ciało i Krew Chrystusa naszym są pokarmem
W- Teraz i za wieki wieków, Amen!
P- Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W- A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P- Błogosławmy Panu
W- Bogu chwała!
P- A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju
W- Amen!

Ofiarowanie godzinek:
Z pokłonem, Jezu najdroższy, ofiarujem Tobie
Te święte godzinki ku czci Twej i ozdobie!

Prosim byś nas, o Jezu, drogą Swą prowadził,
Po śmierci do nieba nas zaprowadził!

Zdrowia, radości, spokoju wszystkim nam daj
Błogosław rodzinom, błogosław nasz kraj!

Bądź pochwalony, Najświętszy Sakramencie
Na wieki Twoja chwała wszędzie już słynie!

Antyfona:
Spożywamy Ciało i Krew Twą pijemy,
Trwamy w Tobie, Ty w nas trwaj wiecznie!

P- O święta Uczto, w której Chrystusa spożywamy i pamiątka męki Jego uczczona
W- Dusza łaską napełniona, a nam zadatek przyszłej chwały udzielana bywa!
P- Módlmy się! Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W- Amen!

Zakończenie godzinek:
Zawitaj Ciało i Krew Jezusa
W Najświętszym Sakramencie utajone! (3x)

lub:

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament,
Teraz, zawsze i na wieki wieków, Amen! (3x)

 

 

 Godzinki ku czci św. Franciszka z Asyżu
(na melodię Godzinek do NMP)

JUTRZNIA

K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

Udziel łaskawie Twej pomocy, Boże ,*
i niech nas święty Franciszek wspomoże.
Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu *
i równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, i zawsze, i ninie *
niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN

Patriarcho ubogich, cnego pokolenia, *
Franciszku, lutnio głośna Boskiego imienia.
Przyjmij nasze modlitwy, wysłuchaj wołania, *
byśmy zachowywali Boże przykazania.
Także zło zwyciężali, żyli świątobliwie, *
a wszelkie przeciwności znosili cierpliwie.
Byli zawsze poddani Bożej Opatrzności *
i z tobą się spotkali w szczęśliwej wieczności.
Ty wzorem jesteś życia Bogu oddanego *
i dobroci do świata przezeń stworzonego.
Niech przykład Twój, Franciszku, teraz nas pobudzi,*
byśmy Boga kochali oraz wszystkich ludzi.

K. Naznaczyłeś, Panie, świętego Franciszka,
W. Świętymi znakami ran Twoich.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Najłaskawszy, Panie Jezu Chryste, który dla rozpalenia serc naszych miłością Twoją wycisnąłeś na ciele serafickiego Franciszka święte znamiona męki Twojej, dozwól nam, byśmy przez jego zasługi i wstawiennictwo mogli przez cierpienia mieć uczestnictwo w Twoim krzyżu, a przez czyny pokuty zadośćczynili za nasze winy i otrzymali Twoje miłosierdzie. Który żyjesz na wieki wieków. Amen.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu,
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

MODLITWA PORANNA [LAUDES]

Udziel łaskawie Twej pomocy, Boże ,*
i niech nas święty Franciszek wspomoże.
Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu *
i równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, i zawsze, i ninie *
niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN

O Seraficki Ojcze, wezwał Cię Zbawiciel, *
byś według Ewangelii ułożył swe życie.
Wstaw się teraz za nami do Pana naszego, *
byśmy Cię naśladując żyli w łasce Jego.
Ty dla imienia Pana wszystko zostawiłeś *
i jako Biedaczyna do nieba wkroczyłeś.
Prowadź nas swym przykładem po drogach zbawienia, *
byśmy doszli do nieba i sławili Pana.
O twórco trzech zakonów, seraficki Święty, *
i Obrazie Chrystusa, wzorze niepojęty.
Wyproś ten dar u Pana, byśmy wierni byli *
i Ciebie naśladując niebo osiągnęli.

K. Jako ubogi Franciszek wkroczył do nieba,
W. Gdzie został przyjęty w poczet aniołów i świętych.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Najświętszy, Panie Jezu Chryste, który przedziwnie pociągnąłeś serafickiego Franciszka i wprowadziłeś go na drogę swoją; Ty sprawiłeś, że dla miłości Twojej porzucił wszystko, aby zdobyć niezniszczalne dobra niebieskie: pokornie Cię prosimy pociągnij i nas łaską swoją i obdarz serca prawdziwą mądrością, byśmy za jego przykładem i wstawiennictwem szukali jedynie Twojego Królestwa. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu,
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

NA TERCJĘ

Udziel łaskawie Twej pomocy, Boże ,*
i niech nas święty Franciszek wspomoże.
Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu *
i równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, i zawsze, i ninie *
niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN

O mężu apostolski, na wskroś katolicki, *
Ty z Ewangelią w sercu poszedłeś do wszystkich.
Przyczyń się dziś za nami, byśmy to czynili: *
codziennym życiem naszym o Bogu świadczyli.
Ty jedynym dla cnoty wzorem ludziom byłeś *
wiodąc życie pokutne z Panem się złączyłeś.
Przez pokorę, modlitwę oraz Twe zasługi *
obyśmy mogli wkroczyć w szczęsne nieba progi.
Niech Święty Duch rozpali serca swym płomieniem, *
aby Boga wielbiło każde ludzkie plemię.
Niech za Twoją przyczyną Pan nam błogosławi, *
zachowa od nieszczęścia i z grzechu wybawi.

K. Napełniłeś darami Ducha Świętego swego sługę Franciszka,
W. Który stał się potężnym heroldem Twojej Ewangelii.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Najświętszy, Panie Jezu Chryste, nasz Zbawicielu, który przez sługę swego Franciszka odnowiłeś życie ewangeliczne w Twoim Kościele; Ty go rozpaliłeś taką miłością, że głosił Twoją ewangelię wszystkim ludziom: niech jego wstawiennictwo i przykład ukaże nam drogi naśladowania Ciebie i wskaże sposoby dawania świadectwa o prawdzie Twojej Ewangelii. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu,
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

NA SEKSTĘ


Udziel łaskawie Twej pomocy, Boże ,*
i niech nas święty Franciszek wspomoże.
Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu *
i równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, i zawsze, i ninie *
niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN

O podporo Kościoła i Jego Patronie, *
Seraficki Franciszku, chlubo i korono!
Wspieraj nas dziś przed Panem, byśmy w wierze trwali *
w jedności i miłości Kościół budowali.
Ty, co ramieniem słabym Kościół ocaliłeś *
od upadku ratując wiernych ochroniłeś.
Módl się także za nami, byśmy tu na ziemi *
byli wolni od grzechu utraty zbawienia.
Ty wiarą się kierując Kościół miłowałeś, *
Bo w nim tworzymy wszyscy Chrystusowe Ciało,
Niech duch Twój Ojcze Święty, mieszka w ciałach naszych, *
byśmy wielbili Boga poprzez wszystkie czasy.

K. Panie, Ty wybrałeś serafickiego Franciszka,
W. Aby dokonał dzieła odnowy Twojego Kościoła.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Najświętszy Panie, Jezu Chryste, Ty dla ludzkiego zbawienia ustanowiłeś Kościół, w którym przedziwnie przebywasz i prowadzisz dzieło zbawiania: Ty przez serafickiego Franciszka odnowiłeś go i sprawiłeś, że stał się znakiem Twojej miłości do człowieka; za jego przyczyną udziel nam tej łaski, byśmy świadomi przynależności do Twego Kościoła uczestniczyli w dziele zbawienia wszystkich ludzi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

NA NONĘ

Udziel łaskawie Twej pomocy, Boże ,*
i niech nas święty Franciszek wspomoże.
Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu *
i równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, i zawsze, i ninie *
niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN

O Bracie wszystkich ludzi, całego stworzenia, *
Franciszku seraficki, hołd Tobie i pienia.
Wstawiaj się więc za nami do naszego Pana, *
byśmy tworzyli jedno, my Jego owczarnia.
Odnosząc się z miłością do człeka grzesznego *
prosiłeś przebaczenia Boga łaskawego.
Przyczyń się dziś za nami, byśmy otrzymali, *
To Boże miłosierdzie, Jego wszystkie dary.
Tyś to w Porcjunkuli wielki dar otrzymał *
od Królowej Aniołów, która wyprosiła
u Syna Jedynego odpust, darowanie *
skruszonym, żałującym grzechów popełnionych.

K. Panie, Ty wysłuchałeś modlitwy świętego Franciszka.
W, I objawiłeś wspaniałość swego miłosierdzia.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Najświętszy, Panie Jezu Chryste, Ty dla zgładzenia grzechów naszych podjąłeś krzyż i mękę okrutną; Ty wybrałeś swego sługę Franciszka i przez wielorakie cierpienia sprawiłeś, że stał się uczestnikiem męki Twojej, a przez żarliwą modlitwę wyjednał wielki dar odpustu Porcjunkuli: za Jego przyczyną pomnóż nad nami miłosierdzie swoje i udziel przebaczenia grzechów, byśmy odkupieni przez Ciebie mogli godnie wraz ze wszystkimi świętymi chwalić Twoje imię. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

NA NIESZPORY

Udziel łaskawie Twej pomocy, Boże ,*
i niech nas święty Franciszek wspomoże.
Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu *
i równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, i zawsze, i ninie *
niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN

O Święty Serafinie, na Alwerni szczycie *
nad męką swego Pana Tyś płakał obficie.
Obyśmy za Twym wzorem nad tym rozmyślali*
że Chrystus za nas cierpiał na górze Kalwarii.
Wtem oto ci się zjawia serafin niebiański *
by na Twym ciele świętym wyryć rany Pańskie.
Prosi m Cię, o Franciszku, przez Twe święte rany*,
byśmy Chrystusa Pana życiem swym kochali.
O drugi Chryste czasów, coś w Boskiej miłości *
cały się rozmiłował z wielką żarliwością·
Wejrzyj z wysoka z nieba, gdzie stale przebywasz *,
w domu wieczystym Ojca dusza Twa szczęśliwa.

K. Przez znamiona świętych ran Twoich,
W. Upodobniłeś do siebie, Panie, serfickiego Franciszka.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W., A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Najświętszy, Panie Jezu Chryste, który przez znamiona bolesnej męki swojej wyróżniłeś serafickiego Franciszka i dałeś mu uczestnictwo w swoich zbawczych cierpieniach: prosimy Cię pokornie, byśmy wsparci jego wstawiennictwem mogli z poddaniem woli Bożej przyjąć cierpienia życia i stali się narzędziami Twojej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu,
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W: Amen.

NA KOMPLETĘ

Udziel łaskawie Twej pomocy, Boże ,*
i niech nas święty Franciszek wspomoże.
Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu *
i równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, i zawsze, i ninie *
niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN

Witając śmierć cielesną życia zakończenie, *
Tyś Zakon swój powierzył Przenajświętszej Pannie.
O spraw to, Ojcze Święty, by w godzinie śmierci*
Wyszła nam na spotkanie Matka wszystkich Świętych.
Ty jako Patriarcha podałeś wskazania, *
by nasze życie było godne powołania.
Bośmy przecież wybrani do życia wiecznego, *
Odkupieni Krwią Boską Pana Najświętszego.
Tyś błogosławił braci jak Jakub przed wieki, *
zostawiając zadatek swej czułej opieki.
Niechaj ta łaska Boża i błogosławieństwo *
towarzyszy nam zawsze, a zwłaszcza przy śmierci.

K. Udziel nam, Panie, Twego błogosławieństwa,
W. Przez zasługi serafickiego Franciszka.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Najświętszy, Panie Jezu Chryste, który przez zasługi Twojej bolesnej męki obdarzyłeś rodzaj ludzki łaską i wszelkim błogosławieństwem, pokornie Cię prosimy: wejrzyj na nas z miłością i przez wstawiennictwo serafickiego Ojca Franciszka obdarz nas upragnionym błogosławieństwem, byśmy w pokoju mogli pewną drogą zdążać do życia wiecznego, gdzie Ty, Bóg prawdziwy, żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

Niech Pan nam błogosławi i niech nas strzeże [bis]
Niech nam okaże oblicze swoje i zmiłuje się nad nami [bis]
Niech obróci ku nam twarz swoją i obdarzy pokojem.
Niech Pan nam błogosławi. Amen.

OFIAROWANIE GODZINEK

O Seraficki Ojcze przyjm to rozważanie, *
ku chwale większej Boga na moje zbawienie.
I proszę cię pokornie, abym w mojej duszy *
przez skruchę doskonałą pęta grzechu skruszył.
Żyjąc nadzieją, wiarą i Bożą miłością *
doszedłeś do bram nieba drogą Pańską prostą.
Oby się w sercach naszych wiara pomnożyła *
z nadzieją i miłością, z Bogiem nas złączyła.
Byśmy tutaj na ziemi, a potem w wieczności *
trwali przed tronem, Boga, który jest miłością.
Byli zawsze szczęśliwi, że Boga wielbimy *
Z Tobą, Ojcze Franciszku, w niebie i na ziemi.

 

 

 


Godzinki Bożonarodzeniowe

Zacznijcie wszyscy chwalić Boże Dziecię,
Zacznijcie je witać na tym Bożym świecie.
2. Jezu narodzony, zmiłuj się nad nami!
Święta Panienko, wstawiaj się za nami!
3. Chwała Ojcu, Synowi Narodzonemu
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
4. Jak na początku była tak i zawsze ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wieki wieków słynie!


Hymn:
W Betlejem się rodzisz, w stajence ubogiej
By dokonać proroctwa w pełni czasu dobie.
2. Maryja z Józefem Ciebie opiekują
Na przybycie gości, Pana dziś szykują.
3. Uboga stajenka z bydlętami stoi
Wiatr wieje na Dziecię, mrozu się Ono boi.
4. Ale Matka i Piastun dbają, aby ciepło
To Dzieciąteczko w żłóbku swoim miało.

K.: Narodził się nam Zbawiciel
W.: Wszego świata Odkupiciel
K.: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K.: Módlmy się! Wszechmogący i niewidzialny Boże,
Ty rozproszyłeś ciemności świata przez przyjście
Chrystusa, który jest prawdziwą światłością,
wejrzyj na nas z dobrocią * i spraw, abyśmy godnie
wysławiali wspaniałą tajemnicę Narodzenia Twojego
Jedynego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W.: Amen

Jezu narodzony, zmiłuj się nad nami!
Święta Panienko, wstawiaj się za nami!
2. Chwała Ojcu, Synowi Narodzonemu
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
3. Jak na początku była tak i zawsze ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wieki wieków słynie!

Hymn:
Na polu pasterze swoje owce pasą
Aniołowie się zjawiają, gwiazgy w niebie gasną.
2. Przerażeni pasterze nie wiedzą dlaczego
Wysłannicy Pana chwalą Najwyższego.
3. "Idźcie do Betlejem"- tak im powiadają
"Tam Dziecię złożone rodzice ogrzewają"
4. Pastuszkowie wszyscy do stajenki spieszą
Że Zbawiciela ujrzą, pasterze się cieszą.

K.: Chwała na wysokości Bogu
W.: A na ziemi pokój ludziom
K.: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K.: Módlmy się! Wszechmogący i niewidzialny Boże,
Ty rozproszyłeś ciemności świata przez przyjście
Chrystusa, który jest prawdziwą światłością,
wejrzyj na nas z dobrocią * i spraw, abyśmy godnie
wysławiali wspaniałą tajemnicę Narodzenia Twojego
Jedynego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W.: Amen

Jezu narodzony, zmiłuj się nad nami!
Święta Panienko, wstawiaj się za nami!
2. Chwała Ojcu, Synowi Narodzonemu
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
3. Jak na początku była tak i zawsze ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wieki wieków słynie!

Hymn:
Pastuszkowie wszyscy do żłóbka się garną
I co z sobą wzięli Panu swemu dają.
2. Maryja z Józefem temu nie dowierzają,
Że zbawienie Boga ubodzy poznają.
3. Pasterze złożywszy pokłon najniższy
Do swych trzód biegną wśród nocnej ciszy.

K.: Widzieliśmy Bożego Syna
W.: Którego nam powiła Maryja Dziewica
K.: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K.: Módlmy się! Wszechmogący i niewidzialny Boże,
Ty rozproszyłeś ciemności świata przez przyjście
Chrystusa, który jest prawdziwą światłością,
wejrzyj na nas z dobrocią * i spraw, abyśmy godnie
wysławiali wspaniałą tajemnicę Narodzenia Twojego
Jedynego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W.: Amen

Jezu narodzony, zmiłuj się nad nami!
Święta Panienko, wstawiaj się za nami!
2. Chwała Ojcu, Synowi Narodzonemu
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
3. Jak na początku była tak i zawsze ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wieki wieków słynie!

Hymn:
Po pasterzach królowie ze Wschodu przybyli
I trzykrotne Panu dary swe złożyli
2. Złoto Pana a kapłana kadzidło oznacza
Mirra jest znakiem, że Pan śmierć zwalcza.
3. Dary królów święte znakiem dla chrześcijan,
Że w Wigilię narodzony, wiedzie nas na Synaj.
4. Bądź pochwalon na wieki nieskończony Panie
Twoja łaska i miłość nigdy nie ustaje.

K.: Ujrzały wszystkie krańce ziemi
W.: Zbawienie Boga naszego
K.: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K.: Módlmy się! Wszechmogący i niewidzialny Boże,
Ty rozproszyłeś ciemności świata przez przyjście
Chrystusa, który jest prawdziwą światłością,
wejrzyj na nas z dobrocią * i spraw, abyśmy godnie
wysławiali wspaniałą tajemnicę Narodzenia Twojego
Jedynego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W.: Amen

Jezu narodzony, zmiłuj się nad nami!
Święta Panienko, wstawiaj się za nami!
2. Chwała Ojcu, Synowi Narodzonemu
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
3. Jak na początku była tak i zawsze ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wieki wieków słynie!

Hymn:
Niech wszystkie rzeki, strumienie i źródła sławią
Chrystusa dorosłego chrzest chrzest przyjmującego.
2. Bo zanurzony przez Jana w świętych wodach Jordanu
Świat uświęca znakiem, błgoosławi Janu.
3. Przyjął dziś na siebie człowieczą niedolę
I chrztem pokuty świętej ukazał nam drogę.
4. Lecz nie w Jordanie szukamy obmycia
Ale w świętej krynicy paschalnego zmycia.

K.: Chryste, Synu Boga Żywego
W.: Zmiłuj się na nami
K.: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K.: Módlmy się! Wszechmogący i niewidzialny Boże,
Ty rozproszyłeś ciemności świata przez przyjście
Chrystusa, który jest prawdziwą światłością,
wejrzyj na nas z dobrocią * i spraw, abyśmy godnie
wysławiali wspaniałą tajemnicę Narodzenia Twojego
Jedynego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
W.: Amen

Z pokłonem Jezu Mały ofiarujem Tobie
Te godzinki ku większej świętej Rodziny ozdobie.
2. Abyś nam błogosławił, swej łaski zdroje
Zsyłał na nas grzesznych, gładząc grzechów roje.

Antyfona:

Witaj Jezu ukochany na zbawienie dany,
Witaj małe Dzieciąteczko, śliczne Paniąteczko.

K.: Jezu narodzony, zmiłuj się nad nami!
W.: Synu Boga Żywego, zlituj się nad nami!
K.: Módlmy się! Wszechmogący, wieczny Boże, z Twojej
woli wszelkie dążenie człowieka do Ciebie ma swój
początek i swoje dopełnienie w tajemnicy Narodzenia
Twojego Syna, spraw, abyśmy należeli do Chrystusa,
który jest Zbawicielem wszystkich ludzi. Przez naszego Pana
Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki
wieków.
W.: Amen

Dzieciątko się narodziło,
Wszystek świat uweseliło.
Wesoła nowina,
Powiła nam Syna
Maryja! (3x)

 

 

 

 

 

 

 


Godzinki ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy


JUTRZNIA
Inwokacja

Ty, Maryjo, w życia nocy
Jutrznią światu zajaśniałaś
Nieustannej Twej Pomocy
Wzywa co dzień ziemia cała.

Hymn

Witaj, Maryjo, Wielka Matko Boża,
W królewskiej szaty przyodziana blask
Przed wchodem słońca, Ty ludzkości zorza,
Hojna Skarbniczko wszelkich Bożych łask.

Czyniąc Cię Matką Słowa Wcielonego
Największą wszechmoc tym okazał Bóg.
Syn, ciało biorąc cudem z łona Twego,
Przywiódł nas grzesznych do Ojcowskich nóg .

Boga Rodzico, korne słowo Twoje
Łączy Cię z Synem w tak przedziwną moc,
Żeś skarbów Bożych nam otwarła zdroje,
W blaski południa zmieniłaś noc.

Jak na obrazie tulisz swego Syna,
Gdy Mu Anieli ukazują krzyż,
Tak i nas, Matko, choć obciąża wina,
Przytul do Serca i do Boga zbliż.
Antyfona

Święta i Niepokalana Matko, Bogarodzico, Dziewico Maryjo, nieustannie proś za nami Jezusa, Syna Twego!

Wezwanie: Tyś naszą ucieczką o Pani.
Odpowiedź: Pomocą w uciskach i smutku.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, ty dałeś nam Rodzicielkę swoją Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy, za Matkę nieustannie pomagać nam gotową. Dozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli nieustannie doznawać owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Odpowiedź: Amen

A dusze wiernych zmarłych, przez Nieustającą Pomoc Twoją, o Maryjo, niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Odpowiedź: Amen.
LAUDES
Inwokacja

Jak na Jutrznię
Hymn

Witaj, Maryjo, z ludzi Tyś Najświętsza,
Bez zmazy grzechu, wszelkiej cnót wzór.
W miłości Boga Tyś najgorętsza,
Laską Przewyższasz cały niebian chór.

Namiestnik Boga na swym rzymskim tonie
Ogłosił światu Twej świętości cud,
Żeś Wniebowzięta w złotej gwiazd koronie,
W niebie królujesz, jak wciąż wierzył lud.

Z Twego obrazu słodkie zwróć wejrzenie
Na skazy grzechu naszych ziemskich dróg.
Niechaj je zmaże i da przebaczenie
Jezus, Twe Dziecię, Zbawca nasz i Bóg.

Niewyczerpana łask i cnót skarbnico,
Nieustającą racz nam pomoc nieść.
Bądź niewinności tarczą i strażnicą,
Pomóż nam zawsze święte życie wieść
Antyfona, Wezwania i Modlitwa

Jak na Jutrznię
Hymn

Witaj Maryjo, Matko wszystkich ludzi,
Z ogromem naszych współczująca win.
Niech nasza nędza litość Twoją budzi,
Wszak nas na krzyżu zlecił Tobie Syn.

Iżeś jest Matką dzieci Adamowych,
Świadczy Twa nazwa i obrazu treść,
Zaznałaś na lądach starych oraz nowych,
Wszystkim wierzącym pomoc pragniesz nieść.
W licznych obrazach Tyś koronowana,

W setkach ołtarzy czci Cię Boży lud.
Przez rzesze wiernych Tyś umiłowana,
Dobroć Twa dla nas to prawdziwy cud.
Do serca, Matko, mieczem, przeszytego,

Przygarnij dziatki, zbaw i ratuj nas:
Wszak Matką jesteś, z polecenia Tego,
Z którym dzieliłaś gorzką mękę wraz.
Antyfona, Wezwanie i Modlitwa

Jak na Jutrznię
TERCJA
Inwokacja

Jak na Jutrznię
Hymn

Witaj Maryjo, wszech łask Pośredniczko,
Które Bóg złożył do Twych Świętych rąk.
Całej ludzkości Tyś Orędowniczką,
Darów Twych tęczą ziemię wieńczysz w krąg.

Wszak każda łaska z nieba nam zesłana,
Jak promień słońca z wiekuistych wzgórz,
Przez Twe dłonie, Matko ukochana,
Spływa balsamem w głębie naszych dusz.

Przed Twym obrazem ścielem się w pokorze,
W objęciach Twoich skarb największy masz.
Ach, przychyl ku nam to Dzieciątko Boże,
W ręku swym władze od Jezusa masz.

Dlatego, Matko, w nędzy i niemocy
Racz duszy zawsze Pośredniczką być,
Nieustającej udziel nam pomocy,
Byśmy Twym wzorem święcie mogli żyć.
Antyfona, Wezwanie i Modlitwa

Jak na Jutrznię
SEKSTA
Inwokacja

Jak na Jutrznię
Hymn

Witaj, Maryjo, Wspomożycielko,
Coś ceną wielką mąk i Syna krwi
Stała się naszą drugą Rodzicielką
Przez miecz boleści, co w Twym sercu tkwi.

Tam u stóp krzyża, na Golgoty szczycie,
Gdzie w oczach Twoich konał Boży Syn,
W smutku bezmiernym dałaś łaski życie
Całej ludzkości, pełnej ciężkich win.

To życie łaski wlewać w życie ludzi
Jest najgorętszym wciąż pragnieniem Twym.
Gdy nas nieszczęsnych świat swym blaskiem łudzi,
Utwierdź nas dobrym pośrednictwem swym.

Współodkupienie oraz Twój ogłasza,
Narzędzia męki wieszczą przyszłość Twą.
W każdej niedoli Tyś nadzieja nasza,
Darz nas Pomocą Nieustanną swą.
Antyfona, Wezwanie i Modlitwa

Jak na Jutrznię
NONA
Inwokacja

Jak na Jutrznię
Hymn

Witaj Maryjo, Tyś jest Tą Wszechmocną,
Co prosząc Syna, zmieniasz świata los.
Kto Ciebie kocha, gardzi świata mocą,
Bo ją zwycięża Twej modlitwy głos.

Tyś łaski zorzą w duszy świtającą,
Nim życie Boże znów rozkwitnie w niej ;
Ty nam swą Pomoc ślij Nieustającą,
Serce Jezusa nam przebłagać chciej.

Tę Wszechmoc Twoją obraz nam odtwarza,
Jezus w Twym ręku to Wszechmocny Bóg ;
Krew Jego święta życie nowe stwarza,
Które nam wydarł duszy naszej wróg.

Więc uproś, Matko, grzesznym nawrócenie,
Daj żal za grzechy, broń od wiecznych kar,
Chwiejnych utwierdzaj, dobrym daj wzmocnienie,
Sługom ołtarza gorliwości żar.
Antyfona, Wezwanie i Modlitwa

Jak na Jutrznię
NIESZPORY
Inwokacja

Jak na Jutrznię
Hymn

Witaj, Maryjo, Miłosierna Pani,
Łza każda ludzka w oku Twoim lśni.
Ból każdy, Matko, Serce Twoje rani,
Losy nas wszystkich Pan powierzył Ci.

Sąd sprawiedliwy Syn zatrzymał sobie,
Kiedy nadejdzie ostateczny czas,
Lecz miłosierdzie, Matko, zwierzył Tobie,
Byś nim jak płaszczem osłaniała nas.

W obrazie litość z Oczu Twych Jaśnieje,
Smutek głęboki Twą okala Twarz,
Wzrok Twój współczuciem słodko promienieje.
Z woli Jezusa zbawić ludzi masz.

Zwłaszcza gdy śmierci zbliża się godzina,
Ziemskiej wędrówki już nadejdzie kres,
Wstaw się za nami u swego Syna,
Otrzyj nam z oczu ślad ostatnich łez.
Antyfona, Wezwanie i Modlitwa

Jak na Jutrznię
Hymn

Witaj, Maryjo, naszą Tyś nadzieją,
Z obrazu Twego spływ dziwny czar,
Bo w nim zbawienia blaski nam jaśnieją
I najcenniejszy Odkupienia dar.

A twe źrenice, zasępione trwogą,
Jakby się bały spojrzeć nieco wzwyż,
Gdzie dwa Cheruby przyszłość wieszczą srogą,
W dłoniach swych dzierżąc symbol męki – Krzyż.

Twoje wejrzenie duszę nam porywa ;
Tyś Matką Boga, wspierać dzieci chciej.
Jezus przykładem do ufności wzywa,
On nie odrzuci prośby Matki Swej.

Przez owe widmo Kalwaryjskiej nocy
I przez chwalebny zmartwychwstania brzask
Nieustającej, Matko Twej Pomocy
Ufnie czekamy, Pośredniczko łask.
Antyfona, Wezwanie i Modlitwa

Jak na Jutrznię
ZAKOŃCZENIE

Na melodię Inwokacji

Przyjmij, o Najświętsza Panno,
Hołd ten oraz serc ofiarę.
Swą Pomocą Nieustanną,
Budź w nas miłość, wzmacniaj wiarę,
Wspieraj w życiu, broń przy zgonie,
Aż przy Twoim spoczniem tronie

Święta Maryjo, spiesz na pomoc nieszczęśliwym, podnoś przygnębionych, pocieszaj płaczących, módl się za ludem, wstawiaj się za duchowieństwem. Niech wsparcia Twego doznają wszyscy, którzy wzywają Twojej Nieustającej Pomocy.
MODLITWA RZYMSKA

(zwykle odmawia się ją wspólnie)

O Matko Nieustającej Pomocy * Z największą ufnością przychodzimy dzisiaj * przed Twój święty obraz * aby błagać o pomoc Twoją * Nie liczymy na własne zasługi, * ani ma moje dobre uczynki, * ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa * i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela * i na Krew Jego wylaną na Krzyżu dla naszego zbawienia. * Tenże Syn Twój umierając * dał nam Ciebie za Matkę, * Czyż więc nie będziesz dla nas,* jak głosi Twój słodki tytuł : * Nieustającą Wspomożycielką? Ciebie więc o Matko Nieustającej Pomocy, * przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna, * Przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Wspomożycielko, * prosimy najgoręcej, abyś uprosiła mi u Twego Syna tę łaskę, * której każdy z nas tak bardzo pragnie * i tak bardzo potrzebuje....

(Chwila indywidualnej modlitwy w ciszy)
Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona, * jak bardzo Jezus – Odkupiciel nasz, * pragnie udzielić nam wszystkich owoców Odkupienia. * Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, * abyś je nam rozdzielała. * Wyjednaj mi przeto, o najłaskawsza Matko, * u Serca Jezusowego tę łaskę, * o którą w tej nowennie każdy z nas pokornie prosi,* a my z radością wychwalać będziemy Twoje miłosierdzie przez całą wieczność.

Amen.

za: http://www.mbnp.religia.net

 

 


Godzinki o Miłosiernym Zbawicielu

 

NA JUTRZNIĘ

V. Boże, przybądź nam na pomoc.
R. Panie, śpiesz nam na ratunek.
V. Miłosierdzie Pana + chroni świat nasz cały.
R. Ufamy Panu, Ufamy Panu.


1. Miłosierdzie Twoje, Panie, było, jest i nie ustanie.
Za to dzięki Ci składamy i dobroci Twej ufamy.
2. Bogu Ojcu i Synowi i równemu im Duchowi +
Niech rozbrzmiewa serc hosanna + szczera wzniosła nieustanna.Boże Wieczny, Trójjedyny,
Z miłosiernej Twej miłości
Bez żadnej innej przyczyny
Wydobyłeś świat z nicości.
A człowieka przeobficie
Chciałeś darzyć swoim życiem.
Nowe miłosierdzia dziwy:
Gdy człek pychą uwiedziony,
Sądem Twoim sprawiedliwym,
Z raju został wypędzony.
Ty opuścić go nie chciałeś,
Zbawiciela obiecałeś.
Boże jeden i Troisty,
W miłosierdziu nieprzebrany,
Ku Twej chwale hymn wieczysty,
W niebie nucą Ci wybrani.
Wraz z niebieskim Jeruzalem,
My głosimy Twoją chwałę.
HYMN

V. Miłosierdzie Boże + ogarnia świat nasz cały.
R. Bądźmy także miłosierni + jak nasz Bóg jest miłosierny.
V. O krwi i Wodo + któraś wypłynęła z Serca Jezusowego.
R. Jako zdrój miłosierdzia dla nas + ufamy Tobie.
V. Dziękujemy Panu, bo jest dobry.
R. Bo Jego łaska trwa na wieki.


Módlmy się:

Boże, Ty w przedziwny sposób stworzyłeś człowieka i w jeszcze cudowniejszy sposób go odkupiłeś, spraw abyśmy siłą ducha opierali się powabom grzechu i zasłużyli na osiągnięcie wiecznej radości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

NA PRYMĘ

1. Miłosierdzie Twoje, Panie, było, jest i nie ustanie.
Za to dzięki Ci składamy i dobroci Twej ufamy.
2. Bogu Ojcu i Synowi i równemu im Duchowi +
Niech rozbrzmiewa serc hosanna + szczera, wzniosła, nieustanna.


HYMN

Pośród nocy, zła i grzechu,
Miłosierdzia lśni Jutrzenka,
Bogu, ludziom na pociechę.
Maryja czysta Panienka.
W niej się spełnił cud miłości,
Bóg pojednał się z ludzkością.
Oto Jezus, Bóg, Zbawiciel,
Miłosierdzie w Nim wcielone,
Za nas oddał swoje życie,
Na haniebnym drzewie skonał.
Taką ceną odkupieni,
Znów jesteśmy dziećmi Twymi.
W Sercu Twoim Jezu Chryste,
Tyś nam skarbiec łask otworzył,
Niech więc płynie hymn wieczysty,
Na Twą cześć Baranku Boży.
Miłosierdzia Twego chwałę,
Chcemy głosić życiem całym.


V. Miłosierdzie Boże +usprawiedliwia nas przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana.
R. Bądźmy także miłosierni + jak nasz Bóg jest miłosierny.
V. O krwi i Wodo + któraś wypłynęła z Serca Jezusowego.
R. Jako zdrój miłosierdzia dla nas + ufamy Tobie.
V. O Boże nasz, składamy Ci dzięki,
R. Hymnami chwały Cię wywyższamy.

Módlmy się:

Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, zasłużyli na udział w Jego Boskiej naturze. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

NA TERCJĘ

1. Miłosierdzie Twoje, Panie, było, jest i nie ustanie.
Za to dzięki Ci składamy i dobroci Twej ufamy.
2. Bogu Ojcu i Synowi i równemu im Duchowi +
Niech rozbrzmiewa serc hosanna + szczera, wzniosła, nieustanna.


HYMN

By obdarzyć świat pokojem
Z Serca włócznią otwartego,
Wytrysnęły te dwa zdroje,
Miłosierdzia niezmiernego.
Woda na grzechów obmycie,
Krew, by karmić nasze życie.
I jak w arce Twej zbawienia,
Skarb ten złożony jest w Kościele,
Aby wszystkie pokolenia
Zeszły się w Mistycznym Ciele;
By wysławiać całym życiem,
Miłosierdzia tajemnicę.
W Sercu Twoim, Jezu Chryste,
Tyś nam skarbiec łask otworzył;
Niech więc płynie hymn wieczysty,
Na Twą cześć, Baranku Boży.
Miłosierdzia Twego chwałę,
Chcemy głosić całym życiem.


V. Miłosierdzie Boże + koi serca udręczone.
R. Bądźmy także miłosierni + jak nasz Bóg jest miłosierny.
V. O krwi i Wodo + któraś wypłynęła z Serca Jezusowego.
R. Jako zdrój miłosierdzia dla nas + ufamy Tobie.
V. Skosztujecie i zobaczcie jak nasz Pan jest dobry.
R. Szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.


Módlmy się:

Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę Swej Męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

NA SEKSTĘ

1. Miłosierdzie Twoje, Panie, było, jest i nie ustanie.
Za to dzięki Ci składamy i dobroci Twej ufamy.
2. Bogu Ojcu i Synowi i równemu im Duchowi +
Niech rozbrzmiewa serc hosanna + szczera, wzniosła, nieustanna.


HYMN

Z wodą chrztu na świat spływają,
Miłosierdzia hojne zdroje,
Dzieci gniewu przemieniając,
W ukochane dzieci Twoje.
Co przez wieczność będą całą,
Miłosierdzia głosić chwałę.
Lecz Zbawiciel miłosierny,
Znając słabość naszą wielką,
Wie jak łatwośmy niewierni,
Jak cofamy się przed walką.
Więc moc daje do działania,
W sakramencie Bierzmowania.
W Sercu Twoim Jezu Chryste,
Tyś nam skarbiec łask otworzył,
Niech więc płynie hymn wieczysty,
Na Twą cześć, Baranku Boży.
Miłosierdzia Twego chwałę,
Chcemy głosić życiem całym.


V. Miłosierdzie Boże + w wierze nas utwierdza.
R. Bądźmy także miłosierni + jak nasz Bóg jest miłosierny.
V. O krwi i Wodo + któraś wypłynęła z Serca Jezusowego.
R. Jako zdrój miłosierdzia dla nas + ufamy Tobie.
V. Błogosław duszo moja Pana.
R. I nie zapominaj o wszystkich dobrodziejstwach Jego.


Módlmy się:

Boże, Ty w niewysłowionej tajemnicy odkupienia obdarzyłeś ludzką naturę większą godnością, niż w dziele stworzenia, prosimy Cię, zachowaj dary swojej łaski w tych, których odrodziłeś przez sakrament Chrztu świętego. Przez Chrystusa Pana naszego.

NA NONĘ

1. Miłosierdzie Twoje, Panie, było, jest i nie ustanie.
Za to dzięki Ci składamy i dobroci Twej ufamy.
2. Bogu Ojcu i Synowi i równemu im Duchowi +
Niech rozbrzmiewa serc hosanna + szczera, wzniosła, nieustanna.


HYMN

Oto źródło łaski wszelkiej,
Zbawcza Męka na ołtarzach,
Uobecnia się przez wieki,
Miłosierdziem wszystkich darząc.
Msza - w niej uczta zgotowana,
Ciało, Krew Chrystusa Pana.
Przez sakrament Twój Kapłaństwa Miłosierdzia narzędziami,
Czynisz, Panie, swych wybrańców,
Sam w nich jesteś między nami.
Za te cuda, o zaiste!
Któż Ci dzięki odda Chryste,
W Sercu Twoim Jezu Chryste,
Tyś nam skarbiec łask otworzył,
Niech więc płynie hymn wieczysty,
Na Twą cześć, Baranku Boży.
Miłosierdzia Twego Chwałę,
Chcemy głosić życiem całym.


V. Miłosierdzie Boże + dźwiga nas z wszelkiej nędzy.
R. Bądźmy także miłosierni + jak nasz Bóg jest miłosierny.
V. O krwi i Wodo + któraś wypłynęła z Serca Jezusowego.
R. Jako zdrój miłosierdzia dla nas + ufamy Tobie.
V. Błogosław duszo moja Pana.
R. Który okazuje Swoje miłosierdzie w sakramencie Kapłaństwa.


Módlmy się:

Boże, Ty ustanowiłeś Swego Syna najwyższym i wiecznym Kapłanem, spraw, aby ci, których On wybrał na sługi i szafarzy Twoich sakramentów, wiernie wykonywali powierzoną im służbę. Przez Chrystusa Pana naszego.

NA NIESZPORY

1. Miłosierdzie Twoje, Panie, było, jest i nie ustanie.
Za to dzięki Ci składamy i dobroci Twej ufamy.
2. Bogu Ojcu i Synowi i równemu im Duchowi +
Niech rozbrzmiewa serc hosanna + szczera, wzniosła, nieustanna.


HYMN

A kto duszę grzechem zmaże,
Niech się rzuci do stóp Pana,
Jeśli z żalem się oskarży,
Wina będzie darowana.
W miłosierdzia sakramencie
Łaskę zyska w tym momencie.
Tak Zbawiciel miłosierny,
Łask udziela przeobficie
I w chorobie krzepi wiernych,
I rodzinne święci życie.
W miłosierdzia więc promieniach,
Całe życie nam się zmienia.
W Sercu Twoim Jezu Chryste,
Tyś nam skarbiec łask otworzył,
Niech więc płynie hymn wieczysty,
Na Twą cześć, Baranku Boży.
Miłosierdzi Twego Chwalę,
Chcemy głosić życiem całym.


V. Miłosierdzie Boże + winy nam przebacza.
R. Bądźmy także miłosierni + jak nasz Bóg jest miłosierny.
V. O krwi i Wodo + któraś wypłynęła z Serca Jezusowego.
R. Jako zdrój miłosierdzia dla nas + ufamy Tobie.
V. Dziękujemy Panu za Jego miłosierdzie.
R. Za Jego cuda dla synów ludzkich.


Módlmy się:

Wszechmogący Boże, przyjdź z pomocą Twoim wiernym, którzy zanoszą prośby do Ciebie, pokładając ufność w Twoim miłosierdziu, spraw, aby oczyszczeni ze zmazy grzechów trwali w świętym życiu i otrzymali obiecane dziedzictwo. Przez Chrystusa Pana naszego.

NA KOMPLETĘ

1. Miłosierdzie Twoje, Panie, było, jest i nie ustanie.
Za to dzięki Ci składamy i dobroci Twej ufamy.
2. Bogu Ojcu i Synowi i równemu im Duchowi +
Niech rozbrzmiewa serc hosanna + szczera, wzniosła, nieustanna.


HYMN

Nie wypowie ludzka mowa
I nie pojmie ludzkie serce,
Jaki bezmiar łask się chowa
W miłosiernym Sercu Zbawcy.
Więc niech nam Niepokalana,
Dopomoże wielbić Pana.
Z Matką Bożą się radujmy,
Że doznaliśmy zbawienia.
Pieśń wdzięczności wyśpiewujmy,
Z pokolenia w pokolenie.
Aż przez wieczność będziem całą,
Miłosierdzia śpiewać chwałę.
W Sercu Twoim Jezu Chryste
Tyś nam skarbiec łask otworzył,
Niech więc płynie hymn wieczysty,
Na Twą cześć, Baranku Boży.
Miłosierdzia Twego chwałę,
Chcemy głosić życiem całym.


V. Miłosierdzie Boże + towarzyszy nam przez całe życie.
R. Bądźmy także miłosierni + jak nasz Bóg jest miłosierny.
V. O krwi i Wodo + któraś wypłynęła z Serca Jezusowego.
R. Jako zdrój miłosierdzia dla nas + ufamy Tobie.
V. Udziel nam pomocy przeciw nieprzyjacielowi.
R. Bo daremna jest pomoc ludzka.


Módlmy się:

Boże niezmierzony w swoim miłosierdziu, Ty umacniasz wiarę swojego ludu, pomnóż łaskę, której udzieliłeś, aby wszyscy wierni głębiej pojęli, jak nieskończona jest Miłość, przez którą zostali stworzeni, jak cenna jest krew, przez którą zostali odkupieni, jak potężny jest Duch, który ich odrodził do życia i nimi kieruje. Przez Chrystusa Pana naszego.

V. Szczęśliwy człowiek,
R. Który pokłada nadzieję w Panu.
V. Błogosławmy Panu,
R. Bogu niech będą dzięki.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

za: http://www.milosierdzieboze.pl/

 

 

 


Godzinki o św. Izydorze oraczu patronie rolników

Modlitwa odnotowywana jest w modlitewnikach już w 1860 roku.

Wezwanie

Wszechmocny Boże, wiekuisty Panie,

Racz przyjąć nasze pokorne błaganie.

Ty ludzi ziemskich wybrałeś świętymi,

Modlim się z nimi!

Patronem naszym dałeś nam Oracza,

W ślad jego cnoty idąc, nikt nie zbacza;

My uprawiamy jak on naszą ziemię,

Ciesz ludzkie plemię!

O świcie wstajem na głos jaskółeczki

I nucim Tobie dziękczynne piosneczki;

Żeś nocy zeszłej pokrzepił nam siły

Dla pracy miłej.

A gdy skowronek wzbije się w niebiosy,

Wielbi Twą wielkość przedziwnymi głosy;

I dusze nasze biorą w zachwycenia

Niebieskie pienia.

My orzem, siejem i zbieramy z pola,

Pracujem w pocie - taka nasza dola;

Więc też błogosław takiemu, co orze,

Wszechmocny Boże!

Święty Rolniku, przyczyń się za nami,

Wyjednaj łaskę swoimi modłami;

Niech nasze niwy wydadzą plon żyzny

W korzyść ojczyzny.

JUTRZNIA

P. Panie, otwórz głos mój i wymowę moją.

W. A usta moje opowiedzą chwałę Twoją.

P. Boże, racz wejrzeć na mnie i wspomagaj ducha mojego.

W. I pospiesz, Panie, na ratunek i pocieszenie rolników.

P. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

W. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Hymn

Chwała Ci, wielki Boże, w świętym Izydorze,

Szczęść nam wszystkim, rolnikom, w każdej życia

porze.

Błogosław nasze niwy, błogosław dobytek,

Połącz doczesny z wiecznym rolników pożytek.

Chwalmy rząd Boski, chwalmy, a chwalmy z pokorą,

Niech wszyscy z Izydora cne przykłady biorą,

Co się oblewał potem, zarabiając chleba,

A od pługa i pracy wszedł świętym do nieba.

Wskazał Bóg wszemu światu pomyślne nadzieje,

Że się wszystkim rolnikom wtenczas dobrze dzieje,

Gdy się we wszystkich trudach do Niego udają

I gdy Boskich przykazań najświętszych słuchają

Tak to święty Izydor z ubogich rodziców,

W zacność, w pobożność, w cnoty zamożnych

dziedziców,

W bojażni Bożej długo troskliwie chowany,

A z cnoty chrześcijańskiej od młodu był znany.

Kochał swoich rodziców, posłuszny ich woli,

Pilnie zawsze unikał najmniejszej swawoli

I starszych też szanował, strzegł się ich obrazy,

Ochoczo pełnił wszystkie przestrogi, nakazy.

Jak tylko ze snu powstał, pierwsza myśl o Bogu,

Uwielbić Go swą duszą miał w świętym nałogu;

I krzyżem się Chrystusa od złego osłaniał,

A inne także dziatki do modlitwy skłaniał.

Budził się wraz z jaskółką, gdy zaszczebiotała

I z pilnością mróweczki do pracy wzywała.

Nucił pobożne pieśni, gdy wychodził w pole,

Więc Bóg dobry ukochał to dobre pacholę.

Szczęśliwy każdy rolnik, co podobnym torem

Umie rolniczyć pilnie z świętym Izydorem.

Bóg takiemu docześnie błogosławić będzie,

On razem z Izydorem i w niebie zasiędzie.

Antyf. Nie jestem, Panie, prorok - człowiek, oracz jestem,

a rodzic Adam przykładem od młodości mojej.

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

W. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się.

Boże, który cuda swojej dobroci i łaski w świętym Izydorze Rolniku okazać raczyłeś, a w cnotach jego zbawienne wszystkim przykłady podałeś i w zasługach, przez naszą pracowitość i uczciwość niebieskiego błogosławieństwa spodziewać się dozwoliłeś, wejrzyj łaskawie na nasz stan rolniczy, daj się cięszyć pożytkami uczciwej pracy ku Twej większej chwale, a pobożności naszej; daj zbawienie wieczne. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje jako Bóg w Trójcy jedyny, Bóg na wieki wieków. W. Amen.

P. Błogosławmy Panu. W. Bogu chwała.

P. A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

W. Amen.

LAUDESY

P. Boże, racz wejrzeć na mnie i wspomagaj ducha mojego...

Hymn

Chwała Ci, wielki Boże, w świętym Izydorze,

Szczęść nam wszystkim, rolnikom, w każdej życia porze.

Błogosław nasze niwy, błogosław dobytek,

Połącz doczesny z wiecznym rolników pożytek.

Gdy rósł święty Izydor i cnoty wzrastały,

Rosła też jego żywsza chęć do Boskiej chwały,

Której poświęca wszystkie rolnicze mozoły,

A Bogiem się pociesza spokojny, wesoły.

Wspiera sędziwych swoich rodziców swą pracą,

Pomaga innym, nie dba, czyli co zapłacą;

Kalekom szczodrych jałmużn rad zawsze udziela,

Bo swoich kochał bliźnich sercem Zbawiciela.

Kościół święty jedyną był dla niego szkołą,

W nim to wznosił ku niebu swe pokorne czoło,

Błagał o zapas nauk, o ten cel jedyny,

Przez jaki prawy rolnik żyć może bez winy.

Często przeto przykładnie modląc się w kościele,

Szukał nauk Chrystusa w święta i w niedziele.

Tam ziarna słów zbawiennych gdy zbierał gorliwie,

One wydały bujny plon na dobrej niwie.

Szczęśliwy każdy rolnik, co podobnym torem

Umie rolniczyć pilnie z świętym Izydorem.

Bóg takiemu docześnie błogosławić będzie,

On razem z Izydorem i w niebie zasiędzie.

Antyf.'. Mądrość gdzie będzie znaleziona i które jest miejsce rozumu? Bóg

Zbawiciel dał mądrość, a z ust Jego roztropność i umiejętność.

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze. W. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się.

Boże, który cuda swojej dobroci i łaski w świętym Izydorze

Rolniku okazać raczyłeś...

P. Błogosławmy Panu...

PRYMA

P. Boże, racz wejrzeć na mnie i wspomagaj ducha mojego...

Hymn Chwała Ci, wielki Boże, w świętym Izydorze,

Szczęść nam wszystkim, rolnikom, w każdej życia porze.

Błogosław nasze niwy, błogosław dobytek,

Połącz doczesny z wiecznym rolników pożytek.

Miał on święty i w domu świątobliwe chwile,

Zarządzał gospodarstwem spokojnie i mile;

Z cnotliwą żoną swoją, jak każe uczciwość,

Zgodę miał wieczną, pokój, a w Bogu szczęśliwość.

Szanował zawsze prawa i bronił sąsiada,

Godził, gdy kiedy jaka wcisnęła się zwada;

Niczyjej przecież nigdy nie ubliżał sławie,

Skromnym bywał przy ucztach i w każdej zabawie.

Zdarzone klęski swoje z cierpliwością znosił,

A duch jego do Boga wtenczas się podnosił;

Ufny w Opatrzność Boską, w niej nadzieję miewał,

Hymn dziękczynienia Bogu wśród ucisku śpiewał.

Lecz skoro tylko obcą zasłyszał przygodę,

Wspierał, cieszył strapionych lub odwracał szkodę.

A z każdym bliźnim swoim, czym miał, tym się dzielił,

Płakał zawsze z płaczącym, z wesołym - weselił.

Szczęśliwy każdy rolnik, co podobnym torem

Umie rolniczyć pilnie z świętym Izydorem.

Bóg takiemu docześnie błogosławić będzie,

On razem z Izydorem i w niebie zasiędzie.

Antyf.: Miłosierdzie i prawa w uczynkach gotują dobra

i zbawienie i ze wszelkiej roboty w życiu będzie

dostatek i pociecha.

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

W. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się.

Boże, który cuda swojej dobroci i łaski w świętym Izydorze

Rolniku okazać raczyłeś...

P. Błogosławmy Panu...

TERCJA

P. Boże, racz wejrzeć na mnie i wspomagaj ducha mojego...

Hymn Chwała Ci, wielki Boże, w świętym Izydorze,

Szczęść nam wszystkim, rolnikom, w każdej życia porze.

Błogosław nasze niwy, błogosław dobytek,

Połącz doczesny z wiecznym rolników pożytek.

Jawne były i głośne cnoty Izydora:

Pobożność, praca, skromność i święta pokora

We wszystkich sercach ludzi wziętość mu zjednały,

A pan jego mu zwierzył swój majątek cały.

Wiernie sprawował urząd sobie powierzony,

A pilnym swym dozorem on pomnożył plony.

Porządek w gospodarstwie i czyste sumienie

W trójnasób powiększały znaczne pańskie mienie.

Pola, ogrody, łąki i lasy, i wody

Cudowne z siebie często wydawały płody,

Mądrze, dobrze, poczciwie gdy wszystko uprawił,

Z wszystkich płodów, żywiołów Bóg mu błogosławił.

Tych błogosławieństw każdy rolnik został świadkiem,

Bo i włoście też były zamożne dostatkiem.

Wszyscy Opatrzność Bożą czcili w Izydorze,

A on tym więcej jeszcze ćwiczył się w pokorze.

Szczęśliwy każdy rolnik, co podobnym torem

Umie rolniczyć pilnie z świętym Izydorem.

Bóg takiemu docześnie błogosławić będzie,

On razem z Izydorem i w niebie zasiędzie.

Antyf.: Każdy sobie odbierze nagrodę według swojej pracy,

godny bowiem jest pracownik swojej nagrody.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze. W. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się.

Boże, który cuda swojej dobroci i łaski w świętym Izydorze

Rolniku okazać raczyłeś...

P. Błogosławmy Panu...

SEKSTA

P. Boże, racz wejrzeć na mnie i wspomagaj ducha mojego...

Hymn Chwała Ci, wielki Boże, w świętym Izydorze,

Szczęść nam wszystkim, rolnikom, w każdej życia porze.

Błogosław nasze niwy, błogosław dobytek,

Połącz doczesny z wiecznym rolników pożytek.

Zawsze wielka potęga wszechmocnego Bóstwa

Cud zjawia w świętych Pańskich dla wsparcia

ubóstwa.

Nieraz Izydor święty w ostatniej potrzebie

Dostatni pokarm rozdał, a choć w małym chlebie.

Kęskiem żywił zgłodniałych, nagich przyodziewał,

Gdy się przecie wszystkiego od Boga spodziewał.

Raz głodnej tłuszczy ludzi uratował życie

I resztkami swej strawy nakarmił obficie.

Umiał też cenić wielce domowe bydlęta,

Jakimi darzy ziemię w nas Opatrzność święta.

Nie wyniszczał ich pracą ani trzymał w głodzie,

Lecz pielęgnował zawsze w zdrowiu i wygodzie.

Nawet go ptaszki dzikie dostatecznie znały,

Do hojnej ręki jego śmiało przylatały;

On cząstkę swoich plonów poświęcał z ochotą,

Bo biedne w głodzie karmić także mienił cnotą.

Szczęśliwy każdy rolnik, co podobnym torem

Umie rolniczyć pilnie z świętym Izydorem.

Bóg takiemu docześnie błogosławić będzie,

On razem z Izydorem i w niebie zasiędzie.

Antyf.: Pracując, trzeba także wspomagać słabych i pamiętać

na słowa Zbawiciela; On mówił: „Szczęśliwsza jest

rzecz dawać, aniżeli odbierać".

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

W. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się.

Boże, który cuda swojej dobroci i łaski w świętym Izydorze

Rolniku okazać raczyłeś...

P. Błogosławmy Panu

NONA

P. Boże, racz wejrzeć na mnie i wspomagaj ducha mojego...

Hymn Chwała Ci, wielki Boże, w świętym Izydorze,

Szczęść nam wszystkim, rolnikom, w każdej życia porze.

Błogosław nasze niwy, błogosław dobytek,

Połącz doczesny z wiecznym rolników pożytek.

Bóg się zawsze tym jawnie opiekował świętym,

Gdy się modlił, obdzielał cudem niepojętym,

Bo anioł mu na miejscu uprawowa! rolę

Albo pasł trzodę liczną, wywiedzioną w pole.

Gdy lud we wsi ucierpiał z niedostatku wody.

I niszczały z pragnienia niezliczone trzody,

Izydor, jakby cudem, tak jak Mojżesz drugi

Ze skwarnej ziemi wywiódł przeźroczyste strugi.

Tak chlubny, święty żywot gdy wiódł sługa Boski,

Wolny od wszelkiej zmazy na sumieniu, troski,

Był znany z cnót wysokich, co szanują wieki,

Zasnął spokojnie w Bogu, gdy zamknął powieki,

Ale ze zgonem jego cuda nie ustały,

Bo się przy jego grobie nieraz pokazały.

A choć je czas ubiegły zacierać się zdawał,

Pamięć onych zaszczytnie wiek wieku podawał.

Szczęśliwy każdy rolnik, co podobnym torem

Umie rolniczyć pilnie z świętym Izydorem.

Bóg takiemu docześnie błogosławić będzie,

On razem z Izydorem i w niebie zasiędzie.

:Antyf. Srebra i złota, i cudzej szaty święty Izydor nie

pożądał, lecz ku wszelkim potrzebom służyły jego pracujące ręce.

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

W. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się.

Boże, który cuda swojej dobroci i łaski w świętym Izydorze

Rolniku okazać raczyłeś...

P. Błogosławmy Panu...

NIESZPORY

P. Boże, racz wejrzeć na mnie i wspomagaj ducha mojego...

Hymn Chwała Ci, wielki Boże, w świętym Izydorze,

Szczęść nam wszystkim, rolnikom, w każdej życia porze.

Błogosław nasze niwy, błogosław dobytek,

Połącz doczesny z wiecznym rolników pożytek.

W tym wola Wszechmocności, by świętego sługi

W półpięta wieku przeszło uczczono zasługi.

Wówczas z grobu dobyte jakby świeże ciało

W koło przedziwną wonność od siebie wydało.

Do stolicy Madrytu, mocarstwa Hiszpanów,

Przez lud i pierwsze władze i zbiór wszystkich stanów

Drogie zwłoki Rolnika, wielbiąc, przeniesiono

I na pamięć cnót jego kościół postawiono.

A w tym się też cud zjawia, dowód Boskiej chwały,

Dzwony po wszystkich wieżach zaraz się ozwały.

Lud zdumiony i korny, rad, wdzięczny w pokorze

Szczęśliwość swą pozyskał w świętym Izydorze.

Tam i w niebie spoczywa, a z nim cuda łaski,

Ze czcią wielbią go co dzień rolników oklaski.

Stał się prawie powszechnym obrońcą narodu,

A lud Hiszpanów dotąd nigdy nie zna głodu.

Nie ma chorób i moru na rozkoszne trzody

I nagrodzone prace i rolnicze trudy.

Kwitnie kraj, dość bogaty w dary przyrodzenia,

Święty Izydor z nieba dostarcza mu mienia.

Szczęśliwy każdy rolnik, co podobnym torem

Umie rolniczyć pilnie z świętym Izydorem.

Bóg takiemu docześnie błogosławić będzie,

On razem z Izydorem i w niebie zasiędzie.

Antyf.: W cierpliwości i milczeniu z własnej pracy pożywał chleba.

Tak też i wy czyńcie, poczciwi rolnicy.

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze. W. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się.

Boże, który cuda swojej dobroci i łaski w świętym Izydorze

Rolniku okazać raczyłeś...

P. Błogosławmy Panu...

KOMPLETA

P. Boże, racz wejrzeć na mnie i wspomagaj ducha mojego...

Hymn Chwała Ci, wielki Boże, w świętym Izydorze,

Szczęść nam wszystkim, rolnikom, w każdej życia porze.

Błogosław nasze niwy, błogosław dobytek,

Połącz doczesny z wiecznym rolników pożytek.

Kto się modlił, a szczerze, u świętego grobu,

W stokroć odzyskał zdrowie do życia sposobu,

W ład poszła gospodarka, praca była spora,

Bóg błogosławił pracy z przyczyn Izydora.

Pył nawet wzięty z jego wiekowej mogiły

Przywracał ludziom mowę, wzrok, słuch, zdrowie, siły.

I szczyptę ziemi z grobu gdy w rolę wrzucano,

Szczypta wracała potem żyzność pożądaną.

Kto wzdychał przy ołtarzu patrona rolników,

Bóg i winy przebaczał, i cieszył grzeszników.

Nawet królowie, pany łaski doznawali

I z łoża śmiertelnego do życia wracali.

Lecz wszędzie kto się tylko do niego udaje,

Skutecznych łask i darów w potrzebach doznaje.

Bo wiara mocna w Pańskich wybranych nas zbawia,

Do pracy sił przydaje, ratuje, uzdrawia.

Przetoż chwalmy rząd Boski, a chwalmy w pokorze,

Bóg nam da cud swej łaski, jak dał w Izydorze.

A potem czoła swego zarabiając chleba,

Od roli, pługa, brony pójdziemy do nieba.

Szczęśliwy każdy rolnik, co podobnym torem

Umie rolniczyć pilnie z świętym Izydorem.

Bóg takiemu docześnie błogosławić będzie,

On razem z Izydorem i w niebie zasiędzie.

Antyf.: Poczciwej pracy zawsze Pan Bóg błogosławi,

a wieczną darzy chwałą i pożytkiem.

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

W. A wołanie nasze niech przyjdzie do Ciebie.

Módlmy się.

Boże, który cuda swojej dobroci i łaski w świętym Izydorze

Rolniku okazać raczyłeś...

P. Błogosławmy Panu...


 

 


Godzinki o Krzyżu Św.NA JUTRZNIĘ.

Znakiem Krzyża świętego.
Wybaw nas Panie Boże nasz od nieprzyjaciół naszego zbawienia.
Panie otwórz wargi moje,
A usta moje niech opowiadają chwałę Twoją,
Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj,
Panie ku ratunkowi memu, pospiesz się.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

HYMN.

Opiewajmy tryumf Pana, i chwałę i męstwo,
Rozgłaszajmy wielkość, potęgę, zwycięstwo,
Zwycięstwo, które nad śmiercią odnosi,
Pomimo, że Krzyż ciężki, w pół umarły nosi.
I miejsce męczarni na ołtarze zmienia,
Zawsze Pan, zawsze Władca swego przeznaczenia.

Antyfona. O Krzyżu chwalebny! któryś przyniósł zbawienie ludziom, jakżeż cię godnie czcić potrafię, za to żeś nam drogę do nieba otworzył?

V. Wielbimy Cię i błogosławimy Panie Jezu Tobie,
R. Żeś przez św. Krzyż Twój świat odkupił.

Módlmy się:

O Panie, Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, racz położyć mękę, Krzyż i śmierć Twoją, pomiędzy wyrokiem sądu Twego a duszą moją teraz, a osobliwie w godzinę śmierci mojej, bądź mi łaskawym i miłosiernym, racz także dać wszystkim żyjącym i zmarłym grzechów odpuszczenie i pokój wieczny, użycz Kościołowi św. pokoju i zgody, obdarz nas grzesznych łaską prawdziwej pokuty, a w przyszłym życiu wieczną szczęśliwością. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

NA LAUDES.

Znakiem Krzyża świętego,
Wybaw nas Panie Boże nasz od nieprzyjaciół naszego zbawienia
Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj,
Panie ku ratunkowi memu pospiesz się,
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

HYMN.

Lat trzydzieści nieznany, światu dobrowolnie,
Przy schyłku życia swego, pracuje mozolnie,
Chciał zejść w chwili ciężkiego konania,
I ów baranek, chciwy krwi rozlania,
Pozwala, by na Krzyżu pomiędzy łotrami
Skonał i był podniesion, przybity gwoździami.

Antyfona. O Krzyżu święty! ty jeden wzniosłeś się i przewyższyłeś wszelki cedry, na tobie wisiało zbawienie świata, na tobie Chrystus jaśniał chwałą i umierając, zwyciężył śmierć na zawsze.

V. Wielbimy Cię i błogosławimy Panie Jezu Tobie,
R. Żeś przez św. Krzyż Twój świat odkupił.

Módlmy się:

O Panie, Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, racz położyć mękę, Krzyż i śmierć Twoją, pomiędzy wyrokiem sądu Twego a duszą moją teraz, a osobliwie w godzinę śmierci mojej, bądź mi łaskawym i miłosiernym, racz także dać wszystkim żyjącym i zmarłym grzechów odpuszczenie i pokój wieczny, użycz Kościołowi św. pokoju i zgody, obdarz nas grzesznych łaską prawdziwej pokuty, a w przyszłym życiu wieczną szczęśliwością. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

NA PRIMĘ.

Znakiem Krzyża świętego,
Wybaw nas Panie Boże nasz od nieprzyjaciół naszego zbawienia
Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj,
Panie ku ratunkowi memu pospiesz się,
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

HYMN.

Tam dopuszczając, by do cierpień miary
Dołączono zniewagi, dla większej ofiary,
Pozwól by żółć z octem, ohydnie zmieszana,
Była Stwórcy za napój chłodzący podana,
By z boku przebitego, krew sącząc się z wodą,
Stała się dla grzeszników w przyszłości nagrodą.

Antyfona.

O Krzyżu, zwycięzco! o sztandarze przedziwny, pozwól nam cieszyć się z tobą w krainie niebieskiej

V. Wielbimy Cię i błogosławimy Panie Jezu Tobie,
R. Żeś przez św. Krzyż Twój świat odkupił.

Módlmy się:

O Panie, Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, racz położyć mękę, Krzyż i śmierć Twoją, pomiędzy wyrokiem sądu Twego a duszą moją teraz, a osobliwie w godzinę śmierci mojej, bądź mi łaskawym i miłosiernym, racz także dać wszystkim żyjącym i zmarłym grzechów odpuszczenie i pokój wieczny, użycz Kościołowi św. pokoju i zgody, obdarz nas grzesznych łaską prawdziwej pokuty, a w przyszłym życiu wieczną szczęśliwością. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

NA TERENCJĘ.

Znakiem Krzyża świętego,
Wybaw nas Panie Boże nasz od nieprzyjaciół naszego zbawienia
Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj,
Panie ku ratunkowi memu pospiesz się,
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

HYMN.

O Krzyżu! Drzewo łaski, grzesznikom przychylne,
Krzyżu godło zbawienia nigdy nie omylne,
Drzewo droższe nad cedry wzniosłego Libanu,
Godne czci, uwielbienia, wszelkiej płci i stanu,
Ciebie uwielbia ziemia, boś ty życie dało,
Temu, co już na wieki zginąć marnie miło.

Antyfona. Więzy zbrodni naszych zerwane i zniszczone zostały przez Krzyż św., na którym Jezus Chrystus niesprawiedliwym wyrokiem skazany został.

V. Wielbimy Cię i błogosławimy Panie Jezu Tobie,
R. Żeś przez św. Krzyż Twój świat odkupił.

Módlmy się:

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen

HYMN.

Tam dopuszczając, by do cierpień miary
Dołączono zniewagi, dla większej ofiary,
Pozwól by żółć z octem, ohydnie zmieszana,
Była Stwórcy za napój chłodzący podana,
By z boku przebitego, krew sącząc się z wodą,
Stała się dla grzeszników w przyszłości nagrodą.

Antyfona. O Krzyżu, zwycięzco! o sztandarze przedziwny, pozwól nam cieszyć się z tobą w krainie niebieskiej

V. Wielbimy Cię i błogosławimy Panie Jezu Tobie,
R. Żeś przez św. Krzyż Twój świat odkupił.

Módlmy się:

O Panie, Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, racz położyć mękę, Krzyż i śmierć Twoją, pomiędzy wyrokiem sądu Twego a duszą moją teraz, a osobliwie w godzinę śmierci mojej, bądź mi łaskawym i miłosiernym, racz także dać wszystkim żyjącym i zmarłym grzechów odpuszczenie i pokój wieczny, użycz Kościołowi św. pokoju i zgody, obdarz nas grzesznych łaską prawdziwej pokuty, a w przyszłym życiu wieczną szczęśliwością. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

NA TERENCJĘ.

Znakiem Krzyża świętego,
Wybaw nas Panie Boże nasz od nieprzyjaciół naszego zbawienia
Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj,
Panie ku ratunkowi memu pospiesz się,
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

HYMN.

O Krzyżu! Drzewo łaski, grzesznikom przychylne,
Krzyżu godło zbawienia nigdy nie omylne,
Drzewo droższe nad cedry wzniosłego Libanu,
Godne czci, uwielbienia, wszelkiej płci i stanu,
Ciebie uwielbia ziemia, boś ty życie dało,
Temu, co już na wieki zginąć marnie miło.

Antyfona. Więzy zbrodni naszych zerwane i zniszczone zostały przez Krzyż św., na którym Jezus Chrystus niesprawiedliwym wyrokiem skazany został.

V. Wielbimy Cię i błogosławimy Panie Jezu Tobie,
R. Żeś przez św. Krzyż Twój świat odkupił.

Módlmy się:

O Panie, Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, racz położyć mękę, Krzyż i śmierć Twoją, pomiędzy wyrokiem sądu Twego a duszą moją teraz, a osobliwie w godzinę śmierci mojej, bądź mi łaskawym i miłosiernym, racz także dać wszystkim żyjącym i zmarłym grzechów odpuszczenie i pokój wieczny, użycz Kościołowi św. pokoju i zgody, obdarz nas grzesznych łaską prawdziwej pokuty, a w przyszłym życiu wieczną szczęśliwością. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

NA SEXTĘ.

Znakiem Krzyża świętego,
Wybaw nas Panie Boże nasz od nieprzyjaciół naszego zbawienia
Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj,
Panie ku ratunkowi memu pospiesz się,
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

HYMN.

Zegnij się pod ciężarem, który Cię uzacnia,
Ono to Twoją chwałę i piękność umacnia,
Bądź powolnym o Krzyżu! czcigodnemu ciału,
Pod temi więc członkami gnij się gnij pomału.
I zamieniwszy twardość, z natury wrodzoną,
Nieś Stwórcę i opiewaj chwałę nieskończoną.

Antyfona. Drzewo raju ziemskiego uczyniło nas niewolnikami grzechu, Drzewo Krzyża św. powróciło nam wolność, uwiedzeni owocem pierwszego, odkupieni zostaliśmy przez Syna Bożego, który umarł za nas na Drzewie Krzyża.

V. Wielbimy Cię i błogosławimy Panie Jezu Tobie,
R. Żeś przez św. Krzyż Twój świat odkupił.

Módlmy się:

O Panie, Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, racz położyć mękę, Krzyż i śmierć Twoją, pomiędzy wyrokiem sądu Twego a duszą moją teraz, a osobliwie w godzinę śmierci mojej, bądź mi łaskawym i miłosiernym, racz także dać wszystkim żyjącym i zmarłym grzechów odpuszczenie i pokój wieczny, użycz Kościołowi św. pokoju i zgody, obdarz nas grzesznych łaską prawdziwej pokuty, a w przyszłym życiu wieczną szczęśliwością. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

NA NONĘ.

Znakiem Krzyża świętego,
Wybaw nas Panie Boże nasz od nieprzyjaciół naszego zbawienia
Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj,
Panie ku ratunkowi memu pospiesz się,
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

HYMN.

O pastwo grzechu, zasłużyłaś sobie,
Ażeby Jezus zbrodnię Twoją zmazał,
Krzyżu, Ołtarzu Baranka! na tobie,
Przedwieczny, krew jego wytoczyć rozkazał,
Odtąd to drzewo, usłuszne od zniszczenia,
Służy nam w burzach życia za miejsce schronienia

Antyfona. O! cudzie wielkiej miłości, życie umiera na Krzyżu, by śmierć zwyciężyć.

V. Wielbimy Cię i błogosławimy Panie Jezu Tobie,
R. Żeś przez św. Krzyż Twój świat odkupił.

Módlmy się:

O Panie, Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, racz położyć mękę, Krzyż i śmierć Twoją, pomiędzy wyrokiem sądu Twego a duszą moją teraz, a osobliwie w godzinę śmierci mojej, bądź mi łaskawym i miłosiernym, racz także dać wszystkim żyjącym i zmarłym grzechów odpuszczenie i pokój wieczny, użycz Kościołowi św. pokoju i zgody, obdarz nas grzesznych łaską prawdziwej pokuty, a w przyszłym życiu wieczną szczęśliwością. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

NA NIESZPÓR.

Znakiem Krzyża świętego,
Wybaw nas Panie Boże nasz od nieprzyjaciół naszego zbawienia
Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj,
Panie ku ratunkowi memu pospiesz się,
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

HYMN.

O Krzyżu Zbawiciela! nadziejo jedyna!
Spraw, niech cnotliwy wzmacniać się zaczyna,
Gdy boleść Stwórcy żałością przenika,
Zjednaj, ach zjednaj łaskę dla grzesznika.

Antyfona. O błogosławiony Krzyżu! któryś sam tylko stał się godnym, dźwigać na sobie drogi Skarb świata, o drzewo rozkoszne i miłe! którego gwoździe utrzymywały ciężar tak kosztowny, o Krzyżu św. wzniosłeś się nad wszystkie cedry, bo na tobie był zawieszony Zbawca nasz, który zwyciężył świat i umierając zniszczył śmierć na zawsze.

V. Wielbimy Cię i błogosławimy Panie Jezu Tobie,
R. Żeś przez św. Krzyż Twój świat odkupił.

Módlmy się:

O Panie, Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, racz położyć mękę, Krzyż i śmierć Twoją, pomiędzy wyrokiem sądu Twego a duszą moją teraz, a osobliwie w godzinę śmierci mojej, bądź mi łaskawym i miłosiernym, racz także dać wszystkim żyjącym i zmarłym grzechów odpuszczenie i pokój wieczny, użycz Kościołowi św. pokoju i zgody, obdarz nas grzesznych łaską prawdziwej pokuty, a w przyszłym życiu wieczną szczęśliwością. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

NA KOMPLETĘ.

Znakiem Krzyża świętego,
Wybaw nas Panie Boże nasz od nieprzyjaciół naszego zbawienia
Nawróć nas Boże Zbawicielu nasz!
I odwróć gniew swój od nas
Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj,
Panie ku ratunkowi memu pospiesz się,
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

HYMN.

Trójco Najświętsza, w której tajnie wiara,
Od zguby wiecznej wielu uchroniła,
Niech rozum ludzki wielbi Cię i stara,
Abyś na wieki czczoną godnie była!

Antyfona. Zbawicielu świata! zbaw nas, o Ty który przez Krzyż i krew twoją odkupiłeś świat, wspieraj nas prosimy Cię Panie Boże nasz!

V. Wielbimy Cię i błogosławimy Panie Jezu Tobie,
R. Żeś przez św. Krzyż Twój świat odkupił.

Módlmy się:

O Panie, Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, racz położyć mękę, Krzyż i śmierć Twoją, pomiędzy wyrokiem sądu Twego a duszą moją teraz, a osobliwie w godzinę śmierci mojej, bądź mi łaskawym i miłosiernym, racz także dać wszystkim żyjącym i zmarłym grzechów odpuszczenie i pokój wieczny, użycz Kościołowi św. pokoju i zgody, obdarz nas grzesznych łaską prawdziwej pokuty, a w przyszłym życiu wieczną szczęśliwością. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

OFIAROWANIE.

Przyjm me słabe uwielbienie,
O Jezu! pełen miłości!
Któryś w śmierci ocalenie,
Przygotował ułomności.
Przez śmierć, której wielkość głoszę,
Zbaw mą duszę, błagam, proszę. Amen

 

 


Godzinki o Duchu Świętym

 

Laudesy

P. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu …

Hymn

Duchu, co stworzenia dzieło
W swym odwiecznym miałeś planie,
Przez Cię w czasie się zaczęło
Twórczej myśli wykonanie.

Twoje słowo stwórczą mocą
Świat z niebytu powołało,
Chwałę Twą niebiosa głoszą
Dzisiaj i przez wieczność całą.

By objawić Twoją miłość
Co oblicze świata zmienia
Sam człowieka utworzyłeś
Z prochu ziemi, z Twego tchnienia.

Bądź dziś z nami, Duchu Mocy,
W każdej chwili, w każdym tchnieniu.
Łaską Twoją pomóż tworzyć
Nowe niebo, nową ziemię.

Ant. Wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą (Rdz 2,7).

P. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.
W. I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się: Wszechmogący i miłosierny Boże, spraw, niech Duch Święty przybędzie, aby w nas zamieszkać i uczynić z nas świątynię swojej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Godzina dnia
 
Hymn

Sławiąc, Duchu, Twoje dzieła,
Czcimy wieczny plan miłości,
Iż ludzkości, co zgrzeszyła,
Odkupienia wieścisz wiosnę.

Powiew wichru Wieczernika
W świat nadzieję wnosi nową
I rozdarcie grzechu znika
Gdy się Boskie wciela Słowo.

Twa przedziwna, Duchu, władza
Niesie nowych łask strumienie.
W nową światłość nas wprowadza,
Nowym czyni nas stworzeniem.
 
Duchu Mocy, duszy Gościu,
W Twej miłości oblubieńczej.
Spraw, ażeby mógł być Kościół
W dary Twe bogaty, święty.
 
Ant. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało. Wszyscyśmy także zostali napojeni jednym Duchem (1 Kor 12,13).
 
P. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych.
W. Przez Ducha Świętego, który jest nam dany.

Módlmy się: Boże, Ty udzielasz swojemu Kościołowi nadprzyrodzonych darów, zachowaj łaskę, którą go obdarzyłeś, aby zawsze działała w nas moc Ducha Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
Nieszpory
 
Hymn

Duchu Prawdy, Duchu męstwa,
Daj nas światło swe i radę,
Gdy po krętych czasu ścieżkach
Do wieczności nas prowadzisz.

Spraw, by na pielgrzymim szlaku
Twoja mądrość z nami była.
Utrudzonych życiem ratuj,
Przymnóż wiary im i siły.
 
Niech przez wieki nieprzerwanie
Wieczernika cud odżywa.
Dzięki nowym powołaniom
Żeńców ślij na swoje żniwo.
 
Ty nasz ból rozumiesz zawsze
I tęsknoty serca koisz.
Daj nam wytrwać w Twojej łasce,
Twoim obdarz nas pokojem.

Ant. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest (1 J 3,2)

P. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi.
W. Jeżeli zaś dziećmi, to i dziedzicami Boga oraz współdziedzicami Chrystusa.

Módlmy się: Boże, przed Tobą każde serce stoi otworem, każde pragnienie jest Ci znane i żadna tajemnica nie jest przed Tobą zakryta, ześlij nam Ducha Świętego i oczyść nasze myśli, abyśmy mogli doskonale Cię kochać i godnie Ciebie chwalić. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
Modlitwa nocna

Hymn

Kiedy mrok okrywa ziemię
I gdy życia dni nam gasną,
W kręgu złud, w półmroku cieni
Jest wciąż z nami Twoje światło.

Gdy czas pod osłoną nocy
Dawną grę kolorów zmienia,
Ty niezmiennie Duchu Mocy,
Jesteś z nami w porze cienia.

Ty miłości swej nie zmieniasz,
Prawdą swoją wciąż oświecasz,
Dając łaskę odrodzenia,
A z nią wzrok i serce dziecka.

Daj nam, Duchu, serca nowe,
Prowadź do lepszego świata.
Czując Twój ożywczy powiew
Chcemy śpiewać Maran atha.

Ant. A Duch i Oblubienica mówią” „Przyjdź!” A kto słyszy, niech powie: „Przyjdź!” A kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie (Ap 22, 17)

P. My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle.
W. Przemieniając się w Jego wyobrażenie z jasności w jasność.

Módlmy się: Boże, Twój Duch nami rządzi i otacza nas opieką, okaż nam swoje miłosierdzie i wysłuchaj nasze błagania, niech Twoje dobrodziejstwa nieustannie umacniają naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

za: http://kanoniczki.pl/pl/duchowo

 

 

Godzinki ku czci św. Jadwigi, Patronki Ziemi Polskiej.

NA JUTRZNIĘ.

Panie, otwórz wargi moje, — a usta moje będą opowiadać chwałę Twoją!

Boże, przybądź ku ratunkowi memu! — Panie, pospiesz ku wspomożeniu memu!

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu! — Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków! Amen.PIEŚŃ

(na nutę Serdeczna Matko!)

Święta Jadwigo! nad polskiemi niwy

Świecisz jak gwiazda — tak jasna i błoga

Ciebie o pomoc blaga nieszczęśliwy Naród.

O! daj mu powrócić do Boga!Bośmy przebrali grzechów naszych miarę,

I winy nasze dziś nad nami ciężą...

O wróć nam, wróć nam, utraconą wiarę,

Niechaj Izy nasze gniew Boski zwyciężą!

 

— Święta Jadwigo! w smutku i potrzebie

0 bądź Ty naszą opiekunką w niebie!ANTYFONA

Niewiastę mężną któż znajdzie? Daleko i od ostatecznych granic cena jej! Ufa w niej serce męża jej.

V. Obrał ją Bóg i wybrał ją sobie!

R. I wziął ją na mieszkanie do przybytku Swego!Módlmy się! Święta Jadwigo, która w takiej pokorze i gorliwości pracowałaś nad zbawieniem swojem i przy pomocy Boga zwyciężyłaś świat i siebie, uproś nam łaskę, abyśmy poprzestali wszystkich złych nałogów naszych i szczerze i serdecznie nawrócili się do Boga i Jego przez przykładne życie naśladując nagrodę świętych otrzymać mogli! Amen.

Panie, wysłuchaj modlitwę moją,

a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie !

Błogosławmy Panu— Bogu chwała!

A dusze wiernych zmarłych — przez miłosierdzie Boże — niech odpoczywają w pokoju wiecznym! Amen.
NA LAUDES

Panie, otwórz wargi moje! (jak wyżej: na Jutrznię).

PIEŚŃ

Z Tobą krzyżową pragnę odbyć drogę,

Z Tobą pod krzyżem zbawienia usiędę,

Bo własną silą tylko upaść mogę...

Z Tobą pod krzyżem płakać, kochać będę

 

— Naucz mnie w życiu być dobrą, pobożną,

Cieszyć strapionych, smutnych łzy ocierać,

Naucz mnie w mowie być zawsze ostrożną,

Naucz mnie w Bogu i żyć i umierać!

 

— Święta Jadwigo! w smutku i potrzebie

Bądź zawsze naszą opiekunką w Niebie!ANTYFONA

Szuka wełny i lnu i robi ochotnie rękoma swemi. I w nocy wstaje i daje żywność domownikom swym.

V. Rozlała się wdzięczność po wargach Twoich!

R. Przeto Cię ubłogosławił na wieki!

Módlmy się! Święta Jadwigo, uboga wśród bogactw, pokorna wśród chwały, ale bogata miłością Boga i bliźniego, chwałą Twoją było błogosławieństwo Nieba! Uproś nam u Boga tę łaskę, abyśmy przez pobożne uczynki chrześcijańskie, osobliwie przez miłosierdzie nad bliźnimi, obietnic Chrystusowych godnymi się stać mogli! Amen.

Panie, wysłuchaj i t. d. — jak: na Jutrznię.NA PRIMĘ.

Panie, otwórz wargi moje! — jak wyżej.PIEŚŃ

Święta Jadwigo, której imię noszę.

Któraś przyjęła opiekę nade mną,

Nie daj — ze łzami o to Ciebie proszę

By ta opieka stała się daremną!

 

Idąc przez ostre życia tego ciernie

Daj, bym miłości świętem życiem żyła,

Ciebie na ziemi naśladując wiernie

Z Tobą na wieki w Niebie się złączyła!— Święta Jadwigo! w smutku i potrzebie —

Bądź zawsze naszą opiekunką w Niebie!ANTYFONA

Rękę swą otworzyła ubogiemu, a dłonie swe wyciągnęła ku nędznemu!

V. Wybrał ją Bóg i obrał ją sobie!

R. I wziął ją na mieszkanie do przybytku swego!

Módlmy się! Święta Jadwigo, któraś tak serdeczną miłością Boga umiłowała i tę miłość we wszystkich sprawach życia swego okazywała, uproś mi tę łaskę, aby serce moje Boga nad wszystko miłowało, mając w nienawiści to wszystko, co nie jest godne miłości, i aby wszystkie nieporządne uczucia w sercu mojem były wyniszczone, a prawdziwa miłość boska w niem zapaloną była! Amen.

Panie, wysłuchaj modlitwę moją! — jak wyżej.NA TERCJĘ.

Panie, otwórz wargi moje! — jak wyżej.PIEŚŃ

Święta Jadwigo! życia mego wzorze.

Do Ciebie serce zbolałe się spieszy.

Do Ciebie woła w miłości, pokorze:

Niechaj Twa pamięć w smutkach mnie pocieszy!Do Ciebie wołam — jak do swojej matki.

Jak dziecko Tobie duszę mą otworzę.

Miłości własnej i świata dostatki

U stóp Twych świętych w ofierze położę!

 

— Święta Jadwigo! W smutku i potrzebie.

Bądź zawsze naszą opiekunką w Niebie!ANTYFONA

Moc i ochędóstwo odzieniem jej i nie frasuje się w czasy przyszłe.

V. Wspierać ją będzie Bóg obliczem swojem!

R. Bóg w pośrodku Niej! Wzruszoną nie będzie!

Módlmy się! Święta Jadwigo, któraś ani ułomnością natury ludzkiej, ani podszeptem miłości własnej, ani złością świata, od dobrych — raz powziętych — postanowień odwieść się nie dała, aleś je — przy pomocy boskiej — szczęśliwie do skutku przywiodła, — uproś mi te. łaskę wytrwałości i wierności, abym w moich dobrych przedsięwzięciach i postanowieniach, którem tak wiele razy czyniła, trwała tak statecznie, żeby ani śmierć, ani życie, od tego odwieść mnie nie mogło! Amen.

Panie, wysłuchaj modlitwę moją! — jak wyżej.NA SEKSTĘ.

Panie, otwórz wargi moje! — jak wyżej.PIEŚŃ

Święta Jadwigo! Widzisz me cierpienia,

I Tyś podobne w Twej duszy nosiła.

Święta Jadwigo! Słyszysz me westchnienia

I Tyś podobne w sercu Twem tłumiła!

 

I Tyś nad grobem Twych dzieci płakała,

Ale Bóg Twoje Izy pobłogosławił,

O daj. bym łzami tak Boga kochała,

By Bóg — dla łez tych —moją duszę zbawił!— Święta Jadwigo! w smutku i potrzebie

— Bądź zawsze naszą opiekunką w Niebie!

ANTYFONA

Usta swe otwiera mądrze, a zakon miłosierdzia na języku jej. Dogląda rządu w domu swym, a chleba próżnując nie je. V. Rozpłynęła się łaska w ustach

Twoich!

R. Dlatego pobłogosławił Cię Bóg na wieki!

Módlmy się! O święta Jadwigo, któraś w takiej cierpliwości i pogodzie serca znosiła wszystkie krzyże i boleści życia, a tym, którzy cierpień Twych byli przyczyną, z całegoś serca przebaczała, uproś mi u Boga tę łaskę, żebym nigdy nikogo nie miała w nienawiści, wszelkie zaś krzyże i prześladowania, abym nieulęknionem sercem

i mężnie i ochotnie dla Boga znosiła! Amen.

Panie, wysłuchaj modlitwę moją! — jak wyżej.NA NONĘ.

Panie, otwórz wargi moje! — jak wyżej.PIEŚŃ

Święta Jadwigo! pod krzyżem upadam,

Podaj mi rękę, abym nie zginęła!

Wszystkie me żale u stóp Twoich składam.

Ale nie proszę, byś krzyż ze mnie zdjęła!Boś Ty na krzyżu serce moje miała.

Wesprzyj mnie łaską, bym taką została!

Za Twym przykładem — daj, bym krzyż nosiła,

Za Twym przykładem, bym Boga kochała!

 

— Święta Jadwigo! w smutku i potrzebie —

Bądź zawsze naszą pośredniczką w Niebie!ANTYFONA

Omylna jest piękność i marna jest wdzięczność! niewiasta bojąca się Boga — ta chwaloną będzie.

V. Wybawiłeś mnie, Panie, z rąk szukających duszy mojej!

R. I z ucisków, które mnie otoczyły!

Módlmy się! Święta Jadwigo, któraś tak ostrożną była w każdej mowie swojej, żeś nigdy nikogo żadnem nie obraziła słówkiem, uproś mi tę łaskę, abym była wolna od szkalujących mnie języków i — sama będąc ostrożną w mowie, żebym nikomu mową swoją nie szkodziła! Amen.

Panie, wysłuchaj modlitwę moją! — jak wyżej.NA NIESZPORY.

Panie, otwórz wargi moje! — jak wyżej.

PIEŚŃ

Święta Jadwigo! Wśród bogactw uboga,

Tyś była wszystkich cierpiących pociechą.

Wszystkich miłując — dla miłości Boga

— Tyś nie wzgardziła najuboższą strzechą!

 

Uczyń mnie także dobrą, miłosierną

I w każdej sprawie i mowie łagodną —

I obowiązkom życia mego wierną.

W duszy spokojną i w myśli swobodną! —Święta Jadwigo! w smutku i potrzebie —

Bądź zawsze naszą opiekunką w Niebie!ANTYFONA

Nie odwracaj oczu twoich od ubogiego ! Sądź miłosiernie! Bądź sierotom jako ojciec, a matce ich zamiast męża!

V. Wedle wielkości miłosierdzia Twego —

R. Wybawiłeś mnie od lwów ryczących i gotowych na pożarcie mnie!

Módlmy się! Święta Jadwigo, całą nadzieję Twoją w Bogu pokładająca, którego woli zawsze i we wszystkiem tak powolną byłaś, uproś mi u Boga tę łaskę, żeby w każdem utrapieniu mojem Bóg i Anioł stróż byli mi ratunkiem i pociechą, żebym — służąc Bogu — życiem i zdrowiem bliźnieniu dla duszy i ciała zawsze i wszędzie pożyteczną była! Amen.

Panie, wysłuchaj modlitwę moją! — jak wyżej.NA KOMPLETĘ.

Panie, otwórz wargi moje! — jak wyżej.

PIEŚŃ

Święta Jadwigo, w ostatniej godzinie.

Gdy śmierć już będzie zamykać powieki,

Niech dziecko Twoje nędznie nie zaginie,

0! okaż nad niem moc Twojej opieki!

 

Daj ufność w Bogu, szczery żal za grzechy.

Daj mi się z Bogiem pojednać, połączyć,

A gdy na ziemi żyłam bez pociechy,

Daj mi w pocieszę to życie zakończyć! —Święta Jadwigo! w smutku i potrzebie —

Bądź zawsze naszą opiekunką w Niebie!ANTYFONA

Kto się Boga boi, będzie czynił dobrze, a kto się trzyma sprawiedliwości, dostanie jej.

V. Ślicznością Twoją i pięknością Twoją, —

R. Spiesz się szczęśliwie, postępuj i króluj!

Módlmy się! Święta Jadwigo, która żyjąc u Boga, w Bogu życie szczęśliwie zakończyłaś, uproś mi łaskę świętego życia i błogosławionej śmierci, aby łaskawy sąd boski po śmierci mojej nastąpił i abym z Tobą Boga mojego na wieki miłować mogła, o co Cię serdecznie proszę! Amen.

Panie, wysłuchaj modlitwy mojej! — jak wyżej.Książka do nabożeństwa O. Karola Antoniewicza S. J., dzieło pośmiertne zebrane z pism Autora wydane przez ks. Ignacego Polkowskiego 1883r.

 

 


Godzinki o św. Janie z Dukli

 

GODZINA CZYTAŃ

Zacznijcie wargi nasze chwalić niebios Pana
Za świętość, łaski, cuda Dukielskiego Jana.
Przybądź nam miłościwie, Janie ku pomocy
I wybaw nas od potężnych nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, i zawsze, i ninie
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

HYMN
Zawitaj Janie z Dukli, chlubo polskiej ziemi,
W młodości przymiotami już słyniesz rzadkimi.
Progi chaty rodzinnej i szkoły dukielskiej
Świadkami były twojej skromności anielskiej.
Pobożność twą widziała krakowska uczelnia,
Umartwienia i ostrość Zaśpitu pustelnia.
O Janie naucz szukać Boga w samotności,
I zapal w młodych sercach żar Jego miłości.

K. Młodzieniec zaś postępował.
W. Wzrastał i podobał się Panu i ludziom.
K. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K. Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty świętego Jana, wyznawcę Swego, na ziemi hojnie obsypałeś łaskami, a w niebie uczyniłeś go możnym orędownikiem i patronem we wszystkich potrzebach duszy i ciała; daj nam, prosimy Cię pokornie, abyśmy wstępując w jego ślady i ciesząc się jego opieką, uniknęli wszelkich zasadzek wroga i dostali się szczęśliwie do niebieskiej ojczyzny. Przez Chrystusa,  Pana naszego.
W. Amen.
K. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K.  Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych, przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
W. Amen.

JUTRZNIA

Przybądź nam miłościwie

HYMN
Z pustelni,  pełen ognia i Ducha Bożego,
Wstąpiłeś do zakonu Franciszka Świętego.
Klasztor Konwentualnych nie wystarczał tobie,
Wybrałeś ostrość życia Obserwantów sobie.
Do nich więc skierowałeś z kolei swe kroki,
I tam doskonałością wzbiłeś się w obłoki.
Daj, byśmy żyć umieli według powołania
I Boskiego się stali godni zmiłowania.

K. Tyś dziedzictwem moim , o Panie.
W. Jam postanowił strzec nakazów Twoich.

PRYMA

Przybądź nam miłościwie

HYMN
Jakby anioł, co patrzy na oblicze Boże,
Żyłeś pełen pokoju i szczęścia w klasztorze.
Wyprzedziłeś współbraci wszystkich cierpliwością,
Posłuszeństwem, pokorą, ubóstwem, czystością.
Dla tych cnót każdy ciebie szanował i cenił,
Świętym cię już za życia powszechnie Lwów mienił.
Rozbudź i w nas o Janie, do dobra ochotę,
Daj grzechu się wystrzegać, a ukochać cnotę.

K.  Lepsze jest dla mnie prawo Twoje Panie.
W.  Niż tysiące sztuk złota i srebra.

TERCJA

Przybądź nam miłościwie

HYMN
Na pracy dla dusz bliźnich i dla chwały Pańskiej
Upływało powoli ci życie kapłańskie.
Konfesjonał, ambona, to miejsca twych trudów,
Tam mnóstwo dokonałeś niewidocznych cudów.
Choć wzroku pozbawiony i wiekiem sterany,
W gorliwości kapłańskiej byłeś niezrównany.
Naucz i nas dla Boga i bliźnich zbawienia,
Pracować, cierpieć, walczyć co dzień bez wytchnienia.

K. Włożę moje słowa w jego usta.
W.  l będzie mówił wszystko, co mu rozkażę.

SEKSTA

Przybądź nam miłościwie

HYMN
Byłeś Janie pochodnią, co świeci w ciemności
I wypiera z umysłów i serc nieprawości.
Do Boga się grzesznicy przez cię nawracali,
Niewierni zaś herezję i schizmę rzucali.
Słowa twoje i przykład wzruszały każdego
I wiodły dziwną mocą do Serca Bożego.
Zawiedź i nas, o Janie, do dobrego Boga,
Osłoń duszę i ciało przed sidłami wroga.

K. Jako słońce jasne.
W. Tak Jan świecił w Kościele Bożym.

NONA

Przybądź nam miłościwie

HYMN
Twe od płaczu ciągłego zagasłe źrenice
Miały szczęście oglądać Najświętszą Dziewicę.
Która ci Syna swego pieścić pozwalała
I szczególnym Patronem Rusi mianowała.
Doznał Lwów twej obrony, kiedyś od bram jego
Odpędzał liczne hordy najeźdźcy srogiego.
Weź w opiekę swą, Janie i dziś Polskę całą,
Chroń przed ateizacją, nienawiścią, zdradą.

K.  O Panie jam Twój sługa.
W. I syn Służebnicy Twojej.

NIESZPORY

Przybądź nam miłościwie

HYMN
Ostatni już dla ciebie zawitał dzień życia,
A z nim czas wyzwolenia z ziemskiego powicia.
Bogaty w skarby zasług i blask cnót niemały,
Uleciałeś z radością do niebieskiej chwały.
Tam ci Chrystus w koronę przyozdobił skronie,
I w rzędzie dusz wybranych posadził na tronie.
Przez tę świętą śmierć twoją, błagamy Duklanie,
Wyproś nam zbożne życie i słodkie skonanie.
K.  Otwórzcie mi bramy święte.
W. Wejdę przez nie, aby wielbić Pana.

KOMPLETA

Boże daj się przebłagać przez Jana przyczynę,
Wstrzymaj swe zagniewanie i podaruj winę.

Przybądź nam miłościwie

HYMN
Rozliczne pokolenia, choć mijają wieki
Doznają co dzień Janie twej możnej opieki.
Ty zmarłym życie dajesz, chorym zdrowie wracasz,
Ty ratujesz w kłopotach, ty niewolę skracasz.
Przez, cię matki pociechę, młodzież szczęście bierze,
Wszystkich dłoń twa łaskawa od złych przygód strzeże.
O niechaj się nad nami twe serce zlituje,
l cudownie w potrzebach naszych poratuje.

K. Wesprzyj nas w potrzebie.
W. Bo próżna jest pomoc ludzka.

OFIAROWANIE  GODZINEK

Dzięki Ci, dobry Boże, żeś w Swej łaskawości
Pokazał w Janie z Dukli cuda swej wielkości.
A ty, drogi i święty nasz ziomku, Duklanie,
Przyjmij dziś miłościwie to nasze śpiewanie.

Zostań odtąd nam ojcem, stróżem i patronem,
Orędować za nami racz przed Boga tronem.
Daj,  byśmy ustawicznie w ślady twe dążyli,
I kiedyś z tobą Boga na wieki chwalili.

K. Zna Pan życie nieskalanych.
W. A dziedzictwo ich trwa na wieki.

K.  Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K. Módlmy się : Wszechmogący, wieczny Boże, Ty świętego Jana, wyznawcę Swego, na ziemi hojnie obsypałeś łaskami, a w niebie uczyniłeś go możnym orędownikiem i patronem we wszystkich potrzebach duszy i ciała; daj nam, prosimy Cię pokornie, abyśmy wstępując w jego ślady i ciesząc się jego opieką, uniknęli wszelkich zasadzek wroga i dostali się szczęśliwie do niebieskiej ojczyzny. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

K.  Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K.  Błogosławmy Panu.
W.  Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych, przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
W. Amen.
 
za: http://www.dukla.bernardyni.pl

 

 


Godzinki o Sercu N. P. Maryi z góry Karmelu. (16.VII)

 

Na Jutrznią.

V. Jezu w Sercu Maryi Ciebie wysławiamy,
R. Niech nabożnie Twej Matki serce pozdrawiamy.
V. Zacznijcie wargi moje chwalić Pannę świętą,
R. Opowiedzcie Jej Serca laskę niepojętą.
V. Boże, pospiesz ku wspomożeniu memu,
R. Pani, pokwap się ku ratunkowi memu.
V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu,
R. Jak była na początku, teraz, i zawsze i na wieki wieków. ,
Amen.

Hymn.

Witaj Serce Maryi z Karmelu świętego,
Witaj klejnocie drogi z skarbu niebieskiego,

Perło z błogosławieństwa rosy urodzona,
Najdroższej niewinności kandorem zdobiona
 
Wszystkie skarby stworzone, wszystkie co są, w niebie
Bóg przy Wcieleniu Swoim wyłożył dla Ciebie,

Serce, które Syn Boski drogo oszacował,
Kiedy Sam się jak w skarbcu koronę lokował.

Siedm swych darów Duch święty jak drogie klejnoty
W tej świętej arce złożył, wlał anielskie cnoty,

Nad Boga i zbawienie nic szacowniejszego Bóg,
zbawienie w tym sercu nad nie nic droższego,

Zjednaj nam Matko łaskę, niech wieczny skarb mamy,
Niech w Sercu Twym jak w niebie Boga oglądamy.

Antyfona.
Pobożnem sercem niebieskiego szukajmy skarbu w sercu najświętszej Panny Maryi z góry Karmelu,  abyśmy światowemi wzgardziwszy marnościami wieczną zapłatę, i skarb znaleźli Jezusa Chrystusa.
V. Pani, wysłuchaj modlitwę moją,
R. A wołanie moje niech przyjdzie do Serca Twojego.
Módlmy się:
Najświętsza Panno Maryo,  Królowo niebieska, Matko i ozdobo Karmelu,  której  Serce  Syn Boski przy wcieleniu Swoim przedziwną napełnił radością, prosimy Cię, abyśmy, którzy teraz  Serce Twoje najświętsze,  nabożwem sercem. pozdrawiamy, za Twoją poważną przyczyną wiecznego w niebie mogli być uczestnikami wesela. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twojego, który z Ojcem i Duchem świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Na Laudes.

V. Jezu w Sercu Maryi Ciebie wysławiamy,
R. Niech nabożnie Twej Matki Serce pozdrawiamy.
V. Boże, pospiesz się ku wspomożeniu memu,
R. Pani, pokwap się ku ratunkowi memu.
V. Chwała Ojcu, i Synowi i t. d.

Hymn.

Chwalcie Serce Maryi głośne niebios chóry,
Chwalcie Ojca wiecznego Serce świętej córy.

Święci, coście kochali na Karmelu górze,
Serce Maryi, głoście po niebieskim dworze;

Serce to Matki waszej ozdoby Karmelu,
Pospieszajcie z pochwałą do miłości celu.

I my wszyscy Twe Serce Matko wychwalamy,
Boć z Niego niewymowne łaski odbieramy.

Szkaplerz najświętszy w ręce podany Szymona,
Łaska to Serca Twego od piekła zasłona.

I'rzywilej dałaś wielki swemu Karmelowi,
Przywilej miłosierdzia podaj grzesznikowi.

Morze wszelkich dobrodziejstw Panno Serce Twoje,
Zjednąjże niech wypłynie ztąd zbawienie moje.

Antyfona.
Przenajświętsze Serce Maryi chwałą niebieską napełnione objaśni serca nasze; aby do wiecznej zmierzały światłości.
V. Pani, wysłuchaj i t. d.
Módlmy się: Najświętsza Panno Maryo i t. d.

Na Prymę.

V. Jezu w Sercu Maryi Ciebie wysławiamy,
R. Niech nabożnie Twej Matki Serce pozdrawiamy.
V. Boże, pospiesz się i t. d.
V. Chwała Ojcu i. i d.

Hymn.

Witaj Serce Maryi przybytku wielkiego Bogu,
witaj ucieczko zbawienia naszego.

Wszelkich łask w Tobie Chrystus stolicę;
sfundował, Tron miłosierdzia Swego dla grzesznych zgotował.

Do Ciebie jak do portu dusze utrapione
Zmierzają, słusznym Boga gniewem zastraszone.

Pięć fortec do ucieczki Bóg niegdyś naznaczył,
Lecz bezpieczniejszą w Sercu Maryi dać raczył.

Bije na nas świat, ciało, bije szatan srogi,
Straszne sądu Boskiego przerażają trwogi.

Wzywają nas światowe marności do boju,
Gdzież? w tem Sercu najświętszem szukamy pokoju.

Dajże nam Matko święta w Twym Sercu obronę,
Uproś wieczną po wojnie światowej koronę.

Antyfona.
Jezu miłości Serca najświętszej Matki Twojej, zapal serca nasze do osiągnienia wiekuistej chwały.
V. Pani, wysłuchaj i t. d.
Módlmy się:
Najświętsza Panno Maryo i t. d.

Na Tercyą.

V. Jezu w Sercu Maryi Ciebie wychwalamy,
R. Niech nabożnie Twej Matki Serce pozdrawiamy.
V. Boże, pospiesz się i t. d.
R. Chwała Ojcu i t. d.

Hymn.

Witaj Serce Maryi porcie żeglujących,
Witaj dobrej nadziei kotwico tonących.

Wzbudza na nas światowe nawałności morze,
Żeglującym najświętsze zasępiałe zorze.

Zatłumieni grzechowym zostajemy cieniem,
Lecz za Twoim do portu tratiemy promieniem.

Do Ciebie jak do arki spieszymy Noego,
A szczęśliwie wypłyniem z morza burzliwego.

Nawa nasza grzechową falą, skołatana,
Brzegu w Twym Sercu szuka Matko niebios Pana.

Dopomóż nam wypłynąć z świata nawałności,
A od portu nie zbłądzić szczęśliwej wieczności.

Potop piekielny Matko niechaj od nas stroni,
Przez Serce Twoje ratuj, w ostatecznej toni.

Antyfona.
Błogosławione Serce Maryi, którego żadna pierworodnego grzechu nie dotknęła zmaza,
V. Pani, wysłuchaj i t. d,
Módlmy się:
Najświętsza Panno Maryo i t. d.

Na Sextę.

V. Jezu w Sercu Maryi Ciebie wychwalamy,
R. Niech nabożnie Twej Matki Serce pozdrawiamy.
V. Boże, pospiesz się i t. d.
V. Chwała Ojcu i t d.

Hymn.

Witaj Serce Maryi, różo purpurowa,
Z której jak z rajskich kwieci idzie wonność nowa.

Piękniejszaś nad wirydarz ozdobą Pestański,
Gdy jest z ogrodu, w którym kwiat rósł Nazarański.

W niebie, na ziemi Twoja ślicznie kwitnie styma,
Gdyż Cię żadnego grzechu nie zwarzyła zima.

Piekielneć nie szkodziły mrozom akwilony,
Bóg słońcem Cię ogrzewał miłością wcielony,

O różo jerychońska, kwiecie świętej flory!
Król niebieski Twe zabrał w purpurę kolory.

Serce święte Maryi, Karmelu piękności,
Ozdobo empirejska, kwiecie niewinności.

Niech z Tobą w świętej cnoty miłość zakwitniemy,
W królestwie rajskim z Bogiem niechaj wiekujemy.

Antyfona.
Jak róża między  cierniem  ozdobna,  tak  Serce  Maryi między sercami ludzkiemi najpiękniejsze, zbawienną wydaje wonność anielskiej niewinności kwitnie purpurą.
V. Pani, wysłuchaj modlitwy moje,
R. A wołanie moje niech przyjdzie do Serca Twojego.

Módlmy się:
Najświętsza Panno Maryo i t. d.

Na Nonę.
             
V. Jezu w Sercu Mnryi Ciebie wychwalamy,
R. Niech nabożnie Twej Matki Serce pozdrawiamy.
V. Boże, pospiesz się i t. d.                                                 
V. Chwała Ojcu i Synowi i t. d.
 
Hymn.

Witaj Serce Maryi niebo wyjaśnione,
Witaj żadnym obłokiem grzechu nie przyćmione

Słońce jasne splendorem Baranka na tronie
Pogodny luminarzu w niebieskim Syonie,

W Tobie światło zbawienne, w Tobie dzień bez cienia,
Bóg Ci miłości Swojej udzielił promienia.
                       
Eliasz niegdyś widział obłoczek z  Karmelu,
Z ognia kolos na niebie widać w Izraelu.

Serce Maryi Niebo, Bóg jest w tym obłoku                     
Dzień bez zachodu, jasna jutrzenka bez mroku,

Obłok ten deszczem skropił serca osuszone,
Ognisty kolos wiedzie w kraje nieskończone.

Przez Serce Twoje obroń nas wiecznej ciemności,             .
Spraw Matko niech niebieskiej dojdziemy światłości.

Antyfona.
Najświętsza  Panno 'Maryo,  której   Serce  w  niebieską, opływa słodycz, zjednaj nam świętą ziemię miodem i mlekiem płynącą, w królestwie wiekuistem.
V. Pani, wysłuchaj modlitwę moją.
R. A wołanie moje niech przyjdzie do Serca Twojego.     
Módlmy się: Najświętsza Panno Maryo i t. d.

Na Nieszpór.

V. Jezu w Sercu Maryi Ciebie wychwalamy,
R. Niech nabożnie Twej Matki Serce pozdrawiamy.
V. Boże, pospiesz się i t. d.                                           
V. Chwała Ojcu, i Synowi i t. d.
                                       
Hymn.

Witaj Serce Maryi tarczo nieskruszona,
Witaj meto zbawienia sercom naznaczona.

Ogromna czartu jesteś puklerz Jozuego,
Straszną gromisz potęgę wodza piekielnego.

Nieustraszone Serce niebieskiej Debory,
W Tobie mieszkał Duch święty dla Twojej pokory,

Pod znakiem Twoim wojska świętych tryumfują
Zwycięzkieć męczennicy laury dedykują,

Strzała miłości Boskiej Ciebie przeraziła,
Męka Jezusa mieczem boleści przebiła;

Broń potężną w Twem Sercu, Matko widzim miecze.
Toć piekielny wojownik już z placu uciecze.

Niech Twe Serce w ostatniej tarczą będzie wojnie
Niech z Bogiem wiecznie żyjem na ziemi spokojnie.

Antyfona.
Jezu najpotężniejszy, hetmanie przez Serce Matki Tv jej, prosimy Cię, dodaj nam serca przeciwko piekieln; potęgom.
V. Pani, wysłuchaj modlitwę moją,
R. A wołanie moje niech przyjdzie do Serca Twojego.
Módlmy się:
Najświętsza Panno Maryo i t. d.

Na Kompletę.

V. Jezu w Sercu Maryi Ciebie wychwalamy,
R. Niech nabożnie Twej Matki serce pozdrawiamy.
V. Nawróć ku Tobie serca Boże nieskończony,
R. Oddal miecz gniewu Twego na nas zaostrzony.
V. Boże, pospiesz się i t. d.
V. Chwata Ojcu, i Synowi i t. d.

Hymn.

Witaj Serce Maryi Bogu ulubione,
Duchowi najświętszemu witaj zaślubione,

Ogniem miłości pałasz Jezusa kochanie,
Wesele rajskie, świętych ukontentowanie.

Przed wieki Cię Bóg obrał Sobie za stolicę.
Wszelkiej łaski grzesznikom w Tobie dał krynicę.

Miodem płynąca ziemio, źródło wód żyjącyeh,
Fontanno niewinności, laurze wojujących.

Jedyna w utrapieniu grzeszników pociecho,
Do Ciebie płaczu pełne posyłamy echo.

Serce królowy nieba, Boskie pomieszkanie,
Z Tobą niech wieczne mamy w niebie królowanie.

V. Jezu Serca Maryi przedziwna miłości,
R. Przez Serce Matki Swojej dał wieczne radości,

Antyfona.
Przenajświętsze Serce Maryi  przez zasługi Twoje,  daj nam  skruszonem   sercem   za  grzechy  nasze  pokutować, a pokornie i szczerze Bogu służyć, a potem wieczną osiągnąć miłość Jezusa Chrystusa.
V. Pani, wysłuchaj i t. d.
Módlmy się:
Najświętsza Panno Maryo, Królowo niebieska, Matko i ozdobo Karmelu, której Serce Syn Boski przy wcieleniu Swoim przedziwną napełnił radością, prosimy Cię, abyśmy którzy teraz najświętsze Serce Twoje nabożnem sercem pozdrawiamy, za Twoja poważną, przyczyną wiecznego w niebie mogli być uczestnikami wesela. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twojego, który z Ojcem i z Duchem świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

z modlitewnika 1853r.

 


Godzinki o św. Ignacym Loyoli (31 VII)

 

JUTRZNIA
P. Panie, otwórz wargi moje.
W. A usta moje opowiadać będą chwałę Twoją.
P. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Hymn
Ignacy święty, idąc z rodu szlachetnego,
Był godnym dworzaninem króla hiszpańskiego,
A żołnierzem zostawszy z działa postrzelony
W jedną nogę, na drugiej srodze skaleczony
Spadłym z muru kamieniem, o zdrowiu zwątpiwszy
I ustami testament mężnie uczyniwszy,
Od ludzi, nie od Boga, będąc opuszczony,
Wnet od Niego w ten sposób został pocieszony:
W tęskności srogiej, świętych gdy czyta żywoty,
Tak się ogniem zbawiennym zapala do cnoty,
Że światu wypowiedzieć służbę postanowił,
Aby się w niebieskiego rycerza odnowił.
Za co niech będzie chwała Bogu wszechmocnemu,
Ojcu, Synowi, także Duchowi Świętemu.

Antyf: Powstał ogień w kościach moich i wyćwiczył mnie. P. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię. W. I chcę tylko, żeby się zapalił.
Módlmy się.
Boże, który na świętego Ignacego, wyznawcę Twego, ciężki przypadek dopuściwszy, dziwnie przez Żywoty świętych do siebie go nawróciłeś, spraw to, aby za jego zasługami i przyczyną wszelkie złe przygody w dobre się nam obracały, a przykłady świętych zapalały nas do Twojej miłości. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg na wieki wieków. W. Amen.
P- Błogosławmy Panu. W. Bogu chwała.
P- A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże
niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

PRYMA
P- Boże, przybądź ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
P- Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Hymn
Od Piotra w tym Ignacy z nagła uleczony
I od Panny Najświętszej mile nawiedzony
Udał się na Jej górę, gdzie noc na rozmowie
Z Bogiem i Matką trawiąc, o osnowie
Życia dalszego myślał.
W czym Bogu przewinił,
Z tego zupełną spowiedź wszystkiego uczynił.
Tamże broń na ołtarzu złotą powiesiwszy,
A prześwietne z żebrakiem szaty zamieniwszy,
Na wieczną się posługę Bogu ofiaruje
I odważnie wszelakie prace podejmuje.
O dalszych też czynnościach pilno Boga bada:
Tak żołnierstwa nowego prawy grunt zakłada.
Za co niech będzie chwała Bogu wszechmocnemu,
Ojcu, Synowi, także Duchowi Świętemu.

Antyf.: Rozgorzało serce moje we mnie i na rozmyślaniu
moim rozpali się we mnie ogień.
P. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię.
W. I chcę tylko, żeby się zapalił.
Módlmy się.
Boże, który gorącą miłość ku Najświętszej Pannie, Matce Twojej, w sercu świętego Ignacego zapaliwszy, na służbę swoją z Jej ręki przyjąłeś, spraw to, abyśmy za jego zasługami i przyczyną, w tej Najświętszej Matce się rozkochawszy, wiernie Tobie służyć poczęli, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz, Bóg na wieki wieków. W. Amen.
P. Błogosławmy Panu...

TERCJA
P. Boże, przybądź ku wspomożeniu memu...
Hymn
Ostrą pokutę zaczął, a modlitwie dając
Dnie i noce, na twardej ziemi spoczywając,
On, żebrak dobrowolny, ostrym otoczony
Pasem, we włosiennicę przykrą obleczony,
O chlebie i wodzie pości, krom niedziele,
Przy gęstych biczowaniach krwi wylewa wiele.
Wtenczas głębokie w Bogu miewa zachwycenia,
Dziwne pisze z natchnieniem Duchowne ćwiczenia.
Widuje w Sakramencie Boga zakrytego,
Poznaje Go istotnie w Trójcy jedynego.
I o tych tajemnicach tak mocne miał zdanie,
Że gotów był krom Pisma zawsze umrzeć za nie.
Za co niech będzie chwała Bogu wszechmocnemu,
Ojcu, Synowi, także Duchowi Świętemu.

Antyf.: Wziąwszy ogień z ołtarza, tajemnie go zakryli, gdzie była studnia głęboka i sucha, a gdy słońce rozjaśniało, które było za obłokiem, zapalił się ogień wielki, tak że się wszyscy dziwili.
P. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię.
W. I chcę tylko, żeby się zapalił.
Módlmy się.
Boże, który przez ostrą pokutę i dziwne umartwienie świętego Ignacego, wyznawcę Twego, do głębokiego pojęcia tajemnic Twoich przysposobiłeś, spraw to, abyśmy za jego zasługami i przyczyną, pokutę za grzechy nasze czyniąc, Ciebie zawsze lepiej poznawali. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg na wieki wieków.
W. Amen.
P. Błogosławmy Panu...

SEKSTA
P. Boże, przybądź ku wspomożeniu memu...
Hymn
Chcąc Ignacy wraz z Bogiem nabywać nauki,
Chociaż mu przeszkadzały srogie krewnych fuki,
Szedł między dzieci do szkół we trzydziestym roku,
Gdzie pobożnych zbierając do swojego boku
Towarzyszów, z nich zakon Jezusów funduje
I obyczaje ludzkie z gruntu naprawuje.
Wszelkiego stanu ludzi od grzechów odwodzi,
Do częstych sakramentów namową przywodzi.
Czyni sam katechizmy, żarliwe kazania,
Cierpi więzienia, bicia i prześladowania.
Dla zysku grzesznych w zmarzłym jeziorze przebywa,
Z ujmą zdrowia i sławy czci Boskiej nabywa.
Za co niech będzie chwała Bogu wszechmocnemu,
Ojcu, Synowi, także Duchowi Świętemu.

Antyf.: Wód wiele nie mogło zgasić miłości, ani rzeki jej nie zatłumią. Słowo jego jako pochodnia gorzało.
P. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię.
W. I chcę tylko, żeby się zapalił.
Módlmy się.
Boże, który na pozyskanie dusz ludzkich świętemu Ignacemu, wyznawcy Twojemu, skuteczne poddałeś sposoby, a za ich wykonanie chciałeś, aby wiele cierpiał, spraw to, abyśmy za jego zasługami i przyczyną, wszelkie przypadające przy dobrych sprawach przykrości cierpliwie znosząc, nie ustawali w pobożnych uczynkach. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg na wieki wieków.
W. Amen.
P. Błogosławmy Panu...

NONA
P. Boże, przybądź ku wspomożeniu memu...
Hymn
Dla sierot i do wiary świeżo nawróconych,
Dla ochrony panienek, dla nędzą ściśnionych,
Dla młodzieży w naukach żywność opatruje,
Domy i seminaria szczęśliwie buduje,
Zakłada kolegia, wystawia kościoły,
Miewa przy swoich pracach na pomoc anioły.
Dla nauki pobożnej gdy szkoły otwiera,
Sam uczy i sam mistrzów pilności doziera.
Na heretyków, pogan także nawracanie
Śle uczniów, stąd urosło takie mądrych zdanie,
Że jak Bóg niegdyś innych przeciw niewierności,
Tak jego wzbudził przeciw heretyckiej złości.
Za co niech będzie chwała Bogu wszechmocnemu,
Ojcu, Synowi, także Duchowi Świętemu.

Antyf.: .Czyni anioły swoje duchami i sługi swoje ogniem pałającym i nie masz, kto by się skrył przed gorącem Jego.
P. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię.
W. I chcę tylko, żeby się zapalił.
Módlmy się.
Boże, który świętego Ignacego, wyznawcę Twego, powszechnym wszelkich stanów ojcem uczyniwszy, chciałeś go mieć wszystkim dla wszystkich, spraw to, abyśmy za jego zasługami i przyczyną, Ciebie w bliźnich bez różnicy kochając, wspólnego z nimi wesela w niebie dostąpili. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg na wieki wieków.
W. Amen.
P. Błogosławmy Panu...

NIESZPORY
P. Boże, przybądź ku wspomożeniu memu...
Hymn
Gdy tak we wszystkim szuka większej Boga chwały,
Dla żarliwości jego ten świat zda się mały.
Owoż też go Bóg wielki wynosi cudami,
Niebieskimi twarz jego zdobi promieniami.
Widziałeś nieraz dzieła te, Filipie święty,
Widziałeś je, Ksawery, a zdumieniem zdjęty
Zwałeś go „ojcem świętym" i, pisząc do niego,
Inaczej - tylko klęcząc - nie czyniłeś tego.
Na imię Ignacego srogie piekło drżało,
Z opętanych czartostwo natychmiast pierzchało.
Jednym słowem niewierne do Boga nawracał,
Koronką, chustką, cieniem choroby ukracał.
Za co niech będzie chwała Bogu wszechmocnemu,
Ojcu, Synowi, także Duchowi Świętemu.

Antyf.: Rozjaśniło się słońce na tarcze złote i świeciły się od nich góry.
P. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię.
W. I chcę tylko, żeby się zapalił.
Módlmy się.
Boże, który wielbiących Cię uwielbiasz i w czci świętych Twoich bywasz uczczony, spraw to, abyśmy, którzy chwalebne Ignacego, wyznawcy Twego, zasługi szanujemy, jego też skutecznej doznawali opieki. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg na wieki wieków.
W. Amen.
P. Błogosławmy Panu...

KOMPLETA
P.  Nawróć nas, Boże, zbawicielu nasz.
W.  A odwróć od nas gniew swój.
P.  Boże, przybądź ku wspomożeniu memu.
W.  Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
P.  Chwała Ojcu...
Hymn
Lecz to mała nagroda za twoje przysługi
Kościołowi czynione - trzeba, żeby drugi
Świat ci za nie zapłacił, pójdźże więc, Ignacy,
Przez drogą śmierć do Boga; weźmiesz twojej pracy
Odpłatę, kiedy staniesz między serafiny,
Chorągiew białą mając, poprowadzisz syny
Niezliczone do nieba. O wielki hetmanie!
Patrzyło oko panny serafickiej* na nie.
Zstępujcie z nieba, gwiazdy; trzeba, żeby ciało
Zmarłego patryjarchy powinną cześć miało.
Uciekajcie, choroby; sroga śmierci, stękaj,
Biretu Ignacego, czartostwo, się lękaj.
Bójcie się, zabobony, wody poświęconej,
Bój się, czarcie, w metalach twarzy wyrażonej.
Za co niech będzie chwała Bogu wszechmocnemu,
Ojcu, Synowi, także Duchowi Świętemu.

Antyf.: Oto wóz ognisty i konie ogniste rozdzieliły obu
i wstąpił z szumem do nieba.
P. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię.
W. I chcę tylko, żeby się zapalił.
Módlmy się.
Boże, który świętego Ignacego dla wysokiej świętych Twoich chwały wyniosłeś i uczyniłeś go wodzem, niezliczone dusze do nieba wprowadzającym, a piekłu straszliwym, spraw to przez jego zasługi i przyczynę, abyśmy szatańskie najazdy mężnie zwyciężali i wiekuistej w niebie korony szczęśliwie dostąpili. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg na wieki wieków. W. Amen.
P. Błogosławmy Panu...

POLECENIE GODZINEK
Czci znak, który ci daję, o mój ojcze święty, Niegodny marnotrawca, niech od cię przyjęty Mile będzie; uprosisz mi od wszelkiej złości Serce wolne; wyjednasz iskierkę miłości, Którąś gorzał ku Bogu. Większej Jego chwale Wszystkie sprawy przez ręce twe oddaję wcale.

Tekst opracowany na podstawie: Nabożeństwo do świętego Ojca Ignacego, założyciela zakonu Tow. Jezusowego, z łacińskiego na jezyk polski przez Kapłana tegoż Towarzystwa przełożone, Kraków 1886 (imprimatur wikariusza generalnego kurii biskupiej krakowskiej).

za: "Godzinki" wydawnictwo WAM 2006r.

 

 

 


Godzinki o świętym Stanisławie Kostce (18.IX)

Na Jutrznią.
Ojcze nasz itd. Zdrowaś Marya itd. Wierzę w Boga itd.
V. Panie otwórz usta moje:
R. A opowiadać będą chwałę Twoją.
V. Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj,
R. Panie ku ratunkowi memu pospiesz się.
V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu.
R. Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki
wieków. Hymn.
Stanisław w niewinności aniołom zrównany,
Prowadził żywot święty, cichy niezmazany.
Względem innych łagodny, i pełen miłości:
Niezasłużone mężnie ponosił przykrości:
Od własnego niegodnie brata udręczony
Milczał, choć często zbity i ciężko zelżony.
I w Panu swą nadzieję położywszy całą,
Cierpliwością się Bogu zasłużył wytrwałą.
Chwała Ci wielki Boże w Trójcy niezmierzony,
Bądź w Twych świętych po wszystkie wieki uwielbiony.

Antyfona.
Ja zaś chcę się w Panu moim cieszyć i radować się w Bogu Zbawicielu moim.
V. Nasza pomoc jest w imieniu Pana.
R. Który stworzył niebo i ziemię.
Módlmy się.
Boże. któryś pośród dzieł tylu mądrości Twojej, błogosławionego Stanisława doskonałą świątobliwością życia obdarzyć raczył, prosimy Cię pokornie, abyś nam za Jego przyczyną potrzebnych łask do zbawienia wiecznego użyczył przez Jezusa Chrystusa Pana naszego, który z Tobą i z Duchem Św. żyje i króluje na wieki wieków, Amen.
V. Panie wysłuchaj modlitwę naszą.
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
V. Błogosławmy Panu.
V . Bogu chwała.
A dusze wiernych zmarłych prze miłosierdzie Boże
niech odpoczywają w pokoju Amen.
 
Na Laudes.

V. Boże ku wspomożeniu itd. Panie ku ratunkowi itd
V. Chwała Ojcu itd.
R . Jak była na początku itd.
 
Hymn.
Dla pozyskania nieba w prawie Pańskim stały,
Zwycięzca własnych zmysłów, o zbawienie dbały,
Poznał cel darów, które odebrał obficie,
I oddał służbie Boga młodocianne życie.
Cały Bogiem zajęty z anioły przestawał;
Z niemi wspólnie cześć Panu pokorną oddawał.
A gdy noc ciemna innych w spoczynku uśpiła,
Jego dusza pobożna Jezusa chwaliła.
Chwała Ci wielki Boże w Trójcy niezmierzony,
Bądź w Twych świętych po wszystkie wieki uwielbiony.
 
Antyfona.
Szukałem wszędzie tego którego miłowała dusza moja.
V. Błogosławić będę Pana w każdym czasie.
R. Zawsze chwała jego w ustach moich.
Módlmy się.
Boże, któryś pośród dzieł tylu itd. jak wyżej.
 
Na Prymę.
V. Boże ku wspomożeniu itd.
R . Panie ku ratunkowi itd.
V Chwała Ojcu itd.
R . Jak była na początku itd.
 
Hymn.
Miłością gorejący ku Maryi Pannie.
Niósł jej pienie pobożne, chwalił nieustannie.
A życie jej bez plamy, poczęcie bez zmazy,
Wyższe sądził nad wszelkich uwielbień wyrazy.
Ona jest Matką moją zwykł mawiać z ufnością,
Ją kochać powinieniem synowską miłością.
W jej opiece przemożnej nadzieję położył
Przeto też Bóg w nim łaski cudowne pomnożył.
Chwała Ci wielki Boże w Trójcy niezmierzony,
Bądź w twych świętych po wszystkie wieki uwielbiony.
 
Antyfona.
Nie jestem matką pięknej miłości, bojaźni, poznania i świętej nadziei.
V. Błogosławionaś ty między niewiastami,
R. I błogosławion owoc twego żywota.
Módlmy s i ę.
Boże któryś pośród dzieł tylu itd. jak wyżej.
 
Na Tercyę.
V. Boże ku wspomożeniu itd.
R . Panie ku ratunkowi itd.
V. Chwała Ojcu itd.
R . Jak była na początku itd.
 
Hymn.
Bóg Stanisława kochał a dla doświadczenia,
Spuścił na niego ciężkiej choroby cierpienia.
I gdy leżał w boleściach niemocą złożony,
Duszę jego usidlić chciał duch potępiony.
Ale daremnie wszystkie groźby swe natężył,
Bo go znakiem zbawienia nasz święty zwyciężył
Mocny rycerz Chrystusa wśród duchownej bitwy,
Miał za broń siłę cnoty i ufność modlitwy.
Chwała Ci wielki Boże w Trójcy niezmierzony.
Bądź w Twych świętych po wszystkie wieki uwielbiony.
 
Antyfona.
Bądźcie Bogu poddanymi a sprzeciwiające się czartu, tedy od was odstąpi.
V. Sprawiedliwy kwitnąć będzie jak drzewo palmowe.
R. Rosnąć będzie jak cedr na Libanie.
Módlmy się.
Boże któryś pośród dzieł i t. d . jak wyżej.
 
Na Sextę.
V. Boże ku wspomożeniu itd.
R. Panie ku ratunkowi itd.
V. Chwała Ojcu itd.
R . Jak była na początku itd.
 
Hymn.
Gdy tryumf odniósł z czarta, bronią, świętej wiary,
Zesłał mu Bóg pociechę i niebieskie dary;
Barbara wśród aniołów zstępująca z nieba,
Niesie mu święty pokarm pod postacią chleba.
Rozrzewniony w miłości, nadziei i wierze;
Tajemnicę najświętszą z rąk anielskich bierze.
Z nieśmiałością pokory, z uczuciem wesela,
Przyjął do serca swego ciało Zbawiciela.
Chwała Ci wielki Boże w Trójcy niezmierzony,
Bądź w Twych świętych po wszystkie wieki uwielbiony.
 
Antyfona.
Wtedy opuścił go szatan i aniołowie pańscy przystąpili ku niemu i usługiwali mu.
V. Chleb z nieba dałeś mu Panie
R. Wszelką słodycz w sobie mający.
Módlmy się.
Boże, któryś pośród dzieł tylu itd. jak wyżej.
 
Na Nonę.
V. Boże ku wspomożeniu itd.
R. Panie ku ratunkowi itd.
V. Chwała Ojcu itd.
R. Jak była na początku itd.
 
Hymn.
Wzmocniony wiarą świętą i pełen ufności,
Gotów był na przeprawę z życia do wieczności.
Lecz Bóg inaczej o nim z woli swej stanowił,
Gdy cudownym sposobem chorego uzdrowił.
Wtenczas Marya sama do niego zstąpiła,
I dzieciątko Jezusa na ręku złożyła.
O któżby radość jego wyrazić był wstanie,
Kiedy mu Jezus święty dał pocałowanie.
Chwała Ci wielki Boże w Trójcy niezmierzony,
Bądź w Twych świętych po wszystkie wieki uwielbiony.
 
Antyfona.
Któżby mi to dał, abym Ciebie, brata mojego, który ssałeś piersi Matki mojej, mógł znaleść i ucałować.
V. Teraz puścisz sługę Twego Panie w pokoju.
R. Gdyż oczy moje oglądały zbawienie Twoje.
Módlmy się.
Boże, któryś pośród dzieł itd. jak wyżej.
 
Na Nieszpór.
V. Boże ku wspomożeniu itd.
R. Panie ku ratunkowi itd.
V. Chwała Ojcu itd.
R . Jak była na początku itd.
 
Hymn.
Wezwany głosem Boga do obrania stanu,
By w zakonie poświęcił życie swoje Panu;
Opuszcza świat z roskoszą, w pielgrzymiej odzierzy,
Do odległej krainy młody rycerz bierzy.
A lubo prześladowcy w tropy za nim biegli,
Jednak, że go Bóg broni, prędko się postrzegli.
Gdyż nawet rzeka bystra staje mu się drogą.
Aby po niej bezpiecznie przeszedł suchą nogą.
Chwała Ci wielki Boże w Trójcy niezmierzony,
Bądź w Twych świętych po wszystkie wieki uwielbiony.
 
Antyfona.
Mądrość prowadziła pewną drogą sprawiedliwego, gdy przed gniewem brata swego uchodził, ukazała mu królestwo Boskie i dała mu poznanie świętych.
V. Panie ty rozerwałeś więzy moje.
R. Chcę przeto złożyć Ci ofiary dziękczynienia i wzywać imienia Pańskiego.
Módlmy się.
Boże, któryś pośród dzieł tylu itd. jak wyżej.
 
Na Kompletę.
V. Zwróć oczy Twe ku nam Boże nasz Zbawicielu,
R. I odwróć gniew Twój od nas
V. Boże ku wspomożeniu itd.
R .Panie ku ratunkowi itd.
V. Chwała Ojcu itd.
R . Jak była na początku itd.
 
Hymn.
W Stolicy chrześcijaństwa, w odległej krainie
Przyjęty do zakonu cnoty swemi słynie.
0 któż odda radości uniesienie,
Gdy swoje święte ujrzał spełnione życzenie.
W doskonałości życia jest dla innych wzorem,
Postępując w zakonie za Jezusa torem.
I w nader krótkim czasie dla wiernyeh zaszczytu
Najwyższego świętości dostępuje szczytu.
Chwała Ci wielki Boże w Trójcy niezmierzony,
Bądź w Twych świętych po wszystkie wieki uwielbiony.
 
Antyfona.
Doświadczyłeś serce moje, wypróbowałeś mnie w ogniu i nie znalazłeś żadnej niesprawiedliwości we mnie.
V. Imię Pańskie niech będzie błogosławione,
R. Teraz i na wieki wieczne.
Módlmy się.
Boże, któryś pośród dzieł tylu itd. jak wyżej.
 
Ofiarowanie.
Nędzne modlitwy moje, święty Stanisławie
Na uwielbienie Twoje, racz przyjąć łaskawie,
I wyproś mi ku Bogu, miłość mocną żywą,
W moment śmierci Chleb życia i wieczność szczęśliwą.


za:Żywot świętego Stanisław Kostki wraz z nabożeństwem do tegóż patrona świętego (1863)Godzinki o Boskiej Opatrzności


Na Jutrznią.
Kłaniamy się najwyższego Boga Opatrzności, my lud i owce pastwiska Jego.
V. Panie otwórz wargi moje,
R. A usta moje będą wielbić chwałę Twoją.
V. Boże ku wspomożeniu memu pospiesz się.
R. Panie na ratunek mój pokwap się.
V. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi świętemu.
R. Jak była na początku, i teraz i zawsze i na wieki wieków, Amen.
Hymn.
Wieczny Rządco Niebieskiego | Koła, któryś jak z niczego, | Wszystko stworzył Twą możnością, | Tak też rządzisz Opatrznością!
Ciebie głodna rzesza sławi, | Gdy przy Tobie trzy dni bawi, | Pięciu chlebów używając, | Na cuda się zdumiewając.
Schodzi na chlebie, na strawie, | Opatrujesz Ty łaskawie, | Wierny pasterzu przez cuda, | Nakarmiwszy wiele luda.
Antyfona.
Nie trwóżcie się mówiąc: co będziemy jeść, albo co będziemy pić? albowiem Ojciec wasz niebieski wie czego potrzebujecie. Math. 6.
V. Złóż na Pana staranie Twoje, a on Cię wychowa. R. Niedopuści na wieki zachwiać się sprawiedliwemu. V. Panie wysłuchaj modlitwy moje. R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się:
Boże którego Opatrzność nie myli się w swoim rozrządzeniu, pokornie Cię prosimy, abyś wszystkie szkodliwe rzeczy od nas oddalił, a wszystkich nam pożytecznych pozwolił. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą. żyje i króluje na na wieki wieków, Amen.

Na Prymę.
Kłaniamy się najwyższego Boga (jako wyżej.) V. Boże ku wspomożeniu memu pospiesz się. R. Panie na ratunek mój pokwap się. V. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi świętemu. R. Jak była na początku i t. d.
Hymn.
Tyś jest Pasterzem łaknących ( Tyś i wodzem jest błądzących, | Lekarzem tym co chorują, | 1 gwiazdą, którzy żeglują.
Tyś nadzieją jest stroskanym, | Odkupieniem zaprzedanym, | Ty nas i w szczęściu ratujesz. | I w złym razie opatrujesz.
Z dary ku ubogim spieszysz, | Zbierasz przychodnie i cieszysz | Sieroty, wdowy ratujesz, | Wszystkiemy się opiekujesz.
Antyfona.
Pan strzeże przychodniów, a sierotę i wdowę wspomoże. Psalm 145.
V. Ten ubogi wołał a Pan go wysłuchał. R. I ze wszystkich ucisków wybawił. V. Panie wysłuchaj modlitwy moje, R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się: Boże, którego Opatrzność nie myli się (jak wyżej.)
Na Tercyą. Kłaniamy się najwyższego Boga (jak wyżej,)
V.Boże ku wspomożeniu memu pospiesz się. R. Panie na ratunek mój pokwap się. V. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi świgtemu. ,
R. Jak była na początku i t. d.
Hymn.
W puszczy Izmael pragnący, | Daniel między lwy żyjący, Młody Tobiasz w chodzeniu, Józef Ci służy w więzieni Lecz prędzej łaski doznają, Niż Twej pomocy wzywają, Wodę dajesz, lwy łagodzisz, I Dróg nauczasz, z pęt wy wodzisz. Ci, którzy Cię z serca proszą, Wszyscy posiłek odnoszą, |
Więźniem pragniesz być z więźniami. | I zawsze zostawać z nami.
Antyfona.
Wołać będzie do mnie, a ja go wysłucham, z nimjesten w ucisku, wyrwę i uwielbię go. Psalm 90. V. Blisko jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają. R. Wszystkim którzy Go wzywają w prawdzie. V. Panie wysłuchaj modlitwy moje, R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się: Boże którego Opatrzność nie myli się (jak wyżej.)
Na Sextę.
Kłaniamy się najwyższego Boga (jak wyżej.) V. Boże ku wspomożeniu memu pospiesz się,-R. Panie na ratunek mój pokwap się. V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świgtemu, R. Jak była na początku i t. d.
H y m n.
Opatrzna zawsze mądrości, | Niemniej mądra Opatrzności, Ty mądrze wszystko sporządzasz, | I wszystko dobrze rozrządasz.
Widzim obrotne gwiazd biegi, | Widzim pełne morza brzegi, | Dziwuję się świętej sprawie, | Rzeczy stworzonych postawie.
Cóż ta ziemia, co i zorze, ) Co i w pełnych brzegach
morze. | Co wszystkie rzeczy wołają? | Twą Opatrzność . wychwalają.
Antyfona.
Nie dawaj ustom twoim, abyś o grzech nie przyprawił ciało twoje; ani mów przed aniołem: nie masz Opatrzności. Eccl. 5.
V. Niebiosa opowiadają chwałę Bożą.
R. A dzieła Jego oznajmuje firmament.
V. Panie wysłuchaj modlitwy moje,
R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się: Boże, którego Opatrzność nie myli się (jak wyżej.)
Na Nonę.
Kłaniamy się najwyższego Boga (jak wyżej.) V. Boże ku wspomożeniu memu pospiesz się. R. Panie na ratunek mój pokwap się. V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu. R. Jak była na początku i t. d.
Hymn.
Wszystkie po ziemi zwierzęta, j Wszystkie w powietrzu ptaszęta, | I te co się w morzach kryją; j Przez Ciebie dla Ciebie żyją.
Temu ziarno swe posiałeś. | Temu pokarm w puszczy dałeś. W powietrzu, w wodach, czy w ziemi, Twa Opatrzność nad wszystkiemi.
Każdy znasz, każdy miłujesz, | Każdy twór Ty opatrujesz: [ Nad każdym Twa pamięć taka, j Jak Ojca dla jedynaka.
Antyfona.
Wejrzyjcie na ptaki powietrzne, iż nie sieją, ani zbierają do gumien: a Ojciec wasz niebieski żywi je. Math. 6. V. Oczy wszystkich nadzieję w Tobie mają Panie. R. A Ty dajesz pokarm im czasu potrzebnego. V. Panie wysłuchaj modlitwy moje, R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie,
Módlmy się: Boże którego Opatrzność nie myli się (jak wyżej.)
Na Nieszpór.
Kłaniamy się najwyższego Boga (jak wyżej.) V. Boże ku wspomożeniu memu pospiesz się, R. Panie na ratunek mój pokwap się. V. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi świętemu. R. Jak była na początku i t. d.
Hymn.
Nim się jutrzenka dobywa, | Już rosa ziemię przykrywa: Iżby z zasiewu Twojego, | Dać nam chleba powszedniego.
Słońce puszczasz przez niebiosy, By dojrzały nasze kłosy; | A w nocy Twe gwiazdy strzegą, | By nam nic nie zaszło złego.
Twa opatrzność wielki Boże, | Nie ustaje w żadnej porze, | Cześć Ci wieczny niepojęty, | Ojcze, Synu, Duchu święty!
Antyfona.
Chwalcie Pana, który daje bydłu żywność jego, i kruczętom wzywającym jego. Ps. 46. V. Otwierasz Ty Panie rękę Twoje, R. A napełniasz wszelkie zwierze błogosławieństwem. V. Panie wysłuchaj modlitwy moje, R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się: Boże, którego Opatrzność nie myli się (jak wyżej.)
Na Kompletę.
Kłaniamy się najwyższego Boga (jak wyżej.) V. Nawróć nas Boże Zbawicielu nasz. R. A odwróć gniew Twój od nas. V. Boże ku wspomożeniu memu pospiesz się. R. Panie na ratunek mój pokwap się. V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu, R. Jak była na początku i t. d. ¦
Hymn.
Myśmy zawdy godni kary, | Ty nam wszakże zsyłasz dary: | Bo większa niż nasze winy, j Twa dobroć w Trójcy jedyny.
Brońże nas od własnej woli,./Rządź nas w szczęściu i w niedoli; j A przez Syna wiedź nas swego, | Do króewstwa niebieskiego.
Chwała Ojcu, co nas stworzył, I co krew za nas położył, Chwała Duchowi świętemu, | Bogu w Trójcy przedwiecznemu.
Antyfona.
Wszystko staranie wasze zdajcie na Boga: bo On ma staranie o was. 1 Petri 5.
V. Racz nas Panie strzedz jako źrenice, oka, R. Pod cieniem skrzydeł Twoich racz zachować nas. V. Panie wysłuchaj modlitwy moje, R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się: Boże, którego Opatrzność nie myli się (jak wyżej)
Zalecanie Godzinek.
Życie księga, nie tych imię, Między święte w niebie przyjmie, Którzy opatrzność wsławiają | Twą, i jej się polecają.

Z modlitewnika: Droga do szczęścia prawdziwego. 1853r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za: http://spiewnik.katolicy.net/index.php?board=43.25

 

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

„To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas (...)”. BXVI

+ Benedykt XVI

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->

[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:

www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.