Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

Modlitwa o zachowanie prawdziwej wiary.

 

Modlitwa o zachowanie prawdziwej wiary.

Wszechmogący wieczny Boże! zmiłuj się nad nami i nad całym Twoim narodem w tych tak bardzo niebezpiecznych czasach, gdzie błędne nauki i niewiara tak szeroko się rozpościerają i grożą wszystko zburzyć i zniweczyć. Patrz o Panie, nawet Twoi wybrani nie są wolni od niebezpieczeństwa utracenia wiary i zepsucia — i tylko pod Twą szczególną opieką liczyć mogą na pewny ratunek. Ojcze miłosierdzia, błagamy Cię najpokorniej, zachowaj nas łaskawie przed zarazą błędnej nauki i niewiary i nie dopuść, abyśmy kiedykolwiek mieli utracić wiarę w Boskiego Twego Syna, Jezusa Chrystusa i w Kościół Jego święty katolicki i zachwiać się mieli choć najlżej w tej świętej wierze, lub dla niej zupełnie zobojętnieć. Światłem Twej łaski oświeceni poznajemy, że wiara jest początkiem i korzeniem wszelkiej sprawiedliwości, bez której niepodobna jest spodobać się Bogu (Żyd. 11, 6.); poznajemy, że wiara jest skarbom największym, jaki Twoja miłość tu na ziemi dać nam mogła. A więc pokładając ufność w Twym miłosierdziu gotowi jesteśmy ją wiernie i wytrwale zachować i podług przykładu Twoich świętych Męczenników, raczej wszystko ziemskie, życie nawet, niż ten klejnot drogi i nieoszacowany dar nieba, utracić. O dobry Boże! utrzymaj, zachowaj i wzmacniaj po wszystkie czasy nas w tych postanowieniach, i zaszczep je także w sercach tych, którzy namiętnościami lub uprzedzeniem zaślepieni, nie poznają wartości prawdziwej wiary.

Abyśmy jednakże stali się pewniej uczestnikami tych dobrodziejstw i nie ostygli w gorliwości naszej, prosimy Cię pokornie o Twą łaskę, abyśmy zawsze prowadzili życie nienaganne, które zgadza się zupełnie z przepisami wiary; gdyż podług nauki św. Apostoła (I. Tom. 1, 19) tylko złe sumienie sprawia utratę wiary, a na nas ściąga straszliwe kary, którymi Ty Sam, o Boże, grozisz każdemu, który gardzi Bożym słowem: »Przetoż powiadam wam, iż będzie odjęte od was Królestwo Boże, i będzie dane narodowi czyniącemu owoce jego.« (Mat. 21, 43.) Zachowaj nas, o miłosierny Ojcze przed tak wielkim nieszczęściem! Zabierz nam raczej wszystko inne, wszystko, co nam tu na ziemi miłe i drogie, tylko Królestwa Twej prawdy, prawdziwej wiary, źródło zbawienia wiecznego nam nie odbieraj, zostaw i nie odrzucaj nas od Twego Oblicza. Tych zaś, którzy utracili wiarę, ten drogocenny skarb, i tych, którzy jeszcze nie poznali światła prawdziwej wiary, racz, o Prawdo Przedwieczna oświecić, aby poznali swój błąd, żałowali za niego, a przyłączywszy się do Twego św. Kościoła sercem i usty, na łonie Jego wytrwali wiernie i statecznie do końca życia. Prosimy Cię, o Panie Jezu, przez Twą Krew Przenajświętszą, którąś Ty, Początku i Końcu naszej wiary, za nas i za wszystkich wylałeś, aby nas wyrwać z ciemności i zaprowadzić do cudownego światła, a przez to do zbawienia wiecznego doprowadzić. Amen.

za: Przewodnik duchowny (1896 r.)

 

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

„To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas (...)”. BXVI

+ Benedykt XVI

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->

[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:

www [ -> ]

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.