Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

Modlitwy do Najświętszego Oblicza

 

Modlitwy do Najświętszego Oblicza

 

 

  [Prośba św. Teresy o miłość Bożą do Najświętszego Oblicza.]  [Modlitwa do Najśw. Oblicza Ułożona przez św. Teresę od Dz. Jezus.]  [Modlitwy do Najświętszego Oblicza.

 [Info: wspomnienie Najświętszego Oblicza i wspomnienie św. Weroniki.]

 

Prośba św. Teresy o miłość Bożą do Najświętszego Oblicza.

O Jezu, który w Twych okrutnych cierpieniach „stałeś się pośmiewiskiem ludzi i mężem boleści“, (Izaj. 53, 3). czczę Twoje Boskie Oblicze, na którym jaśnieje piękność i słodycz Boskości, a które teraz stało się obliczem „trędowatego".
Jednak w tych zeszpeconych rysach poznaję nieskończoną miłość Twoją i pałam pożądaniem kochać Cię i przyczyniać się do tego, abyś przez wszystkich ludzi był kochany. Łzy, które z twych oczu tak przeobficie płynęły, wydają mi się jak drogocenne perły, które chciałabym zebrać, aby za ich niezmierzoną cenę wykupywać dusze biednych grzeszników.

Jezu, którego Oblicze jest przecudną pięknością, jaka zachwyca me serce, chętnie zrzekłabym się tu, na ziemi, słodyczy Twego wejrzenia i miłościwego pocałunku ust Twoich, ale o jedno Cię błagam: wyciśnij Boski Twój wizerunek w sercu mojem i zapal mię Twoją miłością, abym się prędko wyniszczyła i chwalebne Oblicze Twoje w niebie oglądać mogła. Amen.

(300 dni odp.: można i za dusze w czyścu Ofiarować. Pius X. 13. 2. 1900).
za: Jak kochać Jezusa! : książeczka do nabożeństwa w duchu św. Teresy od Dzieciątka Jezus (1926r.)

 

 

  Modlitwa do Najśw. Oblicza Ułożona przez św. Teresę od Dz. Jezus.

O Jezu, który w okrutnej męce Swojej Stałeś się wzgardą pospólstwa i mężem boleści”, uwielbiam Boskie Twoje Oblicze — niegdyś jaśniejące pięknością i słodyczą — które teraz stało się z powodu mnie jako twarz trądem okrytego". Ale pod tymi rysami zeszpeconymi poznaję nieskończoną miłość Twoją i pałam żądzą, kochania Cię i sprawienia tego, aby Cię wszyscy ludzie kochali! Łzy tak obficie z Twych oczu płynące, zdają się być drogocennymi perłami, które z miłością zbieram, aby ich ceną nieskończoną wykupić dusze biednych grzeszników.

O Jezu, którego czcigodne Oblicze porywa me serce, błagam Cię, wyryj w mej duszy Boskie Twe podobieństwo, aby mogła dostać się do oglądania Twego chwalebnego Oblicza w niebie. Amen.

(500 dni odp. S. P. 1931).
za: "Módlmy się! : książka do nabożeństwa" (I939r.)

Modlitwy do Najświętszego Oblicza

O Jezu! Zbawicielu mój, na widok Twojego najświętszego boleścią zeszpeconego Oblicza, na widok Twego miłością przepełnionego Serca, wołam ze św. Augustynem: ,,O Jezu, wyciśnij na mym sercu Twe najświętsze rany, abym w nich nie tylko Twą boleść ale i Twą miłość poznał: Twa boleść, aby dla Ciebie wszelką znieść boleść, Twą miłość, by dla Ciebie wszelką inną pogardzić miłością." Amen.

Niech będzie na wieki chwalone,wysławiane, kochane, uwielbiane i czczone: przebłogosławione, najświętsze, czci najgodniejsze a najbardziej zapoznane niewysłowione Imię Boga, w niebie, na ziemi i pod ziemią, od wszystkich stworzeń, które z rąk Stwórcy wyszły i od najświętszego Serca Jezusowego w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza. Amen.

Wszechmogący Boże, Ojcze Przedwieczny, wejrzyj na Oblicze Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. My Ci je ofiarujemy z pełną ufnością, że przezeń wybłagamy przebaczenia naszych grzechów. Wejrzyj, o Boże, na tego miłosiernego Pośrednika naszego; oto On otwiera swe usta na naszą obronę, usłysz Jego wołanie; wejrzyj na łzy Jego, o mój Boże, a dla nieskończonych zasług Jego, wysłuchaj Jego błaganie za nas biednych i nędznych grzeszników. Amen.

O Jezu! upadając na twarz przed Twym uwielbienia godnym Obliczem, błagamy Cię, użycz nam wszystkich łask potrzebnych, a osobliwie prosimy Cię, racz nam dać takie usposobienie serca, byśmy Ci nigdy nic z tego nie odmawiali, do czego Ty nas nieustannie wzywasz przez Twe wewnętrzne natchnienia. Amen.

O najłaskawszy Jezu! Tyś powiedział: Proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a będzie wam otworzono; daj nam, prosimy Cię Panie, taką wiarę, która wszystko otrzymuje, albo też ty sani racz dopełnić, czego nam w wierze nie dostaje; przez Twoją nieskończoną miłość użycz nam nie tylko łask potrzebnych, ale i wszystkich tych, których od Twej nieskończonej dobroci spodziewać się możemy, byśmy Cię wiecznie uwielbiać mogli. Amen.

O Jezu! Tyś niegdyś konając na drzewie Krzyża za zbawienie świata, skłonił litośnie Twe najczcigodniejsze Oblicze; o skłoń i dziś z tą samą litością ku nam biednym grzesznikom Twoje Oblicze; niech ono i na nas spocznie litościwie, a przyjmij nas w pokoju. O najświętsze Serce Jezusa zmiłuj się nad nami! Amen.

Bądź nam miłościw, o Boże nasz! a nie odrzucaj modłów naszych, gdy Twego świętego Imienia wzywamy i z ufną miłością ku Twemu świętemu Obliczu się zwracamy. Amen.

za: Prawdziwy wizerunek Przenajświętszego Oblicza Pana Naszego Jezusa Chrystusa w bazylice św. Piotra w Rzymie na Watykanie ze czcią przechowywany. (1883r.)

 

 

 

 

Info:

4 Lutego Kościół wspomina świętą Weronikę.  "Tylko Weronika święta , miłością i żalem wzięta , do Jezusa przystąpiła , chustą Mu twarz ocierała".  Weronika, towarzysząc Jezusowi niosącemu krzyż na Górę Kalwarię, wytarła Mu chustą twarz. Jak przekazuje tradycja, otrzymała w zamian odbity na płótnie obraz Jego oblicza. Z tego powodu jest patronką m.in. fotografów. Postać ta ani razu nie jest wspominana w Ewangeliach. Pojawia się dopiero w pismach apokryficznych ok. IV wieku. Jej imię pochodzi prawdopodobnie od grecko-rzymskiego określenia vera eikon ("prawdziwy wizerunek"). Jej istnienie było utrwalone w pamięci chrześcijan przez licznych twórców. W wiekach średnich, kiedy w Jerozolimie powstawało nabożeństwo Drogi Krzyżowej, w jednej ze stacji upamiętniono otarcie twarzy Jezusa. Legendy głoszą, że chusta św. Weroniki miała być przechowywana przez papieży w Rzymie. Jednak istnieją podania twierdzące, że wizerunek został ukradziony. Temat "rysunków nie ludzką ręką uczynionych" rozpala ludzką wyobraźnię od stuleci. I dziś nie brakuje wiernych, którzy chcieliby wiedzieć, jak wyglądał Chrystus, kiedy chodził po ziemi. Całun Turyński, Mandylion z Edessy, Święte Oblicze z Manopello czy Całun z Oviedo - to wciąż jedne z najbardziej tajemniczych relikwii.

Również w piątek przed Popielcem wspominamy Najświętsze Oblicze.

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

„To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas (...)”. BXVI

+ Benedykt XVI

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->

[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:

www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.