Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

Modlitwa poświęcenia się Panu Jezusowi.

 

   Modlitwa poświęcenia się Panu Jezusowi.

Panie Jezu najmiłosierniejszy, który dniem i nocą pomiędzy nami zostając, przywołujesz nas i oczekujesz na tych, co Ci przychodzą cześć oddać, uwielbiam Cię i wyznają przed Tobą moją nędzę i nicość. Dziękuję Ci za wszystkie łaski, jakich mi udzielić raczyłeś, a nade wszystko za łaskę odkupienia mnie z niewoli grzechowej i przywrócenie mi tytułu dziecka Bożego. Dziękuję Ci za danie mi Matki Twojej najświętszej na Opiekunkę i Orędowniczkę moją i za natchnienie, które mnie przywiodło do domu Twojego przed Oblicze Twoje, abym Cię mógł przebłagać i zadosyć uczynić za zniewagi wyrządzone Ci przeze mnie obojętnością i oziębłością w Twej służbie. O uwielbione Serce Jezusa mojego, serce moje niegodne jest Ciebie, bo słabe i niestałe po wiele razy buntowało się przeciwko Tobie, ale ono czuje niewdzięczność swoją, żałuje za winy popełnione i skruchą przejęte przyrzeka Ci wierność na zawsze. Racz je więc objąć w posiadanie Twoje, rządź nim samowładnie, wyrwij z niego wszystko, co Ci się w nim nie podoba; poskrom jego skłonności, oczyść jego chęci, wyryj na nim święte swoje prawo i naucz zachowywać je stale. Serce wszystko mogące i najmiłosierniejsze, pobłogosław postanowienie moje i spraw, aby łagodność, cierpliwość, pokora, pogarda rzeczy doczesnych i wszystkie cnoty, które cechowały Ciebie, były ozdobą serca mojego. Bądź Przewodnikiem moim po trudnej drodze życia doczesnego; pocieszycielem w moich smutkach; moim schronieniem w niebezpieczeństwach; moją obroną przeciwko przemocy złego. Przeniknij serce moje ogniem miłości Twojej; niech Ciebie nad wszystko w święcie miłuję, niech Ci będę wiernym do końca życia mojego, niech mnie nic od miłości Twojej nie oderwie. O Boskie Serce Zbawiciela mojego, błagam Cię o to przez Krew przenajświętszą wytoczoną z Ciebie dla zbawienia mojego i z ufnością oddaję się Tobie; przyjmij mnie w opiekę Twoją i racz doprowadzić do żywota wiecznego, gdziebym Cię mógł chwalić i wielbić na wieki. Amen.

za: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus (1937r.)

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

„To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas (...)”. BXVI

+ Benedykt XVI

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->

[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:

www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.