Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Modlitwy po Komunii Śwętej

 

 

 

 

  Modlitwa po przyjęciu Komunii świętej (1849r.)

Spełnione najgorętsze chęci i pragnienia moje! Pan przyjął we mnie mieszkanie, Bóg zstąpił z przybytków niebieskich, i widomie wstąpił w duszę i serce moje. — Oddałeś mi się o Panie! i ja się tobie oddaję, bo kocham Cię całą siłą serca mego, i pragnę strzec tego świętego związku, który ze mną zawrzeć raczyłeś. Ale czymże jest miłość ludzka? wzmocnij ją Panie, abym mogła rzucić się w ręce Twoje i pozostać w nich, dopóki życie moje nie zgaśnie w jasności oblicza Twego! O Boże mój! kiedyż będę zupełnie złączoną z Tobą? w Tobie zatopioną, a zupełnie niepomną na samą siebie? Ty we mnie, a ja w Tobie! w takim zjednoczeniu pozwól mi Panie trwać na zawsze! Lecz czymże odwdzięczę Panu łaskę tak wielką, miłość tak znakomitą? Tym chyba, że mu serce moje całkowicie oddam i spoję z nim na wieki. Wtedy rozweseli się serce moje, a On mi rzecze: Jeśli chcesz być ze mną, ja chcę także być z tobą. A ja odpowiem: racz Panie pozostać ze mną na zawsze!

Przyjmij Panie Boże mój! westchnienie moje, uwielbienia i błogosławieństwa, które w miarę niewymownej dobroci i wielkości Twojej tak sprawiedliwie Ci należą. — Składam je Tobie, i składać pragnę w każdym dniu i chwili i do oddawania Ci dziękczynień i chwały wszystkich duchów niebieskich i wszystkich wiernych Twoich wzywam prośby i modły moimi. Niech Cię chwalą wszystkie narody, pokolenia i języki, niech sławią święte Imię Twoje z najgorętszą czcią i nabożeństwem.

Ojcze przedwieczny! połączywszy się sercem, ciałem i duszą z człowieczeństwem i bóstwem Syna Twojego, uwielbiam Cię z głębokim uszanowaniem, jako źródło słowa wcielonego i świętego ducha, i jako Stwórcę świata całego. Składam Ci tysiączne dzięki, żeś Syna swego wydał na śmierć za mnie, i żeś mi Go dał na posiłek mój duszy. — Oddaję więc i poświęcam Tobie wszystko czym jestem i co posiadam w sobie, pragnąc strawić całe życie moje na chwaleniu, błogosławieniu i dziękowaniu Tobie.

Zbawco świata! Słowo odwieczne! czczę i uwielbiam Ciebie, jako widomy obraz Ojca, jako zwierciadło wszystkich doskonałości Jego. Dziękuję Ci sercem przejętym najszczerszą wdzięcznością, żeś raczył dla miłości mojej przyjąć ciało ludzkie, i żeś mi to ciało dał na pożycie ku wzmocnieniu i posileniu duszy mojej.

Duchu Święty! Boże dobroci i miłosierdzia, węźle święty! łączący ściśle Ojca Przedwiecznego z jedynym Synem Jego, sprawco wszelkich świętych i czystych związków, dziękuję Ci ze wszystkich sił duszy mojej,żeś w Świętym Sakramencie Ołtarza zjednoczył mię z Jezusem Chrystusem, Panem, Mistrzem i Zbawicielem moim.

za: Nowa książka do nabożeństwa dla Polek (1849r.)

 

 

 

 

  Modlitwa po Komunii Św. (1848r.)

Piekieł bramy się zatrzasły!
Niebo otworem mi stoi!
Ognie wiecznie już zagasły!
Czart się zbliżyć do mnie boi.

Bo Pan wielki, Stwórca nieba,
Dał mój duszy pożyć ciało;
Pod postacią wina chleba,
Bóstwo we mnie zajaśniało.

Twój posiłek błogi, święty,
Zalśnił życia mego zorze;
Wielki Boże! niepojęty!
Któż mą radość pojąć może?

Twym pokarmem zasycony,
Spraw bym ciągle był przy Tobie;
Rajem przyszłym zachęcony,
Wśród pokoju, spoczął w grobie.

za: "Czyste westchnienia do Boga" (1848r.)

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 81 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8558835
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.