Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

Modlitwy do Świętej Rodziny z Nazaretu

 

Modlitwy do Świętej Rodziny z Nazaretu

 

 

 

*** Święta Rodzina ***

[Modlitwa do Najświętszej Rodziny o błogosławieństwo w życiu i pracy.] [Akt poświęcenia się rodziny chrześcijańskiej Najświętszej Rodzinie.(1901r)] [Gorąca modlitwa o przyjęcie do grona Przenajświętszej Rodziny. (1886r.)]

 

 

 

  Modlitwa do Najświętszej Rodziny o błogosławieństwo w życiu i pracy.

Rodzino Najświętsza! Jezu! Maryo! Józefie święty, którzy żyjąc tu na ziemi, zostawiliście nam przykład życia bogomyślnego i pracowitego. Wy nauczyliście nas spełniania obowiązków stanu i powołania naszego według woli Bożej. Nędzny ja i grzeszny, ubogi i potrzebujący żebrak, — korząc się u stóp Waszych, Jezu, Maryo, Józefie św., błagam o łaskę naśladowania Was w bogomyślności i pracowitości. Uproście mi zmiłowanie do modlitwy i pracy na chwalę Bożą i zbawienie mej duszy. Wyjednajcie mi u Pana Boga błogosławieństwo w pracy, aby ten pot, znużenie i osłabienie, policzone mi były, jako pokuta za grzechy moje. Wszechwładną przyczyną swoją wzmacniajcie słabe siły moje, abym Waszą pomocą wsparty, mógł w najczystszej intencyi, jak najdłużej, na chwałę Bożą i dobro bliźnich pracować, a potem z Wami w niebie po wszystkie wieki Królować. Amen.

za: Głos wygnańca : książka do nabożeństwa (1916r.)

 

 

 

  Akt poświęcenia się rodziny chrześcijańskiej Najświętszej Rodzinie.(1901r)

O Jezu, Zbawicielu nasz najmilszy! który z nieba zesłany dla oświecenia świata nauką i przykładem, większa część doczesnego żywota Twego chciałeś przepędzić w ubogim domku Nazaretańskim, pokorny i poddany Maryi i Józefowi, uświęcając tę Rodzinę, która miała być wzorem dla wszystkich rodzin chrześcijańskich : racz przyjąć łaskawie tę rodzinę naszą, która teraz Tobie się oddaje i poświęca. Broń jej i strzeż,' i utwierdzaj w niej świętą bojaźń Twoją, pokój i zgodę chrześcijańskiej miłości, aby stała się podobną do Boskiego wzoru Twojej Rodziny i wszyscy do niej należący, nikogo nie wyjąwszy, wieczną szczęśliwość osiągnąć mogli. O Maryo, najukochańsza Matko Jezusa Chrystusa i nasza Matko! Twoją miłościwą przyczyną uczyń miłym P. Jezusowi to nasze pokorne poświęcenie się i wyjednaj nam Jego łaski i błogosławieństwa. — O Józefie, najświętszy opiekunie Jezusa i Maryi wspieraj nas Twymi prośbami we wszystkich duszy i ciała potrzebach, abyśmy mogli z Maryą i z Tobą wiecznie wychwalać Jezusa Chrystusa. Amen.

za: Jezus, Marya, Józef : książka do nabożeństwa (1901r)

 

 

 

  Gorąca modlitwa o przyjęcie do grona Przenajświętszej Rodziny. (1886r.)

Bądź mi pozdrowione, o najmilsze Dziecię Jezus, Nauczycielu i Zbawco świata! i Ty Niepokalana Dziewico i Boga Rodzicielko, Maryo, jako i Ty przeczysty Oblubieńcze i wierny Opiekunie, Józefie! pozdrawiam Was z całego serca. Ufając w Waszą niewysłowioną dobroć, oraz pragnienie szczęścia naszego, uciekam się o pomoc do Was, chociaż nie jestem jej godnym (ą).
Wobec całego Dworu Niebieskiego wyznaję Ciebie, o miłe Dzieciątko Jezus Bogiem mym i Zbawicielem, Ciebie o Maryo! obieram za łaskawą Orędowniczkę, a Ciebie, św. Józefie, za osobliwszego patrona we wszystkich niebezpieczeństwach ciała i duszy, a osobliwie w godzinę śmierci. O Wy! trzy gwiazdy jaśniejące na niebie! pragnę i postanawiani sobie dziś i po wszystkie dni żywota żyć wedle Waszego przykładu i naśladować Was wiernie w każdej chwili życia mego. Pragnę również, gdzie tylko będę mógł (ogła), nakłaniać drugich do oddawania Wam czci należnej i naśladowania Was by jak najwięcej ludzi mogło korzystać z dobrodziejstw opieki Waszej.

O Wy trzy najświętsze Osoby: Jezusie, Maryo i Józefie, proszę Was na miłość, jaką tu na ziemi pałaliście ku sobie, przyjmijcie mię do grona szczęśliwych Waszych wychowanków (nic.) Zważajcie na me kroki, ażebym nie obraził (a) nogi o kamienie grzechu; wspierajcie mię. ażebym we wszystkich myślach, słowach i uczynkach zawsze stosował (a) się do przykładu Waszego, bym pod opieką Waszą żył (a) i umierał (a), i kiedyś wraz z Wami cieszył (a) się Bogiem po wszystkie wieki. Amen.

za: Jezus, Marya, Józef. Książka do nabożeństwa osobliwie ku czci Najświętszej Rodziny. (1886r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

„To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas (...)”. BXVI

+ Benedykt XVI

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->

[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:

www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.