Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

Godzinki o Przemienieniu Pańskim /6 VIII/ (1865 r)

 

 Święto Przemienienia Pańskiego

 

 

 

 

  Godzinki o Przemienieniu Pańskim /6 VIII/ (1865 r)

Witaj, Panie przemieniony

 

Na Jutrznię

V. Panie, otwórz wargi moje.
R. A usta moje będą opowiadać chwałę Twoją.
V. Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj.
R. Panie, ku ratunkowi memu pospiesz się.
V. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi św. itd.

 

HYMN

1. Witaj, Panie przemieniony,
W ciele ludzkiem Bóg zjawiony,
Któryś na Taborskiej górze,
Był rozjaśniał w jasne zorze.

2. Cudowne Twe wszystkie sprawy,
Jezu nasz Panie łaskawy,
Lecz Twe dziwne przemienienie,
Jest nad ludzkie zrozumienie.

3. Tyś będąc Bogiem przed wiekiem,
Stałeś się dla nas człowiekiem,
Za Twojej Matki przyczyną,
Przemieniłeś wodę w wino.

V. Uwielbiony ukazał się przed obliczem Pańskim.
R. Dla tego cię ozdobą przyozdobił Pan.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy itd.

Módlmy się
Najłaskawszy Zbawicielu nasz, Chryste Jezu, Panie! Prosimy Cię pokornie przez cudowne Przemienienie Twoje, zmiłuj się nad nami, przemień gniew Twój i karanie w łaskę, miłosierdzie i błogosławieństwo Twoje, przemień wszystkie smutki, utrapienia, choroby, głód, mór, ognie, wojny i wszystko złe w dobre zamień, a racz nam dać wiek spokojny. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków, Amen.

V. Panie, wysłuchaj itd.
V. Błogosławmy itd.

 

Na Laudes

V. Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj itd.

HYMN

1. Witaj, słońcem jaśniejący,
W szaty jak śnieg bielejący,
Wziąwszy z nieba te jasności,
A z tej ziemi niewinności.

2. W Tabor przed swymi uczniami,
Chwałę Bóstwa z jasnościami,
Pokazałeś przemieniem,
I Proroków objawieniem.

3. Chcąc zawsze zostawać z nami,
Kiedyś wieczerzał z uczniami,
Ciałem, Krwią swą ich karmiłeś,
W co chleb, wino przemieniłeś.

Wiersz i modlitwa jako na jutrzni.

 

Na Tercyą

V. Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj itd.

HYMN

1. Witaj, Ojcze ukochany,
We wszem dobrze spodobany,
Z którego głos byśmy Ciebie,
Tu słuchali, chcąc być w niebie.

2. Pamiątkę tę codzień wznawiasz,
Gdy się na ołtarzu stawiasz,
Mieniąc chleb, wino w swe ciało,
By się nam pokarmem stało.

3. Z synów ludzkich najśliczniejszy
Stałeś się w najboleśniejszej
Męce dla nas zeszpecony,
Zeplwany, zbity, skrwawiony.

Wiersz i modlitwa jako na jutrzni.

 

Na Sextę

V. Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj itd.

HYMN

1. Witaj, Panie, co z Proroki,
Głosisz Twych mąk złe wyroki,
Gdy z Mojżeszem, Eliaszem,
Masz rozmowy tym swym czasem.

2. Wiecznie będąc nieśmiertelnym,
Stałeś się dla nas śmiertelnym,
Kiedyś wszelkiej chwały godzien,
Umarł na krzyżu jak zbrodzień.

3. Przez zmartwychwstanie chwalebne,
Żałoby ciała pogrzebne,
Przemieniłeś w wesołości,
Ranyś ozdobił w jasności.

Wiersz i modlitwa jako na jutrzni.

 

Na Nonę

V. Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj itd.

HYMN

1. Witaj, Mistrzu apostołów,
Których Tyś wziął z ryb obłowów,
lud Twój zasmucony,
Przemień smutki, utrapienia
W radosne nam pocieszenia.

3. Racz się zmiłować nad nami,
Nędznymi Twymi sługami,
Ratuj nas, pociesz strapionych,
Zewsząd biedą uciśnionych.

Wiersz i modlitwa jako na jutrzni.

 

Na Nieszpór

V. Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj itd.

HYMN

1. Witaj, Panie, coć uczniowie,
Na twarz padli trwożąc w głowie,
Tyś dotknąwszy, rzekł by wstali,
A nic złego się nie bali.

2. Przemień gniew Twój i karanie,
W Twe nad nami zlitowanie,
Daj zbawienia bezpieczeństwo,
Daj wszelkie błogosławieństwo.

3. Przemień choroby, boleści,
Niech się w łasce Twojej mieści,
Kto się do Ciebie udaje,
Niech miłosierdzia doznaje.

Wiersz i modlitwa jako na jutrzni.

 

Na Kompletę

V. Boże, ku wspomożeniu memu wejrzyj itd.

HYMN

1. Witaj, Panie zstępujący,
Z góry Tabor, a mówiący,
Niech widzenie skryte stanie,
Aż Syn Boży zmarwtychwstanie.

2. Przemień i nieprzyjacioły,
Byśmy się kochali w społy,
Odmień nienawiść zazdrości
W szczerość zgodliwej miłości.

3. Oddal głód, mór, ognie, wojny,
A racz nam dać wiek spokojny,
I wszystko złe w dobre zamień,
Po śmierci daj niebo, Amen.

Wiersz i modlitwa jako na jutrzni.

 

Ofiarowanie

Z pokłonem Jezu proszę,
Przyjmij te godziny
Dla czci Twego Przemienienia,
A odpuść nam winy,
Oddajemy się Tobie za życia naszego,
A racz nas doprowadzić do królestwa Twego.

V. Ten jest mój Syn ukochany, w którym mi się upodobało.
R. Tegoż wy słuchajcie.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy itd.

Módlmy się
Boże, któryś tajemnice wiary przy chwalebnem Przemienieniu jednorodzonego Syna Twego świadectwem ojców św. potwierdził, i doskonałe przysposobienie nas za synów jasnym głosem spuszczonym z nieba przedziwnie wyraził, racz to sprawić miłościwie, abyśmy dziedzicami z Królem chwały zostali w niebie, Amen.

 

Tekst: Kancyonał i książka modlitewna, (1865 r.)
Melodia: Cudowne Twe wszystkie sprawy

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

„To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas (...)”. BXVI

+ Benedykt XVI

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->

[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:

www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.