Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Modlitwy do Matki Boskiej Częstochowskiej

 

Modlitwy do Matki Boskiej Częstochowskiej

 

 

 

 

Modlitwa przed cudownym obrazem Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

Najjaśniejsza świata całego Monarchini! Królowo Nieba! najcudowniejsza w dziełach swoich Pani! najśliczniejsza Jasnej Góry Częstochowskiej dziedziczko i ozdobo! któraś dotąd żadnemu do Ciebie się uciekającemu i z zupełną ufnością Twojej dobroci szukającemu, pomocy Twojej nie odmówiła. Oto i ja się do Ciebie zwracam i Twojej najlepszej opiece polecam. Postaw mnie przy swoim boku o Matko nieprzebranego miłosierdzia! Zakryj mnie płaszczem łaskawości Twojej, aby mi nieprzyjaciel żaden na duszy ani na ciele nie szkodził. Znają wszechwładną moc Twoją umarli, których za dozwoleniem najsłodszego Syna Twego Jezusa Chrystusa na tym świętem i cudownym miejscu do pierwszego zdrowia wskrzesiłaś. Całują ręce Twoje, o święta Panno, nieszczęściami, chorobami, kalectwem zmizerowani i zmartwieni ludzie, których tak często z ostatnich toni dźwigałaś; błogosławią miłościwą dobroć Twoją grzesznicy, którym już dawno za złości swoje wieczne potępienie ponosić trzeba było. Tyś ich słodką dobrocią Twoją szczęśliwie z Bogiem pojednała. Cieszą się narody wszystkie, że kto tylko do Ciebie westchnie, twarzy swojej od niego nie odwracasz, ale każdego z pożądaną pociechą i zadowoleniem z domu swego odsyłasz. O słodka Matko Boża, najsprawiedliwsza królowo i najmiłosierniejsza dusz grzesznych patronko, we wszystkich smutkach, trwogach i niebezpieczeństwach gwałtownych jedyna nadziejo moja, najśliczniejsza Maryo! wspomagaj mnie, kiedy wojnę czart, grzech i ciało przeciwko mnie podnosić będą, aby dusza moja, krwią najsłodszego Jezusa odkupiona, na wieczne zatracenie nie dostała się. Postaw mnie w opatrzności Twojej, na którą się ja najbezpieczniej po Bogu spuszczam, ufając mocno że nie zginę, jeżeli mnie Ty z łaskawych rąk Twoich nie wypuścisz, do których, kiedy się teraz z zupełną nadzieją i z synowskim nabożeństwem garnę, bądź mi miłościwa o Maryo. Amen.

za: "Głos serca do Boga : książka do nabożeństwa dla wiernych Kościoła świętego rzymsko-katolickiego." (1899r.)

 

 

 

Ukłon pobożny i polecanie się w macierzyńską opiekę najcudowniejszej w obrazie Częstochowskim Maryi Pannie.

Najjaśniejsza świata całego Monarchini, najcudowniejsza w dziełach swoich Pani, najśliczniejsza jaśnej góry Częstochowskiej dziedziczko i ozdobo, któraś dotąd żadnemu do ciebie z pokorą się uciekającemu i zupełną ufnością twojej dobroci szukającemu, łask swoich nie odmówiła; otóż ja się Tobie chętnie przedstawiam i twojej doświadczonej opiece pilno polecam. Postaw mnie przy boku twym, o Matko nieprzebranego miłosierdzia; zakryj mnie panieńskim płaszczem łaskawości Twej, aby mnie nieprzyjaciel żaden ani znaleźć ani dosiądź nie mógł. Znają wielowładną moc twoje umarli, którycheś za dozwoleniem najłaskawszego Syna Twego, Jezusa Chrystusa, tak wielu na tym świętym miejscu do żywota wskrzesiła. Całują ręce twoje, o święta Panno, nieszczęściami, chorobami kalectwem zmizerniali i zmartwieni ludzie, któremiś ich często z ostatniej toni dźwigała; błogosławią miłościwą dobroć twoje, grzesznicy, którym już dawno za złości swoje wieczne potępienie ponosić potrzeba było; a tyś ich słodką obroną twoją szczęśliwie z Bogiem pojednała. Cieszą się narody wszystkie, że kto tylko do ciebie westchnie, twarzy swej od niego nie odwracasz, ale każdego z pożądaną pociechą i ukontentowaniem do domu swego odsyłasz. Ranił Cię w tym obrazie św. na Bełskim zamku Tatarzyn; przeniosłaś się do nas. Porąbał potem jadowity heretyk Husyta; ale oddalić się od nas i wywieść nie dopuściłaś przez co samo pokazujesz, że nas serdecznie jako matka kochasz, kochajże i duszę moje najlepsza opiekunko moja; sprostuj wszystkie ścieżki moje i ciesz mnie we wszystkich przygodach doczesnych a nie dopuszczaj mi błądzić, póki nie trafię do portu szczęśliwości wiecznej. Piastuj mnie w opiece swej, na którą ja się najbezpieczniej po Bogu moim opuszczam. Wierzę zapewne, że zginać nie mogę, jeżeli mnie ty z łaskawych rąk nie wypuścisz, do których się teraz zupełną nadzieją i z synowskim zaufaniem garnę. Bądź mi miłościwą, o Maryo! Amen.

za: Wybór osobliwych nabożeństw na duchowną pociechę i pożytek ludzi pobożnych (1863r.)


 

 

  Modlitwa do Matki Boskiej Częstochowskiej

Znaną jest wielowładna moc Twoja o Matko Boska Częstochowska. Całują ręce Twoje, o Najświętsza Panno, nieszczęściami, chorobami, kalectwem dotknięci ludzie, których tak często z ostatnich toni wydźwignęłaś.
Błogosławią miłościwą dobroć Twoją grzesznicy, którym już dawno za złości swoje, wieczne potępienie ponosić trzeba było, a Tyś ich słodką dobrocią Swoją, z Bogiem na wieki pojednała.
Cieszą się narody wszystkiej ziemi, że kto tylko skruszony za swe grzechy, westchnie do Ciebie, najserdeczniejszej Matki, twarzy Swojej od niego nie odwrócisz, ale każdego z pożądaną pociechą i uweseleniem do domu swego odsyłasz.
Ranił Cię w tym obrazie świętym Tatarzyn, przeniosłaś się wiec do nas. Porąbał potem jadowity Husyta, nie dopuściłaś aby Cię zabrano z Ojczyzny naszej, a przez to samo pragnęłaś okazać, jak wielce kochasz Naród Polski.
Otóż, o Matko Boska Częstochowska, ja jestem jeden acz najnędzniejszy z tych milionów, których kochasz, proszę Cię weź mnie za dziecko swoje i bądź mi Matką i Opiekunką przez cały czas pielgrzymowania mego na ziemi, a kiedyś wprowadź mnie do przybytków Królestwa niebieskiego, gdzie przy sercu Twym macierzyńskim, wraz z Tobą oglądać będę Boga mego. po wszystkie wieki wieków. Amen.

za: Nabożeństwo do Matki Boskiej Częstochowskiej Królowej Polski (1941r.)

 

 

 

 

  Modlitwa do Jasnogórskiej Królowej (1889r.)

Niebu i ziemi królująca Najśw. Panno Maryo! a na Jasnej Górze Częstochowskiej ukoronowana Królowo polskiej Korony najłaskawsza, któraś dotąd żadnego, pod Twoją obronę z pokorą i ufnością się uciekającego bez pociechy nie zostawiła: Do Ciebie my wygnańcy synowie Ewy się uciekamy w naszej niedoli. — Wyznajemy Najświętsza Panno, że słusznie cierpimy — zgrzeszyliśmy z ojcami naszemi — niezbożnieśmy czynili, bośmy dla marności światowych zapomnieli i obrazili Boga, Ojca najlepszego, który nas stworzył i chowa, i rozdrażniliśmy nieprawościami naszemi oczy majestatu Jego i zasmuciliśmy Matkę i karmicielkę naszą, Kościół święty, który nas karmi słowem Bożcm i nasyca dusze nasze świętemi Sakramentami na żywot wieczny. Przeto dopuścił Bóg na nas, że wpadliśmy w moc nieprzyjaciół naszych. Szukaliśmy ratunku u ludzi a nie było go, bo bez Boga omylny ratunek człowieczy; dobywaliśmy miecza, ale go nam i kosę z rąk wytrącono. Krzyż tylko zostawił nam miłosierny Bóg na ostatni ratunek. A teraz w wielkim ucisku i utrapieniu, poranieni na duszy i ciele i na poły umarli, w płaczu i żalu uciekamy się do Ciebie Matko Miłosierdzia, ratuj nas! bo giniemy. — Tyś Najświętsza Panno obrona Jasnej góry podniosła na duchu znękanego Jana Kazimierza i pomogłaś mu wypędzić niewiernych najeżdców i tym zachowałaś, Arko przymierza, Polskę od potopu, i całemu narodowi ciągle wypraszałaś u Boga łaski, błogosławieństwo i pociechy. Tak i dalej, o Królowo nasza! chciej nad nami panować a nie wypuszczaj nas ze swej łaskawej pieczy! Stań dzisiaj przed tronem Bożym, mając za sobą miliony dusz, które polska ziemia Niebu oddała, i przez Twe niepokalane, macierzyńskie Serce, przez zasługi naszych Świętych, przez krew naszych Męczenników błagaj w Imię Jezusa o zmiłowanie Pańskie: by naród Polski uleczony z ran i chorób, a uświęcony pokutą, spełniał nadal w pokoju i swobodzie posłannictwo swoje, ku chwale Boga w Trójcy Świętej jedynego. Amen.

za: Korona życia (1889r.)

 

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 41 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8587179
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.