Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Modlitwy w dzień Niepokalanego Poczęcia

 

 Modlitwy w dzień

 

Niepokalanego Poczęcia NMP

 

    Modlitwy ze starych modlitewników przez wstawiennictwo Maryi, szczególnie polecam dwa zbiory: [Modlitwy przez wstawiennictwo Maryi - część pierwsza (I)]; [Modlitwy przez wstawiennictwo Maryi - część druga (II)].

 

***

[Trzy modlitwy w dzień Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.] [Modlitwa w dzień Niepokalanego Poczęcia NMP (1871r)] [Ofiarowanie siebie Najświętszej Maryi Pannie Niepokalanie Poczętej.(1860r.)] [Modlitwa przed rozpoczęciem nabożeństwa do NMP Niepokalanie Poczętej. (1853r.)]

 

 

  Trzy modlitwy w dzień Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

I.
Wesel się Błogosławiona Matko Syna Bożego, Przenajświętsza Mary o Panno, że w chwili Poczęcia Twojego, kiedy najszlachetniejsza dusza Twoja, w żywocie Anny świętej, z ciałem się złączyła grzechu pierworodnego; gdyż Bóg Ojciec Wszechmocnością swoją, obrał Cię na początku drogi Twojej, aby Cię nie dotknęła żadna piekielna zaraza, abyś się nigdy nie stała córką gniewu Boskiego i była zawsze łaski pełną. O najchwalebniejsza Córo Ojca Przedwiecznego! broń mnie i moich od straszliwego gniewu Bożego i zjednaj nam to. abyśmy zawsze byli w świętej łasce Boga Ojca.
Ojcze nasz, — Zdrowaś Maryo.

II.
Przez nieskończoną Mądrość swoją. Bóg Syn obrał Cię sobie, prowadząc Cię tak. abyś nigdy nie podlegała mocy Książęcia ciemności, ale owszem, abyś Panieńską nieskażoną Twą nogą starła zuchwałą głowę smoka piekielnego. O! najgodniejsza Matko Jednorodzonego Syna Bożego! broń mnie i moich od mocy szatańskiej, zetrzyj głowę piekielnego węża we mnie i tych wszystkich, którzy czczą Święte i Niepokalane Twoje Poczęcie.
Ojcze nasz, — Zdrowaś Maryo.

III.
Przez niepojętą dobroć swoją przyjął Cię Bóg Duch Święty, łaskami swymi obdarzył, cnotami i darami napełnił, abyś nigdy dla nieprzytomności łask Boskich nie stała się naczyniem zmazanym, śmierci podległym, ale raczej. żebyś wszystkich łask zawsze pełna, jedyną rękojmią grzeszników u Boga była. O Najświętsza Oblubienico Ducha Świętego, broń mnie i moich od sprośności grzechowej od śmierci wiekuistej, którzy Twoje Święte i Niepokalane Poczęcie wychwalamy, a uproś nam łaskę Boską na ziemi i żywot chwalebny w błogosławionej wieczności. Amen.
Ojcze nasz, — Zdrowaś Maryo.

za: Chwała Boża (1884r.)

 

 

Modlitwa w dzień Niepokalanego Poczęcia NMP [1871r]

Przez niepokalane poczęcie Twoje, prosimy Cię Pani i Królowo nasza, abyś nas grzechem pokalanych, a dusze nasze niewiarą zbrudzone, przez łaską Twoją oczyścić raczyła; a odziawszy nas naprzód w pokutną włosiennicę, przystroiła później w szatę, niewinności , i osłoniętych płaszczem Twego miłosierdzia, przedstawiła Boskiemu Synowi Twojemu. Prosimy Cię szczególniej, bez zmazy poczęta Dziewico święta, o cnotę czystości. Przyczyniaj się za ludem; wstawiaj się za duchowieństwem; opieką Twoją osłaniaj pobożną płeć niewieścią; spraw wreszcie abyśmy po skończeniu żywota ziemskiego stanęli przed sądem Bożym bez grzechowej kaźni, i godnymi się stali przyjęcia na łono błogosławionej wieczności; przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Amen.

Zdrowaś Maryjo, itd.
Najświętsza Panno bez zmazy poczęta, módl się za nami którzy się do Ciebie uciekamy.

Módlmy się:
Wszechmogący wieczny Boże, który ciało i duszę błogosławionej Maryi Panny i Matki, za sprawą Ducha świętego przygotowałeś na godne mieszkanie Synów i Twojemu, spraw łaskawie abyśmy weseląc się z Jej niepokalanego poczęcia, byli za Jej przyczyną uwolnieni od wszelkiego złego w życiu i przy śmierci; przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje z Bogiem Ojcom i Duchem świętym, Bóg na wieki wieków. Amen.

za: Ołtarzyk Ostrobramski Mniejszy (1871r)

 

 

 

  Ofiarowanie siebie Najświętszej Maryi Pannie Niepokalanie poczętej.(1860r.)

Najświętsza Panno Maryo, Matko Boża, i Dziewico Niepokalana, ja największy grzesznik, Świętego oblicza Twego najniegodniejszy, pragnąc służyć Tobie, i ufając wielkiemu miłosierdziu Twemu, przed obecnością Błogosławionego Syna Twego, i wszystkiego dworu Niebieskiego, oddaję się dziś Tobie za sługę i niewolnika wiecznego, biorąc sobie Ciebie za osobliwszą Matkę, Panią i Opiekunkę, moją, i mocno u siebie stanowię nigdy Cię nie opuszczać; i czci Twojej zawsze bronić, a osobliwie ślubuję, że zawsze za Niepokalane, i ze wszech miar Święte Poczęcie Twoje zastawiać Się będę aż do śmierci. Ciebie tedy Przenajświętsza Panno przez krew Jednorodzonego Syna Twego Jezusa Chrystusa pokornie proszę, abyś mię w poczet sług Twoich za wiecznego niewolnika miłościwie przyjęła, we wszystkich potrzebach i przygodach moich łaskawie ratowała, a nade wszystko w godzinę śmierci mojej jako Matka miłościwa, na pomoc przybyć mi raczyła. Amen.

za: "Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej
w kościołach OO. Bernardynów wielkopolskiej prowincyi odprawiane
i dla użytku Bractwa Tejże Matki Boskiej przy tychże istniejącego" (1860r.)

 

 

 

 

  Modlitwa przed rozpoczęciem nabożeństwa do NMP Niepokalanie Poczętej. (1853r.)

Panno najchwalebniejsza! wespół z Tobą radujemy się z tryumfu, któryś odniosła nad grzechem i zdradliwym wężem. Niech Bóg wszechmogący będzie na wieki błogosławiony za to, że z pomiędzy wszystkich córek Adama Ciebie jedną wyłączył uwalniając od zmazy grzechu pierworodnego. Ulituj się nad nami grzesznymi, a jako Cię Bóg sam strzegł, tak racz łaską twoją nas ustrzec od wszelkiego grzechu. Nie dozwalaj o Maryo! aby czart któremuś od pierwszego momentu życia twego starła głowę, miał nas zwyciężyć. Upraszamy Cię o tę łaskę najpokorniej w tej modlitwie, ofiarując na jej otrzymanie niegodne nasze błogosławieństwa i uwielbienie, jako też na podziękowanie Bogu za ten nieoszacowany przywilej Tobie udzielony i na oświadczenia radości, z którą spodziewamy się Cię oglądać i przypatrywać się chwale Twojej w niebie. Amen.

za: "Wianek różany czyli Nowy zbiór modlitw na wszystkie święta Najświętszéj Maryi Panny
wydany na dochód Towarzystwa Dobroczynności". (1853r.)

 

 

 

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 60 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8587234
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.