Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Modlitwy do Matki Boskiej w Lourdes.

 

 

  Modlitwa do Matki Boskiej w Lourdes.(1897r.)

O Przenajświętsza Matko! tak wielkimi łaskami słynąca w Lourdes, przez dobroć, której dajesz tyle dowodów, w tym błogosławionym miejscu swego upodobania, błagam Cię pokornie, racz mi otrzymać wszystkie cnoty mogące mię uświęcić. Wyjednaj mi dar zdrowia i spraw, ażebym go używał na chwalę Boga, na dobro bliźnich i zbawienie swej duszy. Błogosław wszystkim chwalebnym zamiarom moim, o najdobrotliwsza Pani Lourdzka! broń od nieszczęścia i pociesz według litości najświętszego serca swego. Amen.

za: Skarb duszy dla wiernych chrystusowych (1897r.)

 

 

 

  Do N. Maryi P. o uzdrowienie chorego. (1903r.)

O najświętsza Dziewico! wszechmoc Jezusa Chrystusa w Twoich spoczywa rękach; dla Ciebie nic nie jest niemożliwem. Powiedz jedno słowo, a chory zostanie uzdrowionym. O Matko Boża nieustającej pomocy! nie odmawiaj nam tej łaski; wszak chorzy mają osobliwe prawo do Twego współczucia. W Twoje przebłogosławione ręce składam to życie tak bardzo dla nas drogie; przedłuż je, jeśli ono ma się przyczynić do chwały Pana Boga i do zbawienia tej osoby. Jeżeli zaś wola Boża dni jego policzyła, oddal od niego trwogi śmiertelne, daj mu zupełne zgodzenie się z wolą Pana Boga i ofiaruj to życie najsłodszemu Sercu Jezusowemu. O Maryo! nie dopuść, abyśmy Cię na próżno błagali, i przez to tak upragnione uzdrowienie racz wzmocnić naszą cześć i wdzięczność dla Ciebie, jako Matki Bożej nieustającej pomocy!

za: "Najświętsza Rodzina" (1903r.)

 

 

 

  Litanja do Najświętszej Panny Maryi w Lourdes (1873r.)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Panno, w Lourdes objawiona, Módl się za nami.
Święta Panno, pokutę zalecająca, Módl się za nami.
Święta Panno, źródło cudownie wyprowadzająca, Módl się za nami.
Święta Panno, do picia i obmywania ze źródła cudownego zachęcająca, Módl się za nami.
Święta Panno, kaplicę na skałach zbudować nakazująca, Módl się za nami.
Święta Panno, ogłaszająca się: „Niepokalanym Poczęciem", Módl się za nami.
Córko Niepokalana Boga Ojca, Módl się za nami.
Matko niepokalana Syna Bożego, Módl się za nami.
Oblubienico niepokalana Ducha Świętego, Módl się za nami.
Świątynio niepokalana Trójcy przenajświętszej, Módl się za nami.
Wizerunku niepokalany mądrości Boskiej, Módl się za nami.
Jutrzenko niepokalana słońca sprawiedliwości, Módl się za nami.
Arko niepokalana, w której Pan Jezus był złożony, Módl się za nami.
Rószczko niepokalana, z pokolenia Dawidowego, Módl się za nami.
Drogo niepokalana do Jezusa prowadząca, Módl się za nami.
Panno niepokalana od grzechu pierworodnego wyjęta, Módl się za nami.
Panno niepokalana, któraś skruszyła głowę węża piekielnego, Módl się za nami.
Królowo niepokalana nieba i ziemi, Módl się za nami.
Bramo niepokalana niebieskiego Jeruzalem, Módl się za nami.
Powiernico niepokalana łask boskich, Módl się za nami.
Oblubienico niepokalana Niebieskiego Jeruzalem, Módl się za nami.
Gwiazdo morza niepokalana, Módl się za nami.
Wieżo niepokalana i najmocniejsza Kościoła wojującego, Módl się za nami.
Różo niepokalana wpośród cierni, Módl się za nami.
Oliwne drzewo niepokalane w kościele Bożym, Módl się za nami.
Wzorze niepokalany wszystkich doskonałości, Módl się za nami.
Przyczyno niepokalana naszej radości, Módl się za nami.
Kolumno niepokalana naszej wiary, Módl się za nami.
Źródło niepokalane boskiej miłości, Módl się za nami.
Znaku niepokalany i pewny naszego zbawienia, Módl się za nami.
Światło niepokalane Aniołów, Módl się za nami.
Chwało niepokalana Proroków, Módl się za nami.
Nauczycielko niepokalana Apostołów, Módl się za nami.
Potęgo niepokalana Męczenników, Módl się za nami.
Opiekunko niepokalana Wyznawców, Módl się za nami.
Czystości niepokalana wszystkich Panien, Módl się za nami.
Radości niepokalana w tobie ufających, Módl się za nami.
Obrono niepokalana grzeszników, Módl się za nami.
Wojowniczko niepokalana kacerzów, Módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
V. O niepokalana Maryo, któraś się w Lourdes objawiła.
R. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Modlitwa za siebie.
O! Matko Najświętsza tak wielkimi łaskami słynna w Lourdes, przez dobroć jakiej dajesz tyle dowodów, w tym błogosławionym miejscu, gdzieś się zjawiła, błagam Cię, racz mi wyprosić wszystkie cnoty mogące mnie uświęcić, wyjednaj mi też zupełne zdrowie, i spraw, żebym go użył na chwałę Boga, na dobro bliźnich i na zbawienie mej duszy. Amen.

Modlitwa o wyjednanie zdrowia dla drugich.
O Najświętsza Maryo Panno, któraś raczyła się objawiać ubogiej dziewczynce, racz mnie pocieszyć w moich ciężkich smutkach, a szczególnie ulecz osobę N. N. z bolesnej niemocy, którą prawica Boża dotknęła. Ufam, że mi ją wyświadczysz, ponieważ jesteś Matką litości i miłosierdzia. Amen.

Modlitwa o uproszenie łaski.
O Przenajświętsza Maryo, udaję się dziś w duchu do Ciebie w Lourdes zjawionej, gdzie Ci się spodobało tyle łask udzielić, błagań cię o Pragnę Ci służyć i zachęcać innych do służenia Tobie wiernie, stanowię nie opuścić żadnej sposobności rozszerzania chwały Bożej i niesienia pomocy bliźnim. Amen.

za: Miesiąc Maryi : nabożeństwo do Matki Boskiej z Lourdes (1873r.)

 

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 56 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8558672
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.