Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

Modlitwa do Matki Boskiej wspomożenia wiernych (24.05).

 

 

 

 

 

  Modlitwa do Matki Boskiej wspomożenia wiernych.

Dziewico Niepokalana, Matko Boga i Matko nasza, Ty widzisz, jak zewsząd szatan i świat napada na wiarę naszą św., w której pragniemy dostąpić wiecznego zbawienia i za łaską Bożą chcemy żyć i umierać. Wspomożycielko chrześcijan, zwróć dla zbawienia naszego dawniejsze zwycięstwa! U stóp Twoich składamy silne postanowienie, że nie będziemy nigdy należeli do żadnych towarzystw heretyckich i sekciarskich. Maryjo Niepokalana, przedstaw Boskiemu Synowi Twemu silne nasze postanowienia i wyjednaj nam łaskę potrzebną, abyśmy je mogli zachować aż do śmierci. Pociesz widomą Głowę Kościoła, weźmij w swą opiekę biskupów katolickich wraz z duchowieństwem i wiernym ludem, który zowie Cię swoją Królową, a mocą Twych próśb przyśpiesz ten dzień, który mają ujrzeć wszystkie ludy zgromadzone około jednego Pasterza. Amen.

Maryjo, Wspomożenie Wiernych, módl się za nami!

 

O Najświętsza i Niepokalana Panno Maryjo, Matko nasza najdobrotliwsza, potężna Wspomożycielko chrześcijan, poświęcamy się całkowicie Twojej słodkiej miłości i świętej Twojej służbie. Poświęcamy Ci nasz umysł z jego myślami, serce z jego uczuciami, ciało z jego zmysłami i wszystkimi siłami, obiecując Ci, iż zawsze działać będziemy na większą cześć i chwałę Bożą i na zbawienie dusz.

Ty przeto, o Panno niezrównana, któraś po wszystkie czasy była Wspomożycielką ludu chrześcijańskiego, racz, błagamy Cię, okazywać się nią i nadal, a osobliwie w tych czasach. Upokarzaj wrogów naszej wiary św. i zniwecz ich nikczemne dążności. Oświecaj i wzmacniaj biskupów i kapłanów i spraw, by zawsze żyli w jedności i posłuszeństwie z Papieżem, nieomylnym nauczycielem; zachowaj od niedowiarstwa i grzechu młodzież niedoświadczoną; wzbudzaj święte powołania i pomnażaj liczbę kapłanów, by przez ich działalność królestwo Jezusa Chrystusa zachowało się wśród nas i rozszerzyło się aż do ostatnich krańców ziemi. Prosimy Cię jeszcze, o Matko Najsłodsza, żebyś miała w Swej opiece młodzież niedoświadczoną i na tyle niebezpieczeństw narażoną, nieszczęśliwych grzeszników i konających Bądź, o Maryjo dla wszystkich słodką nadzieja, Matką miłosierdzia i bramą niebieską.

Lecz i za siebie samych kornie Cię błagamy, o można Bogarodzico, naucz nas naśladować Twe cnoty, a zwłaszcza czystość anielską, głęboką pokorę i miłość gorejącą, abyśmy, o ile sił nam staje, godnie przedstawiali światu naszą postawą, naszymi słowami, naszym przykładem, Pana Jezusa, Syna Twego, i nauczali, jak poznawać i kochać Ciebie i w ten sposób mogli wiele dusz zbawić.

Spraw nadto, o Maryjo, Wspomożycielko Wiernych, abyśmy wszyscy schronili się pod Twój płaszcz macierzyński; spraw, abyśmy w pokusach wzywali Cię zaraz z ufnością; spraw wreszcie, by myśl nasza o Tobie, tak Dobrej, tak Miłościwej, tak Słodkiej, i wspomnienie Twojej ku nam miłości dodało nam takiej otuchy, iżbyśmy zwyciężając nieprzyjaciół dusz naszych w życiu i przy śmierci, mogli kiedyś być policzeni do Twego orszaku w królestwie niebieskim. Amen.

za: Wspomożenie wiernych : myśli, zdarzenia, modlitwy (1928r.)

 

 

 

 

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

„To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas (...)”. BXVI

+ Benedykt XVI

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->

[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:

www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.