Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

Dawne modlitwy do Najśw. Panny Maryi Szkaplerznej.

 

Modlitwy do Najświętszej Panny Maryi Szkaplerznej.

 

  w starych modlitewnikach

 

 

   Zobacz również w ulubionych modlitwach:
[Modlitwy do Matki Boskiej Szkaplerznej].

 

 

 

  [Modlitwa do Najśw. Panny Maryi Szkaplerznej, którą odmawiać należy w dzień Jej święta. [Godzinki ku czci Matki Bożej Szkaplerznej /16 VII/ (1861 r.)]

 

 

 

 

  Modlitwa do Najśw. Panny Maryi Szkaplerznej.
Którą odmawiać należy w dzień Jej święta.

O chwalebny początku wszystkich Świętych Joachimie i Anno i najmożniejsza, najświętsza Panno, Matko Boża, kwiecie Karmelu, jedyna nasza chwało i cała nasza ozdobo; oto z pokorą upadając u stóp Twoich dzięki Tobie nieskończone składani, żeś mnie przyjąć raczyła między Twoich Braci, i godnym uczyniła przywdziać świętą Twoją Suknię; żem przez to wcielony w liczbę Twoich szczęśliwych i wybranych synów; — rozciągnijże nade mną dobrotliwe Twoje łaski na pożytek i zbawienie duszy mojej. Wiem Maryo, żem tyle razy obraził grzechami moimi Syna Twojego i Ciebie najmiłościwsza Matko, i że byłem niewdzięcznym za dobrodziejstwo przyjęcia mnie między naśladowców Twojego św. Szkaplerza — że nie żyłem jak Twój wybrany. Błagam Cię za to pokornie o przebaczenie i skruszony żalem, za moją niewierność i niedbałość, przyrzekani Ci poprawę, oddalając się od wszelkiego przewinienia, a szczególniej od takiego, które Ci się najwięcej nie podoba. — Będę na przyszłość gorliwszym w Twej najsłodszej służbie i stałym w uczczeniu Ciebie, będę zawsze dalekim od niebezpieczeństw splamienia świętej czystości tak Tobie miłej, której miłość wlałaś w nas razem z Twoimi obietnicami i Twoim przykładem. Przebacz mi więc, błagam Cię o Matko miłosierdzia, i otrzymaj u Twego Boskiego Syna, a mego Zbawiciela, zupełne odpuszczenie winy mojej i spraw, żeby Twoja św. Suknia była mi prawdziwą rękojmią Twojej miłości, obroną w niebezpieczeństwie, puklerzem niepokonanym przeciw szatanom i bezpiecznym przewodnikiem do wiecznego zbawienia niech mi będzie miłościwą i dzielną opieką, abym Ci służył wiernie na ziemi, a potem chwalił i błogosławił w niebie w towarzystwie wszystkich tych, którzy nosili pobożnie św. Twoją Suknię, Amen,
Trzy Ojcze nasz — trzy Zdrowaś Marya i Chwała Ojcu.

za: Nowenna do Najświętszej Panny Maryi Szkaplerznej. (1867r.)

 

 

 

Godzinki ku czci Matki Bożej Szkaplerznej (16 VII) [1861 r.]

 

Jutrznia

Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy *
Tak w dniach życia mojego, jak śmiertelnej nocy *
Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu *
Ojcu, Synowi Duchowi Świętemu *
Jak była na początku tak zawsze niech będzie  *
Teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie.

Hymn

W raju żyje Eliasz tam gdzie Ewa żyła *
Która siebie z Adamem i nas obnażyła *
Z sukienki niewinności, więc powtórna Ewa *
Która zakazanego nie tykała drzewa *
Jak drugiego Adama szatą swego ciała *
Tak nas swoją sukienką razem okryć chciała.
W Patriarchy świętego Eliasza domu *
Zasłaniając od gniewu Boskiego i gromu *
Niech Panno zasłonięty Twym świętym Szkaplerzem *
Od napadów szatańskich, będę jak puklerzem.

K: Panno Maryjo przyodział Cię Bóg Swoją miłością *
W: Przyodziej także nas płaszczem zbawienia wiecznego.

Módlmy się!
Prosimy Cię Boże, niech nas wspomaga Czcigodne wstawiennictwo Chwalebnej Dziewicy Maryi, Matki i Królowej Szkaplerza Świętego * daj abyśmy wspierani Jej obroną, mogli dojść do Twojego Królestwa  w Niebie * przez Chrystusa Pana naszego * Amen.

K : Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K:  Błogosławmy Panu,
W: Bogu chwała.
K:  A dusze wiernych zmarłych, przez Miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju,
W: Amen.    

 

Laudes

Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy etc. jak na Jutrznię.

Hymn

Dokument macierzyńskiej nad Synem opieki *
Był, że Jakub przebrany w szaty od Rebeki *
Gdy stanął przed sędziwym w leciech Izaakiem *
Iż miał mu błogosławić ojciec były znakiem. *
Nas w sukienkę Szkaplerza Maryja przybiera, *
W tych szatach skarby wszystkie Bóg swoje zawiera, *
I tak nam przystrojonych, gdy przed Synem stawi  *
Wiecznie nam w tej sukience Chrystus błogosławi. *
O! Najświętsza Rebeko od góry Karmelu, *
Weź w Synu pierworodnym nas za synów wielu.

K: Maryjo, w Szkaplerzu świętym otaczaj opieką dzieci Swoje *
W: Nie dozwól, byśmy kiedykolwiek błądzili z dala od Ciebie.

Modlitwa i wersety jak na Jutrzni.

 

Pryma

Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy etc. jak na Jutrznię

Hymn

Gdy król ewangeliczny znaczne gody sprawił, *
Jeden się w podłym stroju na tę ucztę stawił *
Król rzekł z gniewem, nie będziesz bez życia utraty, *
Żeś tu przyszedł godowej nie mający szaty. *
Kazał, by mu związano i ręce i nogi, *
I wrzucono w wewnętrzny loch ciemny i srogi. *
Kto w Szkaplerza Maryi sukienkę przybrany, *
Ten na gody niebieskie na wieki wybrany, *
Więc o Panno z Karmelu niechaj ja w Twym stroju *
Mam miejsce przy Twym boku w niebieskim pokoju.

K: Szkaplerz Maryi ochrania nas przed zakusami złego *
W: Niech nas prowadzi przez trudności życia ziemskiego.

Modlitwa i wersety jak na Jutrznię.

 

Tercja

Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy etc. jak na Jutrznię.

Hymn

Gdy Się skraju Chrystusa dotknęła odzienia *
Niewiasta, uzdrowiona była z krwi płynienia, *
Cóż ten, który sukienkę całą ma na sobie, *
Pewne zdrowie odbiera on w każdej chorobie. *
Tyś tę Panno Najświętsza sukienkę nam dała, *
Którąś sama własnymi rękami utkała, *
Wszak jest Twoja i Syna Twego na mnie szata *
Zasłoń nią od złych przygód wszystkie moje lata, *
A jako jestem Twoją sukienką okryty, *
Niech będzie z Tobą Jezus w sercu mym wyryty.

K: Panno Maryjo, przyozdabiaj nas zawsze znakiem Swojej miłości *
W: Nie dozwól, byśmy kiedykolwiek okazali Ci niewdzięczność.

Modlitwa i wersety jak na Jutrznię.

 

Sexta

Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy etc. jak na Jutrznię.

Hymn

Był Dawid z przywiązanym sercem do Jonaty, *
A Jonatan do niego i dał mu swe szaty, *
Co było serc złączonych między niemi znakiem; *
Ty nas Panno okrywasz Swoim Jedynakiem. *
O miłości ognista, przez święte imiona, *
Niech Jezus piersi strzeże, Maryja ramiona, *
Miejcież o duszy mojej usilne staranie, *
Niech w Najświętszych ramionach waszych mam skonanie *
Gdy się czas życia mego zakończy śmiertelny *
Niechże Duch mój, tam z Wami będzie nierozdzielny.

K: Szata Twoja Maryjo jest zadatkiem chwały wieczne *
W: Pomóż nam ją zdobywać naszym codziennym życiem.

Modlitwa i wersety jak na Jutrznię.

 

Nona

Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy etc. jak na Jutrznię.

Hymn

Prócz w niebie wiekuistej od Ciebie zapłaty, *
Rozdajesz Panno sługom Twym dwoiste szaty. *
Rzekł Salomon: „Że się bać śniegów niegotowi, *
Dwojakie szaty mają, gdy Twoi domowi” *
Bo szkaplerza sukienka tak grzeje człowieka, *
Że jako słońce śniegi roztapia z daleka, *
Ta sukienka oziębłość od serca oddala, *
Dusze nasze do Boskiej miłości rozpala. *
Niech nas Panno tą szatą łaska Twa obdarzy, *
Wtenczas, gdy mróz śmiertelny życie nasze zważy.

K: Niczego bać się nie muszę, będąc pod opieką Maryi,  *
W: Ta, Która mieszka w Niebie, niech mnie tam zaprowadzi.

Modlitwa i wersety jak na Jutrznię.

 

Nieszpory

Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy etc. jak na Jutrznię.

Hymn

Choć był Józef niewinny z płaszcza obnażony, *
Nie zasłonił niecnoty Putyfara żony; *
Święta była sukienka z Józefa osoby, *
Cóż, kiedy nieczystości nie dała ozdoby, *
Szata Twoja, Maryjo, wszystkich ludzi stanów *
Okrywa, choć największych grzechy publikanów; *
Ja dziś nie śmiem z celnikiem ócz podnieść do Boga *
Póki na mnie nie spocznie szata Twoja droga. *
Przyjmie syna grzesznego, gdy takową szatą *
Okrytego Bóg znajdzie, nagrodzi zapłatą. *

K: Matko Szkaplerzna, napełnij nasze serca umiłowaniem Bożej woli  *
W: Byśmy przez to wypełnili miłość Jego Boskiego serca.

Modlitwa i wersety jak na Jutrznię.

 

Kompleta

Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy etc.

Hymn

Pewna Elizeusza w tym była otucha, *
Że w płaszczu Elijasza dwojakiego ducha *
Odbierze: kiedy Szkaplerz nas święty okryje *
Dowód pewny, że Jezus w nas z Maryją żyje. *
W tej sukience sług Swoich Maryja mieć chciała *
Aby strzegła wraz z Synem dusze ich i ciała; *
Niech Bogu nieustanne będą dziękczynienia, *
Że nie tknie mól piekielny Maryi odzienia.*
Dusza moja nie zginie, chociaż czart z nią zarwie *
W skonaniu, gdy zostaję, Panno w Twojej barwie.*

K: W godzinę naszej śmierci Maryjo okryj nas Szkaplerzem Świętym, *
W: Byśmy trafili do obiecanego nam Królestwa Twego Syna.

Modlitwa i wersety jak na Jutrznię.

 

Ofiarowanie

Boże! zniosłeś Jerycho i z murami społem *
Gdy Jozue siedemkroć obszedł miasto kołem; *
I ja w siedmiu dziesiątkach zginąć się nie boję, *
W tych Godzinkach Szkaplerza wielbiąc Matkę moją. *
Bo, gdy mój język Ciebie w tych Godzinkach chwali *
Moc Twa mury czartowskie naprzeciw mnie zwali.

Módlmy się!
Prosimy Cię Boże, niech nas wspomaga Czcigodne wstawiennictwo Chwalebnej Dziewicy Maryi * Matki i Królowej Szkaplerza Świętego * daj abyśmy wspierani Jej obroną, mogli dojść do Twojego Królestwa  w Niebie * przez Chrystusa Pana naszego * Amen.

K : Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K:  Błogosławmy Panu,
W: Bogu chwała.
K:  A dusze wiernych zmarłych, przez Miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju,
W: Amen

 

 

 

 

 

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

„To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas (...)”. BXVI

+ Benedykt XVI

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->

[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:

www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.