Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Modlitwy do Matki Bożej Różańcowej

 

Modlitwy do Matki Bożej Różańcowej

 

Wspomnienie, 7 października

 

 

 7 października Kościele katolickim obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Dzień ten jest rocznicą bitwy pod Lepanto (1571), w której państwa Świętej Ligi skupione wokół Państwa Kościelnego pokonały flotę Imperium Osmańskiego. Papież Pius V ogłosił w 1572 roku ten dzień świętem Matki Bożej Zwycięskiej. Rok później, decyzją papieża Grzegorza XIII zmieniono nazwę na Święto Różańca. Papież Klemens XII w 1716 roku nakazał świętowanie tego dnia Kościołowi na całym świecie, jednocześnie przeniósł świętowanie tego dnia na pierwszą niedzielę października. W 1913 roku Pius X przywrócił święto na 7 października. Od 1969 roku, decyzją Pawła VI, 7 października obchodzone jest święto Matki Bożej Różańcowej. Więcej -> https://www.ekai.pl/

 

 

 

[Modlitwa do N. P. Maryi Różańcowej, w niedzielę pierwszą października.]  [Oddanie się w opiekę Królowej Różańca Świętego.] [Modlitwa za Kościół i za Ojca św.] [Modlitwa do Najświętszej Marji Panny jako Królowej Różańca św.] [Nowenna błagalna do M. B. Różańcowej, w Nowem Pompeji, ku uproszeniu łask i pomocy w wielkich potrzebach duszy i ciała. [Modlitwa o nawrócenie niewiernych, heretyków i pogan. [Nowenna dziękczynna za otrzymane łaski na cześć Matki Boskiej w Pompeji.]  

 

 

 

Modlitwa do N. P. Maryi Różańcowej,
w niedzielę pierwszą Października.

Najchwalebniejsza Boga mego Matko, Najświętsza Królowo świata, ozdobiona koroną chwały wiecznej, wychwalam Cię i ja grzesznik różami Różańca Twego, na znak, żeś Róża rajska ślicznie woniejąca Bogu, i wstydem panieńskim rumiana, czysta jak lilia, piękna jak księżyc w oczach Boskich i ludzkich. Nie tylko sto pięćdziesiąt pozdrowień Anielskich na wychwalanie Twoje pragnę, wygłosić ale tyle ileś godna; i dla tego tak wiele języków mieć pragnę, ile jest gwiazd na niebie, ile kropel wody morskiej, ile piasku i prochu na ziemi i na powietrzu, żebym Cię tymi językami nieprzestannie chwalił, a choćbym Cię i tak wychwalał(a), jeszcze to za mało uważam, mając wzgląd na godność Twoje, cudowna, łaskawa, dobroci i łaski Boskiej pełna Panno, Matko, Opiekunko i Pani moja, i ostatnia po Bogu nadziejo moja! Rad bym Cię czcił(a) w dzień tej uroczystości afektem kochanego sługi twego Dominika, fundatora tego nabożeństwa, i afektem świętego Archanioła Gabryela, w tej intencyi, żebyś mi była w życiu pociechą, przy śmierci ratunkiem, w wieczności koroną niezwiędłą; i abyś mi to sprawiła, żeby przy wonności Różańca Twego brzydła mi ziemia i grzech, a stało mi się słodką wonnością pożądanie za niebem. Przez tego Boga, który Cię obrał sobie za Matkę, i koronuje Cię wiecznie chwałą w królestwie niebieskim. Amen.

za: Wianek ku czci Najświętszej Maryi Panny z różnych nabożeństw uwity (1892r.)

 

 

Oddanie się w opiekę Królowej Różańca Świętego

Najświętsza Maryo Panno, biorę Cię dnia dzisiejszego za Matkę i Opiekunkę moją, moje schronienie, ucieczkę i obronę! Oddaję Ci serce moje, a po Bogu chcę Cię kochać nadewszystko. Szczęśliwy, o Maryo, kto Ci poświęca miłość swoją! Nie jesteś-że, o Dziewico Niepokalana, czystsza od Aniołów, piękniejsza jak księżyc, jaśniejsza niż słońce? Czyi nie przewyższasz lilii świetnością swoją? Czyi nie jesteś ogrodem rozkoszy, kwiatkiem milo woniejącym, gołąbką białą, umiłowaną Jezusa, Córką ukochaną, Matką bez zmazy, Oblubienicą z tysiąca wybraną? I któżby mógł Ci odmówić serca swego? Oddaje Ci więc, o Maryo, to serce moje, bo jesteś piękna, ubogacona wszystkiemi łaskami, obdarzona doskonałością wszelką! Oddaję Ci to serce moje, naglony uczuciem najwyższej ku Tobie wdzięczności. Amen.

za:  Różaniec z obrazkami ku większej chwale Boga, na cześć Najświętszej Maryi Panny (1820r.)

 

 

 

 

Modlitwa za Kościół i za Ojca św.

O Najświętsza Marja Panno, cudowna Matko Boska Różańcowa w Pompeji! Ilekroć Kościół św., ta Oblubienica Boskiego Syna Twego, znajdował się w niebezpieczeństwie, ilekroć nieprzyjaciele jego wewnętrzni i zewnętrzni wystąpili z nim do walki i usiłowali mu zgotować upadek, tyle razy stawałaś w jego obronie i niweczyłaś niecne zamiary, wrogów, a Kościołowi triumf odnieść dawałaś; skąd też tenże Kościół św. nadał Ci to piękne miano: Marji Zwycięskiej! O Królowo Różańca św.! błagam Cię za tym Kościołem św., który może nigdy nie potrzebował tak bardzo opieki i pomocy Twojej, jak w czasach obecnych, bo może nigdy jeszcze złość ludzka, niewiara, bezbożność, zepsucie obyczajów nie szerzyły się tak bardzo, i nie występowały do tak zaciętej walki z Kościołem, jak za dni naszych. O pokaż więc, o Królowo Różańca św., że jesteś Kościoła św. Matką i Opiekunką wszechpotężną; że jedno wstawienie się Twoje u Syna Boskiego wystarczy, aby mu zapewnić zupełne zwycięstwo nad wrogami!
Otocz także potężną opieką Twoją osobę Namiestnika Chrystusowego widzialną głowę tegoż Kościoła. Wlej w serca chrześcijan należny dlań szacunek, uległość dla jego nieomylnej władzy i miłość, na którą jako ojciec wszystkich wiernych zasługuje.
Wzbudź Kościołowi apostołów i praw jego obrońców; nie dozwalaj, aby bezbożność odnieść miała zwycięstwo; utwierdź Katedrę św. Piotra w Rzymie i złącz serca i umysły wiernych jak najściślej z tym źródłem jedności katolickiej.
Amen.

za: Nowenna i modlitwy do Matki Boskiej Różańcowej w Pompei. (1931r.)

 

 

 

Modlitwa do Najświętszej Marji Panny jako Królowej Różańca św.

O Królowo Najśw. Różańca, która właśnie w tym czasie, gdy bezbożność dumnie głowę podnosi, okazujesz się ozdobną w dawne szacowne godło zwycięstwa, spojrzyj łaskawie z nieba, gdzie królujesz, rozdając łaski i przyczyniając się do odpuszczenia grzechów, na Kościół Boskiego Syna Twego, na Jego namiestnika i na wszystkie duchowne i świeckie stany w ich teraźniejszych ciężkich doświadczeniach. O można pogromicielko herezyj, przyspiesz godzinę miłosierdzia, chociaż co dzień grzechy niezliczone wyzywają Bożą sprawiedliwość, a mnie najnędzniejszemu (szej) ze wszystkich przed Tobą się korzącemu (ej) uproś te łaski, których najbardziej potrzebuję do bogobojnego życia tu na na ziemi i do dostąpienia szczęśliwości wiecznej. Proszę Cię o to z wszystkimi wiernymi na całym świecie, pozdrawiając Ciebie wezwaniem: „Królowo Różańca świętego, módl się za nami!“

(Odpust 100 dni raz na dzień; Leon XIII. reskr. z d. 3. 7. 1886).
za: Nowenna i modlitwy do Matki Boskiej Różańcowej w Pompei. (1931r.)

 

 

 

 

 

Nowenna błagalna do M. B. Różańcowej, w Nowem Pompeji,
ku uproszeniu łask i pomocy w wielkich potrzebach duszy i ciała.

Nowennę tę należy odprawiać przed obrazem Matki Boskiej z Pompeji z Różańcem w ręku przy dwóch palących się świecach, jeżeli na to stosunki pozwalają.

V. Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj!
R. Panie ku ratunkowi memu pospiesz!
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi św. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków! Amen.

 

Modlitwa pierwsza.
O Niepokalana Dziewico, Królowo Różańca św.! W tych czasach niewiary i triumfującej złości obrałaś sobie siedlisko jako Królowa i Matka nad ruinami starego pogańskiego Pompeji. Z owego miejsca, na którym niegdyś oddawano cześć szatanowi i bożkom, rozdzielasz dziś, jako Matka łaski Bożej, naokoło skarby Twego miłosierdzia. Ach! z owego tronu, na którym okazujesz się tak miłosierną, zwróć, o Marjo, Twe spojrzenie dobrotliwe i na mnie i okaż mi miłosierdzie Swoje; bo potrzebuję bardzo Twej pomocy. Okaż się i mnie, jako żeś się już tak wielu okazała, Matką miłosierdzia, podczas gdy z całego serca pozdrawiam Cię i wzywam Ciebie jako mej Pani i Królowej Różańca św. Amen.

Salve Regina.
Witaj, Królowa, Matko litości, życie, słodkości i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. A przeto, Orędowniczko nasza, Twoje miłosierne oczy obróć na nas i Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twego po tym wygnaniu nam okaż. o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Marjo!

 

Modlitwa druga.
Upadając do stóp Twego tronu, o potężna i chwały pełna Pani, oddaję Ci cześć sercem i ustami. W obawach i potrzebach, w którymi się znajduje, wznoszę ufności pełen(łna) oczy moje ku Tobie. Raczyłaś na mieszkanie Swe obrać okolicę ubogiego i opuszczonego ludu pasterskiego. i stamtąd, naprzeciwko starego miasta pogańskiego i amfiteatru, tego miejsca dawniejszych zabaw i rozkoszy pogańskich, tej doliny śmierci i wiecznego milczenia, podniosłaś jako Królowa Zwycięska głos Twój potężny i ze wszystkich stron Włoch i świata katolickiego zwołujesz Swe dzieci, aby Ci tu zbudowały świątynię.
O, zmiłuj się przecież nad duszą moją, która przyciśniona ciężkim cierpieniem, leży w prochu przed Tobą. Zmiłuj się nade mną, o moja Pani, zmiłuj się nade mną, bo jestem ubogim(ą), opuszczonym(ą) i hańbą obarczony(ą).
Tyś starła głowę szatana. Broń mnie i zastawiaj przed napaściami jego! Wspomożycielko chrześcijan, uwolnij mnie od cierpień i trosk, które mnie dręczą, odnieś zwycięstwo nad śmiercią, która w obecnym niebezpieczeństwie duszy mei zagraża. Daj mi znowu spokój i miłość Boga i bliźniego i uzdrów ciało i duszę moją. Amen.
Salve Regina.

 

Modlitwa trzecia.
Tak wielu już uzyskało uleczenie i pociechę, gdy z wiarą i ufnością pomocy Twej błagali. Przekonanie to napełnia serce moje nową siłą i nową odwagą do błagania Cię o pociechę i wspomożenie. Tyś już św. Dominikowi przyobiecała, że ktokolwiek łaski jakiej pragnie, otrzymać ją może przez Różaniec św. Dlatego przypominam Ci, o Matko, z różańcem św. w ręku, spełnienie Twej macierzyńskiej obietnicy. Więcej jeszcze — za dni naszych czynisz cuda nieustannie i pobudziłaś dzieci Twoje do postawienia Ci świątyni w Pompeji. Pragniesz więc otrzeć łzy nasze i złagodzić nasze cierpienia! Więc wołam pełen(łna) wiary żywej do Ciebie: Najukochańsza Matko! najsłodsza Matko! dopomóż mi! Matko i Królowo Różańca św., nie ociągaj się dłużej, ale podaj mi rękę Twą potężną i uwolnij mnie z utrapień moich!
Jeżeli mnie opuścisz, czeka mnie pewna zguba. Amen.
Salve Regina.

 

Modlitwa czwarta.
Do kogoż mam się udać, jeżeli nie do Ciebie, Ty Ucieczko nieszczęśliwych, Ty Wspomożenie słabych, Ty Pocieszycielko smutnych? Wyznaję przed Tobą, że nędzną i ubogą jest dusza moja i że obciążoną jest licznymi i wielkimi grzechami, stąd nie jest godną dostąpienia łaski, ale zasługuje na to, aby na wieki w piekle gorzała. Wszelako Ty jesteś nadzieją tych, którzy już żadnej ufności nie mają. Ty jesteś wielką Pośredniczką między Bogiem a ludźmi, naszą Orędowniczką u tronu Bożego i Ucieczko grzeszników! Rzeknij jedno słowo prośby do Jezusa, Syna Twego, a wysłucha Cię! Ach, wyjednaj mi więc u Boskiego Syna Twego łaskę, o którą Cię tak serdecznie proszę, a której tak bardzo potrzebuję (tu należy wymienić łaskę, którą się pragnie uzyskać). Ty sama możesz mi ją uprosić, Ty moja jedyna nadziejo, moja pociecho, moja radości, moje życie! Tak się spodziewam, tak niechaj będzie! Amen.
Salve Regina.

 

Modlitwa piąta.
O Dziewico, o Królowo Różańca św.! Córko Ojca niebieskiego, Matko Syna Bożego i Oblubienico Ducha św.! Ty potężna Orędowniczko u tronu Trójcy Przenajświętszej, racz mi wyjednać łaskę, której tak bardzo potrzebuję, jeżeli uzyskanie jej nie będzie mi przeszkodą w zbawieniu mej duszy. (Wymień łaskę, którą uzyskać pragniesz).
Błagam Cię o to przez Twe Niepokalane Poczęcie, przez Twe Boskie Macierzyństwo, przez Twe pociechy, cierpienia i przez Twą chwałę wiekuistą, której dostąpiłaś! Błagam Cię o tę łaskę przez Serce Jezusa, Twego Syna, przez owe dziewięć miesięcy, w których wcielone Słowo Boże w Twym macierzyńskim nosiłaś łonie, przez ubóstwo i uciążliwości życia Jego, przez Jego śmierć bolesną, przez Jego Najświętsze Imię i przez Jego Krew przenajdroższą! Ostatecznie błagam Cie. nie odmawiaj mi pomocy Twojej przez Serce Twe najsłodsze i przez chwalebne Imię Twoje, o Marjo, Gwiazdo morza, potężna Monarchini, Bramo niebieska i Matko łaski Bożej! W Tobie pokładam wszystkie moje nadzieje, po Tobie spodziewam się wszystkiego. Racz mi przybyć z ratunkiem! Amen.
Salve Regina.

V. Dozwól mi Ciebie chwalić, o Panno święta!
R. Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim!

Módlmy się.
Boże, którego Syn Jednorodzony życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem Swoim wysłużył nam nagrodę żywota wiecznego, spraw, prosimy Cię, abyśmy czcząc tajemnice najświętszego Różańca błogosławionej Marji Panny, naśladowali to, co wyrażają, a przez to otrzymali wszystko, co nam przyobiecują. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Na mocy reskryptu z dnia 29 kwietnia r. 1892 nadał Leon XIII każdej z powyższych pięciu modlitw odpustu 300 dni
i odpust zupełny tym, którzy wśród nowenny, albo po jej ukończeniu odprawią spowiedź i przyjmą Komunję św.

za: Nowenna i modlitwy do Matki Boskiej Różańcowej w Pompei. (1931r.)

 

 

 

  Modlitwa o nawrócenie niewiernych, heretyków i pogan.

O najłaskawsza Królowo Różańca św. w Pompeji, o Ty Stolico mądrości, któraś w miejscu, gdzie niegdyś poganizm zamieszkał, postawiła nowy tron miłosierdzia, aby za pomocą mistycznego Różańca nawrócić i ocalić wszystkie narody, wspomnij na owe słowa Twego Syna Boskiego: „Mam ja inne jeszcze owce, które nie są z owczarni mojej, i te muszę przyprowadzić; one będą słuchały głosu mego i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz!“ Racz wspomnieć także i na to, że na górze Kaiaryjskiej stałaś się Pośredniczką rodzaju ludzkiego, Ucieczko grzeszników i Matką wszystkich ludzi.

O Matko! ileż to dusz ginie codziennie na wieki! Spojrzyj na owe miliony Indian, Chińczyków i niewiernych, rozproszonych po wszystkich częściach ziemi, którzy jeszcze nie znają Jezusa Chrystusa! Spojrzyj na owe narody, które nazywają się chrześcijańskimi, żyją przecież zdała od naszej matki, którą jest katolicki apostolski i rzymski Kościół św.!

O Matko, nad wszelki wyraz potężna Pośredniczko. Orędowniczko rodzaju ludzkiego, Matko pełna miłości ku nam ubogim śmiertelnikom, błogosławiona Panno Różańca św. w Pompeii! wysłuchaj prośby nasze: niechaj dla tak wielkiej ilości dusz nie ginie przenajdroższa Krew Jezusa Chrystusa. Z wysokości tronu Twego w Pompeji, z którego codziennie zlewasz tyle łask na lud Twój strapiony, zechciej spuścić promień światła Bożego, który by dusze te w ciemności pogrążone oświecił i obojętne serca miłością Boga rozpalił.

Przyczyń się do Boskiego Syna i wyjednaj u Niego, aby poganie, żydzi, heretycy i schizmatycy całego świata otrzymali łaskę światła Bożego i radośnie powrócili na łono prawdziwego Kościoła. Wysłuchaj modlitwy. które pełen ufności zanosi do Ciebie Ojciec św., owa widzialna głowa ziemskiego Jeruzalem, aby wszystkie narody, zjednoczone w jednej i tej samej wierze, znały i miłowały Jezusa Chrystusa, błogosławiony owoc Twego żywota, który z Ojcem i Duchem św. żyje i króluje na wieki wieków. Wtenczas będą wszyscy ludzie i Ciebie miłowali, zbawienie świata, hojna szafarko łask Boskich i Matko miłosierdzia w dolinie pompejańskiej. A sławiąc Ciebie, o Królowo zwycięska, która przez Różaniec Swój pokonujesz wszystkie herezje, uznają, że dajesz życie wszystkim narodom i spełnią się prorocze słowa ewangelii św.: „Oto błogosławioną zwać mnie będą wszystkie narody“.

(Jego Świątobliwość, Leon XIII, nadał w dniu 24 stycznia 1897 r. 100 dni odpustu wszystkim,
którzy powyższą modlitwę pobożnie odmówią.)

za: Nowenna i modlitwy do Matki Boskiej Różańcowej w Pompei. (1931r.)

 

 

 

 

Nowenna dziękczynna
za otrzymane łaski na cześć Matki Boskiej w Pompeji.

Nowenną tę należy odprawić przed obrazem Matki Boskiej z Pompeji z różańcem w ręku i przy dwóch palących się świecach, jeżeli na to stosunki pozwalają.

V. Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj!
R. Panie ku ratunkowi memu pospiesz!
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi św. Jak była na początku teraz i zawsze 1 na wieki wieków. Amen.

 

Modlitwa pierwsza.
Upadając do stóp Twoich, wznoszę oczy moje ku Tobie, o Niepokalana Matko naszego Pana, Jezusa Chrystusa! Radość Ci sprawia każdy, ktokolwiek wzywa Ciebie, jako Królowej Różańca św. z Doliny pompejańskiej. Z sercem radością i wdzięcznością przepełnionym przybywam do Ciebie, moja wspaniałomyślna Dobrodziejko, moja dobrotliwa Pani i Monarchini serca mego, albowiem okazałaś się jako Matka, która mnie rzeczywiście kocha; byłem opuszczony (ą), a Ty zajęłaś się mną i wysłuchałaś mnie; byłem stroskany(ą). a Ty pocieszyłaś mnie! Obawa i zmartwienie przygniotły mnie, a Ty przywróciłaś mi pokój; cierpienie i walka śmiertelna otaczały mnie ze wszech stron, a Ty, Matko najukochańsza, jednym spojrzeniem pełnym dobroci i miłosierdzia z tronu Twego w Pompeji odwróciłaś ode mnie wszystkie uciążliwości. Czy ktokolwiek błagał Cię z zaufaniem o pomoc, a nie doznał wysłuchania! — O gdyby to cały świat wiedział, jak jesteś dobrą a miłosierną dla wszystkich, którzy cierpią! Wszyscy przychodziliby do Ciebie i szukaliby u tronu Twego pomocy i ratunku.
O Dziewico i Królowo Różańca św., niechaj Cię po wszystkie czasy chwalą, sławią i wielbią wszyscy i ja, wszyscy ludzie i Aniołowie, niebo i ziemia! Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi św. Tak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków! Amen.
Salve Regina.

Witaj, Królowa, Matko litości, życie, słodkości i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. A przeto, Orędowniczko nasza, Twoje miłosierne oczy obróć na nas i Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twego po tym wygnaniu nam okaż, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Marjo!

 

Modlitwa druga.
Bogu i Tobie, Matko Boża, składam dzięki za te nowe dowody dobroci, którą mnie miłosierdzie Twoje obdarzyło. Cóż by się było stało ze mną, gdybyś westchnień moich i łez nie była wysłuchała. Niechaj Ci za mnie dziękują i chwałą; chóry Aniołów i zastępy apostołów, męczenników, świętych dziewic i wyznawców. W moim imieniu niechaj Ci dzięki składają owe dusze grzeszne, które ocaliło miłosierdzie Twoje od wiecznego zatracenia, a które teraz zażywają w niebie uroczego widoku Twej piękności nieśmiertelnej. O gdyby to wraz ze mną miłować Cię chciały wszystkie stworzenia, oby cała ziemia zabrzmieć chciała echem moich słów dziękczynnych!
Cóż Ci dać mogę, o Królowa pełna miłosierdzia i wspaniałości? Moje całe życie przyszłe poświęcam Tobie; ile mi sił starczy będę rozszerzał(a) cześć Twoją, o Dziewico Różańca św. z Pompeji; bo gdy pomocy Twej wezwałem (am), nawiedziła mię łaska Boża. Wszędzie będę opowiadana) o miłosierdziu, któreś mi wyświadczyła; o ile zdołam będę rozszerzał(a) nabożeństwo do Różańca św. Wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak ja, i grzesznicy z zaufaniem do Ciebie się udali.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi św. Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Salve Regina.

 

Modlitwa trzecia.
Jakiem imieniem mam Cię nazwać, o Niepokalana Gołębico pokoju, pod jakiem wezwaniem do Ciebie przemawiać? Ciebie nazywają święci nauczyciele Kościoła Królową stworzenia, furtą życia, świątynią Boga. mieszkaniem światła, chwałą nieba, świętą pomiędzy Świętymi, cudem cudów Bożych, rozkoszą Najwyższego. Ty jesteś Szafarką łask, Orędowniczka wszystko wyprosić zdolna, Tyś jest miłosierdziem Boga, spieszącym z pomocą nieszczęśliwym. Wiem. że Ci to jest przyjemnym gdy Cie kto wielbi i błaga jako Królową Różańca św., wymawiając ten piękny przydomek Twój, tajemnic pełen, uczuwam jego cały urok. o Różo rajska, zasadzona w tę dolinę łez abyś słodziła cierpienia. Które otaczają zewsząd biedne tułacze dzieci Ewy. Wspaniale kwitnącą Różo miłości, wydzielająca rozkoszniejsza woń od wszystkich zapachów Libanu! Z niebiańską lubością prowadzisz w tej upodobanej przez Ciebie Dolinie pompejańskiej dusze grzeszników na powrót do serca Bożego. Niezrównana, wiecznie kwitnąca Różo, podlewana strumieniami łask niebieskich, Tyś zapuściła korzenie swe w okolicy deszczem ognistym wysuszonej; Różo nieposzlakowanej piękności, Tyś w dolinie śmierci zasadziła Panu ogród pełen rozkoszy i radości.
Błogosławiony i uwielbiony niech będzie Pan, który tak cudownym uczynił Imię Twoje, o Dziewico! Chwalcie, o narody, Imię Królowej "Różańca św. z Pompeji, bo cały świat jest pełen Jej miłosierdzia!
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi św. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków! Amen.
Salve Regina.

 

Modlitwa czwarta.
Otoczony(a) nawałnościami, które zatopieniem groziły mej łódce życia, podniosłem(am) oczy moje do Ciebie, nowa gwiazdo nadziei, któraś się objawiła w dniach naszych nad ruinami Doliny pompejańskiej. Pogrążony(a) w goryczy podniosłem(am) z głębi duszy głos mój do Ciebie, o Królowo Różańca św. z Pompeji i doświadczyłem (am) potęgi tego, tak drogiego Ci miana. Któż godnie wyśpiewać zdoła chwałę Tego św. Różańca i zwycięstwa Twej Korony! Tyś otworzyła zbawienie światu, który właśnie usiłuje wydobyć się z ramion Chrystusa, a oddać się szatanowi, i to w owej Dolinie, gdzie niegdyś niezliczone dusze na wieczne poszły potępienie. Zwycięsko zdeptałaś świątynie pogańskie i nad ruinami poganizmu wzniosłaś tron Twego panowania. Miejsce zniszczenia zbudziłaś do nowego życia, a gdzie niegdyś nieprzyjaciel piekielny władzę dzierżył, otworzyłaś miejsce ucieczki, z którego Boskiemu Zbawicielowi przywodzisz narody. Z całego świata dzieci Twoje zbudowały Ci tam tron, jako pomnik Twych cudów i jako znak zwycięstwa Twego miłosierdzia.
Na wieki niechaj będę czczone i chwalone dzieła Twoje o Pani i Matko moja i błogosławione niech będą te cuda, które w dolinie zniszczenia dzieją się za Twą przyczyną.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi św. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen.
Salve Regina.

 

Modlitwa piąta.
Twoją chwałę, o potężna Królowa, niechaj głoszą wszystkie języki, a Od wieczoru do poranka niechaj brzmią nasze pienia uwielbienia. Wszystkie narody błogosławią Cię i sławią wszystkie ziemi części wespół z zastępami szczęśliwych niebios mieszkańców. Po trzykroć błogosławię Cię z niebieskiemi mocami, potęgami i państwami; błogosławioną wyznaje Cie z tronami, Cherubinami i Serafinami! O Ty, moja nad niebios zastępy wyniesiona Obronicielko i Dobrodziejko, zwróć oczy Twe miłosierne na tę rodzinę, na ten naród, na ten lud, na cały Kościół! Przede wszystkiem nie odmawia i mi te i łaski, abym w chwili słabości nie odwracał (a) się od Ciebie. Spraw, abym do ostatniego tchnienia mego wytrwał(a) w tej wierze i w tej miłości, którą obecnie dusza moja pała. Spraw, aby wszyscy, którzy się przyczyniają do pobudowania tego Kościoła Twojego, policzeni zostali za Twa przyczyną do grona Twych wybranych.
O Różańcu Naijśw. Panny! Z największą czcią trzymam cię w ręku mojem i całuję cię z uszanowaniem. Tyś jest tym środkiem skutecznym, tą drogą, którą chrześcijanin dojść może do posiadania wszystkich cnót, do zdobycia skarbu zasług ku pozyskaniu nieba; tyś jest zadatkiem mego wiecznego zbawienia, silnym łańcuchem, krępującym nieprzyjaciela mej duszy, źródłem pokoju dla tych, którzy Cię w życiu swojem czczą, znakiem zwycięstwa dla tych, którzy Cię w godzinę śmierci z tobą nie rozstają. W godzinę śmierci liczę na pomoc Twoją, o Matko i Twoja obecność będzie mi znakiem mego zbawienia. Twój św. Różaniec niechaj mi otworzy bramę niebios. Amen.
Chwała Ojca i Synowi i Duchowi św. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Salve Regina.

V. Módl się za nami Królowo Różańca św.!
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych!

Módlmy się!
O Boże i Ojcze Pana naszego, Jezusa Chrystusa! Tyś nauczył nas, abyśmy pełni ufności do Ciebie się uciekali i Ciebie tym słodkim mianem Ojcze nazywali: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Najdobrotliwszy Panie i Ojcze, którego właściwością jest miłosierdzie wyświadczać i przebaczać. Przez przyczynę Niepokalanej Dziewicy, Marji, wysłuchaj nas, którzy chwałę naszą w tym widzimy, że możemy się nazywać dziećmi Różańca św. Przyjmij łaskawie te modły nasze dziękczynne za łaski odebrane. A tron ów, któryś ku chwale Tej Panny Przeczystej wzniósł w Pompeji, racz w przyszłości otaczać chwałą coraz większa przez zasługi Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

Te same odpusty, których dostąpić można odprawiając nowenną błagalna,
nadal Ojciec św. Leon XIII także powyższej nowennie dziękczynnej.

za: Nowenna i modlitwy do Matki Boskiej Różańcowej w Pompei. (1931r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych, nienarodzonych, dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem niewinnego, nienarodzonego, człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013), BXVI


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

www: Elizeusz.pl

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->


[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Informacje o kościele ->

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:


www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.