Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

Modlitwy na dzień Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

 

 

 Modlitwa na dzień Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

O Przenajświętsza Panienko Matko Zbawiciela Pana. Tyś jest ucieczką grzeszników, Tyś jest pomocą i wsparciem uciśnionych. Tyś jest jedyna nadzieja rozpaczających. Dziś cały Kościół Katolicki weseli się z Twego narodzenia boś Ty jutrzenką, gwiazdą zbawienia naszego, bo przez Ciebie przyszedł na świat nasz Jezus kochany co nas z niewoli grzechu uwolnił i zgotował nam Królestwo Niebieskie. O Matko nasza! O Królowo nasza! wejrzyj na prośby i łzy dzieci Twoich i racz nas pojednać z Twoim najmilejszym Synem, a nasze błagalne modlitwy racz zanieść do Stóp tronu miłosierdzia Jego. Nie opuszczaj nas w teraźniejszych potrzebach naszych, bądź nam pomocą u najmilszego Syna Twego, zasłoń nas przed Jego sprawiedliwością a wyjednaj miłosierdzie Jego. O Matko pociesz nas. bo bardzo płaczemy. O Matko! prowadź nas, bo zginiemy bez Twojej pomocy. Ucz nas kochać, jak mamy cierpieć, jak się mamy modlić, ażebyśmy cierpieniem i modlitwą wyjednali sobie i wyprosili zbawienie duszy naszej. Amen.

za: "Droga do zbawienia : książka do nabożeństwa dla ludu polskiego." (1863r.)

 

 

 

 

Dziewięć Pozdrowień na Matki Boskiej Narodzenie.

O Maryo, Panno najczystsza! któraś przed wieki obraną i przejrzaną była od Trójcy przenajświętszej na Matkę Jednorodzonego Syna bożego, któraś od Proroków przepowiedziana była, oczekiwaną od Patryarchów, od ludów upragnioną; która jesteś świątynią wspaniałą, kościołem żyjącym Ducha świętego, słońce bez skazy, albowiem bez grzechu poczęta zostałaś, Pani niebios i ziemi i królowo świata, klękamy pokornie przed Tobą, cześć Ci składając i zgłębi dusz naszych prosimy, racz w skutek wielkiego miłosierdzia Twego, duchownie się narodzić w duszach naszych i mocą słodyczy, pokory, nieskalanej czystości Twojej, zaszczepić w nas wszystkie cnoty do zbawienia potrzebne. Pozdrawiamy Cię najświętsza Panienko, oddajemy Ci dziewięć pokłonów na uczczenie dziewięciu miesięcy, przez które zostawałaś w łonie Matki Twojej świętej, i ku większej chwalę Twojej mówimy:

I. Że pochodząc z rodu królewskiego Dawidowego. promieniejąca chwałą, narodziłaś się z błogosławionej Matki Twojej Anny świętej. — Zdrowaś Marya i t. d.
II. Pozdrawiamy Cię, dziecię niebieskie, gołębico najczystsza, najbielsza, Któraś na zawstydzenie smoka piekielnego, bez zmazy grzechu pierworodnego poczętą została. — Zdrowaś Marya i t. d.
III. Pozdrawiamy Cię, zorzo promieniejąca, która zwiastując ziemi wschód słońca sprawiedliwości, pierwszy jego promień przyniosłaś. — Zdrowaś Marya i t. d.
IV. Pozdrawiamy Cię, o wybrana Boża, Która jako stolice bez skazy zabłysłaś na zaćmionej grzechem ziemi — Zdrowaś Marya i t. d.
V Pozdrawiamy Cię, gwiazdo jaśniejąca niewysławioną pięknością, któraś oświeciła świat pogrążony w ciemności pogaństwa. Zdrowaś Marya i t. d.
VI. Pozdrawiamy Cię. mężna Judyt wojująca. która żądło piekieł skruszyłaś i jako wojsko do boju uszykowane, wszystkie mocy piekielne do ucieczki zmusiłaś. — Zdrowaś Marya i t. d.
VII. Pozdrawiamy Cię. piękna duszo Maryi, któraś przed wieki od Boga posiadaną była. — Zdrowaś Marya i t. d.
VIII. Pozdrawiamy Cię, Panienko najmilsza, wielbimy Twoje śwjęte ciało i pieluszki w które obwiniętem było, i kolebkę gdzie byłaś złożona, błogosławimy szczęśliwej chwili narodzenia Twego. — Zdrowaś Marya i t. d.
IX. Pozdrawiamy Cię raz jeszcze, o Panienko najukochańsza, ozdobiona wszelkiemi cnotami nieskończenie przewyższającemi cnoty wszystkich świętych, a która za poczęciem Ducha świętego stałaś się Matką Zbawiciela i porodziłaś Słowo wcielone.— Zdrowaś Marya i t. d.

Modlitwa.

O Maryo, Panienko najukochańsza, która przez szczęśliwe narodzenie się swoje świat, pocieszyłaś, niebo rozweseliłaś, piekło przestraszyłaś, grzesznikom przyniosłaś środek do powstania z grzechów, strapionych obdarzyłaś mocą do cierpliwego znoszenia trosk wszelkich, chorym zdrowie powróciłaś, a wszystkich radością napełniłaś, ożywione uczuciem najczulszej pobożności, błagamy Cię, abyś wraz z miłością która w sercu Twoim goreje, dziś narodziła się w duszach naszych; odnów w nas gorliwość ku służbie Twojej; powiększaj coraz miłość naszą ku Tobie; spraw aby zakwitły w nas cnoty najprzyjemniejsze, najdoskonalsze w pełnych dobroci oczach Twoich. O Maryo, bądź dla nas Maryą, dając nam uczuć błogie skutki słodkiego Imienia Twego; niechaj wzywanie Tego imienia będzie mocą naszą w utrapieniach, nadzieją w niebezpieczeństwach, tarczą w walkach przeciw podejściom szatana, podporą naszą i uspokojeniem przy śmierci; niechaj Imię Maryi będzie miodem dla ust naszych, dźwiękiem harmonijnym dla uszu i radością dlu serca naszego. Amen.

za: Wianek różany (1853r.)

 

 

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

„To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas (...)”. BXVI

+ Benedykt XVI

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->

[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:

www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.