Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Modlitwy do Matki Boskiej Bolesnej

 

Modlitwy do Matki Boskiej Bolesnej

 

 

 

 

 

Modlitwa św. Klemensa do MB Bolesnej

O Królowo Męczenników! Najświętsza Mario Panno! Kto zdoła pojąć niewypowiedzianą boleść Twoją? »Wielkie jako morze jest skruszenie Twoje«. »Mocna jest jako śmierć, miłość Twoja«. Skruszony i zawstydzony staję przed Tobą. Grzechy moje niezliczone najmilszego Syna Twego do krzyża przybiły. Grzechy moje srogim mieczem boleści przebodły najświętsze Serce twoje. Lecz choć niegodny Jestem zwać się synem Twoim, pomny przecie na to, że Jezus sam dał mi Ciebie i Ty sama za syna mię przyjęłaś uciekam się do Ciebie, o Matko miłosierdzia. Nie opuszczaj mnie dopóki żyję na tej ziemi, przyczyną Twoją broń i wspieraj mię każdej chwili, a szczególnie teraz podczas tej modlitwy. Uproś mi doskonałą skruchę za grzechy moje, żywą wiarę, mocną nadzieję, żarliwą miłość, i wszelkie dary Ducha świętego. — Przedewszystkiem zaś proszę Cię, wyjednaj mi łaskę coraz głębszej i serdeczniejszej ku Tobie czci, ufności i miłości, abym we wszystkich potrzebach i nędzach swoich pomniał na Ciebie i do Ciebie się uciekał. o Pani, Matko i Orędowniczko moja! Święta Matko dopuść na mnie, Niech ran Syna Twego znamię mam na sercu wyryte.

za: Nowenna i koronka do Matki Boskiej Bolesnej. (1937r.)

 

 

 

 

 

  Modlitwy Do Siedmi Towarzyszów Bolesnej Maryi.

Modlitwa Do Świętego Jana Ewangelisty

Janie Św! kochanku Chrystusów, w przód do piersi na ostatniej wieczerzy przytulony, a potym za Syna Bolesnej Matce oddany, winszuję Ci wysokich łask Jezusa i Maryi, dziękując za usługi świadczone Im, w Mękach Jezusa, proszę Cię pokornie, naucz mnie w Krzyżach stać przy boku Jezusa niewzruszenie, i nie wstydzić się Ukrzyżowanego, i służyć Matce Jego, aby też o mnię w życia zgonie rzekł do Matki Swojej Maryi, mój zbawiciel Jezus: Oto Syn Twój. Aby na ten czas Ona mnie się być Matką pokazała, i od siebie nie odrzucała. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa Amen.

 

Modlitwa Do Ś. Dyzmy dobrej śmierci Patrona.

Dyzmo Święty! nader szczęśliwy, z mi lionów jeden znaleziony, który całe życie, lada jako strawiwszy, jednym westchnie niem raj otrzymałeś blisko mając pojednej stronie bolesną Matkę Jezusową. Winszując danego Zbawicielowemi Usty grzechów rozgrzeszenia, do widzenia wiecznego twarzy Boskiej nieodwłócznego wprowadzenia, którego długo, wyglądali z Otchłań Święci, a do nich Ciebie z chwałą wprowadziła sama Chrystusowa Dusza, zaraz po Swoim i Twoim z ciała wyjściu. O nad Abrahama ubłogosławiony Dyzmo Święty! na mnie większego grzesznika w spomniej w Królestwie Bożym, i uproś abym w dzień ostatni u słyszał owe do Ciebie wymówione zbawienia słowa „dziś ze mną będziesz w Raju“ Uproś mi tę łaskę, abym się nie spuszczał na Twój ostatni przykład, i nie odkładał skruchy, żalu, poprawy i pokuty szczerej za moje grzechy na ostatni koniec życia mego. Przez tegoż Pana nasze go Jezusa Chrystusa Amen.

 

Modlitwa Do Świętego Józefa z Arymatei.

Józefie Święty z Arymatei! Szlachetnej krwi ozdobo, ludzkich względów zwycięzco! Twoją wielką fortuną nauczyłeś nie wstydzić się Ubogiego Jezusa, i wzgardzonego, śmiało poszedłeś do Starosty, poważnie wymogłeś darowanie ciała Jezusa zmarłego, i do uwinienia Jego potrzebne kupiłeś prześcieradło, z Krzyża lekko spuściłeś na Macierzyńskie łono, ustąpiłeś własnego grobu, w którym żaden jeszcze nie leżał. O Święty Patronie! ponawiam ja dziś Tobie Imieniem Matki najboleśniejszej dziękczynienia za tę pogrzebową posługę, bo gdyby nie ty, nie byłoby grzebione Ciało Jezusa, ani by miał gdzie leżeć Po śmierci Syn najdroższej Maryi, wcześnie ja i znajpokorniejszą prośbą wołam do Ciebie, Ś. Patronie! i otwieram moje Serce złóż, w nim żywe teraz Ciało Pana mojego, niż ciało moje obumrze, abym z Nim żył na wieki i był zbawionym. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa Amen.

 

Modlitwa Do Świętego Nikodema.

Nikodemie Święty! mądrością Izraelitów sławnych zaszczycony przyszedłeś w no cy tajemnie, by Cię nie postrzeżono, za dawałeś wielkie pytania o wierze, i na uczonym i utwierdzonym zostałeś od Jezusa, w Twoich powątpiewaniach, umarłemu służyłeś jawnie nic się nieobawiając rozruchów nieprzyjaznych, wdzień i publicznie przyniosłeś funtów sto Aloesu i miry na namaszczenie najdroższego Jezusowego Ciała, wybijałeś z nóg i Rąk gwoździe, i jak ostrożnie dobywałeś ostre z najświętszej głowy ciernie, które w niej aż do mózgu utkwione były. O Święty Patronie! wołam ja znajczulszym serca mego pragnieniem, szczerej miłości, ku memu zranionemu nielitościwie Jezusowi. Przybij mnie temi gwoźdźmi do Krzyża, które wyjmować stałeś się godnym po śmierci Jezusa, żebym nigdy ręką, nogą, ani myślą ruszyć nie mógł na jakikolwiek grzech i obrazę Majestatu Jezusa mego, i tym cierniem zagródź moje uszy próżne, słyszeniu i lada jakiemu mówieniu! wykol wszystkie myśli złe i nieprzystojne, niech się całym życiem, czy krótkiem czy długiem, w samej męce Jezusa Mego boleściach Maryi, Matki bolesnej, zawsze zanurzam. Przez tegoż Pa na naszego Jezusa Chrystusa Amen.

 

Modlitwa Do Św. Maryi Magdaleny.

Magdaleno Św! tyś z grzesznicy wielką miłośnicą stałaś się Jezusa, nalazłaś na uczcie w domu Szymona, Twego Nauczyciela i Lekarza, który Cię z największej grzesznicy przemienił w jawną pokutnicę i miłośnicę; nie odstąpiłaś Go nigdy, ani od krzyża oddalałaś się, do pogrzebu wcześnieś wonniejącemi olejkami namazała Ciało, skrapiałaś często nogi czyste obfitymi łzami, zranione ocierałaś ciało włosami, a usty całowiałaś Pana nogi, żywiłaś uczącego, zeplwan go ocierałaś. O jaka w tym widoku wielka folga zbolałej Maryi! O jaka wdzięczność w Niebie za to od Jezusa i Maryi! Już teraz nie płaczesz, ale się wiecznie cieszysz, wy lejże te łzy na oczy moje, niech ja się gorzkimi zalewam łzami za grzechy moje. Udziel mi tej miłości, którąś pałała w życiu ku Jezusowi, niech mi nic nie słodzi, a ni bawi, jak sama dobroć i Męka nade mną uczyniona miłościwie Jezusa. Gorzkie wylewałaś łzy po grzechów odpuszczeniu, mnie ten uproś żal i skruchę, abym we łzach obfitych, nieskończenie za grzechy płakał, za które wstydzę się i żałuję. Zjednaj szczerą skruchę przy skonaniu. Uproś abym Ducha mego oddał w ręce Jezusa, przy nóg jego Najświętszych ucałowaniu.

 

Modlitwa Do Świętych Matek Jakubowy i Salome.

Święte Maryje Jakubowy i Salome! mężniejsze od waszych Synów Matki Apostolskie, wolałybyście Maryi Kompanią w Kalwaryjskim placu widzieć niż ucieczkę i krycie się waszych Synów i Uczniów Jezusowych, gdy Jezus był pojmany i męczony! Nieporównana Cnota i miłość wasza, której wam po tym zazdrościli Synowie wasi że się pochowali, acz potym krwią własną tę zmazę przy męczeństwie statecznie starli chwalebnie. Wam winszuję tej wielkiej cnoty, ale oraz najsilniej proszę, módlcie się za żyjącym i umierają cym grzesznikiem do Tego, który w oczach waszych, dla zbawienia mego okrutnie na śmierć osądzony, niewinnie jest zabity. Ja to jestem ów Krzyżownik Jezusa mego najzuchwalszy, który znając dobroć Jego, co cierpiał dla zbawienia mojego, memi codziennemi zbrodniami Jego Mękę odnawiam, O Święte Matki! wyście płakały nad zmęczonyni Jezusem, ale wam zakazał płaczu Jezus nad Sobą: za mnie więc te łzy ofiarujcie, abym był oczyszczon wiecznie.

za: Nabożeństwo do Siedmiu Boleści Najświętszej Panny Maryi (1847r.)

 

 

 

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 67 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8555246
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.