Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

Litania i modlitwa do MB Anielskiej /Porcjunkuli 2.VIII/ (1910r.)

 

Litania do MB Anielskiej /Porcjunkuli 2.VIII/ (1910r.)

Kyrie elejson,
Chryste elejson,
Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas,
Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże,  zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad
nami.

Królowo Aniołów, módl się za nami.
Królowo Archaniołów,
Królowo Potęg,
Królowo Mocarstw,
Królowo Księstw,
Królowo Państw,
Królowo Tronów,
Królowo Cherubinów,
Królowo Serafinów,
Królowo całego Niebieskiego dworu,
Królowo Aniołów bez grzechu pierworodnego,
Królowo Aniołów, Matko Boga i ludzi,
Królowo Aniołów, której chwała i cuda co dzień się wzmagają,
Królowo Aniołów, która chorym uzdrowienie, umarłym życie, a grzesznikom łaskę nawrócenia wypraszasz,
Królowo Aniołów, któraś jest weselem Boga, a podziwem Jego Aniołów i Świętych, pomocy nasza we wszelkich potrzebach,
Królowo Aniołów, która ufających w Tobie nie opuszczasz nigdy,
Królowo Aniołów, która przez swe wstawiennictwo ślepych widzącymi, a chromych chodzącymi czynisz,
Królowo Aniołów, która sobie podobasz pod tą nazwą być wielbioną,
Królowo Aniołów, która w łaski wszelkiego rodzaju ubogacasz tych, co Cię w ten sposób wzywają,
Królowo Aniołów, która tym, co się Twemu Boskiemu Synowi  oddać i poświęcić pragną, czynić drogi prostemi,
Królowo Aniołów, która swem orędownictwem chronisz przed ogniem piekielnym tych Wszystkich, co Twój szkaplerz bogobojnie noszą,
Królowo Aniołów, która tak wielu do świętości prowadzisz,
Królowo Aniołów, w której Bóg Ojciec ma upodobanie jako w swej najukochańszej córce,
Królowo Aniołów, którą Syn Boży czci, jako swą Niepokalaną Matkę,
Królowo Aniołów, którą Duch Święty, jako swą wierną Oblubienicę miłuje,
Królowo Aniołów, która Duchów Niebieskich zastępami władasz,
Królowo Aniołów, nasze życie,
Królowo Aniołów, radości nasza,
Królowo Aniołów, nasza nadziejo,
Królowo Aniołów, nasza pośredniczko u Boga,
Królowo Aniołów, której nigdy nie błagamy na próżno
Królowo Aniołów, której po Bogu największą winni wdzięczność jesteśmy,
Królowo Aniołów, wielka cudotwórczym,
Królowo Aniołów, u stóp której Duchy Niebieskie z uwielbieniem się korzą,
Królowo Aniołów, wszechmocna swą prośbą u Serca Syna Bożego, zochowaj nas ode złego, które nam zagraża,
Królowo Aniołów, najdoskonalsza Orędowniczko nasza przed Bogiem, uproś nam prawdziwą miłość Pana Boga.
Królowo Aniołów, arcydzieło Ducha Świętego uczyń serca nasze czułemi na Jego święte natchnienia.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas,
Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

f. Módl się za nami, o Królowo Aniołów.
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

 

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny Anielskiej.

Najlitościwsza i najhojniejsza łask Boskich szafarko, Najśw. Maryo Panno! która jako nieprzebranegow dobroci Boga jesteś Matką, tak i sama w łaskawości i życzliwości ku ludzkiemu plemieniu nieprzebrana. Dziękuję Ci pokornie za wszystkie Twojej macierzyńskiej miłości ku nam dowody, a osobliwie za ten, żeś nam porodziła Zbawiciela świata, błagasz Go za nas i wypraszasz dla nas łaski Jego, jako oto i dziś na żądanie ukochanego sługi Twego Franciszka Serafickiego, przedstawiając Synowi Swemu prośby Jego, wyjednałaś odpust zupełny, o który on błagał!  przez tę Twoją ku Niemu, a oraz i ku nam wszystkim łaskawość; przez miłość Jego ku krzyżowanemu Jezusowi, a Twemu najmilszemu Synowi i ku Tobie, o Matko miłości, proszę Cię pokornie, racz przeprosić Boga za grzechy moje, wyjednaj mi ich odpuszczenie i łaskę Jego, która jest źródłem wszelkiego doczesnego i wiecznego szczęścia. Pragnę Cię wielbić o Najświętsza Maryo Panno ! ze wszystkimi Aniołami i ludźmi, nie tylko w Assyżu i w tej tu świątyni, ale i we wszystkich całego świata kościołach, Bogu i Tobie, o Matko litości, na cześć wystawionych. Oddaję Ci się, o Najukochańsza Matko, z duszą i ciałem, racz mnie zachować w Twojej macierzyńskiej opiece, uproś mi odpuszczenie grzechów teraz i w godzinę śmierci mojej; spraw to, abym Boga, Stwórcę mojego, dawcę wszelkiego dobra i laski i Ciebie jako pierwszą i jedyną po Bogu ucieczkę tu w życiu i w przyszłości mógł chwalić i uwielbiać po wszystkie wieki. Amen.

 

ANTYFONA.

Dzisiaj temu domowi stało się zbawienie dlatego, że i on jest synem Abrahamowym; bo przyszedł syn człowieczy szukać i zbawiać co było zginęło.
f. Boże, wejrzyj z świątyni Twojej na tę ziemię.
O. A wybaw z niewoli grzechu ludzkie plemię.
f. Módl się za nami, Maryo Panno Anielska.O. Abyśmy się i t. d. Panie, wysłuchaj i t. d.

 

MÓDLMY SIĘ.

Boże miłosierdzia i Ojcze litości! który niedość mając na tem, że upadłemu rodzajowi ludzkiemu na podżwignienie z niewoli grzechu, Słowo przedwieczne, Syna swojego na ziemię posłać raczyłeś! lecz jeszcze przez Najśw. Matkę Jego, Maryę Pannę i przez Wybrane sługi Twoje, nowy, z nieprzebranego miłosierdzia Twojego, dowód łask Twych okazujesz; przez  przyczynę Najśw. Maryi Panny i Serafickiego sługi Twego Franciszka świętego prosimy Cię pokornie, spraw nam to miłościwie: abyśmy, łaską Twoją pobudzeni i wsparci, tak życia naszego sprawy wykonywali, iżbyśmy nie tylko wiecznej, ale i doczesnej kary uniknęli, a na wieczną w Niebie szczęśliwość zasłużyć mogli; przez tegoż Pana naszego, Jezusa Chrystusa i t. d.
Akt strzelisty św. O. Franciszka.

Niech będzie błogosławione Najsłodsze Imię Pana naszego Jezusa Chrystusa! Niech będzie błogosławiona Najśw. Męka Jego. Niech będzie błogosławiona najchwalebniejsza Marya Panna! która Go porodziła i z Nim cierpiącym wespół bolała, z całym Dworem Niebiańskim. Amen.

za: Nowy Brewiarzyk Tercjarski 1910r

 

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

„To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas (...)”. BXVI

+ Benedykt XVI

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->

[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:

www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.