Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

Modlitwy do N. Maryi Panny, w dzień Jej Nawiedzenia (31 maja)

 

Modlitwy do N. Maryi Panny,

w dzień Jej Nawiedzenia.

 

 [Modlitwa do N. Maryi Panny, w dzień Jej Nawiedzenia. [Litania na Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.]

 

 

 

Modlitwa do N. Maryi Panny, w dzień Jej Nawiedzenia.

Przypominamy sobie dzisiaj owo Nawiedzenie Twoje o Najświętsza Maryo Panno! jakim adorowałaś krewną Twoją Elżbietę, wkrótce po radosnym zwiastowaniu Ci przez Anioła. że będziesz Matką Zbawicielu świata. Święte było i pełne tajemnic to nawiedzenie.: Marya i Elżbieta — Matka Chrystusa i Matka Jana Chrzciciela — Matka Króla i Matka Jego poprzedziela i oznajmiciela! Elżbieta oświecona od Ducha Ś., na pierwszy rzut oka uznała w Tobie Matkę Pana swojego, i w uniesieniu natchniona z wysoka, wyrzekła owe słowa pamiętne: „Błogosławiony owoc żywota Twojego! a skądże mnie to, że przyszła matka Pana mego do mnie?" Tyś napełniona Duchem Świętym, uwielbiałaś Pana owym pieniem, w którym Go Kościół codziennie uwielbia, i uwielbiać będzie aż do końca wieków: „Wielbi duszo moja Pana. a duch mój rozradował się w Bogu Zbawicielu moim, iż wejrzał na pokorę służebnicy Swojej; albowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie narody. Bo wielkie mi rzeczy uczynił Ten, który jest potężny, i święte Imię Jego, Miłosierdzie Jego trwać będzie od pokolenia, do pokolenia, dla tych, którzy Go się boją. Pokazał moc ramienia Swego, a pysznych w sercu rozproszył. Złożył mocarze z stolicy, a wzniósł pokorne; łaknących napełnił darami, a bogacze z niczym wypuścił. Przyjął łaskawie Izraela, sługę Swojego, wspomniawszy na miłosierdzie Swoje: jako mówił do ojców naszych, do Abrahama, i plemienia jego przed wiekami. Tymi słowy cześć i chwałę w tym dniu składałaś Panu o Najświętsza Maryo Panno! Tak wielbiłaś wszechmocność, dobroć i miłosierdzie Boga! Obyśmy za Twoim przykładem zawsze godnie chwalili i wielbili Pana Boga naszego! obyśmy równie godnie, jak Ty dzięki składali Bogu za wszystko dobre, którego doznaliśmy tak względem duszy, jak względem ciała! o gdybyśmy wśród pomyślności zawsze uznawali Boga za sprawcę naszego szczęści a, i kochali Go z głębi serc naszych nad wszystko! Uprośże nam tę łaskę, o Matko Boża! u Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Modlitwa Kościoła Ś.
Boże! który dzisiejszą uroczystość przeznaczyłeś ku czci Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, i Najświętszej Mani Panny, Matki Jego; użycz łaskawie: abyśmy, którzy z pociechą obchodzimy pamiątkę jej pokory i radości i przy swym nawiedzeniu Elżbiety, mogli się zawsze stawać uczestnikami tejże pokory i radości. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

za: Książka do nabożeństwa dla wszystkich Katolików (Dunina) 1864r 

 

 

Litania na Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z Nieba Boże, Zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, Zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, Zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, Zmiłuj się nad nami.

Święta Maryo, osobliwszą pociechę przynosząca Elżbiecie świętej, Módl się za nami.
Święta Maryo, któraś godność swą uniżyła przy nawiedzeniu Elżbiety świętej, Módl się za nami.
Święta Maryo, któraś się stała przyczyną poświęcenia Janowego w żywocie Matki, Módl się za nami.
Święta Maryo, któraś cały dom Elżbiety świętej napełniła błogosławieństwem, Módl się za nami.
Święta Maryo, któraś krewnej twojej przez trzy miesiące z miłością służyła, Módl się za nami.
Święta Maryo, któraś Elżbietę Duchem świętym napełniła, Módl się za nami.
Święta Maryo, któraś od Elżbiety błogosławioną między niewiastami nazwana jesteś, Módl się za nami.
Święta Maryo, której Elżbieta powiedziała że: błogosławiony jest owoc żywota twego, Módl się za nami.
Święta Maryo, któraś na pochwały Elżbiety odpowiedziała: »Wielbi dusza moja Pana,« Módl się za nami.
Święta Maryo, Malko najwyższego Boga, Módl się za nami.

Od wszystkiego złego, Wybaw nas przyczyną Twoją najświętsza Maryo Panno.
Od wszelkiego grzechu. Wybaw nas przyczyną Twoją najświętsza Maryo Panno.
Od wszelkiego niebezpieczeństwa. Wybaw nas przyczyną Twoją najświętsza Maryo Panno.
Od złej i niespodzianej śmierci, Wybaw nas przyczyną Twoją najświętsza Maryo Panno.
Od zasadzek diabelskich. Wybaw nas przyczyną Twoją najświętsza Maryo Panno.
Od ducha wyniosłości, Wybaw nas przyczyną Twoją najświętsza Maryo Panno!
Od szukania próżnej chwały, Wybaw nas przyczyną Twoją najświętsza Maryo Panno.
Od gniewu zazdrości i wszelkiej złej woli, Wybaw nas przyczyną Twoją najświętsza Maryo Panno.
Od nieczystości, Wybaw nas przyczyną Twoją najświętsza Maryo Panno.
Od śmierci wiecznej, Wybaw nas przyczyną Twoją najświętsza Maryo Panno.
Przez pokorne nawiedzenie Twoje, Wybaw nas przyczyną Twoją najświętsza Maryo Panno.
Przez uprzykrzoną podróż Twoją przez góry Judzkie, Wybaw nas przyczyną Twoją najświętsza Maryo Panno.
Przez łaskawe wnijście Twoje w dom Zacharyasza, Wybaw nas przyczyną Twoją najświętsza Maryo Panno.
Przez miłe pozdrowienie i rozmowy z Elżbietą świętą, Wybaw nas przyczyną Twoją najświętsza Maryo Panno.
Przez usługi twoje wyświadczone Elżbiecie świętej. Wybaw nas przyczyną Twoją najświętsza Maryo Panno.

Abyś nas w godzinę śmierci miłościwie wiedzie raczyła. My grzeszni prosimy wysłuchaj nas.
Abyś nam prawdziwą pokorę i łaskawość zjednać raczyła, My grzeszni prosimy wysłuchaj nas.
Abyś w serca nasze ochotną służbę Twoją zaszczepić raczyła, My grzeszni prosimy wysłuchaj nas.
Abyś nas we wszelkich smutkach i troskach niebieskiemi pociechami napełniła, My grzeszni prosimy wysłuchaj nas.
Abyś nam czystość i nienawiść do grzechu uprosić raczyła, My grzeszni prosimy wysłuchaj nas.
Abyś serca nasze Boskiem błogosławieństwem napełnić raczyła, My grzeszni prosimy wysłuchaj nas.
Abyś duszom wiernym zmarłym, wieczny odpoczynek zjednać raczyła, My grzeszni prosimy wysłuchaj nas.
Błogosławiona Matko i Panno, My grzeszni prosimy Cię wysłuchaj nas.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami Panie.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Zdrowaś Marya i t. d.

V. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko,
R. Ażebyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.
Prosimy Cię Panie, użycz nam sługom Twoim łaski darów niebieskich, aby którym narodzenie Panny najświętszej stało się początkiem zbawienia, uroczysta pamiątka Nawiedzenia przyniosła przymnożenie pokoju. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twego, który z Tobą i Duchem świętym w jedności Bóstwa żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

za: Wianek różany (1853r.)


 

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

„To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas (...)”. BXVI

+ Benedykt XVI

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->

[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:

www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.