Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

Modlitwy do św. Michała Archanioła i świętych Aniołów i Archaniołów

 

Modlitwy do Św. Michała Archanioła

i świętych Aniołów i Archaniołów

 

 

 

  Zobacz również: [Modlitwa do św. Michała Archanioła - ks. Danielski].
  oraz: [Modlitwy o świętych Aniołach Stróżach] i [Litania do świętych aniołów].

 

W Kościele katolickim 29 września obchodzone jest święto archaniołów św. Michała, Gabriela i Rafała. W tradycji chrześcijańskiej Michał Archanioł jest najważniejszym spośród aniołów. Nazywany jest wodzem wojsk niebieskich i pogromcą złych duchów, który chroni dzieci Kościoła. Archanioł Michał („Któż jak Bóg”) stoczył walkę ze złymi duchami i nadal wspiera ludzi w walce ze złem. Archanioł Gabriel („Bóg jest mocą”) wielokrotnie przekazywał ludziom zlecenia od Boga. To on zwiastował Pannie Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego. Archanioł Rafał („Bóg uleczy”), jeden z siedmiu Aniołów, którzy stoją przed Panem, był opiekunem młodego Tobiasza. Dobrze, by każdy chrześcijanin miał w sobie głębokie poczucie niewidzialnej i wspierającej obecności Aniołów.

 

 

 

Modlitwa do trzech Archaniołów
pp. Franciszek, 29.09.2017

 

Michale, pomóż nam w walce. Każdy z nas wie, jaką walkę musi dziś stoczyć w swoim życiu. Każdy z nas wie, że walką zasadniczą jest zmaganie o zbawienie. Gabrielu, przynoś nam wieści, przynoś nam Dobrą Nowinę o zbawieniu, że Jezus jest z nami, że Jezus nas zbawił i daj nam nadzieję. Rafale, weź nas za rękę i pomóż nam w drodze, abyśmy nie zmylili drogi, byśmy nie zostali w bezruchu. Idźmy zawsze naprzód z twoją pomocą”.

 

 

 

 

 

 

Modlitwa pp. Leona XIII 

 

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

wersja łacińska:

Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio; contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus; supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae caelestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen

 

Starsze tłumaczenie:

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obro­ną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy; a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

 

***

[Modlitwa na urocz. św. Michała Archan. (x. P. Skargi)] [Akt dozgonnego przyrzeczenia po Komunii św.] [Nabożeństwo do świętego Michała Archanioła.] [LITANIA o świętym Michale Archaniele.] [Modlitwa do św. Michała Archanioła (1889r) [Modlitwa do Ś. Michała Archanioła (1864r)] [Modlitwa do Aniołów Bożych] [Modlitwa do św. Michała Archanioła] [Modlitwa odmawiana po Mszy św.] [Modlitwa o pomoc w walce ze złem] [Pozdrowienie św. Michała Archanioła] [Koronka do św. Michała Archanioła czyli Koronka Anielska] [Koronka Uwielbienia Boga ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórami Aniołów] [Godzinki] [Pieśni]

 

 

 

 

 

 Modlitwa na urocz. św. Michała Archan. (x. P. Skargi)

O Aniołowie, wielcy i przemożni panowie, mocarze, książęta, hetmanowie, wielcy urzędnicy i sprawcy Najwyższego, nie wstydźcie się posługi naszej, bo się jej Pan wasz i Bóg wasz w ciele naszem nie wstydził. Lubośmy teraz w prochu i w nędzy, aleśmy z wami powołaniem i końcem równi, a to nad was mamy, jako mówi Apostoł: iż nie z waszego nasienia, ale z naszego, Bóg i Pan wasz ciało wziął, i mocniej się z wami spowinowacił. Nie traćcie gorącej ku nam miłości, gdy się wam uporem, niestatkiem i twardością naszą do dobrego przykrzym, i grzechami was i upadkiem naszym zasmucamy, a bardzo rzadko powstaniem prawem uweselamy. Zrozumiejcie młodszej i głupiej, niedorosłej braci swoje;. Przebywajcie z nami, a oświecajcie rozumy nasze i gorącością swoją zapalajcie wolę naszą ku dostąpieniu szczęścia waszego. Brońcie nas od nieprzyjaciół i duchów na nas jadowitych i od wszelkich przygód, a nieście potrzeby nasze do Pana, a wracajcie się do nas, przynosząc nam dobrą odprawę. Dziękujcie za nas, za tak niezmierną łaskę, i te dobra, które nam wspólny Pan daje, a nagradzajcie niewdzięczność i oziębłość naszą niskim i pokornym pokłonem, którego wam pomagamy, chwaląc Trójcę św., Boga jednego, przez Jezusa Chrystusa, i pomagać będziem na wieki. Amen.

za: Modlitewnik Skargi : z modlitw w dziełach x. Piotra Skargi zawartych (1912r.)

 

 

 

 

 

Akt dozgonnego przyrzeczenia po Komunii św.

O święty Michale Archaniele, Stróżu wybranego ludu, wskrzesicielu zmarłych w dzień sądu, Ty, który stoisz przed ołtarzem, „abyś oddał z modlitw wszech świętych na ołtarz złoty, który jest przed stolicą Bożą“. Ty Duchu, uprzywilejowany osobliwą godnością i władzą w niebie i na ziemi, odwieczny pogromco szatana, a osobliwy patronie walczących z duchem ciemności, który i mnie, pomimo nędzy mojej i grzechów moich, raczysz przyjąć w poczet sług i żołnierzy swych, o potwierdź na zawsze w dniu dzisiejszym szczere moje chęci służenia Najdroższemu Panu naszemu w nawracaniu; bliźnich moich i przyczyń się za mną, abym od Jezusa Chrystusa, Miłośnika dusz, otrzymał zdolność rozbudzania we wszystkich prawdziwej skruchy i najgorętszej miłości Bożej.

Przyrzekam Ci z mojej strony najuroczyściej, o św. Archaniele, nie zapominać do ostatnich dni życia mego, żem został żołnierzem twoim dla walki z duchem zła i przeciwdziałania wpływowi jego w sobie i drugich.

Uproś mi, o święty Michale, pokorę, czystość, miłość, wytrwałość i gorliwość w służeniu Bogu, a będąc pomocą moją na ziemi, bądź także obrońcą moim w dzień sądu. Amen.

za: Bractwo św. Michała Archanioła przy kościele św. Michała w Wilnie. (1935r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabożeństwo do świętego Michała Archanioła.

 

Michał słowem: „Któż, jak Bóg?" —wojsku niebieskiemu
Gdy Pan dał przykazanie, by narodzonemu
W czasie Bogu-Człowiekowi wszyscy się kłaniali —
Zwyciężył tych Aniołów, co się zbuntowali.
Michał, kiedy Lucyfer do piekła stracony,
Hetmanem lioskich pułków został przeznaczony;
Zły duch, że rokosz podniósł, stracił miejsce w niebie,
Ów dowódzca, że Boże zawsze wielbił Ciebie.
Michał wodził na puszczy i strzegł Izraela:
Dziś kościół święty broni od nieprzyjaciela;
W nim dla wojsk chrześciańskich jest wielka obrona,
A cała Galicya czci go za patrona.

 

 

 

LITANIA o świętym Michale Archaniele.
(Do prywatnego użytku)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Bożo, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryo, Królowo Anielska, módl się za nami.
Święty Michale Archaniele,
Święty Michale książę najchwalebniejszy, stojący przed tronem Najwyższego,
Święty Michale wodzu wojsk niebieskich,
Święty Michale pogromco Lucyfera z jego złymi duchami i zwolennikami,
Święty Michale marszałku dworu niebieskiego,
Święty Michale kościoła Bożego w starym iegdyś przymierzu obrońco,
Święty Michale kościoła Bożego w nowym testamencie mocny opiekunie,
Święty Michale wojsk chrześciańskich wsparcie i przewodniku,
Święty Michale trzymający wagę sprawiedliwości Boga, Sedziego żywych i umarłych,
Święty Michale królestwa naszego patronie,
Święty Michale od napaści, pokus i przemocy czartowskiej pewna ucieczko,
Święty Michale konających szczególna pociecho,
Święty Michale dusz sprawiedliwych do nieba przewodniku,
Święty Michale we wszystkich duszy i ciała przypadkach szczególny ratunku,
Święty Michale we wszystkich trudach i mozołach naszych,
Święty Michale, abyśmy przykazania Pańskie wiernie zachowując, na opiekę Boską i twą pomoc sobie w przeciwnościach zasłużyli,
Święty Michale, abyś nam zwycięstwo nad widomymi i niewidomymi nieprzyjaciółmi u Boga wyjednać raczył,
Święty Michale, abyś nam łaskę do wytrwania w dobrem aż do śmierci wyprosić raczył,
Święty Michale Archaniele dziś i w godzinę śmierci naszej,
Boże w Trójcy św. jedyny, przez przyczynę świętego Michała Archanioła, prosimy Cię,
wysłuchaj nas. .
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson.
Ojcze nasz. Zdrowaś.

Antyfona. Stała się wielka bitwa na niebie, gdy smok wszczął wojnę; a Michał walczył z nim i zwyciężył go. Alleluja.

Prośba. Św. Michale Archaniele broń nas w walce; przeciwko złości i zasadzkom djabelskini bądź obroną. Niechcij mu Bóg rozkaże pokornie błagamy: Ty zaś Książe wojsk niebieskich szatana i innych złych duchów, którzy na zgubę dusz w świecie czychają, Boską mocą strąć do piekła. Amen.

V. Aniołom swoim rozkazał Pan o tobie,
R. Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.
V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.
Boże, który cudownym sposobem tak Aniołów, jakoteż i ludzi ku wychwalaniu Twego świętego Imienia w poczet Twego chóru wpisujesz, spraw łaskawie, aby tychże duchów błogosławionych przyczyna i nas na ziemi w każdym razie wspierała. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem św. żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

za "Korona życia"1889r.

 

 

Modlitwa do św. Michała Archanioła (1889r)

Święty Michale Archaniele, wielki Anielskiego wojska hetmanie, wielki zelancie i obrońco honoru Boskiego, wielki zwycięsco pysznego Lucyfera, czczę cię ze wszystkich tych przyczyn, a najbardziej, żeś się stał mocny przy honorze tego Boga, któremu wszelka cześć i pokłon, od wszelkiego stworzenia być powinny, żeś pokonał tego i uczynił najniższym w piekle, który chciał być równy Najwyższemu w niebie i sam nabyłeś w niebiesiech to miejsce pokorą, które on utracił pychą. Oraz proszę cię pokornie święty Archaniele! spraw to, aby dusza moja nie powstawała grzechami przeciw Bogu Stwórcy i Zbawicielowi swemu ale Go kochała, chwaliła i broniła honoru Jego. Ty patronie osobliwy kochających cię w życiu, drogą spraw Boskich prowadź, a przy śmierci od szatańskich zasadzek broń i zaprowadź po szczęśliwem skonaniu do chwały niebieskiej. Oddal ode mnie bojaźń i rozpacz przy skonaniu, uczyń mi nadzieję wtenczas, którą i teraz mam w Bogu Zbawicielu moim, że za twoją przyczyną i obroną grzechów się ustrzegę a popełnione odpokutuję i wiecznego ujdę potępienia, Bądź mi patronem we wszystkich niebezpieczeństwach, a ja twoim będę wielbicielem czczącym cię w życiu całem. A najbardziej proszę cie święty Archaniele, niech głosem trąby twojej wzbudzony, stanę po prawej na dniu sądnym, nie po lewej stronie. Przez Chrystusa Pana, Sędziego żywych i umarłych. Amen.

za: "Bieg roku całego" 1889r.

 

Modlitwa do Ś. Michała Archanioła (1864r).

Obrońco Kościoła i Wodzu przemożny wojska Niebieskiego, przybądź nam w potrzebach naszych, a wybaw nas z niebezpieczeństwa ciała i duszy, w jakie nas duchowie ciemności wpędzają: bowiem miłość Twoja i łaska, o Święty Archaniele! wnioźniejsza jest i większa, niżeli ich nieprawość i szkodliwość. Gdy oni ciągną nas do obrazy przeciw Bogu, Ty nas hamować racz od grzechu; gdy oni sieją w pośród nas niezgodę. i rozerwanie, jako szatani i obywatele Babilonu, Ty, jako pokoju Aniół i jeden z Książąt górnego Syonu, racz nas uchować i utwierdzić w jedności; gdy oni zdrad swoich sidła przed nami rozkładają, Ty serca nasze odwracaj od ich zasadzek, i wszelkie od nich podstępy dawaj nam poznać. Obronie Twojej wszystek Kościół jest poruczony; racz że go w Ojczyźnie naszej strzedz od upadku i ratuj go od wszystkich zamachów nieprzyjaciół, aby chwała Boga naszego, nie traciła pośród nas przybytku, owszem rosła i szerzyła się przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

za:"Chwała Boża" 1864r.

 

 

Modlitwa do Aniołów Bożych.

Błogosławieni Aniołowie Boży, którym poruczone nad duszami czuwanie; Stróżowie, Słudzy świętości, rozdawający zbawienie tym wszystkim co wespół z Wami podzielać mają Dziedzictwo Niebieskie, Aniołowie trzykroć szczęśliwi, którzy widzicie jak wielu nieprzyjaciółmi widomymi i niewidomymi jesteśmy oblężeni, i z jak wielu pomiędzy nich w niebezpieczne wchodzim przestawanie; Archanieli, Cnoty, Mocy, Panowania, Potęgi, Trony, Cherubinowie, Serafinowie najbliżsi, Przyjaciele i Towarzysze dusz Krwią Przeczystego Baranka odkupionych; miejcie, o błagam Was, w obronie i miłości Waszćj duszę moję i dusze wszystkich innie miłych. Baczcie nas bronić przeciw wszelkim pokusom, uciskom, strapieniom i szkodom, jakieby nieprzyjaciele nasi na nas wymierzali, i okażcie Duchy błogosławione, iż Wasza miłość i dobroć ku nam większą jest jak złośliwość ich i zawziętość. Modlitw Waszych za sobą sercem pokoruem prosimy, przez Pana Waszego i naszego Jezusa Chrystusa, któremu z Ojcem i z Duchem Świętym w Trójcy Przenajświętszej chwała, cześć i dziękczynienie na wieki
Amen.

za:"Chwała Boża" 1864r.

 

 

Modlitwa do św. Michała Archanioła.
29-go września.

Obrońco Kościoła i wodzu przemożny wojska niebieskiego, święty Michale Archaniele! przybądź w potrzebach naszych, a wybaw z niebezpieczeństw ciała i duszy, w jakie nas duchowie ciemności wpędzają! twoja bowiem miłość i łaska, o święty Archaniele, możniejszą jest i większą, aniżeli ich nieprawość i szkodliwość. Obronie twojej cały Kościół jest powierzony; racz go strzedz od upadku i ratuj od zamachów nieprzyjaciół, aby chwała Boga naszego szerzyła się przez Jezusa Chrystusa.
Zarazem cię proszę pokornie, święty Archaniele! spraw, aby dusza moja nie powstała grzechami przeciw Bogu, Stwórcy i Zbawicielowi, ale Go kochała i chwaliła. Ty, święty Patronie! drogą przykazań Boskich nas prowadź, a przy śmierci broń od szatańskich zasadzek, po szczęśliwym zgonie chwałę niebieską nam ukaż. Oddal bojaźń i rozpacz przy skonaniu i wzbudź nadzieję, którą teraz mam w Bogu, Zbawicielu moim, że za twoją przyczyną i obroną grzechów się ustrzegę, za popełnione odpokutuję i wiecznego ujdę potępienia. A najbardziej proszę cię, Św. Archaniele! niech głosem trąby twojej obudzony, stanę w dniu sądnym po prawej stronie. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, sędziego żywych i umarłych. Amen.

za: "Śpiewnik Kościelny" (Bytomski) 1900r.

 

 

Modlitwa odmawiana po Mszy św.

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

 

Modlitwa o pomoc w walce ze złem.

O najchwalebniejszy Wodzu wojska niebieskiego, św. Michale Archaniele, broń nas w utarczkach i okrutnej walce, którą toczymy przeciw złym duchom z księstwami tego ciemnego świata. Przybądź na pomoc ludziom, których Bóg stworzył nieśmiertelnymi, uczynił na obraz i podobieństwo swoje i wykupił za wielka cenę z tyranii szatana. Wystąp dzisiaj do walki Pańskiej z wojskiem Świętych Aniołów, podobnie jak już walczyłeś z głową pysznych Lucyferem i jego odstępnymi aniołami, którzy nie mogli Ci się oprzeć i nie było dla nich odtąd miejsca w niebie. A ten anioł zbuntowany, przemieniony w anioła ciemności, który czyha jeszcze na ziemi na naszą zgubę, strącony został w przepaść razem ze swymi zwolennikami. Lecz oto ten pierwszy nie przyjaciel i mężobójca znowu podnosi w zuchwalstwie głowę. Przybrawszy postać anioła światłości krąży wraz z całym tłumem złych duchów i stara się opanować ziemię, aby wymazać z niej Imię Boga i Imię Chrystusa, aby porwać, zabić i wtrącić na wieczną zgubę dusze, przeznaczone do korony wiekuistej chwały. Ten smok złowrogi rozlewa na ludzi o zepsutym umyśle i sercu jakoby pełną brudów rzekę: jad swej złości, ducha kłamstwa, bezbożności i bluźnierstwa, tchnienie zarazy bezwstydu, wszelkiego występku i nieprawości. Ci najbardziej zawzięci nieprzyjaciele zalali i napoili goryczą Kościół, Oblubienicę Baranka Niepokalanego i na Jego najświętsze rzeczy wyciągnęli bezbożnie ręce. O Wodzu niezwyciężony, przeciw napaściom odrzuconych duchów wesprzyj lud Boży i daj mu zwycięstwo. Amen.

 

 

Pozdrowienie św. Michała Archanioła.

Bądź pozdrowiony św. Michale Archaniele, najchwalebniejszy Książę wojska niebieskiego. Pan z Tobą. Błogosławiony jesteś między wszystkimi Chórami anielskimi i niech będzie zawsze błogosławiona Przenajświętsza Trójca, która zechciała Cię ubogacić tylu darami, łaskami i przywilejami.
Św. Michale Archaniele, Opiekunie Kościoła powszechnego, módl się za nami i przybywaj z pomocą w naszych potrzebach. Uwolnij nas od smoka piekielnego oraz od wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, teraz i w godzinę naszej śmierci, po której oczekujemy za cenę Twej potężnej opieki uwolnienia od mąk czyśćca i wprowadzenia przez Ciebie samego do szczęśliwej obecności z Bogiem w niebie. Ufamy, że tak się stanie. Amen.

 

 

Koronka do św. Michała Archanioła czyli Koronka Anielska.

Koronka do św. Michała Archanioła jest nabożeństwem bardo dawno praktykowanym w Portugalii. Składa się z dziewięciu pozdrowień, a każde z nich z jednego Ojcze nasz, trzech Zdrowaś i westchnienia potem odmawia się cztery Ojcze nasz i modlitwy końcowe, Kongregacja św. Obrzędów w postanowieniu z dnia 8 sierpnia 1851 r. podaje do wiadomości iż pewna siostra Karmelitanka poczytana za świętą, a zmarła w 1755 r., odmawiała Koronkę Anielską z bardzo wielkim nabożeństwem. Według bowiem dawnej tradycji to nabożeństwo miało być nadzwyczaj przyjemne św. Michałowi Archaniołowi, który w nagrodą za nie przybywał z natychmiastową i skuteczną pomocą we wszelkich potrzebach, a zwłaszcza Kościoła katolickiego, którego jest nieustannym Opiekunem.

Sposób odmawiania

V. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.
R. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
R. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

POZDROWIENIE I — na cześć Chóru Serafinów
Ojcze nasz i 3 Zdrowaś "Maryjo,
Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Serafinów zapal nas, Panie ogniem doskonałej miłości. Amen.

POZDROWIENIE II — na cześć Chóru Cherubinów
Ojcze nasz i 3 Zdrowaś Maryjo.
Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Cherubinów udziel nam, Panie, łaski opuszczenia drogi grzechu, a postępowania drogą doskonałości chrześcijańskiej. Amen.

POZDROWIENIE III — na cześć Chóru Tronów
Ojcze nasz i 3 Zdrowaś Maryjo.
Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Tronów wlej, Panie, w serca nasze ducha prawdziwej i szczerej pokory. Amen.

POZDROWIENIE IV — na cześć Chóru Panowań
Ojcze nasz i 3 Zdrowo Maryjo.
Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Panowań daj nam, Panie, łaskę panowania nad naszymi zmysłami i naprawienia skażonych namiętności. Amen.

POZDROWIENIE V — na cześć Chóru Mocarstw
Ojcze nasz i 3 Zdrowaś Maryjo.
Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Mocarstw zachowaj, Panie, dusze nasze od zasadzek i pokus szatana Amen.

POZDROWIENIE VI — na cześć Chóru Potęg
Ojcze nasz i 3 Zdrowaś Maryjo.
Za przyczyną św. Michała Archanioła i Chóru przedziwnych Potęg niebiańskich użycz nam, Panie, zwycięstwa w pokusach i zbaw ode złego. Amen.

POZDROWIENIA VII — na cześć Chóru Księstw
Ojcze nasz i 3 Zdrowaś Maryjo.
Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Księstw napełnij nas, Panie, duchem prawdziwego i szczerego posłuszeństwa. Amen.

POZDROWIENIE VIII — na cześć Chóru Archaniołów
Ojcze nasz i 3 Zdrowaś Maryjo.
Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Archaniołów obdarz nas, Panie, wytrwałością w wierze i w dobrych uczynkach, abyśmy mogli osiągnąć chwałę w niebiosach. Amen.

POZDROWIENIE IX — na cześć Chóru Aniołów
Ojcze nasz i 3 Zdrowaś Maryjo.
Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru wszystkich Aniołów spraw, Panie, abyśmy doznając od nich opieki w tym życiu zostali zaprowadzeni do chwały wiecznej w niebie. Amen.

Na cześć św. Michała Archanioła Ojcze nasz.
Na cześć św. Gabriela Archanioła Ojcze nasz.
Na cześć św. Rafała Archanioła Ojcze nasz.
Na cześć swego Anioła Stróża Ojcze nasz.

Antyfona
Najchwalebniejszy Książę św. Michale, Zwierzchniku i Wodzu zastępów niebieskich, obrońco dusz, pogromco zbuntowanych duchów, przyboczny sługo królewskiego Domu Bożego, a po Jezusie Chrystusie przedziwny nasz Hetmanie, racz w swej nadziemskiej doskonałości i mocy ratować od złego nas, którzy z ufnością uciekamy się do Ciebie; spraw; abyśmy pod skrzydłami Twej niezrównanej opieki codziennie postępowali w wiernej służbie naszego Boga.

V. Przybądź, św. Michale Archaniele,
R. Na pomoc ludowi Bożemu.

Módlmy się:
Wszechmogący wieczny Boże, który cudem dobroci i miłosierdzia dla zbawienia wszystkich ludzi wybrałeś chwalebnego Archanioła św. Michała na Księcia swego Kościoła, dozwól błagamy, aby ten święty Archanioł uwolnił nas swą dobroczynną prawicą od wszelkich nieprzyjaciół tak tych, którzy nas teraz dręczą, jak i tych którzy w godzinę śmierci czyhać będą Ba naszą zgubą oraz by zaprowadził nas przed oblicze Majestatu Twego. Przez zasługi Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Koronka Uwielbienia Boga ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórami Aniołów

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Hołd należny złóżmy Panu Królowi Aniołów.

1. Ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórem Serafinów
Uwielbiamy Cię, Boże! (3 razy)
Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały,

módl się za nami do Syna Bożego.
Hołd należny złóżmy Panu
Królowi Aniołów.

2. Ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórem Cherubinów
Uwielbiamy Cię, Boże! (3 razy)
Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały,
módl się za nami do Syna Bożego.
Hołd należny złóżmy Panu
Królowi Aniołów.

3. Ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórem Tronów
Uwielbiamy Cię, Boże! (3 razy)
Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały,
módl się za nami do Syna Bożego.
Hołd należny złóżmy Panu
Królowi Aniołów.

4. Ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórem Panowań
Uwielbiamy Cię, Boże! (3 razy)
Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały,
módl się za nami do Syna Bożego.
Hołd należny złóżmy Panu
Królowi Aniołów.

5. Ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórem Mocarstw
Uwielbiamy Cię, Boże! (3 razy)
Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały,
módl się za nami do Syna Bożego.
Hołd należny złóżmy Panu
Królowi Aniołów.

6. Ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórem Potęg
Uwielbiamy Cię, Boże! (3 razy)
Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały,
módl się za nami do Syna Bożego.
Hołd należny złóżmy Panu
Królowi Aniołów.

7. Ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórem Księstw
Uwielbiamy Cię, Boże! (3 razy)
Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały,
módl się za nami do Syna Bożego.
Hołd należny złóżmy Panu
Królowi Aniołów.

8. Ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórem Archaniołów
Uwielbiamy Cię, Boże! (3 razy)
Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały,
módl się za nami do Syna Bożego.
Hołd należny złóżmy Panu
Królowi Aniołów.

9. Ze Świętym Michałem Archaniołem i Chórem Aniołów
Uwielbiamy Cię, Boże! (3 razy)
Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały,
módl się za nami do Syna Bożego.

Ze Świętym Michałem Archaniołem
Uwielbiamy Cię, Panie, na wszystkich ołtarzach świata.

Ze Świętym Gabrielem Archaniołem
Dziękujemy Ci, Boże, za dzieło Wcielenia.

Ze Świętym Rafałem Archaniołem
Prosimy za ludem pielgrzymującym do Królestwa Niebieskiego.

Ze swoim Aniołem Stróżem
Przepraszamy Cię, Boże, za nasze grzechy.

Aniołowie, Archaniołowie, Trony i Zwierzchności, Księstwa i Potęgi, Moce Niebieskie, Cherubini i Serafini
Błogosławcie Pana na wieki. Amen.

 

 

Godzinki.

 

NA JUTRZNIĘ
Zacznijmy społem chwalić - Księcia Niebieskiego - Michała Archanioła, - Patrona naszego.
Przybądź nam, miłościwy - Boże, ku pomocy - i wyrwij nas z potężnych - nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu i Synowi, - Jego przedwiecznemu - i równemu Im w bóstwie - Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, - tak zawsze i ninie, - niech Bóg w Trójcy jedyny - na wiek wieków słynie.

Hymn
Witaj Duchu potężny, - święty Archaniele, - któryś pogromił rokosz - złych aniołów śmiele:
"Któż jak Bóg" hasłem swoim - na nich uderzając, - o znieważony honor - Boga się stawiając.
Buntowników strąciłeś - aż na dno piekielne, - tym sobie zdobywając - imię nieśmiertelne:
"Michael", Wódz i Książe - wojska niebieskiego, - Przyjaciela i Powiernik - Pana Najwyższego.
Blaskiem mądrości Bożej - cudnie ozdobiony, - Rzecznikiem, Opiekunem ludzi uczyniony.
O, dopomagaj swoim - czcicielom na ziemi - w walce z duchami złymi, - daj nam moc nad nimi.
Byśmy zawsze zwycięsko - z boju wychodzili, - miejsca stracone przez nich - dla siebie zdobyli.

Antyfona
Stało się milczenie na niebie, gdy walczył smok i Michał z nim i odniósł zwycięstwo.
V. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
R. Byśmy nie zginęli w dzień straszliwego sądu.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się:
Wszechmogący wieczny Boże, który w dobroci swojej i miłosierdziu Księciu Twego Kościoła najchwalebniejszemu Michałowi Archaniołowi powierzyłeś pieczę nad ludźmi, spraw prosimy, abyśmy za jego łaskawą opieką wolni od przemocy nieprzyjaciół naszych za życia, zwłaszcza w godzinę śmierci, - zostali wprowadzeni do chwały wiecznej przed Boskie oblicze Twoje. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze, R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
V. Błogosławmy Panu. R. Bogu Chwała.
V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
R. Amen.

 

NA PRYMĘ
Przybądź nam, miłościwy
Boże, ku pomocy itd.

Hymn
Z siedmiu Duchów Tyś pierwszy - przed Panem stojący, - któremu ważne sprawy - zleca Wszechmogący.
Osobliwszą masz władzę - na niebie i ziemi - i niezrównaną chwałę - pomiędzy Świętymi.
Tyś Górnego Syonu - blaskiem i ozdobą, - najpierwszą po Królowej - Niebieskiej osobą.
Wszystkie chóry Aniołów, - Święci Pańscy w niebie - i wierni Chrystusowi - modlą się do Ciebie.
I kochają serdecznie - za Twój bój o Boga, - za Miłość, za pokorę - i za pogrom wroga.
I my, co Ciebie z nimi - wielbimy, kochamy, - spraw niech Twe hasło w życiu - wiernie wypełniamy.
Niech nic nad Boga więcej - nie mamy droższego, - zapałem niech płoniemy - w walce o cześć Jego.

Antyfona
Kiedy walczył Michał Archanioł ze smokiem, dał się słyszeć głos mówiących: Zbawienie Bogu naszemu.
V. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
R. Byśmy nie zginęli itd. jak na Jutrznię.

 

NA TERCJĘ
Przybądź nam, miłościwy Boże, ku pomocy itd.

Hymn
O wielbicielu wielki - Słowa Wcielonego, - Czcicielu niezrównany - Panny, Matki Jego.
Po Niej w modłach my Ciebie - pierwszego wzywamy, - Tobie się. chyląc głowy, - kornie spowiadamy, Jednasz z Bogiem grzeszników, - łaskę im przywracasz, - gdy Ci się polecają, - z błędnej drogi zwracasz. Starą Tyś Synagogę - niegdyś strzegł i bronił, - aby Izrael wiary - w Boga nie uronił.
Strzeżesz teraz Kościoła - jako Patron Jego, - lud swój w obronę bierzesz, ratujesz od złego.
Kraje, narody, wojska, - zakony przez wieki - Patronem Cię swym czynią - żądni Twej opieki.
Bo w Twą wierzą potęgę, - wierzą Twej miłości, - którą otaczasz ludzi - z hojnej łaskawości.

Antyfona
Ten jest Michał Archanioł, Książę wojsk anielskich, którego cześć świadczy dobrodziejstwa i którego modlitwa prowadzi do Królestwa niebieskiego.
V. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce,
R. Byśmy nie zginęli itd. jak na Jutrznię,

 

NA SEKSTĘ
Przybądź nam, miłościwy
Boże, ku pomocy itd.

Hymn
Święty Michał Archanioł - tak ludzi miłuje, - że im się i widzialnie - nieraz ukazuje.
Wśród sławnych jego zjawień - jest góra Gargani, - o której w brewiarzu - czytają kapłani.
Zabłąkanemu chłopcu - w lesie się pokazał - i kościół na tym miejscu - wystawić nakazał.
Ażeby z Aniołami - mógł tam cześć odbierać - i wpływ dobroci boskiej - i swojej wywierać
Zjawił się z wojskiem Niebian, - jak podanie głosi, - zwycięstwo ponad wrogiem - dla Polski wyprosił. Zjawia się niewidzialnie, - kiedy jest wzywany, - odpiera wrogów duszy - Patron nasz kochany.
A za tę wielką miłość - wzajem Go miłujmy:- cześć, ufność w jego dobroć - szerzyć usiłujmy.

Antyfona
Michał Archanioł przybył na pomoc ludowi Bożemu, stanął na ratunek duszom sprawiedliwym.
V. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
R. Byśmy nie zginęli itd. jak na Jutrznię.

NA NONĘ
Przybądź nam, miłościwy
Boże, ku pomocy itd.

Hymn
Walka, która na niebie - kiedyś się odbyła. - dotąd się jeszcze w świecie - Bożym nie skończyła.
Ciemność walczy z światłością, - zło się ciągle sroży - i chce świat opanować, - znieść porządek Boży
Bo tu chodzi o dusze, - by się nie dostały - na trony, które w niebie - duchy postradały.
Książę niebios Michale, - Tobie jest moc dana - przeciw zasadzkom wszelkim - i złości szatana.
Tyś odwiecznym zwycięzcą - i pogromcą złego. - skróć władzę, zetrzyj pychę - smoka przeklętego.
"Niechaj mu Bóg rozkaże" - pokornie prosimy, - strąć mocą Bożą czarta - w piekielne głębiny.
O zwyciężaj tak dalej, - jak zacząłeś w niebie, - walczącym dopomagaj, - gdy wzywają Ciebie.

Antyfona
Wzburzyło się morze i zadrżała ziemia, gdy Michał Archanioł zstępował z nieba,
V. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
R. Byśmy nie zginęli itd. jak na Jutrznię.

 

NA NIESZPORY
Przybądź nam, miłościwy
Boże, ku pomocy itd.

Hymn
Święty Michał wyznacza - z Aniołów jednego - na stróża dla człowieka - na świat zrodzonego.
I sam z wielkiej dobroci - strzeże go i wspiera - za życia, lecz szczególniej, - gdy człowiek umiera.
Nie opuści go wtenczas, - lecz na pomoc spieszy, - ze swymi Aniołami - obecnością cieszy.
I odpędzą szatanów, - wzbudzą ufność w Boga, - jakżesz obecność jego - jest dla duszy błoga.
Potem w czyśćcu pociesza, - cierpienia osładza, - do nieba po pokucie - odbytej wprowadza.
O jak szczęśliwy człowiek, co za życia swego - czci i pomocy wzywa - Michała świętego.
Zapewnioną ma pomoc - we wszelkiej potrzebie, - po śmierci zapewniony tron u Boga w niebie.

Antyfona
Przybył Michał Archanioł z mnóstwem Aniołów, któremu powierzy! Pan dusze Świętych, by je zawiódł do raju radości.
V. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
R. Byśmy nie zginęli itd. jak na Jutrznię.

 

NA KOMPLETĘ
Niech nas Święty Archanioł - do Boga nawróci, a zagniewanie Jego - niech od nas odwróci.
Przybądź nam, miłościwy - Boże, ku pomocy itd.

Hymn
W dniu ostatnim głos trąby - tego Archanioła - wszystkich umarłych wskrzesi - i na sąd powoła.
Stanie przy trybunale - ważyć ludzkie sprawy - i wstawiać się dla wiernych - o wyrok łaskawy.
On Zwiastunem wyroków - Pana Najwyższego, - Obrońcą dusz, Zwierzchnikiem - raju niebieskiego.
Krzyż Chrystusa podejmie - i pod nim zgromadzi - na sądzie sprawiedliwych i w niebo wprowadzi.
Kto czci tego obrońcę - i grzechów się strzeże, - tego Archanioł święty - pod swój sztandar bierze.
A pisarze Kościoła - są takiego zdania, - że mieć doń nabożeństwo - znakiem jest wybrania.
Kogo Bogu poleca - i za kim się wstawia - taki unika piekła - i swą duszę zbawia.

Antyfona
Michale Archaniele, postanowiłem Cię Księciem dusz, które mają być przyjęte do Królestwa mego.
V. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
R. Byśmy nie zginęli itd. jak na Jutrznię.

 

OFIAROWANIE GODZINEK
Przyjmij te nasze pienia, - święty Archaniele, - które Ci oddajemy - my, Twoi czciciele.
Oby należna Tobie- od nas grzesznych chwała, - wdzięczność, gorąca miłość - wciąż się powiększała.
Wspieraj nas modlitwami, - w walce dodaj męstwa, - walczących doprowadzaj - do chwały zwycięstwa.
Byśmy miejsca upadłych - aniołów zdobyli, - i z Tobą wiecznie Boga - w niebiosach chwalili.

Antyfona
Książe niebios, Michale Archaniele święty, pomnij zawsze na nas i módl się za nami po wszystkie dni do Syna Bożego.
V. Ubłogosławię Cię, Boże, w zgromadzeniu Aniołów Twoich.
R. Upadnę czołem przed świątynią majestatu Twego i oddam chwałę Imieniu Twemu.

Módlmy się:
Boże, który w porządku przedziwnym wkładasz obowiązki na Aniołów i ludzi, pozwól z dobroci swojej, aby Aniołowie, którzy nieustannie są przy Tobie dla wykonania rozkazów Twoich, stali się gorliwymi opiekunami zbawienia naszego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Uwaga: Antyfony są wzięte z Officium o św. Michale, hymny ułożone na podstawie nowenny do tegoż Świętego przez św. Alfonsa Liguorego, modlitwy z książek do nabożeństwa aprobowanych przez Władze kościelne.

 

 

 

 

 

Pieśni

 

T: ks. B. Sławiński, Godzinki i koronka o św. Michale Archaniele, 1932 r., rozdz. II: Pieśni.

1. Wodzu naczelny wojska niebieskiego, - Obrońco chwały Boga Wszechmocnego, - Święty Michale, Archaniele Pana, - Wspieraj nas w walce z potęgą szatana.

2. Na Twoje hasło: "Któż jako Bóg chwały!" - Chóry anielskie z radości zadrżały, - Tym świętym hasłem uderzyły wroga - w walce o honor i o chwałę Boga.

3. Niech nas to hasło do cnoty zagrzewa, - Niech uczy zrywać złe żądzy ogniwa, - Niech wznosi duszę z padołu ziemskiego, - Od uciech świata do tronu Pańskiego.

4. "Któż jako Pan Bóg", ten Duch niestworzony, - Przed Którym chwilką są wieków miliony, - Mądrość najwyższa, Świętość nad świętości, - Duch nieskończony w swej doskonałości.

5. "Któż jako Pan Bóg" nasz wszystko-widzący - Sędzia najwyższy, w niebie królujący, - On naszym Ojcem w życiu i w wieczności, - Zachwytem serca, koroną radości.

6. O wierny Duchu Pana Najświętszego, - Co strzeżesz wnijścia do raju wiecznego, - Niech nam dłoń Twoja, Archaniele Boży. - Po zejściu z świata niebiosa otworzy.

 

 

T: ks. B. Sławiński, Godzinki i koronka o św. Michale Archaniele, 1932 r., rozdz. II: Pieśni.

1. Święty Michale, Archaniele Boży, - Patrz jak na świecie zło się ciągle sroży, - Jak szatan czyha i zazdrości nieba - Jak nam pomocy do walki potrzeba.

2. Przybądź z ratunkiem, broń nas przeciw złości, - Zasadzką czarta, jego przewrotności, - Niech mu rozkaże Bóg! kornie prosimy, - Broń nas i wspieraj w walce, bo zginiemy.

3. Książę i Wodzu wojska niebieskiego, - Wtrąć mocą Bożą do ognia wiecznego - Szatana razem ze złymi duchami, - Co na dusz zgubę krążą zabłąkani.

4. Niechaj Twym hasłem "Któż jak Bóg!" owiani, - O honor Boga w walce niezachwiani - Zawsze będziemy, zwyciężymy wroga - I wiecznie z Tobą chwalić będziem Boga.

 

 

T: ks. B. Sławiński, Godzinki i koronka o św. Michale Archaniele, 1932 r., rozdz. II: Pieśni.

1. O Wodzu potężny, - Patronie święty nasz, - miecz w górę dzierżąc mężny, - przed Panem trzymasz straż.

2. Błogosław nam dziś z nieba, błagalną wznosim dłoń, - Pomocy Twej nam trzeba, - Michale święty broń.

3. Czart czyha na nas z sidłem - i bój nam wydał świat, - Rozkoszą, złud mamidłem - zatruwa życia kwiat.

4. W tej walce z piekła mocą, - co rani naszą skroń, - Przybywaj nam z pomocą, - od śmierci wiecznej broń.

5. Nie straszny wróg i burze, - zwycięstwo przyjdzie k'nam, - Gdy staniesz nam w lazurze - od niebios jasnych bram.

6. Pomocą Twoją wsparci - ze zgubnych ujdziem dróg, - Ze strachem pierzchną czarci, bo z nami będzie Bóg.

7. A gdy ten bój ukończym - ku chwale Bożej już, - O prowadź nas, Michale, - hen w błyski jasnych zórz.

 

 

Książę niebieski, święty Michale,
Ty sprawy ludzkie kładziesz na szale;
W dzień sądu Boga na trybunale
Bądź mi Patronem, święty Michale.

Za Protektora bądź i Patrona,
Niech mnie wspomoże Twoja obrona;
Uśmierz czartowską zuchwałość srogą,
Bądź przewodnikiem, bądź mi i drogą.

Gdy na sąd Boski pójdę z mieszkania
Ziemi, od piekła broń mnie karania,
I od wiecznego wyzwól więzienia
Dla najsłodszego Jezus Imienia.

Niech po ostatnim żywota zgonie
Wnijdę za Tobą, święty Patronie,
Tam, gdzie jest żywot, przy tem śpiewaniu:
Chwała, cześć Bogu, zastępów Panu!

za modlitewnikiem "Poradnik Niebieski"

 

 

1. Mocarzu niebios, święty Michale, * Książe i Wodzu anielskich rzesz, * W jasności wiecznych opływasz chwale. * Hołdy i miłość serc naszych, bierz.

2. Twoją wielkością: Twój bój o Boga, * Twój żar i zapał o Jego cześć. * "Któż jak Bóg!" gromem starłeś złość wroga, * Zniewagi Stwórcy nie mogąc znieść.

3. Starłeś zuchwałość, pychę szatana, * W piekłoś go rzucił w przepaści noc, * Nad nim Ci wszelka władza jest dana, * O pospiesz znowu, złam jego moc.

4. Patrz jak szaleje, bo czas ma mały, * Uwodzi dusze, Kościół chce zgnieść. * Popchnął w pożogę wojen świat cały, * chce rządy Boże na ziemi znieść.

5. O Archaniele, zstąp z wojskiem swoim, * Na ten łez padół, moce złe skrusz, * Obroń cześć Boga, uderz przebojem, * Nie dozwól gubić Chrystusa dusz.

6. Pod Twym sztandarem wszyscy do boju * Stajemy z hasłem: "Któż jako Bóg! * o prawa Boże, o zwrot pokoju * Walczyć będziemy, aż padnie wróg.

 

 

Zawitaj Wojsko! Nieogarnionego - Króla, Ozdobo nieba wspaniałego: - Wiecznie chwalebni święci Aniołowie, - Boscy Posłowie.
Michale święty, wielki nasz Patronie,- Prosim pokornie, miej nas w swej obronie - Z Twym towarzystwem, modląc się za nami, - Swymi. sługami.
Na chwałę Waszą modlitwy czynione, - Niech Warn Aniołom będą zalecone - Prosząc, byście nas w swej łasce chowali, - Wczas ratowali.
Chciejcie to sprawić z miłosierdzia swego, - Wprowadźcie w niebo każdego grzesznego, - By z Wami wiecznych rozkoszy kosztował, - Z Bogiem królował.
Przez Twe Anioły, Boże, ku pomocy - Przybądź, byśmy Cię czcili we dnie, w nocy - Współ z Aniołami, Którzyć pokłon dają, - "Święty"! śpiewają.

 

 

Serc życie, mocy Rodzica - I Blasku, Dawco zbawienia: - Przed Tobą, chyląc wraz lica - Z Anioły, sławy ślem pienia.
Tysiącznych hufców straż chyża - Na głos twój śmiało w bój dąży, - A przodem wznosi znak Krzyża - Wódz Michał, zbawczy chorąży.
On, depcąc smoka łeb srogi, - Gdy wstała walka zaciekła.- Z niebiosów strąca bez trwogi - Czerń buntowników do piekła.
Czartowskiej depczmy jad pychy, - Pod wodzą Księcia-anioła, - By ów Baranek nam cichy - Koroną zwieńczyć mógł czoła.
Niech Ojcu z Synem cześć będzie - I z Duchem niech na świat cały - Jak brzmiała, głośna im wszędzie - Rozbrzmiewa wiecznej pieśń chwały.

 

 

Aniołów świętych ozdobo, o Chryste, - Dusz ludzkich Stwórco i Zbawco jedyny: Na szczęsnych Niebian nam dozwól wieczyste - Wstąpić wyżyny.
Niech Anioł zgody, Michał w nasze ziemie - Z niebiosów zejdzie i pokój dostojny - Zsyłając, w piekło strąci łzawe brzemię - Okrutnej wojny.
Niech Anioł mocy, Gabriel odmiata - Zasadzki wroga i okrzyk wesoły - Triumfu wznosząc, mnogie Zbawcy świata - Zwiedza kościoły.
Niech Anioł-lekarz, wódz w drodze zbawienia, - Rafael spłynie, niemoce uleczy - I wiedzie w niebo błądzący wśród cienia - Rodzaj człowieczy.
Królowa ciszy, Rodzicielka Boża - I chór Aniołów niech broni nas wszędzie, - Niech społem świętych z niebiosów przestworza - Hufiec przybędzie.
Niech modły spełni te Trójca łaskawa: - Bóg-Rodzic z Synem, oraz pełnym chwały- Najświętszym Duchem, któremu brzmi chwała - Na świat ten cały.

 

 

 

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

„To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas (...)”. BXVI

+ Benedykt XVI

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->

[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:

www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.