Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

Modlitwy do Świętego Jana Chrzciciela.

 

Modlitwy do Świętego Jana Chrzciciela.

 

http://tmoch.net/jupgrade/grafika2008b/jan_chrz.jpg

 

 

 

  Modlitwa do Świętego Jana Chrzciciela.

O największy z Synów ludzkich, święty poprzedniku Słowa Przedwiecznego, w żywocie Matki już poświęcony, jakoś rozwiązał język Ojcu swemu, tak i mój racz rozwiązać na chwałę Boga, i uwielbianie dzieł miłosierdzia Jego; uproś mi za przykładem Twoim upodobanie w umartwieniu i karaniu ciała, abym wykonywając pokutę przez Ciebie opowiadaną, zasłużył królestwo Jezusa Chrystusa, gdzie z Matką Twoją Elżbietą Świętą i wszystkimi Świętymi otrzymujesz zapłatę wiekuistą, przez tegoż Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

  Litania na dzień Św. Jana Chrzciciela.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Trójco Święta, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święty Janie Chrzcicielu,
Posłanniku Boży,
Poprzedniku Zbawiciela naszego,
Wzgardzicielu świata,
Głosie wołającego na puszczy,
Wzorze wszelkich cnót,
Oznajmicielu prawdy,
Wskazujący drogę do Nieba,
Radości Aniołów,
Książe Patriarchów,
Światło Proroków,
Przykładzie Męczenników,
Nauczycielu wszystkich Świętych,
Któryś przed Twym poczęciem, przez Anioła był oznajmiony,
Któryś w żywocie Matki już był poświęcony,
Któryś swoje Imię z Nieba otrzymał,
Któryś się z miłości najdoskonalszej na służbę Jezusa Chrystusa poświęcił,
Któryś przygotował drogę do prawdziwej pokuty, cnoty i zbawienia,
Któryś przez naukę i przykład niezliczoną liczbę ludzi do Boga nawrócił,
Któryś nieustraszony Herodowi w oczy prawdę wypowiedział,
Któryś dla prawdy krew swoją przelał,
O chwalebny Patronie i przyczyńco przed Bogiem,
We wszelkich naszych czynnościach,
We wszelkich naszych potrzebach i dolegliwościach,
We wszelkich naszych pokusach,
W godzinie śmierci,
Przez radosne Twoje narodzenie,
Przez święte dzieciństwo Twoje,
Przez niewinność całego życia Twego,
Przez samotność Twoją na puszczy,
Przez ubóstwo i opuszczenie Twoje,
Przez posty i modlitwy Twoje,
Przez srogą pokutę Twoją,
Przez głęboką pokorę Twoją,
Przez anielską czystość Twoją,
Przez gorliwe kazania Twoje,
Przez wielkie prześladowanie któreś znosił,
Przez haniebne wtrącenie Ciebie do więzienia ,
Przez bolesne ścięcie Twoje,
Przez najchwalebniejszą śmierć Twoją,
Przez wszystkie zasługi Twoje,
My grzeszni, prosimy Cię wysłuchaj nas.
Abyś nam wielką łaskę pokuty i poprawy życia uprosić raczył, prosimy Cię wysłuchaj nas.
Abyś nam u Boga odpuszczenie wszystkich grzechów naszych uzyskać raczył, prosimy Cię wysłuchaj nas.
Abyś nam doskonałe umorzenie wszelkiej zmysłowości i złych żądz otrzymać raczył, prosimy Cię wysłuchaj nas.
Abyś dla nas pomnożenie Wiary, Nadziei i Miłości uprosić raczył, prosimy Cię wysłuchaj nas.
Abyś nam prawdziwą pokorę i łagodność otrzymać raczył, prosimy Cię wysłuchaj nas.
Abyś nam czystość duszy i ciała uprosić raczył, prosimy Cię wysłuchaj nas.
Abyś nas pod opiekę swoją przyjął i z Niej nigdy nie wypuszczał, prosimy Cię wysłuchaj nas.
Abyś nam wytrwanie w dobrym aż do śmierci zjednać raczył, prosimy Cię wysłuchaj nas.
Abyś nam w godzinie śmierci dopomóc, i przy strasznym sądzie za nami wstawić się raczył, prosimy Cię wysłuchaj nas.
Abyś dusze nasze, po zgonie naszym do wiecznego widzenia Boga doprowadzić raczył, prosimy Cię wysłuchaj nas.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Ojcze nasz i Zdrowaś Marya.

V. Módl się za nami S. Janie Chrzcicielu.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

Módlmy się.

Boże! któryś nam dzień dzisiejszy przez narodzenie błogosławionego Jana uroczystym uczynił, daj ludowi Twemu łaskę duchownych radości  a serca wszystkich wiernych prowadź drogą Zbawienia wiecznego. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

za: Zbiór modlitw odpustowych (1873r.)

 

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

„To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas (...)”. BXVI

+ Benedykt XVI

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->

[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:

www [ -> ]

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.