Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Modlitwy przez wstawiennictwo św. Franciszka z Asyżu

 

Modlitwy przez wstawiennictwo

św. Franciszka z Asyżu

 

 

Wspomnienie 4 października

 

 

 

  [Modlitwa do Św. Ojca Franciszka o prawdziwe nawrócenie i bogobojne życie. [Modlitwy o ranach Pana Jezusa i Św. O Franciszka.]  [Ojcze nasz, S. Franciszka Seraficznego.]  

 

  Zobacz również: [Modlitwa św. Franciszka] oraz [Pieśń Słoneczna św. Franciszka.]

 
 

 

 

Modlitwa do Św. Ojca Franciszka o prawdziwe nawrócenie i bogobojne życie.

Święty Ojcze Franciszko, Ty wielki Patronie u Boga, który idąc za głosem Boskim wzgardziłeś wszelkimi próżnościami i dobrami ziemskimi, boś poznał, że człowiek na to tylko od Boga jest stworzony i dla tego żyje na świecie, aby Bogu służył i przez świątobliwy żywot osiągnął szczęście wieczne. Nawróciwszy się do Boga, nieustannie opłakiwałeś grzechy Twoje, czyniąc ostrą pokutę, a resztę zaś życia swojego wiodłeś w najgłębszej pokorze i wysokiej świątobliwości. Obcowanie Twe z ludźmi było anielskie, miłość ku Jezusowi niewysłowiona, gorliwość w nawracaniu grzeszników niezmordowana, niewzruszona w przykrościach cierpliwość Twoja, a nade wszystko podziwienia godna miłość ubóstwa, pokory i czystości.
Ach, wielki kochanku Boży! wyjednaj mi Twoją przyczyną abym i ja poznał Boga i powołanie moje, abym wzgardził próżnościami i niebezpiecznymi uciechami światowymi, a serce moje od dóbr ziemskich oderwał; za grzechy szczerze żałował, Jezusa z całego serca kochał i odtąd świątobliwy żywot przed Bogiem prowadził. Uproś mi prawdziwą pokorę, czystość duszy i ciała, roztropność w myślach, słowach i uczynkach, wytrwałość w dobrem, abym i ja kiedyś dostał się tam, gdzie Ty teraz za ostry Twój żywot, za walki i cnoty wieczną nagrodą się cieszysz. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

za: Brewiarzyk tercyarski (1900r.)

 

 

 

 

  Modlitwy o ranach Pana Jezusa i Św. O Franciszka.

Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego! przez niepojętą i najdroższą miłość Twoją, z której wszystkie rany Twoje, a osobliwie owe pięć większych na krzyżu zadanych, które raczyłeś podjąć i po zmartwychwstaniu w uwielbionym ciele Twoim zachować, a które później na ciele wiernego sługi Twego Franciszka Serafickiego cudownie odnowiłeś: prosimy Cię pokornie, przyjmij te modlitwy i użycz nam litościwie, abyśmy przez te najdroższe rany i grzechów odpuszczenie i życie wieczne otrzymali. Amen.
Seraficki Ojcze, Franciszku święty! ja nie godny grzesznik pozdrawiam serdeczną miłością i z jak największym uszanowaniem całuję świętą ranę prawej ręki Twojej, od Jezusa Pana wyrażoną, a przez to Boskie piętno upraszam, abyś za moją oziębłość w niebie tę ranę w Jezusowym ciele tą miłości goracością pozdrowił, którąś ją, tu na ziemi żyjąc, czcił i pozdrawiał. Uproś mi oraz, Ojcze święty, abym przy Boskiej pomocy dobre uczynki wykonywał, a opuszczone chętnie i usilnie nagradzał. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya.

Seraficki Ojcze, Franciszku święty, ja nie godny grzesznik pozdrawiam serdeczną miłością i z jak największym uszanowaniem całuję świętą ranę lewej ręki Twojej, od Jezusa Pana wyrażoną, a przez to Boskie piętno upraszam, abyś za moją oziębłość w niebie tę ranę w Jezusowym ciele pozdrowił tą miłości gorącością, którąś ją, tu na ziemi żyjąc, czcił i pozdrawiał, uproś mi oraz, Ojcze święty, aby wszelkie przykrości doczesne słodkimi się mi stawały, a w przeciwnościach wszelkich pomoc Boża mnie wspomogła. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya.

Seraficki Ojcze, Franciszku święty, ja niegodny grzesznik pozdrawiam serdeczną miłością i z jak największym uszanowaniem całuję świętą ranę prawej nogi Twojej, od Jezusa Pana wyrażoną, a przez to Boskie piętno upraszam, abyś za moją oziębłość w niebie tę ranę w Jezusowym ciele pozdrowił tą miłości gorącością, którąś ją, tu na ziemi żyjąc, czcił i pozdrawiał. Uproś mi oraz, Ojcze święty, abym z radością postępował w drodze przykazań Boskich, a na drodze nieprawości nigdy nie postał. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya.

Seraficki Ojcze, Franciszku święty, ja Cię niegodny grzesznik pozdrawiam serdeczną miłością i z jak największym uszanowaniem całuję świętą ranę lewej nogi Twojej, od Jezusa Pana wyrażoną, a przez to Boskie piętno upraszam, abyś za moją oziębłość w niebie tę ranę w Jezusowym ciele pozdrowił tą miłości gorącością, którąś ją, tu na ziemi żyjąc, czcił i pozdrawiał. Uproś mi oraz, Ojcze święty, abym na ostatnim sądzie nie na lewej stronie z odrzuconymi, ale na prawicy z wybranymi Chrystusa owieczkami był postawiony. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya.

Seraficki Ojcze, Franciszku święty, ja niegodny grzesznik pozdrawiam serdeczną miłością i z jak największym uszanowaniem całuję świętą ranę boku Twego, od Jezusa Pana wyrażoną; a przez to Boskie piętno upraszam, abyś za moją oziębłość w niebie tę ranę w Jezusowym ciele pozdrowił tą miłości gorącością, którąś ją, tu na ziemi żyjąc, czcił i pozdrawiał. Uproś mi przy tym, Ojcze święty, abym zupełną serca mego miłość i nadzieje w tej najdroższej ranie pokładał, a na potem za łaską i pomocą Boską nowych ran Sercu Jezusowemu przez grzechy moje nie zadawał. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya, Wierzę w Boga.

za: Brewiarzyk tercyarski dla użytku braci i sióstr III zakonu (1900r.)

 

 

 

 

  Ojcze nasz, S. Franciszka Seraficznego.

OJCZE NASZ najświętszy i najdobrotliwszy Stworzycielu nasz, Odkupicielu nasz, Pocieszycielu nasz!
KTÓRYŚ JEST W NIEBIE: w Aniołach i Świętych, oświecając ich do poznania Ciebie bo Ty o Panie jesteś światłością, zapalającą ich do Boskiej miłości Twojej, bo Ty o Panie jesteś nieogarnioną miłością, napełniającą ich szczęśliwością; bo Ty o Panie jesteś najwyższym dobrem, przedwiecznym dobrem, z którego wszystkie dobra wypływają , i bez którego nie ma dobra żadnego.
ŚWIĘĆ SIĘ IMIĘ TWOJE. Niech się objawi w nas poznanie Ciebie, abyśmy pojęli szerokość dobrodziejstw Twoich, długość Twoich obietnic, wysokość Twego majestatu i głębokość sądów Twoich.
PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE. Abyś panował w nas przez łaskę i dał nam wejść do królestwa Twego, gdzie jawnie Ciebie widzieć, doskonale kochać, szczęśliwymi w Twoim towarzystwie wiecznie nasycać się Tobą będziemy.
BĄDŹ WOLA TWOJA JAKO W NIEBIE TAK I NA ZIEMI: ażebyśmy Ciebie kochali z całego serca naszego, nieustannie myśląc o Tobie z całej duszy naszej, nieustannie pragnąc Ciebie z całego umysłu naszego, wszystkie nasze usiłowania zwracając do Ciebie, Twojej chwały we wszystkim szukając. I ze wszystkich sił naszych, obracając nasze siły i zmysły na korzyść miłości Twojej. Kochając naszych bliźnich jako siebie samych, wszystkich ile to w mocy naszej będzie do Twojej miłości pociągając , ciesząc się dobrem powodzeniem drugich, jako naszym własnym, użalając się nad ich niedolą, a nikomu złego nie wyrządzając.
CHLEBA NASZEGO POWSZEDNIEGO, to jest najukochańszego Syna Twojego Pana naszego Jezusa Chrystusa DAJ NAM DZISIAJ na pamiątkę, na zawdzięczenie i na najwyższe uwielbienie miłości Jego ku nam i wszystkiego tego, co On dla nas powiedział, zdziałał i ucierpiał, (a)
I ODPUŚĆ NAM WINY NASZE przez niewymowne miłosierdzie Twoje, przez zasługi męki najukochańszego Syna Twego Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez zasługi i wstawienie się Najświętszej Panny i wszystkich wybranych Twoich, JAKO I MY ODPUSZCZAMY WINOWAJCOM NASZYM, a jeżeli my nie zupełnie odpuszczamy, to spraw o Panie, abyśmy doskonale odpuścili (b), ażebyśmy dla Twojej miłości prawdziwie kochali naszych nieprzyjaciół, za niemi wstawiali się do Ciebie, nikomu złem za złe nie oddawali, a wszystkim w Tobie pomóc starali się.
I NIE WWODŹ NAS W POKUSZENIE, ani w jawne ani w ukryte nagłe i niespodziewane.
ALE NAS ZBAW ODE ZŁEGO przeszłego, teraźniejszego i przyszłego. Amen.

za: Jezus miłość moja (1851r.)

 

 

 

 

 

 

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych, nienarodzonych, dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem niewinnego, nienarodzonego, człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013), BXVI


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

www: Elizeusz.pl

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->


[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Informacje o kościele ->

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:


www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.