Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

Modlitwy do Św. Ryty z Cascia

 

Modlitwy do Św. Ryty z Cascia

 

 [Litania do Św. Ryty z Cascia] Modlitwa do świętej Ryty de Cascia w różnych potrzebach.]

 

Zobacz również: [Modlitwa o wyproszenie, za przyczyną św. Rity, łaski w sytuacjach beznadziejnych]

 

 

  Litania do Św. Ryty z Cascia

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze Boże Wszechmocny, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu Świata Boże, któryś rzekł: “Proście, a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie a będzie wam otworzono”, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty Boże, Duchu mądrości, rozumu, rady i umiejętności, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco jedyny Boże, wszechmocy nieskończona, zmiłuj się nad nami!

Święta Maryo, co nigdy nie odrzucasz tych, którzy Cię wzywają, módl się za nami!
Niepokalana Panno Maryo. Królowo nieba i ziemi, módl się za nami!
Najmilsza Pani Serca Jezusowego, módl się za nami!
Święci Aniołowie, duchowne pokory, módlcie się za nami!
Święci Księstwa, którym powierzoną została opieka nad stowarzyszeniami religijnymi, módlcie się za nami!
Święci Mocarstwa, Aniołowie skutecznej czynności, módlcie się za nami!
Święci Cherubini, Aniołowie Światłości, módlcie się za nami!
Święta Ryto, orędowniczko znajdujących się w wypadkach niepodobnych, módl się za nami!
Święta Ryto, miłośnico pokory, módl się za nami!
Święta Ryto, Bogu całkiem oddana, módl się za nami!
Święta Ryto, miłośnico Jezusa ukrzyżowanego, módl się za nami!
Święta Ryto, oblubienico Jezusa cierpiącego, módl się za nami!
Święta Ryto, przejęta współczuciem dla Zbawcy naszego, módl się za nami!
Święta Ryto, cierniem od anioła ukoronowana, módl się za nami!
Święta Ryto, coś nosiła ranę tej nadziemskiej koronacyi na czole Twojem, módl się za nami!
Święta Ryto, ufna w czułe miłosierdzie Jezusa, módl się za nami!
Święta Ryto, wzywająca umierającego Zbawcę z niepohamowanym zapałem,
Święta Ryto, nigdy niewątpiąca w wysłuchanie prośby, módl się za nami!
Abyśmy się wyrzekli wszelkiej miłości własnej, módl się za nami!
Abyśmy całą ufność naszą pokładali w obietnicach Jezusa Chrystusa, módl się za nami!
Aby nieprzyjaciele zbawienia naszego zawstydzeni zostali, módl się za nami!
Abyśmy św. wolę Bożą jak najdoskonalej wykonywać mogli, módl się za nami!
Aby moc złego ducha nad nami zniweczoną została, módl się za nami!
Aby Wiara św. w całej swej czystości wszędzie rozpowszechnioną była, módl się za nami!
Abyśmy wszystkich tych, z którymi obcujemy miłością św. czystości natchnąć mogli, módl się za nami!
Abyśmy we wszystkich czynnościach naszych prawdziwą miłość bliźniego uprawiać mogli, módl się za nami!
Abyśmy od wszelkiej chciwości, wyniosłości i porywczości oswobodzeni zostali, módl się za nami!
Aby wielcy święci powstali z narodu naszego na dobry przykład ludu i oświecenie ciemności niedowiarstwa, módl się za nami!
Abyśmy od wszelkich nieprzyjaciół wewnętrznych oswobodzeni zostali, módl się za nami!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Módl się za nami św. Ryto!
Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych!

V. Naznaczyłeś, Panie, służebnicę Twoją. Rytę,
R. Znakiem Twej miłości i męki.

Módlmy się
O Boże, któryś św. Rycie tak wielkiej udzielił łaski, że i nieprzyjaciół swych pokochała i w swym sercu i na swym czole znaki Twej miłości i męki nosiła, daj nam, prosimy Cię, abyśmy za Jej przyczyną i zasługami nieprzyjaciołom naszym tak rozważali, byśmy dostąpili nagrody, którą obiecałeś tym. którzy są cichymi i smutnymi. Który żyjesz na wieki wieków. Amen.

Módlmy się:
O Boże. któryś w Swej nieskończonej dobrotliwości prośbę Twej służebnicy, św. Ryty, raczył uwzględnić i udzielasz na Jej błaganie co wedle ludzkiego zdania, biegłości i wysiłków jest niepodobnym, a to w nagrodę za Jej współczującą miłość i silną ufność w obietnice Twoje, zlituj się nad niedolą naszą i wspomóż nas w nieszczęściach naszych, aby niewierni poznać mogli, żeś Ty zapłatą pokornych, obroną niemocnych i siłą tych, co w Tobie nadzieję swą pokładają. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

  Modlitwa do świętej Ryty de Cascia w różnych potrzebach.

Święta Ryto, Patronko rzeczy nadzwyczajnych, w beznadziejnych sprawach obrono, cudna gwiazdo świętego Kościoła naszego, drugi Hiobie w cierpieniach, pogromicielko szatanów, lekarko chorych, pociecho strapionych, zdumienie świętych, wzorze prawdziwej świętości, ukochana oblubienico Chrystusa Pana, przyozdobiona cierniem z korony Ukrzyżowanego! z głębi serca czczę Ciebie i zarazem błagam byś raczyła wyjednać mi u Boga uległość woli Najwyższej we wszystkich przeciwnościach mego żywota. Uproś mi u Boga, bym z takiem, jak ty uczuciem codziennie rozważała święte tajemnice męki i śmierci Zbawiciela. Wejrzyj, o święta Patronko moja na czystość intencyi w tej mojej pokornej prośbie i spraw, by Bóg miłosierny przebaczył mi winy moje, skutecznie łaską swą prowadził do końca żywota i dał mi wiekuiste szczęście obok Ciebie. Amen.
Trzy Ojcze nasz i trzy Zdrowaś Maryo.

za: Nowenna i trzechdniowe nabożeństwo do św. Ryty de Cascia (1903r.)

 

 

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

„To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas (...)”. BXVI

+ Benedykt XVI

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->

[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:

www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.