Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Do św. Szczepana

 

 

 

 

 

 

 

[Modlitwa za wstawiennictwem św Szczepana (1857r.)[Litania do św. Szczepana, Pierwszego Męczennika (1874r.)] [Litania do św. Szczepana]

 

 

  Modlitwa za wstawiennictwem św. Szczepana (1857r.)

Święty Szczepanie, od nieprzyjaciół wiary ukamienowany, za to jedynie, że mądrości twojej, i Duchowi Boskiemu przez Cię mówiącemu, wydołać nie mogli , i sprzeciwić się; przez ten bolesny rodzaj śmierci, proszę cię Święty Męczenniku w Imię Boga, dla któregoś miłości to wycierpiał, daj mi mocno przy honorze Boga mego stawać, i przy cnocie. Chwali Niebo i ziemia tę cnotę twoje, żeś wpośród męczeństwa błagał Boga za nieprzyjaciół swoich, za coś wieńca chwały nieśmiertelnej stał się godnym, wyjednaj mi podobne serce u Chrystusa, alem Jego i ciebie naśladował (naśladowała) w cierpliwości, i w darowaniu krzywd swoim nieprzyjaciołom. Niech w sercu moim nie zemsta, ale miłość Boska mieszka, i oto ja ciebie proszę Boże mój po teraźniejszej Kolędzie, abym Cię kochał (kochała), i przekładał (przekładała) nad wszystko, kochał (kochała) bliźnich i nieprzyjaciół. Niech mi kamienie Świętego Szczepana, staną się drogie mi kamieniami żebym się niemi ozdobił (ozdobiła) do królowania z tobą, i z nich w sercu mojem założył (założyła) fundamenta cnót, któremi bym sobie zasłużył (zasłużyła) mieć Niebo otwarte z Świętym Szczepanem, i wszedł (weszła) do niego na oglądanie wieczne Ciebie Boga mego, Amen.

za: "Nabożeństwo codzienne ku nieustającej nigdy czci i chwale Boga w Trójcy Jedynego, Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej i Świętych Pańskich dla wygody ludzi nabożnych i zbawiennego dusz chrześcijańskich pożytku z nowym rozmaitych modlitew przydatkiem krótko zebrane", Poznań 1857.

 

 

 

 

 

Litania do św. Szczepana, Pierwszego Męczennika. (1874r.)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie ęlejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno, Królowo Męczenników,
Święty Szczepanie, pierwszy za wiarę Chrystusa Męczenniku,
Święty Szczepanie, pierwszy naśladowco Chrystusa w miłości nieprzyjaciół,
Święty Szczepanie, przebaczenia dla swoich nieprzyjaciół u Boga żebrzący
Święty Szczepanie, za wiarę Chrystusa Mistrza swego, ukamienowany,
Święty Szczepanie, w czasie kamienowania widzący niebo otwarte,
Święty Szczepanie, podczas męczeństwa swego, Chrystusa na prawicy tronu Najwyższego widzący,
Święty Szczepanie, od Ducha ś. w Piśmie ś. pochwalony,
Święty Szczepanie, w konaniu swoim Ducha swego Bogu polecający,
Święty Szczepanie, życie za wiarę Chrystusa oddający,
Święty Szczepanie, wieńcem męczeńskim ozdobiony,
Święty Szczepanie, pierwiastku Męczenników,
Święty Szczepanie, Lewito Apostołów,
Święty Szczepanie, Kaznodziejo prorocki,
Święty Szczepanie, wierny naśladowco Chrystusa,
Święty Szczepanie, pełen Ducha Bożego,
Święty Szczepanie, doskonały wzorze miłości nieprzyjaciół,
Święty Szczepanie, filarze Kościoła Chrystusowego,
Święty Szczepanie, Mężu według serca Bożego,
Święty Szczepanie, przykładzie świątobliwości,
Święty Szczepanie, pochodnio gorejąca i świecąca,
Święty Szczepanie, nauczycielu prawdy,
Święty Szczepanie, chwało krzyża świętego,
Święty Szczepanie, bałwanów pogromicielu,
Święty Szczepanie, wierny sługo Chrystusa,
Święty Szczepanie, Kościele Ducha świętego,
Święty Szczepanie, obrońco Wiary ś. Katolickiej,
Święty Szczepanie, wodzu dusz Chrystusowych,
Święty Szczepanie, źródło żywe pragnących Boga,
Święty Szczepanie, łaskami i cnotami napełniony,
Święty Szczepanie, ogniem miłości Boskiej gorejący,
Święty Szczepanie, ozdobo Kościoła Bożego,
Święty Szczepanie, miłośniku prawdy,
Święty Szczepanie, gromicielu prawy zatwardziałości serc obłąkanych,
Święty Szczepanie, nieustający w pozyskaniu dusz robotniku,
Święty Szczepanie, dzielny wiary Chrystusowej Wyznawco,
Święty Szczepanie, współmieszkańcze nieba i towarzyszu wszystkich Świętych,
Święty Szczepanie, pocieszycielu i ucieczko utrapionych,
Święty Szczepanie, Ojcze ubogich, wdów i sierot,
Święty Szczepanie, patronie i obrońco Ciebie wzywających,

Bądź nam Boże miłościw, przepuść nam Panie.
Bądź nam Boże miłościw, wysłuchaj nas Panie.

Od wszelkiego złego, wybaw nas Panie.
Od sideł szatańskich, wybaw nas Panie.
Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas Panie.
Od śmierci wiecznej, wybaw nas Panie.
Przez zasługi ś. Szczepana, wybaw nas Panie.
Przez najgorętszą Jego miłość, wybaw nas Panie.
Przez gorące Jego pragnienie męczeństwa, wybaw nas Panie.
Przez niezmordowane Jego prace i trudy, wybaw nas Panie.
Przez Jego pragnienie dusz nawrócenia, wybaw nas Panie.

My grzeszni Ciebie Boga, prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Abyś w sercach naszych ogień miłości Twojej zapalić raczył, wysłuchaj nas Panie.
Abyś kraj nasz, za przyczyną ś. Szczepana, w całości zachować raczył, wysłuchaj nas Panie.
Abyś wszystkim uciekającym się do ś. Szczepana, zdrowia ciała i duszy udzielić raczył, wysłuchaj nas Panie.
Abyś go za nami proszącego, wysłuchać raczył, wysłuchaj nas Panie.
Abyś nasze modlitwy łaskawie przyjąć raczył, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży , który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

ANTYFONA.
Szczepan, będąc pełen łaski i mocy, czynił cuda i znaki wielkie między ludem.
V. Chwałą i czcią ukoronowałeś go Panie.
R. I postawiłeś go nad dzieła rąk Twoich.
V. Módl się za nami święty Szczepanie,
R. Abyśmy się za Tobą do nieba dostali.

Modlitwa.
Daj nam, prosimy Cię Panie, naśladować co czcimy, abyśmy się nauczyli, i nieprzyjaciół kochać, gdy Tego pamiątkę czynimy, który umiał także i za prześladowców swoich modlić się do Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

za: Nowy złoty ołtarzyk (1874r.)

 

 

 

 

 

  Litania do Św. Szczepana

( do prywatnego odmawiania )Panie, zmiłuj się nad nami
Chryste, zmiłuj się nad nami
Panie, zmiłuj się nad nami,
Chryste, usłysz nas,
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami .
Synu, Odkupicielu świata , Boże, zmiłuj się nad nami .
Duch Święty, Boże, zmiłuj się nad nami .

Św. Szczepanie, pierwszy męczenniku, módl się za nami.
Św. Szczepanie, któryś pierwszy mękę i śmierć wycierpiał za głoszenie imienia Jezusa Chrystusa,
Św. Szczepanie, któryś tak ściśle naśladował Jezusa Chrystusa w tej wielkiej cnocie miłości dla swoich wrogów,
Św. Szczepanie, któryś, w czasie kamieniowania wyrzucał z siebie iskry miłości aby rozpalić serca kamieniujących większą mocą niż kamienie którymi rzucali
Św. Szczepanie, który polecając swoją duszę Bogu , wstawiałeś się za swoimi wrogami, Wybacz im, Panie, a nie karać ich za ich grzechy,
Św. Szczepanie, najbardziej gorliwy dla chwały Boga,
Św. Szczepanie, najbardziej cierpliwy i stały,
Św. Szczepanie, wzorze pokory i czystości,
Św. Szczepanie, którego święte męstwo napełniło podziwem wszystkich,
Św. Szczepanie, przez którego, Bóg tak wiele znaków i cudów uczynił,
Św. Szczepanie, któryś w miłości do Boga , nie ustępował Apostołom,
Św. Szczepanie, którego postawa nawróciła wielu do wiary w Chrystusa,
Św. Szczepanie, przez którego Kościół otrzymał świadectwo wiary i męczeństwa,
Św. Szczepanie, o którym jest powiedziane, że Duch Święty, który zamieszkuje duszę twoją, rozjaśnia twoje oblicze,
Św. Szczepanie, którego twarz zajaśniała jak u anioła,
Św. Szczepanie,aniele czystości,
Św. Szczepanie, pełen wiary i Ducha Świętego,
Św. Szczepanie, drogo do serca Jezusa,

Módlmy się:
Daj prosimy Panie to naśladować co czcimy; abyśmy się nauczyli
nieprzyjaciół kochać, bo tego dziś obchodzimy uroczystą pamiątkę, który
umiał nawet za prześladowców błagać Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg na wieki wieków.
Amen.Tłumaczenie na podstawie:
Kyrie Eleison - Dwieście Litanie Benjamin Francis Musser OFM, Magnificat Press, (1944r.)

 

 

 

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


- materiały dodatkowe

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

www [ -> ]

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.