Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Litania o świętych Cyrylu i Metodym.

 

 

Litania o świętych Cyrylu i Metodym.

(14. II) [1889r.]

(Do prywatnego użytku).

 

Kyrie elejson,
Chryste elejson,
Kyrie elejson,
Chryste, usłysz nas.
Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryo, módl się za nami.
Święci Cyrylu i Metody, módlcie się za nami.
Święci Bracia, do wielkich spraw od Boga wezwani, módlcie się za nami.
ŚŚ. Bracia, od młodości wierni uczniowie i naśladowcy Chrystusa Pana, módlcie się za nami.
ŚŚ. Bracia, serdeczni synowie ś. kościoła, módlcie się za nami. módlcie się za nami.
ŚŚ. Bracia, gorliwi czciciele Przenajświętszej Trójcy, módlcie się za nami.
ŚŚ. Bracia, drogocenne naczynia Ducha Świętego, módlcie się za nami.
ŚŚ. Bracia, sumienni wykonawcy Zakonu Pańskiego, módlcie się za nami.
ŚŚ. Bracia, drogie lilie czystości i niewinności obyczajów, módlcie się za nami.
ŚŚ. Bracia, jasne gwiazdy miłości Bożej, módlcie się za nami.
ŚŚ. Bracia, żarliwi miłośnicy pobożności, módlcie się za nami.
ŚŚ. Bracia, szlachetni wzgardziciele honorów i rozkoszy ziemskich, módlcie się za nami.
ŚŚ. Bracia, roztropni uskromiciele żądz cielesnych, módlcie się za nami.
ŚŚ. Bracia, sławni zwycięzcy świata i szatana, módlcie się za nami.
ŚŚ. Bracia, dzielni służebnicy krzyża Chrystusowego, módlcie się za nami.
ŚŚ. Bracia, wielkie wzory cierpliwości w nieszczęściach, módlcie się za nami.
ŚŚ. Bracia, sprawiedliwe zwierciadła wytrwania w dobrem, módlcie się za nami.
ŚŚ. Bracia, mili Bogu stróże niebieskiej mądrości, módlcie się za nami.
ŚŚ. Bracia, prawdziwe obrazy chrześciańskiej doskonałości, módlcie się za nami.
ŚŚ. Bracia, sławni głosiciele Ewangelii Chrystusowej, módlcie się za nami.
ŚŚ. Bracia, gorliwi zwiastunowie niebieskiego pokoju, módlcie się za nami.
ŚŚ. Bracia, mądrzy oświeciciele narodów pogańskich, módlcie się za nami.
ŚŚ. Bracia, duchowni ojcowie ludu słowiańskiego, módlcie się za nami.
ŚŚ. Bracia, niestrudzeni rozdawcy łask Bożych, módlcie się za nami.
ŚŚ. Bracią, gorliwi lekarze dusz grzechem zranionych, módlcie się za nami.
ŚŚ. Bracia, roztropni przewodnicy pokutujących, módlcie się za nami.
ŚŚ. Bracia, błogosławieni krzewiciele królestwa Bożego, módlcie się za nami.
ŚŚ. Bracia, szczęśliwi towarzysze Apostołów i chwalebni przyjaciele Boga, módlcie się za nami.
SŚ. Bracia, błogosławieni dziedzice wiekuistego wesela w Królestwie Bożem, módlcie się za nami.
SŚ. Bracia, miłościwi obrońcy ludów słowiańskich i wielcy pośrednicy u Boga, módlcie się za nami.
My grzeszni, błagamy Was, Aby się Bóg nad nami zmiłować raczył, módlcie się za nami.
Aby nas Pan do prawdziwej pokuty pobudzić raczył, módlcie się za nami.
Aby braci naszych od schizmy wybawić i z Kościołem św. Swoim zjednoczyć raczył, módlcie się za nami.
Aby światło świętej wiary pomnażać raczył, módlcie się za nami.
Aby umysły nasze pożądaniem niebios uszlachetnić raczył, módlcie się za nami.
Aby nas w Swej świętej służbie zachować raczył, módlcie się za nami.
Aby nas w nieszczęściach ratować raczył, módlcie się za nami.
Aby nas w boju z pokusami umocnić raczył, módlcie się za nami.
Aby smutki nasze w doskonałą radość duchownych pociech zamienić raczył, módlcie się za nami.
Aby niezgody i swary z serc naszych wykorzenić raczył, módlcie się za nami.
Aby nas z rąk nieprzyjaciół wybawić raczył, módlcie się za nami.
Aby nas godnymi krzewicielami prawdziwej wiary uczynić raczył, módlcie się za nami.
Aby nas od nieurodzaju, głodu, moru, ognia i wojny zachować raczył, módlcie się za nami.
Aby życie nasze Swą miłością napełnić raczył, módlcie się za nami.
Aby nam szczęśliwą godzinę śmierci zesłać raczył, módlcie się za nami.
Aby nas do świętego towarzystwa waszego przyjąć raczył, módlcie się za nami.
Aby duszom w czyścu cierpiącym zmiłowanie okazać raczył, módlcie się za nami,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Ojcze nasz. Zdrowaś Maryo.

Módlcie się za nami śś. Cyrylu i Metody.
Abyśmy się stali godnymi obietnic P. Chrystusowych.

Módlmy się.
Wszechmogący wieczny Boże, któryś narody słowiańskie przez błogosławionych Wyznawców Twoich i biskupów, Cyryla i Metodego, do poznania Imienia Twego doprowadzić raczył: spraw, abyśmy przyłączeni zostali do spólnictwa tych, których uroczystością się cieszymy. Boże! który powołałeś śś. Cyryla i Metodego do wyrwania ludów słowiańskich z ciemności pogaństwa, wysłuchaj próśb naszych. aby i reszta Słowian, nie pozostających w jedności rzymsko-katolickiej religii, porzuciwszy błędy, powróciła do owczarni Chrystusowej, a to za waszem przyczynieniem się święci Apostołowie Słowian, Cyrylu i Metody, przez zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś nas przez błogosławionych biskupów i Wyznawców, Cyryla i Metod,ego, do jedności prawdziwej wiary chrześcijańskiej powołać raczył: udziel, błagamy, abyśmy przez ich zasługi wiecznego żywota dostąpić mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

za: Korona Życia (1889r.)

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 42 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8558684
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.