Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego). Lubię się z nich modlić. Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

Nowenna do Św. Andrzeja Boboli o dar jedności i pokoju

 

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI

O DAR JEDNOŚCI I POKOJU

 

 7-16 maja 2022 r.

Nowenna w 20. rocznicę ustanowienia św. Andrzeja Boboli patronem Polski.

 

 

   [Modlitwa wstępna] [Litania do św. Andrzeja Boboli] [DZIEŃ PIERWSZY] [DZIEŃ DRUGI] [DZIEŃ TRZECI [DZIEŃ CZWARTY] [DZIEŃ PIĄTY] [DZIEŃ SZÓSTY] [DZIEŃ SIÓDMY [DZIEŃ ÓSMY] [DZIEŃ DZIEWIĄTY] [MODLITWA O JEDNOŚĆ W CHRYSTUSOWYM KOŚCIELE]

 

 

Modlitwa wstępna
Do odmawiania przez wszystkie dni nowenny.

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie jedności,

Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Na fundamencie tych słów Świętego Pawła przez wieki budowałeś wokół siebie wspólnotę ludzi oddanych Bogu i bliźnim. Towarzyszyłeś Polsce w przełomowych momentach historii, krzepiąc kolejne pokolenia, dodając otuchy i nadziei. Pragniemy wraz z Tobą i Świętymi naszego kraju tworzyć wspólnotę, w której jest miejsce dla każdego. Przez Twoje wstawiennictwo prosimy o łaski Ducha Świętego potrzebne w kształtowaniu solidarnego świata dla nas i przyszłych pokoleń. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

Litania do św. Andrzeja Boboli

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże,  zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,  zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże,  zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże. zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, módl się za nami
Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami
Święty Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza,  módl się za nami
Święty Andrzeju, napełniony Duchem Bożym, módl się za nami
Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny, módl się za nami
Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli, módl się za nami
Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia, módl się za nami
Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim, módl się za nami
Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę, módl się za nami
Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej, módl się za nami
Święty Andrzeju, Apostole Polesia, módl się za nami
Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci, módl się za nami
Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych, módl się za nami
Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur, módl się za nami
Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach, módl się za nami
Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan, módl się za nami
Święty Andrzeju, męczenniku i apostole, módl się za nami
Święty Andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego ciała módl się za nami
Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami, módl się za nami
Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny, módl się za nami
Święty Andrzeju, wielki Orędowniku Polski, módl się za nami
Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze, módl się za nami
Święty Andrzeju, nasz wielki Patronie. módl się za nami

Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam u Boga
Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili, uproś nam u Boga
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili, uproś nam u Boga
Abyśmy za popełnione winy szczerą pokutę czynili, uproś nam u Boga
Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali, uproś nam u Boga
Abyśmy Bogu wiernie służyli, uproś nam u Boga
Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali, uproś nam u Boga
Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali, uproś nam u Boga
Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali,. uproś nam u Boga

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K.: Módl się za nami, święty Andrzeju Bobolo,
W.: Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

K.: Módlmy się. Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić swoje rozproszone dzieci, + spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa, za które oddał życie święty Andrzej, męczennik.

 

 

 DZIEŃ PIERWSZY
Modlitwa wstępna [->], Litania do św. Andrzeja Boboli  [->]

Modlitwa nowennowa

O dar jedności w duchu wiary i umiejętność dialogu ponad podziałami.

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie jedności. Apostoł Narodów mówił: A przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni, i by nie było między wami rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli. Przy Twojej trumnie, Święty Andrzeju, modlili się wspólnie katolicy i prawosławni, widząc w Tobie apostoła Dobrej Nowiny, a nie doktryny. Łączył ich Jezus. Chcemy wierzyć, że podążanie drogą prawdy, dialogu i przebaczenia, którą wskazałeś swoim życiem i w godzinie śmierci, przyczyni się do naszego zbawienia i budowy lepszego świata na ziemi. Przez Twoje wstawiennictwo prosimy dobrego Boga o dar jedności w duchu wiary i umiejętność dialogu ponad podziałami.

Święty Andrzeju, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

 

 

 

DZIEŃ DRUGI
Modlitwa wstępna [->], Litania do św. Andrzeja Boboli  [->]

Modlitwa nowennowa

Aby chrześcijanie byli dla świata skutecznym znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego.

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie jedności.

Święty Jan Paweł II, papież z Polski, który był świadkiem powrotu Twoich relikwii do Polski, powiedział: Bóg pozwolił świętemu Andrzejowi stać się znakiem, znakiem nie tylko spraw przeszłych, ale także i spraw, na które czekamy, do których się przygotowujemy, znakiem nie tylko tego, co dzieliło i dzieli - a dzieliło aż do śmierci męczeńskiej, ale także tego, co ma połączyć. Kościół w uroczystość świętego Andrzeja Boboli modli się właśnie o to zjednoczenie chrześcijan, ażeby „byli jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie”. Przez Twoje wstawiennictwo, święty Andrzeju, módlmy się wraz z Janem Pawłem II o pragnienie pełnej jedności w sercach chrześcijan, aby byli dla świata skutecznym znakiem i narzędziem wewnętrznego  jednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego.

Święty Andrzeju, oręduj za nami u Boga.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

 

 

 

DZIEŃ TRZECI
Modlitwa wstępna [->], Litania do św. Andrzeja Boboli  [->]

Modlitwa nowennowa

O dar pokoju społecznego.

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie jedności

Swoją misyjną posługę kapłańską sprawowałeś dla ludzi żyjących na peryferiach społecznych, walcząc o zbawienie ich dusz z żarliwością i gotowością oddania własnego życia. Bóg przyjął Twoją ofiarę krwi. Przyłączamy się do słów kardynała Augusta Hlonda, niedługo po Twojej kanonizacji: Za wzorem św. Andrzeja Boboli powinniśmy pracę dla jedności Kościoła poprzeć walnie, szczerze, bez lęku, bez pogłębienia nieporozumień obrządkowych, bez spychania tego wielkiego zagadnienia na tory współzawodnictwa o prestiż i wpływy. Módlmy się o pokój społeczny, upragniony przez wszystkich ludzi dobrej woli.

Święty Andrzeju, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

 

 

 

DZIEŃ CZWARTY
Modlitwa wstępna [->], Litania do św. Andrzeja Boboli  [->]

Modlitwa nowennowa

O łaski Ducha Świętego, abyśmy stawali się orędownikami pokoju w naszych rodzinach.

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie jedności

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Musiałeś przejść przez wiele trudnych doświadczeń, by uporządkować swoje życie, wielu lat potrzebowałeś, by utemperować wybuchowy charakter. Godzinami klęczałeś przed Najświętszym Sakramentem, adorując Boga. Przez wstawiennictwo Apostoła Polesia prosimy Cię, Panie, o łaskę Ducha Świętego, abyśmy stawali się orędownikami pokoju w naszych rodzinach i wszędzie tam, dokąd zostaniemy posłani.

Święty Andrzeju, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

 

 

 

DZIEŃ PIĄTY
Modlitwa wstępna [->], Litania do św. Andrzeja Boboli  [->]

Modlitwa nowennowa

Abyśmy każdego człowieka traktowali jak bliźniego i potrafili nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują.

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie jedności

Jako prawdziwy uczeń Jezusa, żyłeś słowami: Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Powodowany miłością niosłeś za życia światło Chrystusa bogatym i ubogim, wykształconym i prostym, nie zważając na okoliczności. Po śmierci wstawiałeś się za tymi, którzy prosili Cię o potrzebne łaski, bez względu na ich pochodzenie, wyznawaną religię czy narodowość. Przez Twoje orędownictwo uchroniłeś wielu ludzi przed zarazą, wielu też odzyskało życie i zdrowie. Módlmy się, abyśmy każdego człowieka traktowali jak bliźniego i potrafili nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują.

Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

 

 

 

DZIEŃ SZÓSTY
Modlitwa wstępna [->], Litania do św. Andrzeja Boboli  [->]

Modlitwa nowennowa

O dar przezwyciężania w naszej ojczyźnie podziałów i szacunek dla poprzedników.

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie jedności

W czasach zaborów krążyła Twoja przepowiednia, że Polska odzyska niepodległość po wielkiej wojnie. Łączyła ona Polaków, dając zniewolonym ludziom nadzieję na odrodzenie. Naucz nas z miłością traktować bliźnich i otwierać się na wspólnotę, przezwyciężając pokusę egoizmu, w duchu napomnienia Apostoła Narodów: abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Prosimy Cię, Boże Wszechmogący o dar przezwyciężania w naszej ojczyźnie wszelakich podziałów i szacunek dla dokonań naszych poprzedników.

Święty Andrzeju, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

 

 

 

DZIEŃ SIÓDMY
Modlitwa wstępna [->], Litania do św. Andrzeja Boboli  [->]

Modlitwa nowennowa

O radość życia wiecznego dla tych, którzy budowali nasz kraj, umacniali jedność narodową i ludzką solidarność.

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie jedności.

Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Twoją kanonizację i powrót relikwii do ojczyzny w przededniu drugiej wojny światowej świętowano w Polsce i Europie. W uroczystościach religijnych uczestniczyły miliony zwykłych mieszkańców oraz rządzący - wszyscy złączeni nadzieją na Twoją pomoc w trudnym czasie. Przez Twoje wstawiennictwo
modlimy się do Boga, by natchnął nas duchem służby i odpowiedzialności za losy ludzkiej rodziny i pragnieniem dobra dla wszystkich Rodaków. Módlmy się o radość życia wiecznego dla tych, którzy z oddaniem budowali nasz kraj, umacniali jedność narodową i ludzką solidarność.

Święty Andrzeju, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

 

 

 

DZIEŃ ÓSMY
Modlitwa wstępna [->], Litania do św. Andrzeja Boboli  [->]

Modlitwa nowennowa

O łaskę dawania własnym życiem świadectwa wierności Chrystusowemu Kościołowi i umiłowanie jedności.

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie jedności

To Ty zainicjowałeś oddawanie czci Maryi jako Królowej Polski w tekście ślubów króla Jana Kazimierza, do których odwoływał się Prymas Tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński w Jasnogórskich Ślubach Narodu. Byłeś wierny poleceniu Królowej Ziemi i Nieba: Czyńcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Prosimy, by Bogurodzica pomogła nawracać nasze serca do Jezusa i tworzyć apostolską wspólnotę ducha. Módlmy się, abyśmy własnym życiem dawali świadectwo wierności Chrystusowemu Kościołowi i umiłowaniu jedności.

Święty Andrzeju, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

 

 

 

DZIEŃ DZIEWIĄTY
Modlitwa wstępna [->], Litania do św. Andrzeja Boboli  [->]

Modlitwa nowennowa

O dar jedności i pokoju oraz zjednoczenie Kościoła

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie jedności

Papież Franciszek, Twój brat w Towarzystwie Jezusowym, wypowiedział słowa: Św. Andrzej, kapłan, jezuita, męczennik, jeden z patronów Polski to wierny świadek Chrystusa. Oddał życie za wiarę, pojednanie braci, zjednoczenie Kościoła. Niech jego wstawiennictwo u Boga wyjedna Kościołowi dar jedności i pokoju. Z wdzięcznością przyjmujemy te słowa i z pokorą pragniemy otwierać nasze serca na innych, poszukiwać dróg porozumienia ze wszystkimi, aby żaden człowiek nie pozostał poza ludzką wspólnotą. Módlmy się o mądrość, odwagę i wytrwałość dla wszystkich, którzy dążą do budowania więzi między ludźmi i narodami na większą chwałę Bożą. Módl się wraz z nami, święty Andrzeju, o dary Ducha Świętego, które poprowadzą nas do jedności i pokoju oraz zjednoczenia Kościoła.

Święty Andrzeju, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

 

 

 

 

MODLITWA O JEDNOŚĆ W CHRYSTUSOWYM KOŚCIELE

Święty Andrzeju Bobolo, który oddałeś swe życie za wiarę, że Jezus Chrystus łączy nas, ludzi, ponad podziałami, modlimy się za Twoim wstawiennictwem o jedność i pokój w Chrystusowym Kościele, w naszym Narodzie i Rodzinach, w nas samych.

Święty Andrzeju Bobolo, który czas swego życia poświęciłeś przekazywaniu Dobrej Nowiny tym, którzy jej nie znali, modlimy się o zdolność wzajemnego szacunku i umiejętność prowadzenia pokojowego dialogu ze wszystkimi.

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Jedności, który pochylałeś się nad ubogimi, dzieląc się z nimi kawałkiem pielgrzymiego chleba, modlimy się o gorące współczucie i miłosierdzie dla tych, którzy potrzebują naszej pomocy.

Święty Andrzeju Bobolo, który przez całe życie walczyłeś ze słabościami, osiągając najwyższy stopień cnót, modlimy się o łaskę przemiany naszych serc oraz wzrastania w miłości i prawdzie w drodze do Królestwa Bożego. Amen.

 

 

 

 

 

  za: https://episkopat.pl/

 

 

 

  

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


- materiały dodatkowe

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

www [ -> ]

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.