Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

Modlitwy do św. Stanisława Kostki


Modlitwy do św. Stanisława Kostki, 
patrona Polski oraz dzieci i młodzieży

Święto 18 września

 

Menu: [Modlitwa o prawdziwą miłość] [Modlitwa o wierność Bogu [Modlitwa o świętość życia [Modlitwa o dar mądrości] [Modlitwa o zachowanie czystości] [Modlitwa o dobrą śmierć] [Modlitwa o miłość do Maryi [Modlitwa do św. Stanisława Kostki] [Modlitwa przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki] [Triduum do św. Stanisława Kostki] [Litania do świętego Stanisława Kostki] [Modlitwa dziecka do św. Stanisława Kostki]

 

Zobacz również w starych modlitewnikach -> [Do św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży] oraz [Modlitwa do św. Stanisława Kostki o pomoc w naukach]

 

Modlitwa o prawdziwą miłość

Boże, który jesteś Miłością i obficie nas nią obdarzasz, wysłuchaj łaskawie próśb naszych i spraw, byśmy – za przykładem Świętego Stanisława codziennie świadcząc o Tobie, życie nasze miłością Boga i bliźniego wypełniali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa o wierność Bogu

Wszechmogący Boże, który przedziwnym zrządzeniem wybrałeś Świętego Stanisława Kostkę i uzdolniłeś go do wierności Tobie, wejrzyj, na naszą słabość i niestałość. Spraw łaskawie, abyśmy – dzięki wstawiennictwu i opiece Świętego Stanisława – do końca naszego życia w wierności Tobie wytrwali. Amen.

 

Modlitwa o świętość życia

Boże, któryś wśród wielu cudów swojej mądrości udzielił Stanisławowi Kostce w młodzieńczym wieku łaskę dojrzałej świętości, spraw, prosimy, abyśmy – w przyjaźni z Tobą wzrastając – za wstawiennictwem Świętego Stanisława – przezwyciężali nieprawości nasze i dobrze w życiu czyniąc coraz bardziej upodabniali się do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

[menu]

 

Modlitwa o dar mądrości

Prosimy Cię, Panie, za wstawiennictwem Świętego Stanisława, oświeć światłem swej mądrości umysły nasze i daj nam pomoc potrzebną w nauce, by prawda którą zdobywamy, utwierdziła nas przy Tobie. Spraw, byśmy wykorzystując zdobytą wiedzę, służyli Tobie w braciach naszych i wespół z Tobą pracowali nad doskonaleniem świata. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa o zachowanie czystości

Ojcze Niebieski, serdecznie Cię prosimy, oczyść sumienia i za wstawiennictwem Świętego Stanisława racz nas zachować w nieustannej opiece, byśmy, jak On, służyli Tobie w czystości ciała i duszy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa o dobrą śmierć

Wysłuchaj, Panie prośby nasze, które za przyczyną Świętego Stanisława zanosimy: użycz łaski szczęśliwego przejścia do wieczności i radosnego spotkania z Tobą. Wzmocnij w nas wiarę, że po zmartwychwstaniu żyć będziemy w chwale wśród świętych wybranych Twoich. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa o miłość do Maryi

Boże, któryś świętego Stanisława w cnocie nieskalanej czystości zachował i serce jego serdeczną synowską miłością ku najświętszej Matce Zbawiciela, Maryi Pannie, zapalić raczył, udziel nam łaskawie, abyśmy przez jego zasługi i przyczynę w prawdziwej niewinności i czystości duszy i ciała tobie służąc, codziennie w nabożeństwie ku Maryi postępować mogli. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.

 za: https://jezuici.pl/

[menu]

 

 

Modlitwa do św. Stanisława Kostki 

Święty Stanisławie! Wpatruję się w Twój wzór – i proszę Cię, uproś mi u Boga, abym umiał być czysty jak Ty, odważny jak Ty, i wielki w miłości do Najświętszej Maryi Panny jak Ty.

Spraw przemożnym wstawiennictwem swoim, bym nie ulegał w czasie pokus i próby. Naucz mnie łamać się z własną słabością. Naucz panować nad zmysłem, wzrokiem i uczuciem. Oczyść myśl moją z tego, co bruka i brudzi duszę. Uwolnij serce od pożądań i pragnień tych rzeczy, które plamią i poniżają. I utwierdź wolę, aby umiała kroczyć drogą przykazań Bożych.

Nade wszystko jednak uskrzydlij mi duszę. Otwórz mi oczy wewnętrzne, abym poznał i rozmiłował się w tym, co „w górze jest”. Rozdal spojrzenie mego ducha, abym poznał marność tego, co przemija, a dojrzał wielkość i wiekuistość tego, co nadziemskie. Powtarzaj mi w natchnieniach wewnętrznych hasło i zawołanie Twoje: „Do wyższych zrodzonym spraw – i dla nich tylko mi żyć” – bym się nie kalał młótem wieprzów i bym szedł jak Ty: bez kompromisów, wielki i święty, ku raz poznanym celom i ku raz poznanej woli Bożej.

Patronie Niebieski! Ukaż oku duszy – choćby na chwilę – urok nieba i piękno spraw duchowych. Spraw, by tętno mego serca biło goręcej na ich wspomnienie – tak jak biło Twoje. Bym myśląc o nich, zapomniał o pogoni za wielkością i skarbami doczesnymi, a rozmiłował się cały, i cały zagubił, w skarbie niebieskim. Daj mi zatęsknić za niebem i za ujrzeniem w nim Tej, którą obrałeś sobie za Matkę Pięknej Miłości. Niech ustanie zmysł mój i rozum mój, i wszystko moje we mnie, na samo wspomnienie tych szczęść, które Bóg zgotował miłującym Go – tak jak i w Tobie ustawało.

Podaj mi rękę Niebieski Przewodniku! Podaj dłoń przyjazną, bym nie ustawał w śmiertelnym zapasie o duszę i Boga, tylko wspinał się bezustannie wzwyż. Bym po każdym upadku rozpoczynał na nowo – a po każdym dniu straconym dla Boga zaczynał od początku.

Wiedz, iż chciałbym być jak Ty: obfity w bogactwa wewnętrzne, wierny raz przyrzeczonym ślubom, i wielki w kroczeniu choćby najbardziej krzyżową drogą życia.

Stań się duszy mej Przyjacielem. Byłeś nim tylokrotnie dla innych – bądź nim i dla mnie. Będę słuchał głosu Twego. Będę rozmawiał z Tobą, jak z kimś najbliższym. I będę starał się we wszystkim być jak Ty, by móc kiedyś z Tobą razem cieszyć się na wieki, gdzie króluje Bóg, i miłość, i wiekuiste szczęście. Amen.

Modlitwa z książki ks. Józef Warszawski SJ, „Największy z międzynarodowych Polaków – św. Stanisław Kostka”, Rzym-Chicago, 1961
za: https://www.ampolska.co/

[menu]


 

 

 

Modlitwa przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki

Święty Stanisławie Kostko,
twojej opiece się polecam i proszę Cię,
abyś mnie swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierał
i ratował we wszystkich potrzebach moich,
i wyjednał mi łaskę wiernego naśladowania cnót twoich.
Spraw, abym Bogu dochował wierności
pośród wszelkich dróg tego życia
i zasłużył sobie na łaskę szczęśliwej śmierci. Amen.

[menu]

 

Triduum do św. Stanisława Kostki

O najukochańszy mój Święty Stanisławie, wzorze miłości i niewinności! Ja, sługa twój, polecam tobie duszę moją i oddaję, ci w szczególną opiekę młodość moją. Proszę cię przez miłość, którą miałeś ku Jezusowi i którą ci nawzajem okazywał, gdy ci się dał w postaci dzieciątka na łonie twoim piastować, i dwukrotnie przez posługę Aniołów twe serce młodzieńcze Najświętszym Sakramentem posilić raczył, oraz przez miłość Najświętszej Maryi Panny, która w ostatniej twej godzinie duszę twą czystą do nieba wzięła, zachowaj mnie od wszelkiego grzechu i uproś mi wstręt i nienawiść do niego. Wyjednaj mi, opiekunie drogi, anielską czystość serca i prawdziwe męstwo w chwilach pokus i walki o tę cnotę. Racz mi wyjednać prośbami swoimi, ażeby mnie nikt i nic w świecie, ani nawet śmierć sama, nie mogły od gorącej miłości Zbawiciela mego i Jego wiary świętej oderwać. Racz mi ubłagać żywą wiarę i gorącą miłość Pana Jezusa, utajonego w Najświętszym Sakramencie, abym nie żył bez zasilania się tym niebieskim pokarmem i w ostatniej chwili, podobnie jak ty, został nim wzmocniony, a za przyczyną Najświętszej i wniebowziętej Maryi, Matki twojej, a naszej Królowej, szczęśliwej doczekał się śmierci. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Wszechmogący wieczny Boże, który Swą władzę rozciągasz nad żywymi i umarłymi, który okazujesz miłosierdzie wszystkim, co dzięki swej wierze i dobrym uczynkom mają należeć do Ciebie, najpokorniej Cię błagamy, aby ci, za których się modlimy, czy na tym świecie żyją, czy też przeszli już do wieczności, za przyczyną wszystkich Świętych Twoich, dostąpili z Twej łaskawości przebaczania wszystkich swoich grzechów. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

P. Pan z wami.
W. I z duchem Twoim.
P. Niech nas wysłucha Pan wszechmogący i miłosierny.
W. Amen.
P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

za: liturgia.wiara.pl/

[menu]

 

 

Litania do świętego Stanisława Kostki

Kyrie elejson - Chryste Elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas - Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami
Święta Trójco jedyny Boże - zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo - Królowo wyznawców - módl się za nami

Święty Stanisławie, gorliwy w służbie Bożej - módl się za nami
Święty Stanisławie, wierny wyznawco Chrystusa - módl się za nami
Święty Stanisławie, wielki czcicielu Najświętszego Sakramentu - módl się za nami
Święty Stanisławie, wierny synu Maryi Panny - módl się za nami
Święty Stanisławie, zwycięzco samego siebie - módl się za nami
Święty Stanisławie, panujący nad swymi popędami - módl się za nami
Święty Stanisławie, gorliwy w wypełnianiu powołania - módl się za nami
Święty Stanisławie, mężny wśród przeciwności - módl się za nami
Święty Stanisławie, zwycięzco złych mocy - módl się za nami
Święty Stanisławie, wzorze skromności i czystości - módl się za nami
Święty Stanisławie, wzorze miłości rodziców - módl się za nami
Święty Stanisławie, przykładzie posłuszeństwa - módl się za nami
Święty Stanisławie, wzorze pilności i pracowitości - módl się za nami
Święty Stanisławie, ozdobo życia zakonnego - módl się za nami
Święty Stanisławie, łaską dobrej modlitwy przez Boga obdarowany - módl się za nami
Święty Stanisławie, któryś wierny powołaniu trudną podróż odbył - módl się za nami
Święty Stanisławie, którego także czas wypoczynku do Boga zbliżał - módl się za nami
Święty Stanisławie, w chorobie Ciałem Chrystusa nakarmiony - módl się za nami
Święty Stanisławie, któryś błogosławioną śmierć swoją przepowiedział - módl się za nami
Święty Stanisławie, którego świętość znana jest na całym świecie - módl się za nami
Święty Stanisławie, któryś imię Polski na całym świecie rozsławił - módl się za nami
Święty Stanisławie, któryś Ojczyznę nasz w niebezpieczeństwach ratował - módl się za nami
Święty Stanisławie, patronie młodzieży polskiej - módl się za nami
Święty Stanisławie, wielki synu Mazowsza - módl się za nami

Abyśmy z Bogiem i ludźmi w przyjaźni żyli - uproś nam u Boga
Abyśmy wolę Bożą wiernie wypełniali - uproś nam u Boga
Abyśmy cnoty Twe naśladowali - uproś nam u Boga
Abyśmy pokusy szatana, świata i ciała zwyciężali - uproś nam u Boga
Abyśmy bez sakramentów świętych z tego świata nie zeszli - uproś nam u Boga
Abyśmy zbawienia wiecznego dostąpić mogli - uproś nam u Boga

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami

K: Prostymi drogami przeprowadził Pan sprawiedliwego
W: I ukazał Mu Królestwo Boże

Módlmy się:

Boże, który wśród wielu cudów swej mądrości w młodym nawet wieku udzielasz łaski dojrzałej świętości, spraw prosimy, abyśmy za przykładem św. Stanisława gorliwie czas pracą wypełniając zdążali do wiekuistego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Litania ta została zatwierdzona przed Świętą Kongregację Obrzędów reskryptem z dnia 6 XII 1967 roku i opublikowana przez Biskupa Płockiego Bogdana Sikorskiego.

[menu]

 

 

 Modlitwa dziecka do św. Stanisława Kostki

Dobry Boże! Z katechezy wiem, że Stanisław Kostka urodził się w Rostkowie na Mazowszu w Polsce, w rodzinie szlacheckiej. Jako kilkuletni chłopiec pojechał do Wiednia i zamieszkał w internacie wraz ze swoim bratem. Pilnie uczył się w szkole, poznawał obce języki, wkuwał nowe słówka z niemieckiego, łaciny, greki, a łaska Boża kształtowała jego serce i ducha. Był wielkim czcicielem Eucharystii i Matki Bożej, której powierzył czystość swej duszy i serca. Był też odważny i stanowczy, pokonał pieszo setki kilometrów, by dotrzeć do Rzymu, gdzie rozpoczął nowicjat w zakonie jezuitów. Dużo się modlił i miał wielu kolegów, którzy bardzo go szanowali. Gdy zachorował, mówił bez lęku o swej śmierci. Umarł, mając osiemnaście lat.

Proszę Cię, Boże! Niech św. Stanisław pomaga mi być dobrym chłopcem, odważnym i zawsze kochającym Maryję. Niech codziennie dbam o świętość mego młodego życia i z tym Świętym rozeznaję moje powołanie. Boże, daj mi dobre natchnienia i pociągaj swoją miłością do Jezusa wielu moich kolegów i koleżanek. Niech ten Święty będzie dla dzieci, młodzieży i naszej Ojczyzny orędownikiem i wspomożeniem. Wysłuchaj, Boże, tej mojej ufnej modlitwy. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

„To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas (...)”. BXVI

+ Benedykt XVI

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->

[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:

www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.