Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

Droga krzyżowa (Mszalik niedzielny 1959)


Droga Krzyżowa


Mszalik niedzielny, red. ks. R. Tomanek, Katowice 1959

 

 Intencja

O Jezu najmiłosierniejszy! Z miłości ku mnie dźwigałeś ciężki krzyż na Kalwarię i poniosłeś śmierć okrutną. Z sercem przejętym wdzięcznością pragnę towarzyszyć Ci na tej drodze krzyżowej, by w skupieniu  i w duchu pokuty rozważać i uczcić cierpienie i mękę Twoją. - Udziel mi w dobroci swojej odpustów, jakie Kościół Twój święty temu nabożeństwu nadał.

 

Stacja I.
Pan Jezus na śmierć krzyżową skazany!

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.

Stwórca oskarżony staje przed stworzeniem! A Jezus milczy... jako baranek niewinny przyjmuje niesprawiedliwy wyrok śmierci, aby mnie wybawić od śmierci wiecznej. — O Jezu, miłosierdzia!

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

 

Stacja II.
Pan Jezus bierze krzyż na ramiona swoje.

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.

Oto Jezus bierze chętnie na swe święte ramiona krzyż, który grzechy moje tak ciężkim uczyniły... Jezus nie narzeka —- a mnie tak bardzo ciążą krzyże codziennych obowiązków. — O Jezu, mimo trudów pragnę, choć mi tak ciężko, iść za Tobą.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!Stacja III.
Pan Jezus upada pierwszy raz pod krzyżem.

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.

Jezus upada pod krzyżem, zmęczony i wyczerpany, ale wstaje i krzyża nie odrzuca od siebie. – Obym ja nie upadał, a jeśli upadnę, obym powstawał z grzechów moich, natychmiast! O Jezu, z całego serca żałuję za grzechy moje.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

 

Stacja IV.
Pan Jezus spotyka Matkę Bolesną.

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.

Matka Najświętsza spotyka Syna swego, niosącego krzyż na Kalwarię. Czy rozumiem Jej boleść?... Abym ja nie cierpiał
na wieki, cierpieli Jezus i Maryja... O matko Bolesna, już nigdy nie chcę obrażać Syna Twego.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!Stacja V.
Szymon Cyrenejczyk pomaga dźwigać krzyż Panu Jezusowi.

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.

Oto zmuszony przez oprawców pomaga Szymon Cyrenejczyk Panu Jezusowi dźwigać krzyż. Obym ja nie z przymusu, lecz z miłości i dobrowolnie niósł krzyż za Jezusem! — Pójdę, o Jezu, za Tobą, a Ty mi pomagaj, abym z Tobą cierpiąc na ziemi, mógł się weselić z Tobą w niebie.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

 

Stacja VI.
Święta Weronika ociera twarz Zbawicielowi.

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.

Święta Weronika, przejęta współczuciem, podaje Panu Jezusowi swoją zasłonę, by otrzeć krew i pot z oblicza Jego. Jakże Pan Jezus obficie nagradza tę drobną przysługę poczciwej niewiasty. Zostawia na chuście odbicie swej twarzy Najświętszej! — O Jezu, niech nigdy me zapomnę skrwawionego oblicza Twego!

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

 

Stacja VII.
Pan Jezus drugi raz upada pod krzyżem.

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.

Droga uciążliwa, Chrystusa opanowuje coraz większe zmęczenie. Oto powtórne upadki nasze w te same grzechy były przyczyną nowego upadku Jezusa pod krzyżem. — O Jezu, wybaw mnie od upadków grzechowych, daj mi ducha pokuty za grzechy i częste niewierności moje!

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

 

Stacja VIII.
Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty.

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.

Jezus cierpi straszne męki, ale nie o sobie myśli: żal mu dusz nieśmiertelnych. Woła do nich: "Córki Jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, ale same nad sobą płaczcie i nad synami waszymi". — O Jezu, bądź miłościw grzesznej duszy mojej!

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

 

Stacja IX.
Pan Jezus upada trzeci raz  pod krzyżem.

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.

Jezus u samego szczytu góry po raz trzeci upada i praz trzeci powstaje. Uczysz mię, Jezu, bym nie rozpaczał po upadkach grzechowych, ale każesz z ufnością błagać o przebaczenie i łaskę do powstania. — O Jezu, ja syn marnotrawny wracam do Ciebie, Ojcze miłosierdzia.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

 

Stacja X.
Pan Jezus z szat obnażony.

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.

Pan Jezus oddaje wszystko, nawet szaty swoje. Ubogi przyszedł na świat, ubogi schodzi z tego świata. On świat przy odziewa, a świat Mu i ubogiej szaty nie zostawia. – O Jezu, pozwól mi wyzbyć się próżności mojej!

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!Stacja XI.
Pan Jezus do krzyża przybity.


Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.

Oprawcy wśród mąk okrutnych rozciągają zbolałe Ciało Jezusowe na krzyżu, przybijają gwoździami ręce i nogi najświętsze i podnoszą do góry. Wisi Zbawiciel mój między niebem a ziemią. — O Jezu, na krzyżu podwyższony, pociągnij mnie za sobą!

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

 

Stacja XII.
Pan Jezus umiera na krzyżu.

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.

Jakże wspaniale kończy Jezus swoje dzieło; jeszcze w ostatniej chwili pamięta o wszystkich, dobrych i złych, za grzeszników wstawia się do Ojca, Matkę swoją uczniowi poleca, łotra ratuje, raj otwiera... Obym ja w chwili śmierci swojej mógł za Jezusem powtórzyć: wykonałem wszystko, czego Bóg żądał ode mnie w życiu!

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

 

Stacja XIII.
Pan Jezus z krzyża zdjęty.

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.

Ze czcią najgłębszą zdejmują uczniowie z krzyża Ciało Najświętsze i składają je na łono Matki Bolesnej. Oto Niebo całe patrzy na to Ciało, jako na Ciało bohatera, który się poświęcił za ludzkość całą i nieprzyjaciół swoich. Zaiste tak tylko Bóg czyni! — O Jezu, naucz mię kochać bliźnich i daj mi szczęśliwą godzinę śmierci.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

 

Stacja XIV.
Pogrzeb Pana Jezusa.

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.

Nieliczni są uczestnicy tego pogrzebu. Przyłączę się do tego orszaku żałobnego i rozważę: Za mnie cierpiałeś, o Jezu, i za mnie umarłeś! Spraw, niech umrę sobie i niech żyję odtąd tylko dla Ciebie, bym z Tobą kiedyś chwalebnie zmartwychwstał. Amen.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

 

 

 

za: Mszalik niedzielny, wyd. III poprawione, red. ks. R. Tomanek,  Katowice 1959, str. 509-513.
/skan za posiadanym egzemplarzem/

 


 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

„To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas (...)”. BXVI

+ Benedykt XVI

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->

[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:

www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.