Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Przygotowanie do Mszy - Modlitwa św. Tomasza.

Modlitwa św. Tomasza
(Osobiste przygotowanie do Mszy Świętej)

 

Wszechmogący, wieczny Boże,
oto zbliżam się do najświętszych
tajemnic Twego Syna Jednorodzonego,
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Zbliżam się do nich 
jak chory do lekarza życia,
jak nieczysty do źródła miłosierdzia,
jak ślepy do światła wiecznej jasności,
jak ubogi i nędzny do Pana nieba i ziemi.

Błagam Cię, abyś dzięki 
swej nieskończonej hojności
uleczył moja słabość, 
obmył moje grzechy,
rozświetlił moje mroki, 
wzbogacił moje ubóstwo
i okrył nagość,
abym mógł przyjąć Chleb aniołów,
Króla nad królami i Pana nad panami
z taka czcią i pokora,
skrucha i pobożnością,
z taka czystością i wiara, 
z takim zamiarem i uwagą,
jak tego wymaga moje zbawienie.
Spraw łaskawie, abym przyjął 
nie tylko znak zewnętrzny
sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej,
lecz istotę i całą moc tego sakramentu.

Najłaskawszy Boże,
daj mi tak przyjąć Ciało 
Twego Syna Jednorodzonego,
naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
które wziął z Maryi Dziewicy,
abym mógł być wcielony 
w Jego Ciało mistyczne
i zaliczony miedzy jego członki.

Ojcze najmilszy,
pozwól mi wiecznie wpatrywać się bez zasłony
w oblicze umiłowanego Syna Twojego,
którego teraz w czasie ziemskiej wędrówki
pragnę przyjąć pod postacią Chleba.

Amen.

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 52 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8558850
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.