Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Dziękczynienie po Mszy - Dzięki Ci składam - św. Tomasz.

Modlitwa św. Tomasza z Akwinu
(Dziękczynienie po do Mszy Świętej)

 

Dzięki Ci składam, Panie święty, 
Ojcze wszechmogący, 
wieczny Boże żeś mnie grzesznika, 
niegodnego sługę swego,
bez żadnej mojej zasługi, lecz tylko
z miłosierdzia swego raczył posilić 
najdroższym Ciałem i Krwią swego Syna, 
Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 

Błagam Cię, aby ta święta Komunia
nie była dla mnie powodem kary, 
ale wyjednała mi zbawienne przebaczenie. 
Niech się stanie dla mnie 
umocnieniem w wierze i tarczą dobrej woli. 
Niech usunie błędy moje, 
zniszczy pożądliwość i zmysłowość, 
a pomnoży miłość i cierpliwość, 
pokorę, posłuszeństwo i wszelkie cnoty. 
Niech uspokoi we mnie 
złe poruszenia duchowe i cielesne. 
Niechaj mnie silnie zespoli z Tobą,
jedynym i prawdziwym Bogiem,
a nadto stanie się szczęśliwym
dokonaniem mego życia. 

I błagam Cię, abyś mnie grzesznego 
raczył doprowadzić do owej niewysłowionej uczty, 
gdzie Ty z swoim Synem i Duchem Świętym
jesteś dla swoich Świętych 
prawdziwą światłością, zupełnym nasyceniem, 
wieczną radością, całkowitą rozkoszą 
i doskonałą szczęśliwością. Amen.

 

 

 

Gratias tibi ago.
(Dziękczynienie po do Mszy Świętej)

 

Gratias tibi ago, Dómine, sancte, 
Pater ornnipotens, 
aeterne Deus, qui me peccatórem, 
indignum famulum, tuum, 
nullis meis meritis, sed 
sola dignatióne misericordiae tuae 
satiare dignatus es 
pretioso Corpore et Sanguine Filii tui,
Dómini nostri Jesu Christi. 

Et precor, ut haec sancta communio 
non sit mihi reatus ad poenam, 
sed intercessio salutaris ad veniam. 

Sit mihi armatura fidei et scutum bonae voluntatis. 
Sit vitiórum meórum evacuatio, 
concupiscentiae et libidinis exterminatio, caritatis et patientiae, 
humilitatis et oboedientiae, omniumque virtutum augmentatio: 
contra insidias inimicórum ómnium, 
tuam visibilium quam invisibilium, firma defensio: 
mótuum meórum, tam carnalium quam spiritualium, perfecta quietatio: 
in te uno ac vero Deo firma adhaesio; atque finis mei felix consummatio. 

Et precor te, ut ad illud 
ineffabile convivium me 
peccatórem perducere digneris, 
ubi tu cum Filio tuo et Spiritu Sancto Sanctis tuis 
es lux vera, satietas plena, 
gaudium sempiternum, jucunditas consummata 
et felicitas perfecta.

Amen.

 

 

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 61 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8587237
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.