Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Litania do Wszystkich Świętych.

 

Litania do Wszystkich Świętych.

 

I. BŁAGANIA DO BOGA

Albo A: 

Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. 
Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. 
Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. 

Albo B: 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 

II. WEZWANIA DO ŚWIĘTYCH

Święta Maryjo, módl się za nami. 
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. 
Święta Panno nad pannami, módl się za nami. 
Święci Michale, Gabrielu i Rafale, módlcie się za nami. 
Wszyscy święci Aniołowie, módlcie się za nami. 

Patriarchowie i Prorocy 

Święty Abrahamie, módl się za nami. 
Święty Mojżeszu, módl się za nami. 
Święty Eliaszu, módl się za nami. 
Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami. 
Święty Józefie, módl się za nami. 
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy, módlcie się za nami. 

Apostołowie i Uczniowie 

Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami. 
Święty Andrzeju, módl się za nami. 
Święty Janie i Jakubie, módlcie się za nami. 
Święty Tomaszu, módl się za nami. 
Święty Mateuszu, módl się za nami. 
Wszyscy święci Apostołowie, módlcie się za nami. 
Święty Łukaszu, módl się za nami. 
Święty Marku, módl się za nami. 
Święty Barnabo, módl się za nami. 
Święta Mario Magdaleno, módl się za nami. 
Wszyscy święci Uczniowie Pańscy, módlcie się za nami. 

Męczennicy 

Święty Szczepanie, módl się za nami. 
Święty Ignacy Antiocheński, módl się za nami. 
Święty Polikarpie, módl się za nami. 
Święty Justynie, módl się za nami. 
Święty Wawrzyńcze, módl się za nami. 
Święty Cyprianie, módl się za nami. 
Święty Bonifacy, módl się za nami. 
Święty Wojciechu, módl się za nami. 
Święty Stanisławie, módl się za nami. 
Święty Tomaszu Becket, módl się za nami. 
Święci Janie i Tomaszu z Anglii, módlcie się za nami. 
Święty Pawle z Japonii, módl się za nami. 
Święci Izaaku i Janie z Ameryki, módlcie się za nami. 
Święty Piotrze z Polinezji, módl się za nami. 
Święty Karolu z Ugandy, módl się za nami. 
Święte Perpetuo i Felicyto, módlcie się za nami. 
Święta Agnieszko, módl się za nami. 
Święta Mario Goretti, módl się za nami. 
Wszyscy święci Męczennicy, módlcie się za nami. 

Biskupi i Doktorzy Kościoła 

Święci Leonie i Grzegorzu, módlcie się za nami. 
Święty Ambroży, módl się za nami. 
Święty Hieronimie, módl się za nami. 
Święty Augustynie, módl się za nami. 
Święty Atanazy, módl się za nami. 
Święci Bazyli i Grzegorzu z Nazjanzu, módlcie się za nami. 
Święty Janie Chryzostomie, módl się za nami. 
Święty Marcinie, módl się za nami. 
Święty Patryku, módl się za nami. 
Święci Cyrylu i Metody, módlcie się za nami. 
Święty Karolu Boromeuszu, módl się za nami. 
Święty Franciszku Salezy, módl się za nami. 
Święty Piusie Dziesiąty, módl się za nami. 

Kapłani i Zakonnicy 

Święty Antoni, módl się za nami. 
Święty Benedykcie, módl się za nami. 
Święty Bernardzie, módl się za nami. 
Święci Franciszku i Dominiku, módlcie się za nami. 
Święty Tomaszu z Akwinu, módl się za nami. 
Święty Ignacy z Loyoli, módl się za nami. 
Święty Franciszku Ksawery, módl się za nami. 
Święty Stanisławie Kostko, módl się za nami. 
Święty Wincenty a Paulo, módl się za nami. 
Święty Janie Mario Vianneyu, módl się za nami. 
Święty Janie Bosko, módl się za nami. 
Święta Katarzyno Sieneńska, módl się za nami. 
Święta Tereso od Jezusa, módl się za nami. 
Święta Różo z Limy, módl się za nami. 

Świeccy 

Święty Ludwiku, módl się za nami. 
Święty Kazimierzu, módl się za nami. 
Święta Moniko, módl się za nami. 
Święta Jadwigo, módl się za nami. 
Święta Elżbieto Węgierska, módl się za nami. 
Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami. 

III. WEZWANIA DO CHRYSTUSA

Albo A: 

Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie. 
Od zła wszelkiego, wybaw nas, Panie. 
Od każdego grzechu, wybaw nas, Panie. 
Od zasadzek szatana, wybaw nas, Panie. 
Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli, wybaw nas, Panie. 
Od śmierci wiecznej, wybaw nas, Panie. 
Przez Twoje wcielenie, wybaw nas, Panie. 
Przez Twoje narodzenie, wybaw nas, Panie. 
Przez Twój chrzest i post święty, wybaw nas, Panie. 
Przez Twój krzyż i mękę, wybaw nas, Panie. 
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu, wybaw nas, Panie. 
Przez Twoje święte zmartwychwstanie, wybaw nas, Panie. 
Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie, wybaw nas, Panie. 
Przez zesłanie Ducha Świętego, wybaw nas, Panie. 
Przez Twoje przyjście w chwale, wybaw nas, Panie. 

Albo B: 

Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami. 
Chryste, który na ten świat przyszedłeś, zmiłuj się nad nami. 
Chryste, który zostałeś ukrzyżowany, zmiłuj się nad nami. 
Chryste, który śmierć za nas przyjąłeś, zmiłuj się nad nami. 
Chryste, który zostałeś pogrzebany, zmiłuj się nad nami. 
Chryste, który zmartwychwstałeś, zmiłuj się nad nami. 
Chryste, który wstąpiłeś do nieba, zmiłuj się nad nami. 
Chryste, który zesłałeś Ducha Świętego na Apostołów, zmiłuj się nad nami. 
Chryste, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. 
Chryste, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. 

IV. BŁAGANIA W RÓŻNYCH POTRZEBACH

Albo A: 

Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy, wysłuchaj nas, Panie. 
Prosimy Cię, abyś nas doprowadził do prawdziwej pokuty, wysłuchaj nas, Panie. 
Prosimy Cię, abyś nas samych utwierdził i zachował w swojej świętej służbie, wysłuchaj nas, Panie. 
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę, wysłuchaj nas, Panie. 
Prosimy Cię, abyś dał i zachował plony ziemi, wysłuchaj nas, Panie. 

Albo B: 

Prosimy Cię, abyś nam okazał miłosierdzie, wysłuchaj nas, Panie. 
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba, wysłuchaj nas, Panie. 
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, braci, krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia, wysłuchaj nas, Panie. 
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek, wysłuchaj nas, Panie. 
Prosimy Cię, abyś zachował świat od chorób, głodu i wojny, wysłuchaj nas, Panie. 
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę, wysłuchaj nas, Panie. 

Zawsze odmawia się C: 

Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła świętego i nim kierował, wysłuchaj nas, Panie. 
Prosimy Cię, abyś zachował Ojca świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności, wysłuchaj nas, Panie. 
Prosimy Cię, abyś zjednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa, wysłuchaj nas, Panie. 
Prosimy Cię, abyś wszystkich ludzi doprowadził do światła Ewangelii, wysłuchaj nas, Panie. 

V. ZAKOŃCZENIE

Albo A: 

Chryste, usłysz nas. Chryste, usłysz nas. 
Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas. 

Albo B: 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 

Modlitwa

Boże, ucieczko nasza i mocy, 
Ty jesteś źródłem pobożności, 
wysłuchaj pokorne modlitwy swojego Kościoła 
i spraw, abyśmy otrzymali wszystko, 
o co Cię z ufnością prosimy. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Albo: 

Boże, Ty widzisz, że wskutek naszej słabości upadamy w grzechy, 
okaż nam swoje miłosierdzie 
i spraw, aby przykłady Twoich świętych 
odnowiły w nas miłość ku Tobie. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 60 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8587274
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.