Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Litania do Najświętszej Maryi Panny z Lourdes

 

 

Litania do Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
(do prywatnego odmawiania)

 

 

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Najświętsza Panno z Lourdes, módl się za nami.
Najświętsza Panno z Lourdes, cudami niezwykłymi słynąca,
Najświętsza Panno z Lourdes, przedziwne narzędzie miłosierdzia Bożego,
Najświętsza Panno z Lourdes, któraś się zjawiła w promieniach jasności Boskiej, aby nam chwałę nieba ukazać,
Najświętsza Panno z Lourdes, której przecudne piękno uczy nas, że nad wszystko starać się nam trzeba o piękno duszy naszej,
Najświętsza Panno z Lourdes, któraś się objawiła w śnieżnej szacie, abyśmy starali się ochraniać dusze nasze od wszelkiej zmazy grzechowej,
Najświętsza Panno z Lourdes, któraś oczy swe wzniosła ku niebu, aby nam przypominać drogę wiodącą do żywota wiecznego,
Najświętsza Panno z Lourdes, któraś trzymała różaniec, aby nam wskazać, jak bardzo cieszy serce Twoje pobożne i częste rozpamiętywanie jego tajemnic,
Najświętsza Panno z Lourdes, któraś stała w skalistej grocie na głogu, aby nam dodać odwagi do dalszej pielgrzymki na tym padole łez i nędzy,
Najświętsza Panno z Lourdes, któraś się kilkanaście razy objawić raczyła nieznanej światu, ubogiej Bernadecie, aby nam pokazać upodobanie swoje do maluczkich tego świata,
Najświętsza Panno z Lourdes, któraś przez posłuszną służebnicę Twoją dała światu źródło cudownej wody dla przekonania nas, że przez Ciebie cudów dostąpić możemy,
Najświętsza Panno z Lourdes, która nawracasz grzeszników,
Najświętsza Panno z Lourdes, która przywracasz wzrok niewidomym,
Najświętsza Panno z Lourdes, która przywracasz słuch głuchym,
Najświętsza Panno z Lourdes, która przywracasz mowę niemym,
Najświętsza Panno z Lourdes, która przywracasz władzę sparaliżowanym,
Najświętsza Panno z Lourdes, która chorym zdrowie i siły powracasz,
Najświętsza Panno z Lourdes, która ożywiasz serca sprawiedliwych zapałem niebiańskiej pobożności,
Najświętsza Panno z Lourdes, która strapionych pocieszasz,
Najświętsza Panno z Lourdes, która zrozpaczonych pokrzepiasz w wierze świętej,
Najświętsza Panno z Lourdes, z każdym dniem coraz liczniej i częściej wzywana i wielbiona,
Najświętsza Panno z Lourdes, która przyciągasz mnóstwo ludu pobożnego ze wszystkich stron świata,
Najświętsza Panno z Lourdes, Rodziców naszych, dzieci nasze, krewnych i przyjaciół polecamy Ci,
Najświętsza Panno z Lourdes.
Wrogów naszych polecamy Ci, Najświętsza Panno z Lourdes.
Wszystkich niewiernych polecamy Ci, Najświętsza Panno z Lourdes.
Wszystkie dusze zmarłych polecamy Ci, Najświętsza Panno z Lourdes.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W.: Dusza moja raduje się w Bogu moim,
O.: Bo mnie przyodział w szaty zbawienia.

 

Módlmy się. Miłosierny Boże, przyjdź z pomocą naszej słabości i spraw, abyśmy za wstawiennictwem Niepokalanej Rodzicielki Twojego Syna, której objawienie się wspominamy, dźwignęli się z naszych grzechów do nowego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. O Przenajświętsza Matko, tak wielkimi łaskami słynąca w Lourdes, przez dobroć, jakiej dajesz tyle dowodów w tym błogosławionym miejscu, racz mi wyjednać przemożnym wstawiennictwem Twoim wszystkie cnoty, mogące mnie uświęcić. Wyproś mi dar zdrowia i spraw, abym go użył na chwałę Boga, dla dobra bliźnich i zbawienia własnej duszy. Błogosław wszystkim chwalebnym zamiarom moim! O najdobrotliwsza i najmiłosierniejsza Maryjo Panno, broń od nieszczęścia i pociesz wedle litości najświętszego Serca Twego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

 

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


Rok Rodziny Amoris Laetitia
2021-2022

Rok Św. Jakuba

 
Parafia św. Mikołaja w Grójcu


- materiały dodatkowe

Odwiedza nas 37 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
8587163
     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2021 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.