Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

Modlitwa ewangelizatora - Jose. H. Prado Flores

Modlitwa ewangelizatora

 

Ojcze Święty, Ty tak umiłowałeś świat, że posłałeś nam swego jedynego Syna,
namaszczając Go Duchem Świętym i mocą,
aby dokonał zbawienia każdego człowieka i całej ludzkości.
Przez Jego śmierć i zmartwychwstanie dałeś życie światu i uratowałeś nas z mocy szatana.
Tak jak Ty Go posłałeś, Ojcze dobry, tak i On nas posłał,
byśmy kontynuowali Jego dzieło w każdy czas i aż po krańce Ziemi.

Wyznajemy Ojcze sprawiedliwy, że jesteśmy niezdolni do spełnienia tak wielkiej misji,
jeśli Ty sam nie przyobleczesz nas Mocą z wysoka, którą namaściłeś Jego.
Wyciągnij swą potężną rękę, Ojcze wieczny, by dokonywać cudów
i uzdrowień w imię Twego świętego Sługi - Jezusa.
Daj nam Twoje Słowo, które wchodzi w głąb serca
i daj nam głosić z odwagą zbawienie w imię Twego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Jezu, Ty jesteś tym, który chrzci ogniem.
Ochrzcij nas jeszcze dziś mocą Twojego Ducha,
byśmy byli zdolni nie tylko ogłaszać,
lecz także realizować zbawienie każdego człowieka i wszystkich ludzi. 

Ześlij z nieba nowe wylanie Twojego Ducha,
który uzdolni nas do głoszenia Ciebie z odwagą,
by świat, wierząc w Ciebie, jedynego Zbawiciela, miał życie i to w obfitości.
Ześlij na wszystkich i na każdego z nas moc, którą nam obiecałeś.

Duchu Święty, przyjdź do każdego z nas.
Napełnij nas Twoją mocą, byśmy byli skutecznymi
współpracownikami Jezusa Chrystusa w zbawianiu świata.
Ty jesteś tym, który dotyka serc,
by nawróciły się i głosiły Jezusa jako Zbawiciela i Pana.
Tylko Ty odnawiasz oblicze ziemi i przemieniasz serca.
Przyjdź Duchu Święty i stwórz rodzinę Bożą,
która woła do Boga „Abba, Ojcze”.

Dzięki Ci, Ojcze, ponieważ wiemy, że wysłuchałeś naszej modlitwy
i napełniłeś nas mocą Twojego Ducha.
Na znak naszej wiary w to, że spełniasz swe obietnice,
wyjdziemy głosić odważnie światu, że Twój Syn żyje
i daje życie wszystkim tym, którzy wierzą w Jego Imię.

Dziękujemy ci, Panie, za to,
że pozwoliłeś nam razem pracować.
Rozpal w naszych sercach gorliwość
w głoszeniu Twego słowa
i miłość do naszych braci, abyśmy
głosili Twe królestwo w każdym czasie,
i nie tylko słowami,
ale naszym własnym życiem.

Prosimy Cię przez jedność
mistycznego Ciała Twego Syna:
niech skończą się podziały pomiędzy
różnymi Kościołami chrześcijańskimi;
żebyśmy już nie przedstawiali się imionami
Pawła, Apollosa czy Kefasa,
ale jako członki Ciała Chrystusowego.

Niech zakończy się rywalizacja
pomiędzy różnymi ruchami w Kościele,
abyśmy wszyscy stanowili jedno,
a świat uwierzył, że Ty
posłałeś swego Syna,
naszego Pana,
Jezusa Chrystusa.

Weszliśmy w trzecie tysiąclecie
od narodzenia Twego Syna
i jako przyjaciele Oblubieńca
chcemy przyprowadzić Mu
oblubienicę: przystrojoną,
piękną, bez plamy czy zmarszczki.

Chcemy przedstawić Mu 
świat bardziej chrześcijański,
pełen miłości, pokoju i sprawiedliwości,
bez nienawiści, podziałów i wojen,
świat bardziej ludzki,
w którym widoczne są owoce odkupienia:
solidarność i zrozumienie.

Ty, który swym słowem stworzyłeś wszystko,
wyślij jeszcze raz Twe słowo,
namaszczone Duchem Świętym,
aby odnowiło oblicze ziemi
i ustanowiło nowe niebo
i nową ziemię na tym świecie,
który tak kochasz.

Amen.

(Jose. H. Prado Flores)

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

„To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas (...)”. BXVI

+ Benedykt XVI

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->

[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:

www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.