Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Panie, Tyś mym istnieniem... (Św. Jan z Kronsztadu.)

Panie, Tyś mym istnieniem...

 

Panie, 
Tyś mym istnieniem, 
Tyś wybawieniem od wiekuistej śmierci, 
Tyś moim życiem wiecznym, 
Tyś oczyszczeniem i wybawieniem 
Od wszelkiego grzechu 
I uświęceniem moim, 
Tyś mocą w mej słabości, 
Przestworem w mym ograniczeniu, 
Nadzieją 
W słabości i rozpaczy 
Mej duszy, 
Tyś życiodajnym ogniem mej oziębłości, 
Tyś światłem ciemności mojej, 
Ukojeniem mych rozterek, 
Tyś obrońcą przed pokusami. 
Pan moim myśleniem, 
Pragnieniem i uczynkiem. 
Bądź światłością duszy i ciała, 
Pokarmem, napojem, szatą, 
Tarczą i bronią moją. 
Pan jest dla mnie wszystkim 
I wszystko dla Niego. 
Duszo moja, 
Kochaj i wielbij 
Nieustannie Pana! 

 

Św. Jan z Kronsztadu.

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


- materiały dodatkowe

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

www [ -> ]

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.