Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Litaniae Sacratissimi Cordis Iesu. Litany of the Sacred Heart of Jesus

 

 

 

 

[Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa.] [Litaniae Sacratissimi Cordis Iesu.] [Litany of the Sacred Heart of Jesus]

 

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

Chryste usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
Duchu Święty, Boże, 
Święta Trójco, Jedyny Boże, 

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, 
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, 
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, 
Serce Jezusa, świątynio Boga, 
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, 
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, 
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, 
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, 
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, 
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, 
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, 
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, 
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, 
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, 
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, 
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, 
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, 
Serce Jezusa, źródło życia i świętości, 
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, 
Serce Jezusa, zelżywością napełnione, 
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, 
Serce Jezusa, a do śmierci posłuszne, 
Serce Jezusa, włócznią przebite, 
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, 
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, 
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, 
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, 
Serce Jezusa, zbawienie ufających w Tobie, 
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, 
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Jezu cichy i pokornego serca.
W: Uczyń serca nasze według Serca Twego.

K: Módlmy się: 

Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa - Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia, * I racz udzielić przebaczenia w imię tego Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. 

W: Amen.

 

 

Litaniae Sacratissimi Cordis Iesu.

 

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison. 
Christe, audi nos. Christe, exáudi nos. 
Pater de caelis, Deus, miserére nobis. 
Fili, Redémptor mundi, Deus, 
Spíritus Sancte, Deus, 
Sancta Trínitas, unus Deus,

Cor Iesu, Fílii Patris aetérni, miserére nobis.
Cor Iesu, in sinu Virginis Matris a Spíritu Sancto formátum, 
Cor Iesu, Verbo Dei substantiáliter unítum, 
Cor Iesu, maiestátis infinítae, 
Cor Iesu, Templum Dei sanctum, 
Cor Iesu, tabernáculum Altíssimi, 
Cor Iesu, domus Dei et porta caeli, 
Cor Iesu, fornax árdens caritátis, 
Cor Iesu, iustítiae et amóris receptáculum, 
Cor Iesu, bonitáte et amóre plenum, 
Cor Iesu, virtútum ómnium abýssus, 
Cor Iesu, omni laude digníssimum, 
Cor Iesu, rex et centrum ómnium córdium, 
Cor Iesu, in quo sunt omnes thesáuri sapiéntiae et sciéntiae, 
Cor Iesu, in quo hábitat omnis plenitúdo divinitátis, 
Cor Iesu, in quo Pater sibi bene complácuit, 
Cor Iesu, de cuius plenitúdine omnes nos accépimus, 
Cor Iesu, desidérium cóllium aeternórum, 
Cor Iesu, pátiens et multae misericórdiae,
Cor Iesu, dives in omnes qui ínvocant te, 
Cor Iesu, fons vitae et sanctitátis, 
Cor Iesu, propitiátio pro peccátis nostris, 
Cor Iesu, saturátum oppróbriis,
Cor Iesu, attrítum propter scélera nostra, 
Cor Iesu, usque ad mortem oboédiens factum, 
Cor Iesu, láncea perforátum, 
Cor Iesu, fons totíus consolatiónis, 
Cor Iesu, vita et resurréctio nostra, 
Cor Iesu, pax et reconciliátio nostra, 
Cor Iesu, víctima peccatórum, 
Cor Iesu, salus in te sperántium, 
Cor Iesu, spes in te moriéntium, 
Cor Iesu, delíciae Sanctórum ómnium, 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, parce nobis, Dómine. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, exáudi nos, Dómine.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserére nobis.

P: Iesu, mitis et húmilis Corde.
O: Fac cor nostrum secúndum Cor tuum.

P: Orémus. 

Omnípotens sempitérne Deus, réspice in Cor dilectíssimi Fílii tui, et in laudes et satisfactiónes, quas in nómine peccatórum tibi persólvit, iísque misericórdiam tuam peténtibus tu véniam concéde placátus, in nómine eiúsdem Fílii tui Iesu Christi: Qui tecum vivit et regnat in saecula saeculórum.
O. Amen.

 

 

Litany of the Sacred Heart of Jesus

 

Lord, have mercy.
Christ, have mercy.
Lord, have mercy.
Christ, graciously hear us.
God, the Father of Heaven, have mercy on us.
God, the Son, Redeemer of the World, have mercy on us.
God, the Holy Ghost, have mercy on us.
Holy Trinity, one God, have mercy on us.

Heart of Jesus, Son of the Eternal Father, have mercy on us.
Heart of Jesus, formed in the womb of the Virgin Mother by the Holy Ghost, have mercy on us.
Heart of Jesus, united substantially with the word of God, have mercy on us.
Heart of Jesus, of infinite majesty, have mercy on us.
Heart of Jesus, holy temple of God, have mercy on us.
Heart of Jesus, tabernacle of the Most High, have mercy on us.
Heart of Jesus, house of God and gate of heaven, have mercy on us.
Heart of Jesus, glowing furnace of charity, have mercy on us.
Heart of Jesus, vessel of justice and love, have mercy on us.
Heart of Jesus, full of goodness and love, have mercy on us.
Heart of Jesus, abyss of all virtues, have mercy on us.
Heart of Jesus, most worthy of all praise, have mercy on us.
Heart of Jesus, king and center of all hearts, have mercy on us.
Heart of Jesus, in whom are all the treasures of wisdom and knowledge, have mercy on us.
Heart of Jesus, in whom dwelleth all the fullness of the Divinity, have mercy on us.
Heart of Jesus, in whom the Father is well pleased, have mercy on us.
Heart of Jesus, of whose fullness we have all received, have mercy on us.
Heart of Jesus, desire of the everlasting hills, have mercy on us.
Heart of Jesus, patient and rich in mercy, have mercy on us.
Heart of Jesus, rich to all who invoke Thee, have mercy on us.
Heart of Jesus, fount of life and holiness, have mercy on us.
Heart of Jesus, propitiation for our sins, have mercy on us.
Heart of Jesus, saturated with revilings, have mercy on us.
Heart of Jesus, crushed for our iniquities, have mercy on us.
Heart of Jesus, made obedient unto death, have mercy on us.
Heart of Jesus, pierced with a lance, have mercy on us.
Heart of Jesus, source of all consolation, have mercy on us.
Heart of Jesus, our life and resurrection, have mercy on us.
Heart of Jesus, our peace and reconciliation, have mercy on us.
Heart of Jesus, victim for our sins, have mercy on us.
Heart of Jesus, salvation of those who hope in Thee, have mercy on us.
Heart of Jesus, hope of those who die in Thee, have mercy on us.
Heart of Jesus, delight of all saints, have mercy on us.

Lamb of God, who takest away the sins of the world, spare us, O Lord.
Lamb of God, who takest away the sins of the world, graciously hear us, O Lord,
Lamb of God who takest away the sins of the world, have mercy on us.

V. Jesus, meek and humble of Heart.
R. Make our hearts like unto Thine.
 

Let us pray

Almighty and everlasting God, look upon the Heart of Thy well-beloved Son and upon the acts of praise and satisfaction which He renders unto Thee in the name of sinners; and do Thou, in Thy great goodness, grant pardon to them who seek Thy mercy, in the name of the same Thy Son, Jesus Christ, who liveth and reigneth with Thee, world without end.

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

„To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas (...)”. BXVI

+ Benedykt XVI

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->

[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:

www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.