Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

 

Prośba! :) Zbieram i kolekcjonuję [->] stare modlitewniki (sprzed II Soboru Watykańskiego) [- Modlitewnik ->]. Lubię się z nich modlić. Warto do nich sięgać. [->]

Masz taki i nie wiesz co z nim zrobić? Jeśli chcesz, aby modlitewnik trafił w dobre ręce, albo chcesz sprawić mi radość, to skontaktuj się ze mną i zwyczajnie przyślij mi go. :) Będę bardzo wdzięczy. A dodatkowo zawartość modlitewnika wzbogaci mój dział modlitw na stronie i może ktoś jeszcze skorzysta.

 

Modlitwy przed studium Pisma Świętego.

 

Modlitwy przed  studium Pisma Świętego.

 

1. Oddychaj we mnie Duchu Święty, abym o tym co święte myślał.
Pociągnij mnie Duchu Święty, abym to co święte czynił.
Rozpal mnie Duchu Święty, abym to co święte miłował.
Broń mnie Duchu Święty, abym świętości nigdy nie utracił.

2.O Duchu Święty Dawco daru rozumu, pouczaj mnie.
O Duchu Święty Dawco daru rady, kieruj mną.
O Duchu Święty Dawco daru mocy, umacniaj mnie.
O Duchu Święty Dawco daru umiejętności, rozpraszaj moją nieświadomość.
O Duchu Święty Dawco daru bojaźni Bożej, oswobodź mnie od wszelkiego grzechu.
O Duchu Święty Dawco pokoju, obdarz mnie pokojem.
Błagam cię, Duchu Święty Boże, udziel mi mocy, abym w każdej chwili mego życia kierował się dobrocią i życzliwością, słodyczą i wiernością, cierpliwością i miłością, radością i wyrozumiałością. Amen

3.O Duchu Święty, Duchu Boży, Duchu światła i miłości. Tobie poświęcam rozum mój, serce moje, wole moją i całego siebie w życiu doczesnym i wiecznym. Spraw, aby rozum mój był zawsze chętny do przyjmowania natchnień, pochodzących od Ciebie z nieba i nauki Kościoła świętego, którym ty nieomylnie kierujesz i rządzisz: aby serce moje zawsze pałało miłością Boga i bliźniego, a wola moja zawsze z wolą Bożą zgadzała się, aby całe moje życie było wiernym naśladowaniem życia cnót Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, któremu z Bogiem Ojcem i z Tobą niech będzie zawsze cześć i chwała. Amen

4.O Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam cię, oświecaj mnie, prowadź mnie, umacniaj mnie i pouczaj co mam czynić, rozkazuj mi. Poddaję się chętnie wszystkiemu, czego ode mnie zażądasz, pragnę wszystko przyjąć co na mnie dopuścisz, daj mi tylko poznać twoja świętą wole. Amen

5.Przybądz Duchu Święty ześlij z nieba wzięty .... 

 

 

 

Boże nasz, Panie światłości.

 

Boże nasz, Panie światłości, Ty posłałeś na świat Twoje Słowo, Mądrość, która wyszła z Twoich ust, która  panuje nad wszystkimi narodami świata (Syr 24,6-8). Ty zechciałeś, aby zamieszkała ona w Izraelu i aby przez Mojżesza, Proroków i psalmy (Łk 24, 44) objawiła Twoją wolę, aby przemówiła do Twojego ludu przez Mesjasza Jezusa. Na koniec chciałeś, aby sam Syn Twój, odwieczne Słowo w Tobie, stał się Ciałem i mógł zamieszkać wśród nas (J 1, 1-14), zrodzony z Maryi i poczęty z Ducha Świętego.

Poślij teraz Ducha Świętego, aby dał mi serce zdolne do słuchania (1Krl 3,5), aby pozwolił mi Go spotkać na tych świętych kartach i spraw, aby Słowo poczęło się we mnie. Niech Twój Duch zdejmie zasłonę z mych oczu (2Kor 3,12-16), niech mnie doprowadzi do pełni Prawdy (J 16,13), niech mi udzieli zrozumienia i wytrwałości.

Proszę Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego, który jest błogosławiony na wieki. Amen.

 

 

Rozjaśnij w moim sercu

 

Rozjaśnij w moim sercu, Władco kochający ludzi, czyste serce Twego Boskiego poznania i otwórz oczy mojego umysłu, abym rozważał Twoje słowa przepowiadane w tym Słowie. Zaszczep we mnie bojaźń Twoich błogosławionych przykazań, abym pokonawszy cielesne pożądania wkroczył na drogę życia duchowego, myśląc i czyniąc to, co się Tobie podoba. Bo Ty jesteś światłem dla  duszy i ciała, Chryste Boże, i Tobie do góry chwałę wysyłam wraz z Twoim Ojcem, który nie ma początku i Przenajświętszym, dobrym i życiotwórczym Twoim Duchem. Teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

 

Modlitwa Lektora

 

Panie,
oto stoję wobec wielkiej tajemnicy Twego Słowa,
które mam przekazywać innym.
Pomóż mi być najpierw dobrym słuchaczem
i świadkiem Twego Słowa.
Oczyść moje wargi od wszelkiej nieczystości,
uczyń mnie swoim narzędziem,
bym mógł nieść Cię ludziom
w sercu,
w dłoniach,
na wargach.
Amen

 

 

Tak dla ŻYCIA

Aborcja to świadome morderstwo dokonane na niewinnym i bezbronnym CZŁOWIEKU !!!

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Nie dla prenatalnego mordowania niewinnych dzieci!

Aborcja nie jest prawem człowieka, jest pozbawieniem człowieka jego najważniejszego prawa - prawa do życia.

[Życie człowieka od poczęcia do narodzin]

„To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas (...)”. BXVI

+ Benedykt XVI

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
lub na *[Nauczanie papieskie]

U mnie odwiedź dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia

Mój manifest duchowy
Elizeusz

Kurs dla narzeczonych:

- materiały dodatkowe i terminy ->

[Formalności przedślubne w zarysie]

Katecheza przedchrzcielna:
-> konferencje, kto może być chrzestnym?, potrzebne dokumenty.

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

Nowa strona www [ -> ]:
http://swmikolaj-grojec.pl

Modlitewnik x. Piotra Skargi SJ:

www [ -> ]

Wspólnota "Spotkania małżeńskie"

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.