Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych -  osiągniesz zbawienie.
Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-13)

Modlitwa o powołania kapłańskie

Modlitwa o powołania kapłańskie

 

#1

Panie Jezu, Wiekuisty Kapłanie Nowego Przymierza,
Ty przyszedłeś ogień rzucić ogień na ziemię
i bardzo pragniesz, aby on już zapłonął,
zapal serca młodych ogniem Twojej miłości.
Spraw, aby oddani Tobie bez reszty,
podjęli ewangeliczną posługę wobec świata
tak spragnionego Ciebie.
Niech ich gorliwość pociąga wszystkich
do Twojego miłującego Serca,
gorejącego Ogniska Miłości.

Jezu, Ty jesteś Panem żniwa;
poślij żniwiarzy na pola ludzkich serc,
poślij robotników do Twojej winnicy.
Włóż Twoje słowo w ich usta
i Twoją miłość w ich serca,
aby nieśli Dobrą Nowinę ubogim
i uzdrowienie tym, którzy tracą nadzieję.
Ustrzeż ich, Panie, od zła wszelkiego;
niech nie wchodzą na drogę grzeszników,
niech mają upodobanie w Twoich przykazaniach
i przynoszą błogosławione owoce
wiary, nadziei i miłości.

Maryjo, Matko wiernie słuchająca Słowa Życia,
Wychowawczyni powołań kapłańskich,
Twojemu matczynemu Sercu
Polecamy tych, którzy pragną służyć Twojemu Synowi.

Amen.

 

#2

Panie Jezu Chryste, posłuszny woli Ojca, Ty oddałeś swe życie
dla zbawienia ludzi, stając się Wiekuistym Kapłanem Nowego
Przymierza. Po imieniu wezwałeś Apostołów i w mocy Ducha Świętego
posłałeś ich do świata, by głosili tajemnice Królestwa Bożego.
Twoja miłość objawiona w Wieczerniku i na Kalwarii uobecnia się dzisiaj
dla nas w sakramentach Kościoła.

Prosimy Cię, Boski Pasterzu, pociągnij ku Sobie wielu młodych ludzi;
obudź w ich sercach powołanie do służby kapłańskiej i uczyń Twoimi
naśladowcami. Niech usłyszą Twoje wołanie i nie lękają się dać hojnie
swego życia w darze, poświęcając się dla zbawienia ludzi.
Niech nie zabraknie kapłanów, którzy będą tu na ziemi przedłużali
Twoją misję i budowali Mistyczne Ciało, którym jest Kościół.
Uzdolnij ich do głoszenia Twojego Słowa, wlej w ich serca Twoją miłość,
aby nieśli Dobrą Nowinę ubogim, uzdrowienie chorym i pociechę tym,
którzy tracą nadzieję.

Przez przyczynę Maryi, wychowawczyni powołań kapłańskich,
prosimy Cię, nasz Odkupicielu, daj nam wielu świętych kapłanów
ukształtowanych na wzór Twojego Boskiego Serca.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.

 

Tak dla ŻYCIA

#zaŻyciem #prolife #StopAborcji

Każde poczęte dziecko ma unikalny kod DNA!!! Tak mówi nauka i tak wychodzi w badaniach laboratoryjnych. Jest to zatem jego/jej (dziecka) ciało. Niech świat pozwoli im żyć, rosnąć, rozwijać się. TAK DLA ŻYCIA!

Św. Tomasz Z Villanova OESA, Abp

Pray for peace!

http://tmoch.net/jupgrade/images/grafika2020/Serce_Jezusa_ikona_.jpgNajświętsze Serce Pana Jezusa
- zmiłuj się nad nami

Kromka Słowa!

 Zintegrowana baza tekstów papieskich:

* [Jan Paweł II: Przemówienia i orędzia]

Pontifex_pl


Śledź na bieżąco nauczanie papieskie na wiara.pl.
U mnie dział: papieska inspiracja.

Papieski twitter

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą. Holiness doesn’t mean doing extraordinary things, but doing ordinary things with love and faith. (5.12.2013)


Pan mój i Bóg mój

Biblia


- materiały dodatkowe

 Parafia św. Mikołaja w Grójcu

www [ -> ]

     

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na tmoch.net (szczególnie autorskich grafik i fotografii) bez zgody właściciela witryny. Niniejsza witryna jest w ciągłym rozwoju; strony są dodawane, modyfikowane i... czasami niektóre usuwane. Czasem pozwalam sobie modyfikować, poprawiać bądź uaktualniać już istniejące notki. Taki już jestem :)  Aby wesprzeć dzieło ewangelizacyjne "tmoch.net", zobacz zakładkę "wsparcie" [->]. 

     
   
    Copyright © 2022 Jezus jest Panem! Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Strona istnieje od: 10.04.2001 r.